jens andersen bloghoved

Hvad er det SAP BW kan som er unikt?

Jeg er endnu ikke blevet helt færdig med den første ånd som hjemsøgte Scrooge i Dickens Juleventyr. SAP BW evner at fastholde vores historik, såfremt vi ønsker det og formår det. Men kan vi bruge fortiden til at styre vores virksomhed efter? Er det ikke som at køre i bil ved kun at kigge i bakspejlet? Næppe, det er lidt for forsimplet. Hvis vi ikke begår ”fejl” tager vi ingen chancer. Men begår vi den samme ”fejl” gentagne gange har vi intet lært.

Som jeg skrev sidst havde de i Walldorf helt klart læst Ralph Kimballs ”The Datawarehouse Toolkit” fra 1996 da de designede SAP BW. Desuden har de tænkt på, hvordan man hurtigt kom i gang med sin rapporteringsløsning og dermed opfundet ”Business Content” som er en slags præopsætning af SAP BW. Det er både styrken og akilleshælen ved SAP BW.

Lad os starte med styrken. SAP BW er kendetegnet ved i dag at være et datavarehus som er designet til at håndtere data, der har interesse for virksomhedsstyring. SAP opfandt både af tekniske og funktionelle årsager ”det udvidede stjerneskema”, der bl.a. byder på følgende:

  • Understøtter hierarkier
  • Håndterer tekster i forskellige sprog
  • Understøtter Kimballs teori om, hvordan ”langsomt ændrende dimensioner” håndteres – dvs. hvad sker der, når vi ændrer i stamdata
  • Håndterer forskellige enheder og valutaer
  • Indbygget funktionalitet til ikke-kumulative nøgletal som f.eks. indgående balancer for lagerværdier
  • Komplet historik på ændringer i stamdata og mulighed for historisk rapportering

Alt det optimeret i en avanceret teknisk løsning med automatisk indeksering, således at performance bliver bevaret på trods af kompleksiteten. SAP opfandt et begreb kaldt ”Surrogat ID” – SID som er den centrale nøgle i SAP BW datamodellen.

Vha. SID numrene gjorde SAP deres Infokuber til rene numeriske størrelser. Modsat et normalt fladt stjerneskema, som indeholder stamdata værdier lokalt, indførte SAP globale stamdata som går på tværs af datamarterne og dermed denne geniale automatiske indeksering.

I ETL processen havde SAP meget fokus på deres egne systemer som kilder. Derfor er én enkelt del af Business Content genialt. På kildesystemerne indførte SAP et plug-in, som indeholdte SAP BW specifik funktionalitet. Det betyder, at ekstraktion af data fra SAP kildesystemer som udgangspunkt sker med programmer på kildesystemet, der kender den underliggende datamodel og ikke mindst ved hvordan deltahåndteringer skal løses. Dermed havde SAP lavet et proprietært interface til deres egne systemer, hvilket gav SAP BW en fordel fsva. SAP kildesystemer. SAP kender datamodellen og har helt styr på nye og ændrede stamdata og transaktioner.
I selve ETL processen indførte SAP desuden en anden genialitet. Med et fornuftigt dataflow igennem DSO’ene i SAP BW vil data være harmoniseret, således at datamodellen er ensartet både i struktur og ikke mindst i deltahåndtering. Så med de rette EDW lag er det enkelt at indføre nye datamarter.

Hvad er der så galt med SAP BW? Først og fremmest historikken i udviklingen af SAP BW. Business Content på ekstraktionsdelen er genial – på alt andet i SAP BW er Business Content akilleshælen. Først i SAP BW 7.x er der tale om et reelt datavarehus. Indtil da havde det været et ”rapporteringssystem” og mange kunder har blindt aktiveret Business Content på hele datastrukturen og foretaget modifikationer til dette. Man kan ikke lave et komplet datavarehus ”out of the box” – der skal indbygges konkret forretningslogik og her kommer teorierne fra Bill Inmon til sin ret. Men da mange kunder er startet på tidligere releases end version 7.x, afspejler SAP BW desværre ikke de tanker SAP har nu mht. at fastholde historikken.

SAP har derfor lanceret en reference model LSA – Layered Scaleable Architecture – så hvis man følger den kan historikken bevares og Scrooge får sin historiske indsigt.
Udover dette er der selvfølgelig brugergrænsefladen i SAP BW som gør livet svært for ikke SAP teknikere :)

Ved at følge LSA burde chefkontrolleren kunne undgå at begå den samme ”fejl” to gange, idet vi har muligheden for at analysere hvad gik der galt – hvis han ellers tør…

”Jeg sagde dig, at dette var skygger af de ting, som har været," sagde genfærdet. "At de er som de, er ikke min skyld."

"Før mig bort!" udbrød Scrooge. "Jeg kan ikke udholde det!

Han vendte sig om mod genfærdet, og da han bemærkede, at det betragtede ham med et ansigt, der på en forunderlig måde indeholdt brudstykker af alle de ansigter, det havde vist ham, gav han sig til at brydes med det.

"Forlad mig! Før mig hjem! Forfølg mig ikke mere!"

Under kampen, - hvis det kan kaldes en kamp, hvori genfærdet uden nogen synderlig modstand forblev uanfægtet af dets modstanders anstrengelser, - bemærkede Scrooge, at dets lys brændte højt og klart, og idet han halvt
ubevidst satte denne omstændighed i forbindelse med genfærdets magt over ham, snappede han lyseslukkeren og trykkede den med en pludselig bevægelse ned på hovedet af det.

Ånden sank ned under slukkeren, så at denne skjulte hele dens skikkelse; men uagtet Scrooge trykkede den ned med al sin magt, kunne han dog ikke skjule lyset, der bølgede frem under den i en uafbrudt strøm på gulvet.

Han mærkede, at han var træt og overvældet af en uimodståelig søvnighed, samt at han befandt sig i sit eget sovekammer. Han gav huen et afskedstryk, hvorved hans hånd slappedes, og fik næppe tid til at tumle i seng, før han faldt i en dyb søvn.

Men når vi kender fortiden og har lært af vores fejl – hvordan kan vi undgå vi at gøre fejlene igen her og nu – det drejer den anden ånd sig om. Så næste gang vil jeg kigge på opkøbet af BusinessObjects.

Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere