Er en aftale en aftale ?

I Danmark har vi en lov der ligefrem hedder "Aftaleloven", den siger indlysende ting som:

Citat:

§ 1. Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren.

Men loven definerer ikke yderligere hvad "en aftale" faktisk er, men det forstås af lovens titel at det handler om "formuerettens område", altså minimum alt hvad der har med penge og værdier at skaffe.

Jeg har umiddelbart ingen grund til at tro at Microsofts EULA ikke er omfattet af Aftaleloven, selvom der, i mine øjne berettiget, kan rejses spørgsmål ved gyldigheden af en aftale man først kan se ordlyden af, når man har betalt for produktet.

Der hvor loven bliver interessant er:

Citat:

§ 36. En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler. Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder.

Her kan man med rette spørge hvor redeligt det er, at folk skal scrolle sig igennem 12 sider "legalese" 8 linier af gangen (ialt ca. 116 klik), uden mulighed for at udskrive aftalen.

Hvis jeg f.eks ønskede at spørge min sagfører til råd om aftalens ordlyd, er det så rimeligt at den præsenteres på en form der ville koste mig et par timelønninger, blot for at han kunne læse den igennem ?

Men lad nu også det være, jeg prøver at køre sagen helt simpelt og nemt for alle parter.

Der hvor loven virkelige bider er her:

Citat:

§ 38 a. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på forbrugeraftaler, herunder vilkår i forbrugeraftaler. Stk. 2. Ved en forbrugeraftale forstås i denne lov en aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at en aftale ikke er en forbrugeraftale. [...] § 38 b. Opstår der tvivl om forståelsen af en aftale, og har det pågældende aftalevilkår ikke været genstand for individuel forhandling, fortolkes vilkåret på den måde, som er mest gunstig for forbrugeren. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at et aftalevilkår har været genstand for individuel forhandling. Stk. 2. En skriftlig aftale, der tilbydes forbrugeren, skal af den erhvervsdrivende være udarbejdet på en klar og forståelig måde.

På sin vis er jeg slet ikke den rigtigt til at tage slagsmålet med Lenovo, det ville være meget bedre hvis min gamle far gjorde det, for så ville §38b kunne vise sine tænder: enhver tænkelig tvivl ville komme ham tilgode.

Jeg kan imidlertid ikke med rimelighed påberåbe mig at jeg "handler udenfor mit erhverv" taget i betragtning at computeren er købt over firmaregnskabet og firmaet roder med computere.

Men for de af jer der har overvejet at gå i flæsket på jeres computerleverandører, vil jeg anbetale en henvisning til aftalelovens §38 i jeres sagsfremstilling.

Særligt kunne det være sjovt at høre om §38b stk2 betyder at 12 siders legalese i et 8 liniers vindue er "klart og forståeligt".

Jeg må som erhvervsdrivende i computerbranchen "nøjes" med §1 og det er i mine øjne både rigeligt og tilstrækkeligt til at Lenovo taber sagen.

Jeg glæder mig til at høre dem forklare, hvorledes en rimelig person skulle bære sig ad med at læse "[...]for at få oplysningerne om, hvordan de får refusion[...](min fremhævning)" som "for at få oplysninger om hvorvidt de får refusion".

Jeg tvivler på at det bliver nødvendigt at indkalde en Cand. Mag i Dansk for at få den detalje afklaret...

phk

PS: Mange tak for den store opbakning!

Kommentarer (19)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Niels Dybdahl

Jeg tror at alle er enige i at Windows-EULAen er uforståelig og dermed ugyldig.

Forbrugeren er ihvertfald ikke bundet af den, men sSpørgsmålet er så om sælgeren alligevel er bundet af hvad der står i den.

 • 0
 • 0
#2 Jens Christian Hillerup

(...) selvom der, i mine øjne berettiget, kan rejses spørgsmål ved gyldigheden af en aftale man først kan se ordlyden af, når man har betalt for produktet.

Selvom de skjuler den godt, kan man godt finde EULA'en til Windows Vista Business Edition på nettet: http://kortlink.dk/6vmc

Det sagt, så håber jeg virkelig at du vinder sagen! Købte selv en Lenovo-computer i januar måned, kendte godt til Windows Refund-clausen i deres EULA, men besluttede at jeg ikke orkede at gå igennem alt det juridiske tovtrækkeri, og er således nu (modvilligt) en del af en Microsoft-statistik. Suk.

Held og lykke!

 • 0
 • 0
#3 Lars Hansen

Jeg tror at alle er enige i at Windows-EULAen er uforståelig og dermed ugyldig.

Forbrugeren er ihvertfald ikke bundet af den, men sSpørgsmålet er så om sælgeren alligevel er bundet af hvad der står i den.

Sådan vil en sag om Windows-EULAen næppe blive håndteret.

Bare fordi en aftale synes uforståelig vil den ikke per definition blive erklæret ugyldig i sin helhed af en dommer (og jeg kan slet ikke forestille mig, at en dommer vil erklære den ugyldig over for den ene part kun).

Formodentlig, så vil det kun være dele af aftalen der er uforståelig og dermed potentielt erklæres ugyldig. Aftalens enkelte vilkår vil derfor blive udsat for en konkret vurdering. I den sammenhæng kan dele af aftalen selvfølgelig blive erklæret ugyldig eller enkelte aftalevilkår kan blive genstand for en tolkning Det er derfor uklart hvad den reelle virkning af aftalen vil være.

Men vær sikker på, at man vil strække sig meget langt for at undgå at skulle erklære en sådan aftale ugyldig i sin helhed.

Iøvrigt, så er $38a-d inkorporeret i dansk ret som følge af et EU-direktiv. Man har gjort sig store anstrengelser for at inkorporeringen af disse bestemmelser ikke skulle svække den forbrugerbeskyttlse der allerede ligger i generalklausulen (§36).

Mig bekendt, så er der derfor heller ikke mange sager der er blevet afgjort i DK efter §38a-d (men det er et par år siden jeg har været nede i det).

 • 0
 • 0
#5 Michael Schade

Den ene type eller delmængde af aftaler er forbrugeraftaler, er den anden så erhvervsaftaler?

Det kan vel ikke bare være aftaler? (Jeg har skimmet dit link igennem og fandt ikke noget, der skulle have været en ebnf for loven.)

For at understrege klarheden i hvilken type aftale der er tale om, burde det stå øverst på den aftale man indgår, eks. en kontrakt på en forbrugeraftale, så vil der vel ikke være tvivl?......Eller vil det være for meget arbejde?

Hvad med mundtlige aftaler?....Jeg har der lært at jo højere beløb det drejer sig om, jo mere indgår man små hurtige mundtlige aftaler, hvor der hverken er vidner eller beviser for noget konkret.

 • 0
 • 0
#7 Martin Nissen

By using the software, you accept these terms. If you do not accept them, do not use the software. Instead, return it to the retailer for a refund or credit.

Man må med, rimlig fornuft, kunne antage, at der mellem Microsoft og forhandlere af Windows Vista Business, burde foreligge en aftale om netop dette punkt.

If you cannot obtain a refund there, contact Microsoft or the Microsoft affiliate serving your country for information about Microsoft’s refund policies.

Omvendt forbeholder Microsoft sig retten til, at anvende deres egen politik for refundering, som mig bekendt, ikke umiddelbart er oplyst nogen steder, såfremt en refundering ikke er mulig hos forhandleren.

Så sådan som jeg læser det, kan Lenovo afvise en refundering, hvorefter Microsofts egen politik, vil være gældende. Kan Lenovo påvise, at der ikke forligger en aftale mellem Microsoft og dem, om refundering, er det ikke længere Lenovos ansvar, men Microsofts, da de er ansvarlige for EULA'en. Og så er ingen af ovenstående paragraffer anvendelige i en sag mod Lenovo. Lenovo havner nok som bonde, i Microsofts forsvar. Spillet rigtigt, kan den være svær at komme forbi!

Blot min ydmyge fortolkning.

 • 0
 • 0
#9 Ole Wolf

Et andet argument, der vist blev fremført imod din (PHK) sag i en anden tråd, er at du jo godt vidste, at Lenovo solgte computeren med Windows præinstalleret, og jeg kan sikkert lægge et par ekstra gram på argumentets vægt ved at påstå, at du formentlig også var bekendt med ordlyden af EULA'en, at man har krav på tilbagebetaling af Microsoft-skatten, samt det forhold, at de færreste PC-forhandlere har vist sig villige til at efterleve EULA'en.

Efter min mening kan argumentet afvises ved at påpege, at uanset om du vidste det på forhånd, eller om det kom helt bag på dig, da du sad med computeren foran dig, så er det stadig den samme aftale, og der står det samme i den. Derfor ville du (i princippet) med ro i sinde kunne købe en computer hos Lenovo, idet du allerede havde besluttet, at du ville benytte dig af EULA'ens betingelse, fordi du jo bare kunne få prisen for Windows refunderet.

 • 0
 • 0
#10 Martin Bøgelund

Et andet argument, der vist blev fremført imod din (PHK) sag i en anden tråd, er at du jo godt vidste, at Lenovo solgte computeren med Windows præinstalleret, og jeg kan sikkert lægge et par ekstra gram på argumentets vægt ved at påstå, at du formentlig også var bekendt med ordlyden af EULA'en, at man har krav på tilbagebetaling af Microsoft-skatten, samt det forhold, at de færreste PC-forhandlere har vist sig villige til at efterleve EULA'en.

Det er et forkert aspekt at anlægge, at PHK var i ond tro (eller i hvert fald ikke i god tro), fordi han på forhånd havde talt med Lenovo, og derfor godt vidste at de ikke ønskede at refundere Windows.

Aspektet er nærmere, at han har handlet som "den samvittighedsfulde Fader", og prøvet alle muligheder for en fornuftig løsning af, før handlen, og før stævningen.

Styrken i PHK's sag er netop at han har sat sig ind i alle elementerne i sagen, herunder Lenovos holdning i telefonen, og har handlet derefter.

Hvis der var en sten han ikke havde vendt (ringet og spurgt på forhånd), ville det være sværere at påberåbe sig, at han har gjort hvad han kan for at tvisten ikke ender i retten.

Opskriften på succes med at få Windows refund (http://www.linux.com/archive/feature/59381) anbefaler da også at man tager fat i leverandøren på forhånd.

 • 0
 • 0
#11 Ole Wolf

Martin: Det var også det, der var min pointe. Selv hvis Lenovo havde stillet sig på bagbenene under en eventuel foregående samtale med PHK, synes jeg ikke, at hans sag bliver svækket. Det kunne dit link dog synes at antyde kunne være tilfældet.

 • 0
 • 0
#12 Martin Bøgelund

@Ole

Ja, jeg ville bare supplere, ikke anfægte eller korrigere.

Mht. "mit" link, så skal man huske at det er "globalt", og sikkert er bygget over erfaringer fra mange lande med mange forskellige lovgivninger.

Men det anbefales at kontakte leverandøren først - uden de nævner at det kan svække sagen senere hen. Og det bør da heller ikke svække éns chancer, at man prøver at få en fornuftig aftale i stand forlods.

Her i DK har vi (trods alt) en temmelig solid forbrugerbeskyttelse og aftalelov. Om PHK så er "forbruger" når han køber maskinen til virksomheden, ved jeg ikke, men en aftale er temmelig sikkert en aftale uanset.

PHK's stævning nævner også at EULA'ens formulering bunder i et krav fra EU, netop fordi Microsofts dominans kan være ødelæggende for konkurrencen, og derfor er EULA'en designet til at sikre, at man kan "knække" et bundle og få en Windows refund.

Så jeg er fortrøstningsfuld - PHK vinder den her.

 • 0
 • 0
#14 Kai Birger Nielsen

Jeg har kigget på et par computere, som jeg har ladet stå netop fordi jeg kun kunne købe dem med Windows xp på. Så hvis PHK vinder sagen, vil hardwaresalget med sikkerhed stige. (Det er et par af asus' eee- produkter, jeg konkret tænker på, men der er flere andre.)

 • 0
 • 0
#16 søren ploug

Nu er det efterhånden så længe siden at jeg har læst MSs EULA - men så vidt jeg husker var den på engelsk (gælder også den der linkes til ovenfor). I øvrigt var EULAen bare en laaaang ansvarsfraskriving fra MSs side.

Hvis dette er tilfældet for en Windows købt i DK overholdes § 38b i loven så ? - der står: " Stk. 2. En skriftlig aftale, der tilbydes forbrugeren, skal af den erhvervsdrivende være udarbejdet på en klar og forståelig måde." Jeg ved at brugervejledninger til forbrugerprodukter der markedsføres i DK SKAL være affattet på dansk - gælder det samme mon aftaler ?

 • 0
 • 0
#19 Kai Birger Nielsen

Hmm, ja $15 er ikke meget. Det var blandt andet en eee-box, jeg kiggede på og jeg er nok enig med asus i at det er $15 værd at hælde en windows på alene som test af hardwaren :-) Men jeg har ikke tænkt mig at bruge den som windowsmaskine, så den får lov at stå i butikken (enten til evig tid eller til de sætter den ned, fordi de er trætte af at kigge på den).

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere