Har internettet gjort os mere demokratiske?

Til efteråret bliver det igen tid til valg til Folketinget. Det er en begivenhed, som for Danmarks vedkommende har over hundrede år på bagen og som må betragtes som den ypperste manifestation af vores demokrati. Det kunne derfor være en passende anledning for et IT-hovede til at spørge, om IT-teknologien har haft nogen betydning for vores måde at praktisere demokrati på.

Det er ikke et spørgsmål, som jeg i en forestående valgeufori griber lige ud af luften. Emnet har faktisk været diskuteret siden fremkomsten af kabel-tv og digital telefoni i 70’ernes USA. I 1990’erne fik debatten fornyet liv med internettets fremkomst. En del af debatten har været præget af nørdet teknologibegejstring, men den har også været ført særdeles seriøst som del af en diskussion om de vestlige demokratiers levedygtighed og behov for fornyelse. Fra denne kant er der blevet peget på, at de vestlige demokratier gennem de seneste årtier er blevet udfordret på nogle helt nye måder som følge af, at de samfundsmæssige problemer er blevet stadig mere komplekse, sektoroverskridende og sågar nationalstatsoverskridende. Traditionelle måder at løse problemerne på kommer som følge deraf til kort. Kreative forsøg på at imødegå problemerne ved at skabe større administrative og sagsbehandlende enheder, sådan som vi for eksempel har set det med den danske kommunalreform, og sådan som også hele EU-konstruktionen kan opfattes, er i realiteten samtidig i fare for at forstærke de demokratiske problemer, fordi de større enheder skaber større afstand mellem politikere, administratorer og administrerede, dvs. mellem folket og de folkevalgte. Den enkelte borgers mulighed for at få indflydelse på beslutningerne rykker meget, meget langt væk.

Det er så her - bl.a. som muligheden for at flytte de demokratiske processer helt ud i borgernes stuer via opkoblinger til internettet - at den nye it-teknologi kommer ind i billedet. Under betegnelsen 'e-demokrati'. I 2003 var dette begreb nået frem til skrivebordene i OECD, der udgav rapporten "Promise and Problems of e-Democracy", hvori organisationen råder sine medlemslande - herunder altså også Danmark - til at se nærmere på, hvordan de ved hjælp af åben, internetbaseret borgerinformation, elektroniske borgerhøringer samt digitale processer til borgerinddragelse kunne forbedre den løbende policy-making, styrke demokratiet og i sidste ende øge den samlede samfundsmæssige effektivitet.

Hvordan er det så gået med det?

Ja, så vidt jeg kan bedømme, er der ikke sket ret meget på den front. Det kan der være mange grunde til. Men lad mig i hvert fald slå een ting fast: Selvom nogen tydeligvis tror det, så gør teknologien altså ikke noget af sig selv. Vi handler f.eks. ikke bøger på en ny måde via nettet, hvis ikke der er nogen der indretter nettet til det. Derfor gør internettet os selvfølgelig heller ikke automatisk mere demokratiske. Nogen skal gøre noget for at der sker noget. Her vil jeg så i denne omgang nøjes med at konstatere, at mens markedskræfterne i den grad har taget internettet til sig i bestræbelserne på at fremme deres interesser (ved netop at flytte handel, køb og salg helt ind i vores stuer), så har stat og kommuner faktisk været uhyre tilbageholdende med at bruge internettet til at fremme deres interesser, altså at styrke de demokratiske processer. Det vidner samtlige digitaliseringsstrategier fra både stat og kommuner om. Jo, der er da kommet mere online tilgængelig information fra det offentlige, men borgerhøringer i større stil? Elektroniske afstemninger? Elektroniske valg? Løbende elektronisk delagtiggørelse i beslutningsprocesser på lokalt eller regionalt plan? Nej, vel.

Kommentarer (7)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Julian Hollingbery

Under dette emne må man ikke glemme den rolle som internettet har spillet i "Det Mellemøstlige Forår", dvs. under aktuelle begivenheder i Ægypten, Syrien, Libyen, etc. Det er selvfølgelig stadig sådan at internettet (Facebook, Youtube, etc.) kun har ageret medier for den payload som folk selv har genereret, men ikke desto mindre har det været et medium af hidtil uhørt kraft.

 • 1
 • 0
Jens Egholm

Det er selvfølgelig glædeligt at der sker demokratiske udviklinger i Mellemøsten, men det er ikke et ukendt fænomen at demokrati kommer i "bølger". Udviklingen er allerede døbt den 5. bølge.

Mere generelt tror jeg det væsentlige i internettet er dets potentiale som et værktøj og ikke som et mål i sig selv, som Ole Bech skriver. Hvis der ikke lægges op til at internettet skal anvendes på en "smart" måde, så sker det heller ikke. Det gør selvfølgelig ikke Facebook og Twitter mindre relevant, men de er ikke et succeskriterium i sig selv.
Derudover tror jeg også det er væsentligt at skelne mellem hvilke demokratiske processer vi stiler efter at gøre mere "demokratiske" (i hvert fald i første omgang). Det er jo helt rigtigt at verden endnu ikke har set et succesfuldt implementeret e-demokrati, men hvis man mener at høringer o.l. også er en en vigtig del af processen er der grund til en del mere optimisme. Med andre ord: Internettets helt store force er jo netop information, så hvad med i første omgang at skabe nogle demokratiske og intelligente kommunikationsmetoder (inspireret af Habermas' delibrationsbegreb). Så kan vi begynde at snakke om e-demokrati bagefter.

Jeg læste for nyligt noget om open-source democracy. Det er egentlig mest af alt endnu et fint buzz-word, men konceptet er meget godt at tygge lidt på. Hvad ville der for eksempel ske hvis man introducerede offentlige internet-baserede høringsprocesser? Eller hvis man lagde dele af den offentlige sektor ud som open-source? Eller hvis den lovgivende process blev open-source? Hvis man tænker sig lidt om tror jeg der er meget mere at hente her, fremfor først at proklamere en ny form for demokrati og så derefter definere indholdet. Efter min wall-o-text kan jeg jo passende spørge: Hvad er e-demokrati egentlig?

 • 0
 • 0
Keld Simonsen

Det virker som om Ole Bech kun opfatter demokrati som noget med kommunal- og regionalvalg, folketingsvalg og EU-parlamentsvalg. Men man kan også forstå det bredere, som folkets deltagelse i magten. Og her synes jeg Internettet har gjort samfundene over hele jorden mere demokratiske. Langt flere ytrer sig i samfundsdebatten, langt flere har deres egne facebook-sider, web-sites, blogs mv, og ytrer sig på diverse debatfora såsom avisernes. Og mange flere kan deltage i mere snævert orienterede fora hvor man kan samles, måske på verdensbasis om sine snævre interesser. Vi har fået den globale landsby.

I forhold til for en 30-40 år siden deltager rigtigt mange flere end de få journalister mv der sad på datidens aviser. Og det er langt sværere nu at hindre information at komme frem. Mobiltelefonen har også meget af æren i at bringe verdens nyheder ud til den yderste afkrog af verden, selv om aviser, radio og TV faktisk har kommunikeret langt ud i mage menneskealdre.

 • 1
 • 0
Ole Bech

@Keld. Jeg mener nu ikke, at jeg kun har fokus på valg. Jeg adresserer faktisk de demokratiske beslutningsprocesser generelt. Men du har ret i, at jeg ikke har berørt civilsamfundets mere eller mindre planlagte brug af bl.a. internettet til at udveksle politiske synspunkter og holdninger. Jeg har kun nævnt markedskræfterne og det offentlige (stat og kommuner).
Og det er jo fuldkommen rigtigt, at civilsamfundet må tænkes med i denne sammenhæng. Civilsamfundet - det er dig og og mig som privatpersoner, det er vores foreninger og klubber og meget mere. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at der bliver debatteret ivrigt rundt om på internettet i alle mulige fora, men er det noget, der i sidste ende har implikationer for de beslutninger, der rent faktisk tages på samfundsniveau i Danmark? Er det ikke 'bare' en elektronisk læserbrevskanal som supplement til de traditionelle debatkanaler? Jeg efterlyser nogle eksempler på, at teknologien bruges aktivt og nyskabende til at spille en rolle i demokratiet.
Man kunne måske nævne en organisation som Wikileaks, hvis offentliggørelser af hemmelige dokumenter fra statsmagter godt kan betragtes som en faktor, der befordrer øget åbenhed via internettet og dermed skaber bedre forudsætninger for demokratiske beslutningsprocesser.

 • 1
 • 0
Niels Hansen

Jens Egholm nævner ordet "open-source demokrati". Tit har jeg tænkt på at det kunne være super brugbart hvis vores fælles opgaver og processer (bedre kendt som "det offentlige system") blev organiseret på åben manér, som det oftest set ifb. med Open Source/Fri software-udvikling.

 • Planets, hvor man kunne følge med i forskellige offentlige emner og projekter. Eksempel: "Planet Erhvervsudvikling", hvor kommunale og statslige udviklingsfolk samt andre interessenters blogs blev aggregeret.

 • En integreret bugtracker ala Launchpad, så brok om 'systemet' ikke bare er brok, men kvalificerede input, der kan holdes styr på, assignes til rette instans, og ikke mindst prioriteres.

 • Forum/postliste-baseret support, så andre kan følge med i svar (holder naturligvis ikke helt med personfølsomme sager).

Find gerne på flere ting :-)

 • 0
 • 0
Jens Egholm

For at svare Ole Bech's søgen efter aktive og nyskabende anvendelser af teknologien. Hvis det har interesse kan jeg da prøve at liste nogle stykker. Først og fremmest findes Minnesotas E-demokrati-projekt (e-democracy.org) som netop forsøger at anvende den civile sfære i en politiske sammenhæng. Derudover findes der en meget stor portal om emnet ved navn metagovernment.org, der indeholder en del ret spændende projekter. Der er garanteret flere eksempler, men problemet er (så vidt jeg er klar over) at reel debat om reel politik er meget svær at "hive ud" af det er normalt foregår på forskellige fora på nettet. Med andre ord er det meget sjovere at sidde i sit eget hjørne og snakke om det man er enige om, end at mande sig op til i fuld offentlighed at tilkendegive ens holdninger. Hvis man efterlyser en sand demokratisk forøgelse vil jeg stadig holde på at redskabet skal gentænkes før det anvendes. Det hele må vel i sidste ende handle om deltagelse bred forstand og jeg har ganske simpelt ikke endnu stødt på en smart måde at bruge mediet på, som får den brede befolkning op af stolene.

Niels Hansen: Helt sikkert! Det er sådan noget man skal ud i :) Det vil nok tage noget tid at samle alle offentlige systemer i én smart løsning, men det er nogle fede idéer.
Jeg kom til at tænke på at det kunne være sjovt at lade crawlers tygge sig igennem offentlige dokumenter fra stat og kommuner, så man some borger kunne søge sig igennem alle dele af den offentlige sektor og meget hurtigere skabe sig et overblik. Så begynder det pludselig at virke.

 • 0
 • 0
Gert Madsen

"så har stat og kommuner faktisk været uhyre tilbageholdende med at bruge internettet til at fremme deres interesser, altså at styrke de demokratiske processer"

Det var jo en påstand.
De tiltag man ser fra stat og kommuner handler jo alle om at gøre det nemmere for sig selv. Og man taler åbentlyst om at gøre tilværelsen mere besværlig for de borgere man egentligt skulle være ansat til at servicere.

Jeg kan ikke se noget der tyder på at stat og kommuner ser det som deres interesse at fremme de demokratiske processer.

Så, jo, stat og kommuner fremmer deres interesser. De har bare ikke noget med de demokratiske processer at gøre.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere
IT Company Rank
maximize minimize