GPL får et skud for boven

På søen skyder man et skud foran et andet skib, et skud for boven, for at markere at de skal stoppe "... or else!"

GNU licensen har muligvis fået et sådant advarselsskud i en retssag der handler om software til modeljernbaner.

Det er ikke GPL der er i spil i den aktuelle sag, men det er for så vidt ligegyldigt, for det helt centrale princip er det samme, begge licenser har grundlæggende formen:

"Hvis du overholder XXX må du YYY".

Dommeren har nægtet et fogedforbud i sagen, fordi det anklagede firma ikke har overtrådt "YYY", men alene "XXX".

Derfor, siger dommeren, er det ikke en copyright-twist, men blot almindeligt kontraktbrud og i sådanne sager kan man ikke få et fogedforbud.

Hvis denne dom overvinder den appel, som FSF helt sikkert bliver tvunget til at støtte, så bliver GPL tandløs.

Hvis ikke man kan true med et fogedforbud imod et produkt, men alene med tab af noget, juridisk set, meget abstrakt goodwill, er der intet "bid" i GPL.

I andre stater og lande er det reglerne anderledes, men FSF kan helt sikkert ikke leve med at GPL ikke virker i Californien.

phk

Kommentarer (10)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#3 Kristian Thy

Som jeg husker det er den sag helt ude i hampen. Det drejer sig kort fortalt om en mand der har taget et GPL'et modeltogmodelleringsprogram, er begyndt at sælge det og prøver så at få nedlagt open-source projektet med henvisning til at det overtræder hans copyright på kildekoden (!!!)

 • 0
 • 0
#5 Deleted User

Det dommeren siger er blot at han ser sagen som et kontraktbrud, og at han derfor ikke vil bruge lovgivningen om ophavsret. Tilsyneladende betyder det (i Californien) at man ikke kan få nedlagt fogedforbud, men må gennemføre en regulær erstatningssag mod synderen. Det betyder selvfølgelig at synderne kan fortsætte deres unoder lidt længere, men på den anden side er der også mulighed for at kræve at der bliver rettet helt op på kontraktbruddet.

Jeg mener altså ikke at GNU GPL, BSD-licensen, Beer Ware license (v42) eller andre Open Source-licenser har fået et skud for boven. Det er bare blevet gjort klart at de er kontrakter og at det derfor som oftest vil være aftalelovgivning der skal bruges til at håndhæve dem.

Jacob

 • 0
 • 0
#6 Poul-Henning Kamp Blogger

Jacob,

Problemet er at erstatningen du kan få ud af en sag om kontraktbrud skal stå i rimeligt forhold til det lidte tab.

Hvis du har skrevet et stykke software og givet det væk til gud og hvermand (under givne betingelser), så er det tab du kan dokumentere begrænset til tabt goodwill.

Goodwill er et meget vagt begreb, selv hvis du kan dokumentere en "brand awareness" eller "customer loyalty". Derfor vil det i praksis blive meget små erstatninger der kan tilkendes.

Og frem for alt, så skal det firma der forbryder sig imod din licens ikke ud og kalde produkter tilbage.

GPL stiller forholdsvist større krav og rammes derfor forholdsvist hårdere end de andre licenser du nævner.

Poul-Henning

 • 0
 • 0
#7 Lars Hansen

Nedenstående er med det forbehold at jeg ikke lige har haft tid til at tjekke nogle kilder, så det er frit fra leveren.

Men det centrale i forståelsen af sagen er, at skelne mellem de rettigheder der stilles til rådighed (copyrights) og omvendt de forpligtelser der opstilles i licensen.

Copyrightlovgivningen tildeler som udgangspunkt ophavsmanden en række rettigheder, og begrænser øvrige personers rettigheder. Andre personer end ophavsmanden tildeles normalt de nødvendige rettigheder i form af en licensaftale, ligesom der i aftalen kan pålægges licensmodtageren forpligtelser. Forpligtelserne i licensen har altså som udgangspunkt ikke noget med copyrights at gøre.

I sagen her, har sagsøgte angiveligt ikke overholdt sine forpligtelser, mens han ikke har forbrudt sig mod de rettigheder han er blevet tildelt med licensen (forudsat at der findes en aftale mellem parterne). Derfor kan der som udgangspunkt ikke være tale om brud på copyrights. Det kontraktuelle element bliver altså i første omgang afgørende for sagen. Hvis retten senere finder at der slet ikke var indgået en aftale mellem parterne, så har sagsøgte ingen copyrights, hvorfor han formodentlig kan dømmes for overtrædelse af disse.

Jeg tror at det vil være samme vurdering efter dansk lovgivning. Jeg har dog ikke noget indtryk af, hvilke muligheder man for at få prøvet det kontraktuelle element ved en fogedsag.

 • 0
 • 0
#8 Deleted User

Det er værd at bemærke at goodwill bogføres og handles til ganske høje priser nutildags.

Hvis nogen bryder en aftale, vil man normalt kunne få dem dømt til at opfylde den. I det givne tilfælde vil det betyde at Closed Source-firmaet vil skulle kontakte alle sine kunder og meddele dem at det program de har købt i virkeligheden er skrevet af Robert Jacobsen. Hvis Robert hellere vil have penge er det (sådan som jeg har forstået min underviser i erhvervsjura) hans valg, ikke dommerens eller Closed Source-firmaets. Beløbets størrelse vil dog i givet fald være dommerens afgørelse.

Det er kun i tilfælde hvor piraten kan påvise at det er uladsiggørligt at opfylde aftalen, at ophavsmanden kan blive tvunget til at acceptere en monetær kompensation.

Jacob

 • 0
 • 0
#9 Jørgen Henningsen

Det er vel er spørgsmål om formuleringen i GPL og andre opensource licenser. Det som vel typisk er sagen at der står at:

"Hvis du giver disse rettigheder videre, så må du kopiere"

Istedet skulle formuleringen vel være:

"Du må ikke kopiere dette program, medmindre du acceptere at modtageren af kopien får den under samme licens (gpl f.eks.)

På den måde bliver det vel en copyright sag. I mange andre licenser står der jo f.eks:

"Du må ikke kopiere uden udtrykkelig tilladelse fra rettighedshaveren"

Så der er generelt ikke noget problem i at lave undtagelser. Det som er problemet er at hvis man som udgangspunkt tillader generelt at man kopierere, så er det ikke en ophavsretssag, fordi så har du afgivet din ophavsret. Man bliver nødt til at forbyde kopiering, men med nogle undtagelser.

-Jørgen

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere