Det helt centrale spørgsmål

I de gode gamle dage kunne man kun begå kriminalitet lokalt, nogen skulle føre kniven, dosere giften eller slæbe guldet.

Telekommunikation i sig selv forandrede ikke det billede, men der dukkede nogle interessante sager op, hvor uvidende stråmål blev manipuleret på distance.

Derfor er rigtig meget af retsplejen geografisk organiseret og det helt centrale begreb er "jurisdiktion" som for almindelige mennesker betyder "hvilken domstol har aben?"

At gerningsmænd flygter er heller ikke noget nyt og at de gør det til udlandet ligeså. Så længe begge lande var enige om forbrydelsens alvorlighed, f.eks mord og
bankrøveri, var der i store træk heller ikke noget problem med at få ham sendt hjem igen.

Idag er størstedelen af al kriminalitet via telekommunikation og over landegrænser og vores lovgivere og domstole kæmper stadig med finde ud af hvordan det virker.

I Thailand må man f.eks ikke sige noget grimt om kongen, mens ingen lovbeskytter den Thailandske regents sarte følelser i Danmark.

Så hvad præcis sker der hvis en person i Danmark skriver noget der er forbudt i Thailand ?

Hvad sker der hvis personen efterfølgende rejser til Thailand ?

Og gør det nogen forskel om personens pas er dansk eller thailandsk ?

Tjae, Jah, bum, bum, bum...

Et af de helt fundamentale værktøjer i vestlige landes retspleje er dommerkendelsen, som kan bruges til at fremskaffe bevismateriale og her er filmen helt knækket nu.

Igår hørte USAs Højesteret sagen hvor Microsoft nægter at efterfølge en USAnske dommerkendelse fordi de emails det drejer sig om befinder sig på en server i Irland.

Sagen har en masse juridiske krøller, f.eks ved man ikke med sikkerhed hvilken nationalitet personen hvis emails de vil have fat i har, det gør pokker til forskel om der står "USA" eller "EU" på hans pas.

Det er ret interessant at læse retsforhandlingen, jeg kan varmt anbefale det.

På side 47 stiller Chief Justice Roberts det helt centrale spørgsmål:

"There is nothing under your position that prevents Microsoft from storing United States communications, every one of them, either in Canada or Mexico or anywhere else, and then telling their customers:
Don't worry if the government wants to get access to your communications; they won't be able to, unless they go through this MLAT procedure, which -­ which is costly and time-consuming.
Could you provide that service to your customers?"

Microsofts advokat prøver at distancere sin klient fra den slags uciviliseret opførsel over de næste par sider, men kan hverken svare klart nej, for ikke alene kan det lade sig gøre, der er allerede virksomheder der tilbyder den service og at svare klart ja ville være det samme som at lægge sig flat ned og tabe sagen.

Chefen for det USAnske retsvæsen trækker ikke på skulderen over at en load-balancing-algoritme kan gøre dommerkendelser ligegyldige.

En dommerkendelse er ikke automatisk en godkendelse af at det fremskaffede bevismateriale kan anvendes, slet ikke i USA der på det punkt har meget bedre borgerrettigheder end vi har her i landet.

En mulighed er en dommerkendelsen der siger at det fremskaffede materiale skal forelægges en dommer uden for sagen, der afgør om materialet skal udleveres til politiet.

Derfor er jeg næsten helt sikker på at USAs Højesteret beslutter at Microsoft skal udlevere de omstridte emails, så retten i USA kan fastslå hvilken nationalitet personen har.

Hvis det viser sig at han er fra et EU-land, vil politiet få besked på at ringe til Politiet i Irland og følge traktaterne, er han USAner kværner retssystemet som sædvanligt.

Og hvis man faktisk vil have et retssystem der kan sørge for at ret sker fyldest, kan det dårligt være anderledes.

Det skal ihvertfald ikke være prisen på elektricitet i Seattle, Irland og Viborg der afgør om kriminelle går fri eller bliver retsforfulgt.

phk

Kommentarer (11)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Povl H. Pedersen

Spørgsmålet er, om USA har bedre borgerrettigheder. Jeg synes at hele ideen om at beviser, uanset hvor gode, kan erklæres ugyldige på grund af teknikaliteter, går direkte imod retfærdighed, som er grundlaget i europæisk lovgivning. Et bevis er et bevis.

I USA skal man bare sørge for at politiet får fat i den rygende pistol på tvivlsomt grundlag (ved at lokke ?), og så er pistol med fingeraftryk og det hele pillet ud af retssagen. Hvor er borgerrettighederne og retfærdigheden i det ?

I Microsoft sagen, så bør man bede EU myndighederne vurdere om det er data de vil udlevere i den konkrete sag, Og hvis der er lande der går imod retfærdighed, eksempelvis xyzistan, så er det bare at forbyde amerikanske firmaer at opbevare data der.

 • 7
 • 5
#3 Poul-Henning Kamp Blogger

Spørgsmålet er, om USA har bedre borgerrettigheder.

Jeg skrev meget præcist "på det punkt".

I USA bliver beviser fremskaffet på ulovlig/forfatningsstridig måde dømt ude af sagen, hvilket er et meget stort encitament for politiet og anklagemyndigheden til at følge reglerne.

Herhjemme er et bevis et bevis, hvis det når frem til retten, uanset at det måtte være indsamlet med ulovlige metoder.

Jeg foretrækker klart USAs model.

 • 23
 • 1
#4 Knud Larsen

Globaliseringen udfordrer Skat og altså også rets-systemer. Lige en korrektion. Retssystemer har ikke noget med retfærdighed at gøre - der skal man søge på teologisk institut. Dernæst både lokalitet og anvendeligt lovgrundlag er vigtigt. Disse to ting følges ikke altid ad.[relevant i alle internationale forhold] Globale firmaer søges gjort ansvarlige for alle hændelser i alle lande synes at være noget sludder. Skattevæsenet anlægger samme synspunkt. Dette strider imod velfærds-systemernes praksis. De er indrettet som service for de nationale med en masse krav, der skal opfyldes for at nyde disse goder. [ en pensionist, der flytter til Thailand bliver fuldt beskattet i DK men må selv klare sine velfærdsomkostninger] Bankhemmeligheden i Schweiz blev fastholdt indtil USA tvang banker med aktivitet i USA til at udlevere data med trussel om at lukke aktiviteterne i USA og bankerne bøjede sig. Danmark bad om udlevering af Bonde Nielsen for at forfølge ham ved en højere rets instans trods det at sagen var tabt ved byretten. England afviste kravet for som 'common law' siger. "Har staten med sit store magtapparat ikke kunnet løfte bevisbyrden ved første instans er der ikke grundlag for at trætte borgeren mere." Dette burde gælde generelt i Danmark men tvært imod man trætter borgerne indtil han giver op. Som antydet har Danmark ingen problemer med hvordan 'beviser' er fremskaffet, mod betaling stjålne eller ved magtmisbrug. Hovedproblemet her er at man endda har indført omvendt bevisbyrde hvis der er tale om alt andet end kriminelle sager. Spændende hvad de når frem til. Iøvrigt tro ikke for meget på 'loven'. DNA registeret: det kan godt være sundheds-loven beskytter borgeren, men så tager juristerne bare en anden lov der modvirker det f.eks. retsplejeloven. Så kan USA ikke få materialet af Microsoft kan USA blot bede om en udlevering fra det relevante land.

 • 6
 • 0
#6 Morten Jensen

Spørgsmålet er, om USA har bedre borgerrettigheder. Jeg synes at hele ideen om at beviser, uanset hvor gode, kan erklæres ugyldige på grund af teknikaliteter, går direkte imod retfærdighed, som er grundlaget i europæisk lovgivning. Et bevis er et bevis.

I Danmark er beviser, opnået på ulovlig vis, stadigvæk gyldige. Dvs. hvis politiet bryder ind i dit hjem uden ransagningskendelse, og finder noget ulovligt, så kan det bruges mod dig.

Det er en kattelem der ødelægger retsplejen. Der er jo en grund til at man skal have en lovhjemmel på plads inden man kan agere. Den del er effektivt sat ud af spil.

Hvis det er SÅ svært at fremskaffe beviserne på lovlig vis, så lad os diskutere loven i stedet for bare at bryde den.

 • 9
 • 0
#7 Knud Larsen

Du er vel enig i, at det ikke er ok, at politiet anbringer 'beviser'. Derfor må der være en hvis kontrol med bevisers gyldighed.

Mange beviser er kun indicier man må kunne stole på årsagsammenhængen. I civilretten er det meget værre - her bruges i udpræget grad omvendt bevisbyrde. Som i skat vi tror ikke på dig - eller det var for besværligt at kontakte dig så vi hæver lige den skattepligtige indkomst.

 • 1
 • 1
#8 Morten Jensen

Du er vel enig i, at det ikke er ok, at politiet anbringer 'beviser'. Derfor må der være en hvis kontrol med bevisers gyldighed.

Er det mig du citerer? :)

Jeg er HELT enig i, at det ikke er OK at politiet anbringer beviser eller på anden måde bryder loven. "Systemet" skal overholde loven for enhver pris.

Her har SKAT f.eks. tilbageholdt en bankoverførsel på 200.000kr fra en kvinde de mener skylder 27 mio. kr. Pengene var overført som betaling for en forsvarsadvokat, hvorved SKAT effektivt fratog anklagede sin ret til en forsvarer. Det er groft!

https://finans.dk/live/erhverv/ECE5417631/Skat-p%C3%A5-kant-med-menneske...

 • 7
 • 1
#9 Martin Bøgelund

For nylig var der én der smed en brugt Tesla ud i rummet, uden nogen direkte opgave den skulle løse.

Andre hældte en diskokugle i kredsløb. Fordi... bare fordi... noget med menneskeheden, fred, det store univers, og "Jeg kan se stjerner maaaaand!"

Herhjemme bakser Copenhagen Suboritalstiende år med at få en mand (M/K) ud i rummet, og forhåbentlig ned igen i levende og hel tilstand. Og der findes ingeniører der tror at dette projekt er realistisk, og derfor støtter med et fast, månedligt beløb.

Summa summarum: Det er blevet relativt overkommeligt at sende en dims ud i rummet.

Interplanetarisk internet har længe været en mulighed.

Mon ikke vi kan forvente nye kreative tiltag, hvis vi på et tidspunkt får styr over jordisk juristiktion?

 • 1
 • 0
#10 Steffen Andersen

Undskyld formatteringen. Jeg kan ikke finde ud af at lavet et citat. Jeg er ny på siden.

Citat begynd: Dette strider imod velfærds-systemernes praksis. De er indrettet som service for de nationale med en masse krav, der skal opfyldes for at nyde disse goder. [ en pensionist, der flytter til Thailand bliver fuldt beskattet i DK men må selv klare sine velfærdsomkostninger] Citat slut

Pensionisten der flytter til Thailand behøver ikke at være fuldt skattepligtig i Danmark og kan få nogle velfærdsomkostninger betalt. Men reglerne er meget komplicerede.

Hvis pensionisten flytter til Thailand (eller et andet land) og dermed opholder sig mindre end et vist antal dage (vist nok 180 dage) per år i Danmark kan pensionisten blive begrænset skattepligtig til Danmark. For at blive begrænset skattepligtig er der visse krav til ikke at have bolig i Danmark (sommerhus er somme tider vist nok OK, men det er lige ændret med de nye regler om at man må bo i sit sommerhus som pensionist efter at have ejet det i 1 år, bolig udlejet mere end 3 år uopsigeligt var tidligere OK). Har man solgt sine faste ejendomme I Danmark og opsagt sine lejemål af lejligheder, så er det nemt at blive begrænset skattepligtig.

Som begrænset skattepligtig er der en lang række danske indkomster som ikke beskattes i Danmark. Se Kildeskattelovens § 2, der lister det man kan blive beskattet af. Det der ikke står i § 2 kan man ikke blive beskattet af, med enkelte undtagelser som f. eks. pensionsafkastskat på enkelte mindre pensioner (Lønmodtagernes Dyrtidsfond ?). Globale indkomster fra kilder uden for Danmark beskattes ikke i Danmark og indgår heller ikke i skatteberegningen.

Det der ikke står i § 2 er f. eks. renter og obligationsudbytter. Hvis man gør det rigtigt kan man også blive fritaget for beskatning af kursgevinster og få reduceret beskatning af aktieudbytter.

For pensionisten er det kedelige at pensioner er skattepligtige i Danmark ifølge stort set alle dobbeltbeskatningsaftaler som Danmark har. Men der skal ikke betales kirkeskat selv om man er medlem af Folkekirken og andre skatter falder også bort, så du typisk har en noget lavere skatteprocent end hvis du er fuldt skattepligtig i Danmark. Det er vist i øjeblikket ca. 7 % mindre skatteprocent.

Personer på begrænset skattepligt kan få fritagelse for PAL (Pensionsafkast beskatning) beskatning (ca. 15 procent) af sine pensioner og får dermed højere forrentning på sine pensioner og højere pensioner i den sidste ende.

Ved dødsfald i Thailand og man ikke har fast ejendom i Danmark, kan arvingerne skifte boet som privat bo i Thailand (Thailand har ingen skifteret) og i Thai ret er der ingen tvangsarvinger, så man kan råde frit over formuen, også selv om dele af den står i danske aktiver i Danmark. Men husk at skrive testamente, ellers er fordelingen af arven bestemt ved Thai lov (CCC) på en måde som du ikke forventer.

Arven skal ikke beskattes i Danmark, selv om arvingen bor i Danmark, når der skiftes i Thailand.

Arvebeskatningen i Thailand er nul, når aktiverne er under vist nok ca. 10 millioner danske kroner (per arving ?).

Pensionisten der flytter uden for EØS (i tvivl om det kun er EU) er kun berettiget til Folkepensionens grundbeløb, uanset om han/hun er gift og får ingen tillæg og ingen begravelseshjælp.

Er man førtidspensionist på den gamle ordning kan man flytte til Thailand og bo permanent. Man kan så efter ansøgning få betalt de helbredsudgifter som man ville kunne få betalt i Danmark efter de satser som bruges af regionerne. Det vil i praksis sige, at man kan få fuld dækning da hospitalsudgifterne er meget mindre i Thailand end i Danmark.

Så visse sociale udgifter kan man få betalt som pensionist i Thailand.

Jeg tager forbehold for fejl i ovenstående. Det er efterhånden nogle år siden jeg selv blev begrænset skattepligtig, fordi jeg flyttede til Thailand og da jeg er for ung til at få pensionerne udbetalt, så betaler jeg småpenge i skat i Danmark, så det er ikke noget jeg bruger meget krudt på.

Hvis man vil kende det thailandske skattesystem kan jeg anbefale bogen "What every executive needs to know about Thailand tax" af Narit Direkwattanachai. Der er flere kapitler om personbeskatning.

Min erfaring fra at flytte til et andet land og et andet skattesystem er at den "timeløn" man kan opnå på at lære den lokale skattelov at kende kan ofte være meget højere end den timeløn arbejdsgiveren tildeler en.

 • 0
 • 0
#11 Ib Erik Söderblom

Skriver man at den Thailandske konge repræsenterer en lige så syg tankegang som for det Danske Kongehus, at gøre repræsentanter for diktatur og et udemokratisk samfund til at være en naiv eventyrfortælling med særligt tildelte rettigheder og beskyttelse, og at manden er et godt eksempel på hvor galt det kan gå, når en Konge og dennes medløbere får lov at være tyraner..., så er det ganske sansynligt at myndighederne hejser et flag ved din identitet og gør det umuligt at komme ind/ud af landet. Skriver man om tyranen Putin, risikerer man også livet. Ytrer jeg at Kina er en håbløst krænkende diktaturstat, rammes jeg måske på Alibaba og kan glemme alt om at rejse til Kina.

Ytringer og handlinger er i højere grad blevet "globale". Tyraner og deres tilhængere, modstandere af frihed, lighed og åbenhed, benytter det i stigende grad til at reelt stavnsbinde kritikere og andre, samt begrænse deres muligheder for at komme til orde.

Det er derfor helt essentielt i et demokratisk retssamfund, at lovgivning tager udgangspunkt i beskyttelse af egne borgere. Også når disse befinder sig i udlandet. Også så borgerens rettigheder til enhver tid er vigtigere end statsapparatets ret/mulighed for at krænke borgerens rettigheder.

Desværre tyder alt for meget på, at nutidens politikere og embedsmandsværk er anti-demokrater i den forstand, at det mere og mere bliver statsmagtens ret over borgeren som er gældende og at omvendt bevisbyrde overhovedet eksisterer. En meget sørgelig udvikling.

 • 1
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere