Forsvinder it-medarbejderen op i skyen?

Jeg er af den overbevisning, at cloud computing bliver en væsentlig del af virksomhedens fremtidige computerinfrastruktur. De potentielle fordele er så store, at virksomhederne ikke kan ignorere dem:

 • Adgang til applikationer og data fra alle steder og alle enheder
 • Reduktion af hardware-omkostninger
 • Ingen køb af software-licenser med efterfølgende opdatering. En ny bruger kan altid få adgang til de nødvendige funktioner uden licens først skal indkøbes og installeres
 • Server og lagerenheder optager plads, så fysisk plads frigives hos virksomheden
 • ?

Men hvad med alle de it-medarbejdere, der i dag tjener deres løn på at holde alle de interne systemer og computere i luften?

 • Der er mindre brug for *it-supporteren*. Maskinerne bliver simple, når de blot skal være terminal med tastatur og mus. De går ikke ned og installation er ikke nødvendig.
 • Der er mindre brug for *it-udvikleren og arkitekten* i virksomheden. Virksomhederne vil benytte SaaS-leverandørens standardiserede arbejdsprocesser på områder, som ikke giver konkurrencemæssige fordele. Der vil stadig være behov for egen-udvikling på områder, som er vigtige for at differentiere sig i markedet.
 • Virksomheder der lever af at reparere computere, må fokusere på leverandørerne af cloud-services, som sandsynligvis har en sådan volumen, at de vil have ansat egne reparatører.

Computerkraft og lagerplads (IaaS) skal blot være tilgængelig på internettet og en stor del af volumen vil komme fra få globale kæmper (Microsoft, Amazon, IBM, Cisco, Google osv.), der næppe har deres IaaS-computercentre placeres i Danmark. Der vil også komme danske IaaS-leverandører. Men under alle omstændigheder kræver IaaS ingen it-personer i virksomheden til at installere nye servere. Dette i modsætning til situationen med de nuværende hardware-kæmper.

Oven på IaaS vil der skyde nye innovative danske virksomheder op, som udbyder software-services i skyen (SaaS), men er det nok til at absorbere de overflødige it-medarbejdere?
 
Ifølge Gartner er Cloud Computing 2-5 år fra mainstream adoption. Vil vi derfor inden for de næste 10 år opleve, at den interne it-medarbejder langsomt forsvinder ligesom tekstil-arbejderne i Trekants-området (dengang 'Hammerum Herred') gjorde i 1980'erne'

Eller giver cloud computing blot mulighed for, at vi ikke skal bekymre os om de daglige småproblemer men kan bruge ressourcerne på at udnytte it endnu mere innovativt og kreative it-medarbejdere vil stadig være efterspurgte?

Kommentarer (15)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Jakob I. Pagter

I denne sammenhæng synes jeg Nicholas Carrs bog, The Big Switch, er interessant læsning. Han sammenligner med hele den industri af ingeniører og teknikere som forsvandt ifbm. eletricificeringen af samfundet.

Udfra den analogi vil der være en stor klump af it-arbejdere der bliver arbejdsløse.

 • 0
 • 0
Uffe Kousgaard

Det enkelte job er måske nok forsvundet, men så er det blevet erstattet af et andet med krav om næsten tilsvarende kvalifikationer. Jeg har i alle fald svært ved at genkende, at behovet for ingeniører skulle være forsvundet. Uanset hvad denne Carr siger. IT skal nok brede sig ind på nye områder, som it-arbejderne så kan tage sig af.

 • 0
 • 0
Jakob I. Pagter

Altså, nu er skiftet til Cloud Computing jo ikke sket endnu i større omfang (jf. Gartner ovenfor). Så det er ikke særligt relevant at se på hvilke jobs der allerede er forsvundet.

Jeg tror der forventes store effektiviseringsgevinster - hvorfor ellers skifte til denne model?

Spørgsmålet som Henrik så stiller er hvordan disse gevinster forvaltes. Ved at sætte folk til noget andet, ved at skifte ud men nogen med andre kompetencer, eller ved bare at glæde sig over besparelsen?

Et andet interessant - og mere nutidigt - eksempel fra samme bog er hvordan der på trods af stor stigning i mængden af on-line medier har været fald i antal ansatte i samme brance (kan ikke lige huske perioden dette var over).

 • 0
 • 0
Rasmus Morten Helbig Hansen

Der er intet der antyder at den nævnte teknologi adskiller sig fra tidligere landvindinger. Der er som bekendt no silver bullet. The Mythical Man Month er stadig mere relevant end en gang charlataneri fra Nicholas Carr. Carr fatter bjælde.

 • 0
 • 0
Jakob I. Pagter

Om Carr fatter bjælde eller ej er vel ikke pointen. Han præsenterer en analogi til elektricificeringen for 100 år siden og de ændringer det medførte. Den analogi kan man så forholde sig til.

Han påstår at beregningskraft er på vej til at blive en generel "utility" som el (og vand og varme) bla. i kraft af den massive vækst i alment tilgængelig båndbredde. Følgende argumenterer han (frit husket) at man kan forvente en udvikling lignende den der skete for el, bla. i relation til den associerede arbejdsstyrke.

Om det er charlataneri eller ej, tjah, han gør sig da i det mindste den ulejlighed at argumentere for sit synspunkt.

I relation til Brooks' lov, skal vel også bemærkes at Brooks snakker om softwareudvikling. Cloud computing handler ikke om softwareudvikling, men om drift. Jeg kan derfor ikke helt se hvorfor The Mythical Man Month er relevant?

 • 0
 • 0
Jonas Høgh

Nu fremsætter Henrik Hvid Jensen jo den påstand, at der vil blive brug for færre udviklere, fordi "virksomhederne vil benytte SaaS-leverandørens standardiserede arbejdsprocesser på områder, som ikke giver konkurrencemæssige fordele."

Jeg har dog svært ved at se, hvordan det skulle gøre det væsentligt nemmere at tilpasse sin forretning til standard-software eller vice versa, fordi softwaren befinder sig "i skyen".

 • 0
 • 0
Rasmus Morten Helbig Hansen

No Silver Bullet er relevant da der gøres nogle vigtige observationer omkring kompleksitet (accidental vs essential). Brooks' lov er en anden historie, og er ikke umiddelbart relevant i denne sammenhæng. Beklager hvis det ikke var klart at jeg refererede til "No Silver Bullet" kapitlet i bogen "The Mythical Man-Month" (Anniversary edition?).

I den nærværende kontekst taler vi både om drift og udvikling (og reperation). Jeg tvivler lidt på at Brooks har ønsket at skelne så skarpt.

PS. Jeg kan ikke forestille mig at computer-reperation er et signifikant område for ingeniører o.lign. (Dermed) Ej heller at der vil ske et betydningsfuldt skift i arbejdsmængde.

 • 0
 • 0
Jakob I. Pagter

Man kunne vel fristes til at betegne det forhold, at mange små eller mellemstore virksomheder har deres egen it-driftsafdeling, som accidental kompleksitet? Det være sig "in-house" drift og/eller reparation.

Ifht. el, så kan man måske(*) se det på den måde at vekselsstrømsteknologien fundamentalt ændrede forudsætningerne for brug af el: det der før var essential complexity (pga. begrænsninger i distancen el kunne transporteres) blev til accidental (et resultat af hvordan vi gjorde det før).

(*) Jeg er langt fra ekspert i de finere nuancer af accidental og essential kompleksitet, så måske jeg misbruger begreberne her.

 • 0
 • 0
Henrik Hvid Jensen

Mit argument for færre udviklingsressourcer pga. af standardiserede forretningsprocesser er at:

 • Når du har mere kontrol over din egen software vil du forsøge at ændre den til at passe til dine forretningsprocesser. Ofte bunder disse tipasninger i "at sådan plejer vi at gøre" eller den forretningsansvarliges egen subjektive holdning. Men det er ofte ikke noget som giver en forretningsmæssig fordel.

Når du anvender SaaS er en del af konceptet at alle anvender samme løsning, hvorfor man må tilrette forretningsgangen til SaaS-løsningen, som man må forvente er/bliver best-practice.

Jeg friholder her selvfølgelig de områder hvor ens forretningsprocesser giver konkurrencemæssig fordel. Men disse "førende" forretningsprocesser bliver med tiden også "måden man gør det på" indenfor området og giver på sigt ikke mere fordele, hvorfor de også bliver en naturlig del af "infrastrukturen".

 • 0
 • 0
Lars Hansen

Jeg synes umiddelbart at der her er tale om et svært tilfælde af "macromyopia" i forbindelse med cloud computing, dvs. at folk overvurderer forandring på kort sigt, men undervurderer forandring på lang sigt.

På kort og mellemlang sigt, så tror jeg ikke at der vil være mange medarbejdere der forsvinder op i skyen (eller forsvinder pga. skyen).

Man kan tage udgangspunkt i Geoffreys Moores 2x2 matrix der indeholder:

Core / Context: Core er de aktiviteter der skaber differentiering og dermed vinder kunder. Context er alle øvrige aktiviteter og bidrager typisk til at skabe produktivitet

Mission-Critical / Non-Mission-Critical: Kategorisering af hvorvidt den pågældende aktivitet er af kritisk betydning for virksomheden

Som udgangspunkt tror jeg at cloud computing hovedsageligt begrænser sig til "non-mission critical context" applikationer. Dels fordi der vil være tale om standardiserede processer og dels fordi sikkerhedsniveauet alt andet lige vil være lavere ved cloud computing (der vil selvfølgelig være små- og mellemstore virksmheder der vil få et højere sikkerhedsniveau fordi de selv har begrænsede ressourcer/kompetencer til at sikre deres IT).

På lang sigt ser tingene selvfølgelig anderledes ud. Der er næppe nogen tvivl om, at IT i højere og højere grad vil blive opfattet som et "commodity good". Det øger så omvendt kravene til de folk der skal sikre konkurrencefordele via IT - de folk bliver en mangelvare (og er det vel allerede).

 • 0
 • 0
Henrik Hvid Jensen

Lars,

Hvad er din vurdering af kort, mellemlang og lang tid?

Hvis man kigger på tekstilarbejderne og sikkert mange andre erhverv i tilsvarende situationer, så kan man sikkert med en vis tilnærmelse sige at udviklingen er eksponentiel. Dvs. i starten er der så få, at man ikke rigtig lægger mærke til det. Men på et tidspunkt går udviklingen så hurtigt, at det bliver synligt og man vil, når man kigger bagud, sige "at det var i de år, at tekstil-arbejderne forsvandt fra Hammerum Herred". Selvom udviklingen startede mange år før.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere