Har it-afdelingen kuppet SOA?

Jeg holdt for nylig et SOA-kursus for en større virksomhed. På spørgsmålet om hvad de 20 deltagere forstod ved services, var der ikke en der nævnte forretningen, alle svarene handlede om it-mæssige fordele og muligheder.

Webservices og XML skal være naturlige begreber i direktionslokalet

Det er samme oplevelse jeg har i de fleste SOA-projekter, som jeg er i kontakt med. De er drevet af it-afdelingen og formålet er typisk at effektivisere integrationen mellem applikationer og forøge genbrug hos it?udviklerne.

Det er helt i overensstemmelse med de løfter, som SOA giver. Men hvis virksomheden alene ser SOA som en øvelse for it-afdelingen, mangler virksomheden fuldstændig den dimension, hvor services kan bruges til at styrke virksomhedens konkurrencesituation.

Begreber som webservices og XML skal være lige så naturlige i direktionslokalet som hjemmesider og e-mail.

Forståelsen af webservice er på 90?er niveau

Det er min vurdering, at webservice-forståelsen hos forretningen er på niveau med forståelsen af hjemmesiders muligheder i midten af 90?erne. Dengang var det ofte nogle kreative it-folk, der lavede nogle spændende hjemmesider ofte uden en fast forankring i forretningens strategi.

De virksomheder som først forstod at inkludere hjemmesiders potentiale i deres forretningsstrategi, opnåede en konkurrencefordel. På samme måde er det med services, de virksomheder, som først inkluderer services potentiale som en naturlig del af deres forretningsstrategi, vil opnå konkurrencemæssige fordele, der langt overstiger de fordele, som hjemmesiderne giver.

Jeg støder ofte på virksomheder, der vil forbedre deres e-commerce strategi ved at tilføje yderlig funktionalitet til deres hjemmesider. Det er selvfølgelig også nødvendigt at have en konkurrencemæssig tilstrækkelig hjemmeside.

Men der, hvor der virkelig kan opnås fordele, er når forretningen forstår, at den funktionalitet og information som tilbydes på hjemmesiden også skal tilbydes som services, der kan integreres direkte ind i samarbejdspartner og kunders egne systemer. Men service og XML-dokumenter er for svære at forstå for forretningen, der tænker i skærmbilleder og museklik.

Hjemmesiden som et special-tilfælde

En af mine anbefalinger til f.eks. Danmarks Miljøportal og Elektronisk Tinglysning er, at de alene betragter deres løsning som et antal services, der anvendes af eksterne.

Et special-tilfælde af disse eksterne er så deres hjemmeside. Det har medført et klart fokus på services også når der diskuteres med forretningsfolkene i projektet.

Jeg oplever dog stadig, at så snart vi bevæger os lidt væk fra kernepersonerne i projektet, så er det hjemmesiden, der er omdrejningspunktet for diskussionen.

Det tager tid at få forretningen til at tænkte i abstrakte begreber som services, der ikke er knyttet op på visuelle skærmbilleder. Men det er afgørende for virksomhedens fremtidige konkurrencesituation

admin adminusers billede

Kommentarer (6)

Peter Nørregaard Blogger

Hej Henrik

Velkommen til som blogger! Jeg ser frem til nogle gode diskussioner. Jeg har et lidt længere indlæg til dig:

IT-afdelingen har kuppet SOA, eller rettere tekniknørderne har kuppet SOA, og det er et problem: At gå efter SOA uden at være fokuseret på forretning giver ikke succes. I den situation har it-afdelingen faktisk brug for en tudekiks 1

Når det så er lykkes tekniknørderne at kuppe SOA skyldes det nok to forhold: SOA har tidligere skuffet på tekniksiden og har haft brug for folk med dyb teknik-indsigt for at kunne køre. Samtidigt har SOA-trofæet ikke rigtigt været eftertragtet på forretningssiden, både som følge af teknik-bøvlet og måske også fordi det er svært at lykkes forretningsmæssigt med SOA. Det er noget nemmere at kuppe noget, når der ikke rigtigt er andre konkurrenter :-)

At SOA tidligere har haft svært at indfri løfterne til forretningen om genbrug og agilitet fik da også Anne Thomas Manes fra Burton Group til at erklærer SOA for stendød 2 for nyligt – dog var det mest på overskriftsniveau da selve hendes indlæg faktisk var et varmt forsvar for SOA som arkitekturmønster.

Det interessante er naturligvis hvorfor SOA ikke har kunnet indfri løfterne ind til for nyligt. Det er fordi du har brug for noget mere styr på hvordan din forretning kan anvende en service-orienteret tankegang i forretnings-arkitekturen.

Men jeg er helt uenig i at webservices og XML skal være naturlige begreber i direktionslokalet. For det første behøver du ikke ”web” for at have services. For det andet er begrebet XML for fladt til at beskrive den egentlige udfordring, direktionen står over for: At få services til at kunne blive kombineret frit til at løse forretnings-problemer, at have med klare snitflader og en konsistent brug af begreber. Direktionen har brug for at kende begreber som forretningsarkitektur og sammenhængsledelse (Coherency Management 3) og ikke mindst enterprise arkitektur. Derefter kan du få succes med SOA.

I øvrigt er SOA på vej op ad gartners ”slope of enlightenment” i deres hype-cycle4. Så måske har tekniknørdernes kup gjort noget godt: De har modnet SOA så teknikken rent faktisk virker!

Henrik Hvid Jensen

Hej Peter, Tak for velkomsten

Mit budskab er, at internettet er i dag ikke designet til direkte forretningstransaktioner mellem maskiner – dets formål er at blive brugt af mennesker. Det er derfor fokus på denne del hos direktionen.

Men webservices-standarderne vil ændre internettet fra at levere primært indhold til primært funktionalitet og denne funktionalitet er udstillet som services.

De virksomheder som bedst forstår at udnytte denne transition, vil opnå en konkurrencefordel. Men før forretningen forstår de muligheder, som teknologier som webservice-standarderne og XML repræsenterer, kan de ikke benytte dem strategisk.

Jeg mener selvfølgelig ikke at direktionen skal have et XML-kursus, men de skal forstå mulighederne i teknologien og vurderer hvor de kan benytte disse muligheder i deres forretning.

De skal også vide noget om EA men jeg ser ikke en modsætning mellem at vide hvordan service kan bruges og hvordan EA anvendes

Henrik Hvid Jensen

Hej Peter,

Du skal også have svar på en anden af dine kommentarer.

Hele diskussionne om at SOA er stendød, ser jeg som lidt naiv.

Da jeg udgav min bog i 2004 og deltog i alle mulige SOA-konferencer oplevede jeg ligesom på internet-konferencer i midten af 90'erne at det var Tordensskjolds 30-40 soldater der mødtes til alle disse konferencer.

Hvilket betød at der ikke rigtig var nogle der anvendte SOA på det tidspunkt.

Det ændrede sig i løbet af 2005 og nogle besluttede at lave en SOA strategi først, andre implementerede en SOA-infrastruktur og andre igen begyndte at lave en serviceorienteret applikation.

Alle tre former for initiativer tager tid og med den umodne teknologi og begrænsede erfaring der har været, har det taget endnu længere tid.

Derfor begynder vi først nu, at se de første resultater af disse initiativer.

Alle dem der forventede at se hurtige resultater af serviceorienteringen mener jeg har været naive og har glemt hvor komplekse it-projekter med nye teknologier og paradigmer vil være.

Jeg er på den anden side overbevist om, at vi i løbet af 2009 og 2010 vil høre om mange positive SOA-projekter, for der sker en masse spændende serviceorientering rundt omkring i virksomhederne

Carsten Mølgaard

Hej, som jeg lige kommenterede i en anden tråd tror jeg også at SOAs død er overdrevet. Efter en periode med meget medie-hype og overdrivelse af en ny teknologis fortræffeligheder og de forretningsmæssige problemer den kan løse, er en periode med skuffelse helt naturlig, indtil teknologien udvikles og bliver mere tilgængelig for de almindelige brugere, virksomhederne.

Det beskrev Geoffrey Moore allerede i '92 med "Crossing the Chasm", og analytikere som Gartner har siden gjort det populært med deres "Hype Cycles".

Med alle teknologierne og web service standarderne godt modnet efterhånden, mon ikke en nøgle til at modne SOA bliver 'A'et: Arkitektur.

Se også (på engelsk):
http://rasmussenreport.wordpress.com/2009/02/16/the-death-of-soa-maybe-l...

Henrik Liliendahl Sørensen

Man skal ikke undervurdere ’S’et.

Hermed mener jeg, at succes for SOA også i høj grad også er betinget af at leverandørerne udbyder tjenester, som kan indgå som komponenter i et SOA miljø.

Kravene til disse komponenter er, at de skal være baseret på løs kobling – både teknologisk og kommercielt. De skal også være tilpas granulerede.

Mens de store konglomerater arbejder hen i mod at kunne tilbyde hele pakken og på den måde fastholde kunderne i et afhængighedsforhold, går en modsat rettet udvikling mod at specialiserede leverandører tilbyder tjenester, som langt mere effektivt løser specifikke problemstillinger.

Selv beskæftiger jeg mig til daglig med at implementere SOA komponenter, som forbedrer datakvaliteten i forbindelse med kunde og produktdata. Det kan selvfølgelig diskuteres, om disse komponenter kan kaldes ”SOA”, når de er nogle af de første løst koblede granulerede komponenter i et givet miljø. Men jo flere af disse komponenter der implementeres rundt omkring, jo bedre er vejen banet for en Business Case for ’A’et.

Henrik Hvid Jensen

Din kommentar understreger også min holdning om at opfattelsen af webservices er på midt 90'er niveau. Pådet tidspunkt var der også enkelspredte hjemmesider men man kunne ikke forvente at alle havde en hjemmeside og dem der havde kunne man ikke forvente havde relevant information. Det kan du i dag.
Det samme sker med services, i dag kan du ikke forvente at en samarbejdspartner har en relevante services, men det kan du om 10 år.

Internettet er i dag ikke designet til direkte forretningstransaktioner mellem maskiner – dets formål er at blive brugt af mennesker. Det vil servicetankegangen ændrer så internettet bevæger sig fra at levere primært indhold til primært funktionalitet i form af services

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer