Fremtiden for frisoftware.dk

Følgende tekst er på vej ud til dem, der har været aktive i og omkring frisoftware.dk.
Vi har et problem - eller har vi? Vi har penge, som står og samler støv. Spørgsmålet er om vi skal blive ved med det?

Til nuværende eller tidligere medlemmer af frisoftware.dk - samt andre interessenter.
For mange år siden skabte et par medlemmer af SSLUGforeningen frisoftware.dk til at varetage penge, f.eks. til hardwareindkøb, støtte til rejse eller lignende opgaver, der har kunnet støtte arbejde indenfor fri software. Foreningen har haft en kapital på mellem 1500 og 9000 kr, og har haft et par ansøgninger per år. Det sidste år har dog været dødt, og derfor kan vi gå to veje.
Enten får vi en aktiv bestyrelse ind, der målrettet får penge ind og tilsvarende får pengene ud og arbejde. Ellers skal vi nedlægge foreningen og give resten af pengene til et godt formål såsom FSF.org.
Personligt mener jeg at det lave aktivitetsniveau for frisoftware.dk taler for nedlæggelse, men kan I modsat se, at der kommer reelle aktiviteter, som kan laves med fornuftig støtte men ikke bliver det i dag, så er det klart værd at melde tilbage på dette.
Bestyrelsen for frisoftware.dk vil gerne have feedback på dette oplæg til bestyrelse@**sletdette.**frisoftware.dk og ca 1. oktober kan vi indkalde til generalforsamling med henblik på foreningens fremtid.
MVH
Peter Toft, bestyrelsesformand for frisoftware.dk

I læsere er opfordret til at enten skrive til bestyrelsen eller nedenfor. God weekend :)

/pto

PS. Ovenfor er indføjet et "sletdette." i email-adressen - fjern dette før du skriver til bestyrelsen.

Kommentarer (17)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#4 Flemming Sørensen

"Måske skal vi gøre mere ud af at minde OSS-miljøet i Danmark om muligheden for at få støtte fra frisoftware.dk"

Sådan lidt af nysgerrighed, er der nogle steder hvor "OSS-miljøet i Danmark" er samlet (hvis man kan kalde det det)? Som jeg oplever det, er det kun organiseret i projekter, der er ikke noget (synlig) samlingssted hvor man kan lufte ideer, og dele erfaringer på tværs af projekter og interesser. Naturligvis kan man argumentere for at det giver mest mening at samles i de grupper hvor man "hører til", både nationalt og internationalt, men jeg mener at det giver lige så meget mening at samles efter nationale, eller kulturelle tilhørsforhold, fordi en stor del af udviklingen ikke kun handler om at skrive nogle linjer kode, men også at gøre produktet interessant for et publikum. Mange af de udfordringer er de samme, om man støtter det ene projekt, eller det andet, og om det er et OS, en media player, kontorpakke, eller noget fjerde.

Måske var det netop en opgave frisoftware.dk kunne gå ind i; få samlet miljøet, på tværs af interesser. Det vil også gøre det mere synligt, og derfor skabe større efterspørgsel efter den service der tilbydes i øjeblikket.

 • 0
 • 0
#6 Martin Schlander

Jeg mener behovet er der. Vi har i de sidste par år haft lidt mangel på aktivitet, men det kan hurtigt ændre sig igen, med blot nogle enkelte ildsjæle der letter røven og laver noget. Det ville være svært at re-etablere frisoftware.dk hvis/når aktiviteten en dag bliver større (eller næste gang SSLUG skal have en ny server ;-). Måske kunne det være en ide at køre konceptet videre i DKUUG-regi i stedet eller noget.

Den mest aktive fri software-relaterede forening er nok ubuntudanmark for tiden, har de egen økonomi? Ellers kunne frisoftware.dk måske være særligt interessant for dem.

@Flemming Sørensen * DKUUG er en landsdækkende forening - som dog også huser diverse proprietære Unix'er. * Open Source Days er et andet forum hvor folk er samlet fra hele landet og på tværs af diverse projekter. * SSLUG er ganske vist i princippet en lokal forening, men folk fra hele landet deltager på postlisterne, og også personer som foretrækker *BSD. Desuden holder SSLUG og BSD-DK hyggemøder sammen/samtidig på CBS på Frederiksberg en gang om måneden. * Der er eksempler på at bestyrelserne fra diverse brugergrupper o.l. er gået sammen om pressemeddelser og høringssvar. * Der er announce-postlisten på opensource.dk hvor man kan annoncere alle open source-relevante ting og sager til hele landet.

Jeg mener der er masser af mulighed for at samarbejde og koordinere for dem der ønsker det - det er bare et spørgsmål om at møde op. Man kunne måske overveje om vi burde have en fælles, national parablyorganisation, men jeg tror bare man ville se nøjagtigt de samme Tordenskjolds soldater, som man i dag ser i SSLUG og DKUUG.

 • 0
 • 0
#7 Peter Larsen

Nu er der nok nogle der vil mene noget andet, men jo..

Måske er det bedst bare at stoppe med noget, når aktivitetsniveauet er for lavt. Måske det var bedre bare at lave interesseforeningerne (SSLUG, BSD-DK, *LUG'erne) med penge, som jeg ser det er feks labitat ganske fint fungerende selvom de har penge med i deres forening og selvom foreningen har en (lille/stor, ved det faktisk ikke) formue som de kan benytte sig af til diverse formål.

.. modargumentet mod penge i de små foreninger kunne være DKUUG, men det orker jeg snart ikke at argumentere med.

Jeg har længe været fortaler for at BSD-DK selv fik en økonomi, da jeg klart mener at dette ville gøre det muligt at gøre noget indenfor foreningen som vi ellers sjældent gør.. lave noget selv og med fokus på noget vi mener er vigtigt, feks en udenlandsk taler med et spændende emne.

@Schlander jeg mener at en fælles organisation er selvudslettende for formålet. Desuden har vi ikke brug for flere foreninger, som du selv siger, det er tordenskjolds soldater i mange tilfælde, og dem ville jeg ikke trætte med flere foreninger..

PS ovenstående udtalelser er for egen regning, og ikke nødvendigvis et udtryk for en givet forenings holdning.

 • 1
 • 0
#8 Hans Schou

Det lyder nok lidt underligt, men frisoftware.dk har rent faktisk manglet ansøgninger. Når så labitat.dk og sslug.dk har søgt om lidt penge til hosting og hardware, så er det jo super at der lige var en pengekasse der kunne hjælpe.

Det passer de to nævnte ansøger fint at aktivitetsniveauet er ret lavt i flere år, hvis bare der er lidt penge når de har brug for dem. Men set fra frisoftware.dk's side, så skulle der helst ske lidt mere end det. Hvis alle kan leve med så lav en økonomisk omsætning som der er, så kunne vi egentlig blot forsætte som intet var hændt.

 • 1
 • 0
#9 Peter Makholm Blogger

Det er netop kernen i problemet: Omsætningen er for lav, tildels fordi der ikke er en ordentlig tradition for ansøgninger.

Ser jeg et par år tilbage består ansøgninger af to enkeltpersoner, en ansøgning fra labitat, en fra SSLUG, en fra Nordic Perl Workshop der blev betalt tilbage med 33% overskud samt en stand for et opensource projekt på OpenSourceDays. Jeg har helt sikkert fordomme for og imod visse ting, men reelt set er det kun Perl Workshoppen der får mine arme helt op over hovedet.

Det er en tendens jeg genkender fra min tid som aktiv i DKUUG. Der er nok vilje til at støtte, men der mangler gode ting at støtte.

Med det nuværende aktivitetsniveau vil jeg foretrække at spytte i kassen når og hvis en forening sender en konkret raslebøsse rundt. Men jeg kan godt se argumentet for at mange gerne bare vil støtte generelt uden at skulle overveje om de skal støtte Perl, LibreOffice eller NetBSD.

Konkret støtteforslag: Lav noget ala Send a Newbie og sørg for at modtagerne deler ud af deres oplevelser. Men det kræver at foreningen proaktivt opsøger "newbies".

 • 0
 • 0
#10 Hans Schou

Jeg har helt sikkert fordomme for og imod visse ting, men reelt set er det kun Perl Workshoppen der får mine arme helt op over hovedet.

Set fra et økonomisk synspunkt var det fantastisk. Man forærer nogen 3000 kr, og hvis det ikke går helt galt, får man nogle af dem tilbage. Nu skete der så det, at der kom 4300 tilbage, og så er der klart grund til at hæve armene. Hvis alle projektor gik sådan, ville der ikke mangle penge :-)

De bidragydere jeg har talt med, har i kraft af de manglende ansøgninger, været nogenlunde tilfreds med de støttede projektor. Det har ikke været ideelt, men der skulle altså også lidt omsætning til.

 • 0
 • 0
#11 Peter Makholm Blogger

Set fra et økonomisk synspunkt var det fantastisk

Det var nok en dårlig ide at blande overskudet ind i det.

Jeg er vild med tiltag der skaber et aktivt lokalcommunity, det mener jeg er opfyldt med ting som at afholde Nordic Perl Workshop i Danmark. Selvfølgelig bør Labitat få mine arme lige så højt i vejret. Jeg er mindre vild for at sende enkeltpersoner gentagende gange til forskellige konferencer. Især hvis det ikke har et klart mål der styrker det lokale communtiy.

Taget i betragtning at der ikke er andre ansøgerer, så er det helt fint at de får støtte. Det får bare mig til at personligt finde foreningen lidt ligegyldig som metode til bredt at støtte Fri Software i Danmark.

Den ivrige læser kan slå op at det er lang tid siden jeg har støttet, så lad mig lige slå fast at det ikke skyldes hvad foreningens midler rent faktisk går til. Jeg har ikke noget imod at ting der er blevet støøtet fortsat modtager støtte. Jeg har bare en udefineret følelse af at vi kunne gøre det bedre.

Det måske virke lidt inkonsekvent at foreslå noget ala 'Send a newbie', men formålet skulle netop være at skabe nye bånd mellem det lokale og det globale community. Og i en brainstorm er det tilladt at være inkonsekvent.

Hvis foreningen virkelig skal gøre nytte, så kræver det en indsats for at skaffe ansøgninger der dækker en bred del af communityet. Jeg ved ikke hvor denne indsats skal komme fra. Ellers tror jeg bare jeg deler holdning med Peter Larsen.

 • 0
 • 0
#12 Joe Sørensen

FLUG er ligesom mange andre små open source foreninger en forening uden økonomi. Ingen indtægter og ingen udgifter. Det gør det ret let at lave regnskabet.

Som Morten også siger, betyder det også at vi ikke kan refundere fx togbilletter, hvis vi inviterer en foredragsholder fra fx Århus. I samme omgang, så har vi heller ikke nogen der interesser sig for at designe plakater, der fortæller hvad et arrangement går ud på. En plakat betyder meget for hvor mange der kommer. Vi er ved at lave en ny hjemmeside. Den kommer til at ligge hos en VPS udbyder, fordi det ikke længere giver meget mening at have en dedikeret server til det. Det bliver også at webmasteren selv kommer til at betale for den.

Det kunne vare rart at kunne hente hjælp til den slags fra en eller anden fond eller en anden landsdækende organisation som specialiserer sig i det.

De kunne fx - Have kontakt til nogle grafikere, som gerne vil hjælp nogen fra hele landet. - En central VPS, som kan hoste for flere foreninger samtidig. - Refunderer togbilletter og andre udgifter til arrangementer, så der er lettere at have en økonomifri forening. - Hoste mailserver og maillister.

Det kunne selvfølgelig lige så godt være DKUUG ( som FLUG faktisk er en underorganisation af ), som tilbyder den slags.

 • 0
 • 0
#14 Peter Makholm Blogger

Hey, jeg er officielt medlem af The Old Farts Club hvilket giver mig ret til at have en holdning uden at bakke det op med handlinger ...skal bare lige finde mit medlemskort... Nå, heldigvis kan man købe sig til stemmer i frisoftware.dk og ifølge medlemslisten koster det sølle 601 danske kroner at kontrolere flertallet af stemmerne.

(Samtlige tillidsposter jeg har varetaget i det danske foreningsliv burde skrige til himlen at jeg er dårlig til administrativt foreningsarbejde - herunder at sætte andre i arbejde)

 • 1
 • 0
#16 Ole Tange Blogger

Det kunne vare rart at kunne hente hjælp til den slags fra en eller anden fond eller en anden landsdækende organisation som specialiserer sig i det.

Det er faktisk præcist det problem frisoftware.dk er lavet til at løse: Være "pungen" for fri software organisationer, som ikke selv har økonomi. Uanset om det gælder betaling af udgifter eller hvis nogen gerne vil donere penge til organisationen.

Så du illusterer tydeligt: Der er et behov. Måske er der også et behov for, at organisationerne bliver klar over, at "pungen" allerede eksisterer og har gjort det i mange år.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere