Fleksible IT-systemer ønskes!

Kommunalreformen har været en gigantisk udfordring for os IT-folk i kommunerne. Vi har endnu hænderne fulde, fordi vi på flere vigtige områder reelt først kunne komme rigtigt igang EFTER d. 1. januar 2007 i respekt for de "gamle" kommuner, som jo skulle fungere normalt frem til d. 31. december 2006.

I sådan et kæmpeprojekt, hvor alle aspekter af IT er oppe og vende og hvor både systemer og processer udsættes for et gevaldigt pres, opstår der nogle erkendelser, som vi ikke ville have fået i en almindelig dagligdag.

En af disse erkendelser er desværre af negativ karakter: Stort set samtlige IT-systemer, som vi anvender i Roskilde Kommune - og de fleste af disse systemer anvendes også i mange andre danske kommuner - er slet ikke er gearet til forandringer!

Jeg taler om de organisatoriske forandringer, som en kommunesammenlægning per definition afføder. Og som jo skal afspejles i IT-systemernes brugeradministrative dele, altså i håndteringen af organisatoriske enheder, brugerdata, brugerprofiler, brugerrettigheder, brugertilhørsforhold og brugerrelationer.

Hvad vi ikke har brugt af tid og ressourcer på manuelt, manuelt og atter manuelt at omregistrere, omstrukturere og omdefinere disse oplysninger om vores nye sammenlagte organisation i stort set samtlige systemer, det tør jeg slet ikke regne på. Det har været flaskehalsEN på IT-siden af kommunesammenlægningen.

Det lader til at være en helt generel system-manko, jeg har fat i her. Det gælder nemlig både vores ESDH-system, lønsystem, økonomisystem, telefonbogssystem, vores sociale sagsbehandlingssystemer, vores Intranet og vores mailsystemer - altså reelt hele kommunens IT-systemportefølge.

Alle disse systemer synes at være designet ud fra, at de skal understøtte arbejde i en fuldkommen uforanderlig virkelighed. Brugere og organisationsstruktur lægges ind ved systemopstart, og så kører vi ellers i drift. Joh, man kan da godt oprette et par nye brugere og nedlægge et par fratrådte ditto - men at ændre på brugernes organisatoriske tilhørsforhold, at lægge organisatoriske enheder sammen eller at underordne nogle enheder andre - det findes der bare ikke et "faneblad" eller en "systemopsætning" eller lignende, som adresserer. Systemadministratoren og de stedlige IT-folk er ladt fuldkommen i stikken på dette punkt.

Nu kan læseren af min blog jo indvende, at der nok gå 30 år før vi får den næste kommunesammenlægning - so what's the big deal? Nu er det jo klaret og - snart - overstået.

Mit svar til dette er, at jeg forventer en helt anden frekvens af større organisatoriske forandringer i det offentlige Danmark, end hvad vi hidtil har set. Kommuner, regioner og statsinstitutioner vil i de kommende år skulle justeres og ændres i langt hurtigere tempo, fordi velfærden i Danmark generelt er under pres og er kommet højt op på på den politiske og på befolkningens dagsorden.

Så duer det ikke, hvis IT-folkene skal henstille om, at man skal være tilbageholdende med organisationsforandringer, fordi IT-systemer ikke kan følge med, vel? 

Kære softwareleverandører, I kan godt kridte skoene nu! Forvent, at fleksibel håndtering af en foranderlig verden bliver et hovedkrav til jeres systemer fra nu af.  

Kommentarer (5)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Jørgen Henningsen

Det er interessant at høre noget om IT og kommunal reformen fra en insider. Jeg tror du har ret i at det ville være gavn at øge flexibiliteten i den offentlige IT, spørgsmålet er bare hvordan det skal ske. Ligesom EPJ systemet er udfordringerne ret store og de nye IT systemer griber ind i de offentlige arbejdsgange. Offentlige IT projekter har det jo med at løbe af sporet. Hvad er egentlig årsagen til det og hvad mener du man kan gøre for at undgå det?

 • 0
 • 0
#2 Jens Fallesen

Du har helt ret – alt for mange systemer er her og nu-løsninger, der nærmest skal laves helt om, hvis man ændrer på procedurer og/eller organisation.

Det er absolut ikke kun det offentlige, der er ramt – også private virksomheder lider under problemet, og her er organisatoriske ændringer typisk oftere forekommende.

Alt for ofte ser man også virksomheder, der er nødt til at lave store omlægninger af procedurer og nogle gange tilmed mindre omlægninger i organisatione – udelukkende for at implementere f.eks. nyt økonomisystem. Ikke fordi nogle virksomhedskonsulenter eller andre har fundet ud af, at det vil styrke virksomheden, men fordi det nye it-system kræver det …

 • 0
 • 0
#4 Ole Bech

Til Jørgen vil jeg sige, at selve reformprojektet i det store og hele er gået rigtig pænt, og det er sådan set ikke projektgennemførelsen i reformprojekterne jeg er "ude efter" i min blog. Det er simpelthen, at IT-systemerne - og nu hører vi fra Jens, at det ikke kun gælder de systemer, der ansvendes i det offentlige - ikke er fleksible nok over for en i stigende grad foranderlig verden.

 • 0
 • 0
#5 Anonym

Til Ole.

Det store problem ved megen systemudvikling er at man ikke tænker på at inddrage kunderne, men kun på at kontrollere og styre kunder. I sidste ende er borgerne de eneste, som kan trække innovation og effektivisering i egeninteresse. Men det forudsætter at man samordner faktorerne, så egeninteresser og fællesinteresser trækker i samme retning.

Husk på at i sidste ende er borgerne selv de bedste til at kunne se forskel på kvalitet og stive bureaukratiske procedurer. Og det forhold vokser i takt med at processerne integreres på kryds og tværs af sektorerer og leverandører.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere