Her ligger besparelsespotentialet i de kommunale it-budgetter

I disse uger arbejdes der rundt om i landets kommuner på højtryk med budgettet for 2012. Således også i IT-afdelingerne, der også skal bidrage til "festen" med besparelser. Mange steder ser man på licensproblematikken Microsoft vs Open Source. Andre steder overvejer man udlægning af opgaver til eksterne.
Et typisk kommunalt it-budget har imidlertid én post, som slår alle andre med adskillige længder, og det er udgiften til fagsystemer og herunder ikke mindst systemer fra KMD.
Gennem de sidste par år er en del af disse fagsystemer blevet udbudt. De såkaldte koncern- eller ERP-løsninger, økonomi, løn, ledelsesinformation. Og godt for det. Mange kommuner beretter om klæggelige besparelser som følge heraf. Men inden for de såkaldte monopolsystemer er kommunerne fortsat låst fast, og ser man på de lavere priser, der er kommet ud af de nævnte udbud, så er det min og mange andres vurdering, at der her er tale om en meget dyr fastlåsning. Det er her, at det helt store besparelsespotentiale i et kommunalt it-budget efter min mening ligger. KMD henter årligt 1 mia. i kommunerne alene på monopolsystemerne. Licens- og outsourcing-øvelserne blegner ved siden af.

Til de uindviede kan jeg oplyse, at monopolsystemerne fra KMD omfatter systemer indenfor kontanthjælp, boligstøtte, børnetilskud, syge- og barselsdagpenge, førtids- og folkepension, ægtefællebidrag samt systemer til afvikling af...meget apropos ...folketingsvalg. Som det ses, er der tale om for kommunerne uhyre centrale og dermed meget kritiske systemer, som også kræver en hel del lovindsigt af leverandøren. Prisen på disse systemer er KMD's listepris tillagt en årlig prisregulering.
I den såkaldte transitionsaftale, der blev indgået mellem KL og KMD's nye ejere, er der indbygget et loft over prisstigningerne, som typisk vil komme til at ligge på ca. 2% årligt. Men prisloftet bortfalder i marts 2014, altså om 2½ år. Betaler kommunerne idag en høj pris for de nævnte systemer, så risikerer de fra 2014 virkelig at måtte til lommerne. Noget der slet ikke hænger sammen med kommunernes generelt trængte økonomiske situation i disse år.

KOMBIT arbejder med en udbudsplan for de nævnte systemer. Det betragter jeg af ovenstående grunde som et af KOMBIT's allervigtigste projekter. Efter planen udbydes monopolsystemerne henover årene 2012, 2013 og 2014. I kommunerne krydser vi fingre for, at der vil være andre seriøse bydere til disse udbud - end KMD.

Kommentarer (4)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#1 Deleted User

Selvfølgelig udnytter KMD deres monopolstilling på visse områder til at tjene det ind, som de – måske – mister på andre områder. Og selvfølgelig udnytter MS den de facto monopolstilling, som de har på kontorområdet til at tjene så mange penge som muligt. Og udbud eller konkurrenceudsættelse – udlicitering af drift og andet (der har endog meget tvivlsomme økonomiske effekter) kan måske reducere de faste udgifter en smule. Men det, der virkelig ville kunne rykke på it-området, viger de fleste tilbage fra at gøre – eller gør ikke, fordi det kræver en større indsats lige her og nu, eller fordi det ikke ligner det, man gjorde sidste år eller forrige år. Vil vi virkelig flytte hegnspæle på it-området, så skal vi tænke ud af kasserne og de faste procedurer, væk fra traditionen og det tilvante og vove at formulere visioner og – navnlig – vove at handle efter dem. Hvis man dog bare brugte den aktuelle situation til at få fyret op under fantasien, ladet den med teknologisk viden og sat nogle mål, der rækker ud over bare at skære og skære og forringe og forringe.

  • 0
  • 0
#2 Flemming Riis

Hvor mange gange har KMD solgt det samme system med en tilretning fordi der er stor forskel på en borger i randers og kolding

Hvis der skal spares mange penge er det ensartetde systemer og ikke 98 tilretninger af samme applikation fordi xyz syntes at deres borgere er meget unike

  • 0
  • 0
#3 Thomas Eldblom

"der vil være andre seriøse bydere til disse udbud - end KMD".

Naturligvis er der andre bydere end KMD. Alle leverandører er jo interesserede I at tjene penge på kommunerne - og helst så mange som muligt. Men hvad skulle afholde en ny leverandør fra at gøre sig lige så uundværlig som KMD? Løsningen på dette problem ligger derfor nærmere i åbne snitflader og standarder. Istedet for at bruge RIGTIG mange penge på at erstatte KMD som monopolistisk leverandør, bør man måske heller bruge penge på at tvinge KMD til at åbne deres platforme for andre leverandører og derved sikre at tilretninger og udvidelser ikke blot laver KMD monopol-kløften endnu større. Derved kan der ske en løbende udskiftning og diversificering af leverandøren. Og husk nu: åbne standarder er ikke og har absolut ingen sammenhæng med open-source...

  • 1
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere