peter ulka bloghoved

ERP Trends - hvad sker der i markedet?

Man læser jævnligt artikler om de nyeste trends på ERP-området. Som regel handler det om temaer som Cloud , Software as a Service, Big Data, In memory databaser, Mobile løsninger, integration med social medier, ERP Apps, etc. Alt sammen meget spændende, men stadigt langt fra den virkelighed man oplever, når man arbejder i markedet i dag.

Jeg kunne derfor tænke mig at give et bud på, hvad det er for strømninger jeg oplever i det danske ERP-marked lige nu - medio 2013 - ud fra en kundevinkel.

1. ERP er igen kommet på ledelsens agenda

ERP-systemet udgør rygraden i de fleste virksomheders dagligdag, men i de seneste år har andre og mere akutte udfordringer fortrængt ERP fra ledelsens agenda i mange virksomheder. Det fornemmes dog nu som om, at der atter er overskud i virksomhederne til at fokusere mere på ERP. Vi ser i dag ERP investeringer er bedre strategisk forankrede og med øget fokus på gevinster ved både optimerings- og vækstscenarier. Forretningen tager i stigende grad ejerskab af ERP-projekterne.

2. Forberedelsen af ERP projekter er mere grundig

Virksomhederne bruger lang tid på at forberede ERP-projekterne - ofte er der tilløb på flere år. De strategiske overvejelser og investeringsbudgetter er ofte afstemt og godkendt på bestyrelsesniveau inden projekterne påbegyndes.

3. Teknologien er ofte givet

I et stigende antal tilfælde er ERP teknologien valgt på forhånd. Det er således ofte mere et spørgsmål om at finde den rigtige partner til at gennemføre implementeringsprojektet end at finde den rigtige platform. Vi ser en del virksomheder, hvor man vælger at re-implementere den eksisterende ERP-platform i en nyere version, i stedet for at opgradere eller anskaffe helt nyt system. På denne måde reduceres licensinvesteringer og man udnytter eksisterende in-house viden.

4. Mindre og hurtigere projekter

Kunderne efterspørger mindre risiko i projekterne. Vi ser derfor er klar trend mod mindre projekter, der betyder mindre risiko, kortere tid, og mindre investering. Risikominimering er en konkurrenceparameter og alle håndtag tages i brug for at reducere risici herunder faseopdeling, brug af acceleratorer f.eks. prækonfigurerede templates, og fast pris kontrakter.

5. Best-of-Breed vs. Suite?

Pendulet svinger frem og tilbage mellem Best-og-Breed og suite. Hvis jeg skal komme med et bud på pendulets stand lige nu vil det være mere efterspørgsel efter BoB-løsninger fordi virksomhederne er bange for de store væg til væg ERP-projekter. Et mere nuanceret billede vil være et forstærket suite fokus på ERP-kerneområder (Økonomi, Supply Chain, Produktion, etc. ) og mere BoB på randområder (HR, CRM, Løn, BI, etc.). Mindre og mellemstore virksomheder sigter på suiteløsninger, mens de store virksomheder ofte kigger efter BoB-løsninger.

6. Forretningstilpasning vs. systemtilpasning?

Vi oplever en øget efterspørgsel efter standardløsninger fra kunderne. Tidligere var dette meget drevet af leverandører og rådgivere, men kundesiden forstår i dag langt bedre udfordringerne med omfattende tilpasninger. Standard er et erklæret mål i mange projekter, men det halter dog stadigt med eksekveringen af denne strategi når projekterne gennemføres. Systemtilpasning opleves således ofte nemmere, end at ændre forretningspolitikker, processer og organisation, når man først sidder i projektet.

Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere