Hændelser er vigtige for forretningen

Jeg deltog før vinterferien på et møde hos IT- og Telestyrelsen for at diskutere hændelsesbaseret integration. Der kommer derfor nogle blog-indlæg omkring hændelser i løbet af de næste par uger. Denne her handler om, hvorfor hændelser er vigtige for forretningen.

Budskabet

Mit væsentligste budskab er, at efterhånden som hastigheden i forretningsverdenen øges, må virksomheder hurtigere opfange og reagere på ændringer, trusler og muligheder i det marked, de servicerer i leverancekanalen og internt i organisationen.

Hver enkelt af disse ændringer, trusler eller muligheder manifesterer sig som en forretningshændelse ? en registrering af noget, der er sket i den virkelige verden og som har forretningsmæssig interesse. Disse hændelser skal opfanges som en besked fra et stykke software til et andet.

Hændelser ligger allerede i forretningssystemerne

Organisationer er ofte ikke opmærksomme på, at deres vigtigste forretningshændelser ligger slumrende, lukket inde i deres komplekse systemers sikre rammer.

Man hører ofte vendingen 'bare jeg havde vidst, hvad jeg ved i dag'. Den viden vil i mange tilfælde være tilgængelig i forskellige it-systemer, så det vil være muligt at få adgang til den information, hvis bare it-systemet kunne fortælle en det.

It-arkitekturen skal tilbyde yderligere værdi til eksisterende it-systemer ved at åbenbare tidligere gemte hændelser og derved åbne for forretningspotentialet i en verden, hvor forretningsprocesser og deres afhængighed af forretningshændelser sker uden forsinkelse

For at reducere friktionen inde i forretningsprocessen må forretnings- og integrationsprocesser udløses af hændelser, der sker i det underliggende system. Hændelsesbaserede processer reagerer på betingelser, som de er i virkeligheden, frem for hvordan de forventes at være.

Hændelser giver mere tid og data til beslutninger

En hændelsesbaseret tilgang kan ikke automatisk løse problemer, der fremkommer ved ekstreme betingelser, men den kan fange og rapportere undtagelser hurtigere end konventionelle systemer og derved give mere tid og data, som muliggør et bedre svar, når menneskelig involvering er nødvendig.

Applikationsudviklere har traditionelt ikke set et behov for øjeblikkeligt at transmittere en hændelsesbesked for hver ændring af tilstand bare for at forøge synligheden af processen eller accelerere aktiviteterne hos andre applikationer  eller forretningsenheder (interne eller eksterne)

Man skal forberede sig nu

Virksomheder må forberede sig på, at alle typer af applikationer vil udsende en kontinuerlig strøm af beskeder hver gang, der sker en væsentlig forretningsaktivitet.

Den teknologiske udvikling, både i form af hurtigere, billigere og mere stabile netværk samt den generelle tilgængelighed af nye teknologier såsom milliarder af radio-frequency identification mærkater (RFID) og sensorer, gør det praktisk at opsamle og udsende hændelsesinformation mere bredt end tidligere.

Hændelser skal være øjeblikkelige tilgængelige

En hændelsesbaseret integrationsstrategi kan levere konsistent information hurtigt på tværs af virksomheden.

Ofte er hændelsesdrevet integration den eneste måde at sikre konsistens, da mange hændelser kun giver mening, hvis de er opfanget præcis på det tidspunkt, hvor de skete.

I mange virksomheder sker der større forsinkelser mellem, at en hændelse sker, og den er blevet identificeret af afdelingen, der skal håndtere den.

Hændelsesbaseret integration skal derfor fokusere på hurtigt at få informationen, der beskriver hændelsen, hen til modtageren. Det skal ske så hurtigt, at værdien af hændelsen ikke degraderes.

Hændelsesinformation er værdifuld for alle. En effektiv udnyttelse forudsætter en it-arkitektur, der er fleksibel og kraftfuld nok til at bruge informationerne.

Kommentarer (0)
Log ind eller Opret konto for at kommentere