Martin Ernst bloghoved

Har du sagt klimaforbedring til din business case?

Illustration: Martin J. Ernst

I en svær klimapolitisk tid, hvor der stadig ikke gøres nok for at nedbringe CO2 niveauet – er det relevant at tage klimavinklen ind på business casen. For har du klima og miljø in mind, når du udfærdiger business cases for fem til otte cifrede beløb?

Det er på rigtig manges læber – nemlig den stigende udfordring med klimaforandringer og vores manglede incitament til at gennemføre klimaforbedringer.
Udfordringen er, at vi alle ikke gør nok – enkeltvis og som befolkning. Og skal vejen dertil være 100% brolagt med love og håndhævelse i form af bøder og fængsel? Uanset, så har vi brug for at passe på vores jord.

Jeg har selv været en tur på den grønlandske indlandsis og fået fortalt, hvor meget den er skrumpet over en ganske kort årrække.
Alligevel kan jeg kigge indad og se, at jeg stadig kan gøre det bedre, så hvorfor ændrer jeg mig ikke?

Hvad har klima at gøre med en business case?

Alt!

En business case indeholder jo beskrivelse af en problemløsning. Dvs. business casen indeholder en forståelse af de behov, som er opstået – plus en beskrivelse af det behov, som vi kommer til at se ind i inden for en rimelig tidshorisont. Dette kom jeg bl.a. ind på i bloggen omkring business casen skal understøtte strategien, hvor Sundhedsplatformen (igen igen) blev brugt som eksempel. Her skal Sundhedsplatformen også være med til at understøtte en udfordring, med at vi bliver færre til at pleje flere.

Men vi har brug for at tænke klimaforbedringer ind i vores problemløsning. Uanset om vi vil det eller ej. Uanset hvor svært vi end vil finde denne øvelse. Derfor bør vi have på vores tjekliste, når vi udarbejder business casen, om vi har tænkt klimaforbedringer ind i et af de alternative løsningsforslag, som man bør opstille i enhver business case. Og ikke mindst turde tage valget – og vælge den miljørigtige løsning selv om det måske er et dyrere økonomisk alternativ!

Du kan (som jeg er inde på i mine bøger) betragte business casen ud fra ”The triple bottom line” regnskabsprincip, hvor CSR- og miljøperspektiverne bliver medtaget på lige fod med den økonomiske del af business casen. Det er grundpillerne i bæredygtighed.

Har du sagt ”klimaforbedring” til din business case?

Nej!

Eller måske et ”vil gerne, men…”. Og i så fald hører du til en meget lille gruppe af personer. Jeg er ret sikker på, at der er ganske få business cases – især business cases relateret til IT investeringer, der indeholder et element omkring forbedring af vores klima.

I forbindelse med den årlige undersøgelse af danskernes brug af business case og gevinstrealisering, har jeg ikke mødt eksempler på, at business casen indeholdte klimaforbedringer. Heller ikke i min tid som ekstern lektor på ITU eller som kursusleder andre steder har jeg været præsenteret for business cases, som havde elementer af klimaforbedring i sig.

Der er dog et eksempel fra en IT-driftsafdeling, hvor serverpakken er blevet konverteret fra en række separate servere til én virtuel server. Her er der tale om en væsentlig reduktion i antallet af Watt; kølingen af en enkelt server er langt mindre, end hvis der var en kæmpe flok.

Inden for logistik er der flere eksempler på rute-optimering, hvor ruterne bliver planlagt på en måde, så der bliver kørt færre kilomenter og dermed udleder mindre CO2. Arkitekterne er også godt med i at tænke klimaforbedrende løsninger – for eksempel Mærsk Tårnet på KU.

Og så har vi Carlsbergs limklat, der erstatter plastfolien om six-packen og Arlas forbedrede mælkekarton - der findes heldigvis flere eksempler på at forbedre med klimarigtige løsninger. Men hvor mange klimavenlige løsninger, der er sneget sig ind i IT verdenen, det vil jeg gerne vide.

Skal vi gøre det selvom det bliver svært?

Ja da!

Business casen skal sikre, at vi vælger det rigtige alternativ til løsningen af det berømte ”why”.
Men det bliver svært – og der er faktisk masser af eksempler på, at det ikke giver en god økonomisk business case at skifte til noget mere miljø- og klimavenligt. Især ved business cases omhandlede IT-investeringer. Her har vi brug for, at det miljø- og klimavenlige alternativ bliver det bedste alternativ - også økonomisk. Vi kan ikke forvente at folk automatisk vælger det rigtige for klimaet, hvis ikke der er et økonomisk incitament. Det skal der lovgives om, så vi får flere til at udvise den rette adfærd.

Og så skal vi undgå de politiske ups’ere, hvor det får den modsatte effekt. Vi så det klart, da der blev lagt afgifter på elbilerne. Resultat: El-bilmarkedet gik i stå lige så hurtigt, som en Telsa kunne komme fra 0 til 100 km/t. Eller markedet for solcelleløsninger til de private hjem gik i stå, da reglerne for bl.a. skat på indtægter fra den produceret strøm blev lavet om, så det blev beskattet.

Igen falder det tilbage på, at vi skal gøre det, fordi vi mener det ægte. Vi bliver nødt til at ændre os selv som individ og som befolkning – uanset hvor svært det kan være. Og mon Apple, Facebook og Google har sagt klimaforbedring til deres business case ift deres nye datacentre i Danmark? Datacentrene vil i 2030 stå for 17% af hele Danmarks energiforbrug! Bliver det vindmøller, der bankes ned i baghaven af datacentrerene, så de drives uden CO2 udslip? Går deres CO2 udslip i nul? Jeg tror det ikke....

Så der skal simpelthen noget mere til….?

Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere