Gæstebloggen

Enhedslisten har misforstået softwarepatenter i EU

Enhedslisten har meddelt, at de er imod et ja til EU-patentdomstolen, bl. a. fordi der så kan udstedes flere patenter på software.
Et nej betyder fravalg af både EU-patentdomstolen og af EU-patentet, medens et ja betyder tilvalg af EU-patentdomstolen og af EU-patentet.

Enhedslistens synspunkt må bero på en række misforståelser.

Der udstedes i dag ikke europæiske patenter på ren software, og det vil heller ikke ske under EU-patentet. Tilsvarende udsteder Patent- og Varemærkestyrelsen heller ikke patenter på ren software.
I USA er der ingen forbehold for såkaldte softwarepatenter, på f. eks forsikringskoncepter.

De konklusioner, som jeg når frem til, er gældende for alle tekniske områder, hvor der ønskes udtaget patent.

I den europæiske patentkonvention står der i Artikel 52(1) og 52(3): at ”programs for computers as such” ikke kan betegnes som opfindelser, og derfor ikke kan patenteres.
I den danske patentlovs § 1 stk. 2 står der tilsvarende: ”der alene udgør programmer for datamaskiner”, anses ikke for opfindelser, og derfor ikke kan patenteres.
Den danske patentlovs og den europæiske patentkonventions bestemmelser om software er således ens, og patentansøgninger, der indleveres til European Patent Office (EPO) og Patent-og Varemærkestyrelsen (PVS) behandles derfor ens.

Tolkningen af ”as such” har hos EPO i forbindelse med indsigelser eller afslag mod europæiske patentansøgninger været genstand for mange appelsager, hvor betydningen ”as such” er blevet fastlagt.

Der findes mange afgørelser, hvor et patent på software er blevet godkendt, men så sandelig også en række afslag.

Som eksempler på software kan nævnes en software, der på en stor TV skærm gør det muligt at se 3D formater uden brug de såkaldte ”rædselsfulde” 3D-briller. Der skal således være tale om et realteknisk aspekt, eller sagt på en anden måde, softwareopfindelser skal have teknisk karakter, hvis softwaren skal kunne patenteres. Derimod vil software, der baserer sig på et forretningskoncept eller et forsikringsprincip blive afslået.

I USA, er der ingen begrænsninger på patentering af software som i Europa. Der udstedes derfor mange softwarepatenter i USA.

Alle europæiske patenter har potentiel mulighed for at blive gyldiggjort i Danmark (og for resten også i Norge), samt andre europæiske lande, herunder hele EU. Der sker således ingen ændring i behandlingen af EU-patenter, der er anderledes end den behandling, som foregår i dag i forbindelse med europæiske patenter.

Forskellen mellem patenter, og her taler jeg generelt om patenter, der dækker EU-området i dag og patenter efter den nye ordning er:

1) Efter den eksisterende ordning skal EP-patentet derpå valideres i de enkelte lande, hvor der ønskes patent, hvilket indebærer at patentet helt eller delvist skal oversættes til de enkelte landes sprog. En sådan procedure er først og fremmest omkostningstung. Hvis patentet ønskes opretholdt i samtlige lande, og det ikke er specielt langt, kan det godt løbe op i kr. 500.000, til oversættelser, bl.a. fordi lokale patentagenter i de enkelte lande skal stå for oversættelsen.

2) Efter EU-ordningen bliver patentet godkendt i 26 af EU-landene på engelsk, tysk eller fransk, og med patentkrav på engelsk, tysk og fransk. På denne måde kan et EU patent udstedes fra ca. kr. 70.000, dog afhængig kompleksiteten af det tekniske omfang, der søges.

3) Hvis nogen ønsker patentet ugyldiggjort, skal der efter den eksisterende ordning indledes retssager i de enkelte lande.

4) Efter den nye ordning træffer patentdomstolen endelig afgørelse for de tilsluttede EU lande. Denne patentdomstol vil have meget stor ekspertise, og kan have danske dommere. Patentdomstolen får hovedsæde i Paris med underafdelinger i London og München samt appelinstans i Luxembourg.

Det må forventes, at der vil blive anvendt syn- og skønsmænd i ugyldiggørelsessager ved Patentdomstolen, som selvfølgelig også kan have et dansk islæt.

Det er klart, at spørgsmålet om suverænitetsafgivelse er et rent politisk anliggende. Men det må kræves, at argumenterne for at afgive suverænitetsafgivelse skal være rigtige. Det er de ikke med de argumenter, som Enhedslisten fremfører i forbindelse med softwarepatenter.

Det er rigtigt, at der vil blive udstedt flere europæiske patenter på software, også helt generelt, alene af den grund, at EU patentet pr. automatik er gyldigt i de tilsluttede EU lande. Det afgørende er dog, at de samme patenter ville kunne udstedes under den eksisterende ordning rent administrativt.

Kommentarer (32)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 ab ab

Det lyder jo betryggende, at praksis i dag er sådan, at der virkelig skal en materiel teknisk effekt til før man kan komme i nærheden af at patentere software-"opfindelser" i EU. Jeg er imidlertid i tvivl om hvor vidt du går tilstrækkeligt i dybden med dit enkeltstående eksempel på, hvad der skal til for at software kan patenteres i EU.

Hvordan vil du eksempelvis forklare, at Konami tilsyneladende har fået udstedt et europæisk patent på en metode til at vise labels over figurernes hoveder i et computerspil på en måde, så de ikke overlapper hinanden:

"Setting out from a video game according to D7 and considering the characterising features of the application, the problem cannot be reduced to providing an alternative identification means for a player character and giving the user visual feedback of a player character to whom the ball can be passed. The fact that a conventional player character's guide mark (D7, Figure 8: triangular control mark "m" above a player's head) might be concealed by a neighbouring player character limits the usability of the GUI. Expanding the usability contributes to the technical character of the device and method, as confirmed by the bulk of technical prior art existing in the field of video games. Hence, the problem has to be formulated as how to enhance the operability of the display system and to make the man-machine interface more efficient, which is a technical problem in line with decision T 643/00-Searching image data/CANON."

Kilde: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030928eu1.html

Det er meget muligt, at institutionaliseringen af en europæisk patentdomstol ikke står til at ændre på den bestående sagsbehandlingspraksis i EU i forhold til behandlingen af sådanne ansøgninger, om end det i mine øjne forekommer højst sandsynligt, at de mange amerikanske softwarepatentansøgninger nu også vil begynde at tilflyde en europæisk patentdomstol i en lind strøm efter "går den, så går den"-princippet, hvilket uværgerligt vil føre til et stærkt pres på domstolen for at indføre en 'mere smidig praksis'.

Der er imidlertid flere debattører, der tidligere har påpeget, at når først patent-området er overført til den europæiske patentdomstol som der lægges op til ved en ratifikation af den politiske aftale, så vil der for alvor være "lagt låg" på den politiske debat om hvor vidt patenter på software overhovedet er gavnlige eller skadelige for innovation og vækst i Europa idet enhver politiker blot kan henvise til, at vi er bundet af internationale aftaler og at området i øvrigt håndhæves af den europæiske patentdomstol.

Hvis man derimod stemmer nej til etableringen af den fælles patentdomstol, kan det potentielt føre til politisk selvransagelse, hvor man bliver nødt til at gå ind og se på, hvad man kan gøre for at sikre, at modstandernes bekymringer bliver adresseret.

 • 33
 • 1
#2 Niels Didriksen

Enhedslisten har meddelt, at de er imod et ja til EU-patentdomstolen, bl. a. fordi der så kan udstedes flere patenter på software.

Mig bekendt er de imod, fordi der så kan udstedes patent på software overhovedet...

Du er ikke den første patent advokat, der forsøger sig med at overbevise skeptikerne her på siden om, at sw-patenter er en fin ting, bare de ikke er as such, at bare roligt, herovre ikke bliver som i USA at det bare er et spørgsmål om at have de rigtige intentioner fra institiutionel side at alting bliver billigere, bedre og får lækkert hår, når vi har fået sw-patenter.

Du taler for at lovliggøre udstedelsen. Altså Formalisere en praksis som har været udøvet i flere år, på trods af manglende bemyndighed, tvivlsom lovlighed, og imod ret stort pres fra skeptikere.

Og forventer at EU/div.politikere/lobbyister kan finde ud af at omkonfigurere den europæiske patent-pølsemaskine, fra en tvivlsom-monopol-dispenser til et overflødighedshorn af dejlighed, der gavmildt øser regnbuer og violer ud over borgerne.. :P

Desværre har du stadigt til gode, at påvise at sw-patenter overhovedet er gavnligt for samfundet. Ligesom samtlige af dine øvrige meningsfæller. Dette er yderst vigtigt og du er nødt til at komme med saglig, redelig dokumentation. Ikke selvrefererende branche-whitepapers ol. Det har ingen af de andre sw-pat-proffitører formået endnu.

Fint du kommer med et eksempel på et tv man kan se på uden briller, men dit eksempel gør INTET for at vise at vi har fået gavn af at udstede det. Mon ikke en god håndfuld andre entertainment-firmaer har mænd på at udvikle uden om brillekrav for at se tv.

Feel free til at poste løs om herligheden ved sw-patenter, men jeg tvivler på at du skal regne med at kunne ændre mange holdninger ved at påstå at alt bliver dejligt hvis bare lige vi får formaliseret praksis.

 • 34
 • 0
#3 Pascal d'Hermilly

Som du afslutter "Det er rigtigt, at der vil blive udstedt flere europæiske patenter på software...". Jeg ønsker ikke en domstol der består af patentrådgivere som dig. jeg ønsker en domstol der består af dommere som kan se hvor ånsvagt det er at der findes et patent på faneblade i software - hvilket vel blev opfundet i år 1800.

 • 33
 • 0
#5 Jørgen Elgaard Larsen

Ole Jagtboe er et glimrende eksempel på, hvad der er galt med enhedspatentdomstolen.

Som patentrådgiver ser han alene på det patentretslige aspekt af sagen. Der giver det åbenbart mening at tale om software "as such", og at software, der kører på en computer ikke er software "as such".

For os, der arbejder med software, er det åbentlyst nonsens at tale om software, der ikke er beregnet til at køre på en computer.

Ved en almindelig domstol vil der være en dommer, som hverken er patentagent eller softwareudvikler. Han vil derfor blive nødt til at høre begge sider og vurdere, hvad der giver mest mening overordnet set. Og han vil ikke have økonomisk interesse i udfaldet af sagen.

For enhedspatentdomstolen forholder det sig anderledes: Dommerne vil blive hentet fra patentsystemet. De vil være partiske, fordi de i deres natur har en særlig opfattelse af patenter - den samme som Ole Jagtboes. Og da dommerne udpeges tidsbegrænset ved de, at de skal søge arbejde indenfor patentsystemet på et tidspunkt. De har derfor en klar økonomisk interesse i, at der udstedes og opretholdes så mange patenter som muligt.

Med det nuværende system behandes sagen ved en upartisk domstol, og man kan anke den til endnu en upartisk domstol.

Men enhedspatentdomstolen vil man blive dømt af en partisk dommer, og kan kun anke til en enden domstol, der er partisk på præcis samme måde.

 • 41
 • 0
#6 s_ mejlhede

"Det er klart, at spørgsmålet om suverænitetsafgivelse er et rent politisk anliggende. Men det må kræves, at argumenterne for at afgive suverænitetsafgivelse skal være rigtige. Det er de ikke med de argumenter, som Enhedslisten fremfører i forbindelse med softwarepatenter.

Det er rigtigt, at der vil blive udstedt flere europæiske patenter på software, også helt generelt, alene af den grund, at EU patentet pr. automatik er gyldigt i de tilsluttede EU lande. Det afgørende er dog, at de samme patenter ville kunne udstedes under den eksisterende ordning rent administrativt."

Det er polititisk, og vi vil vil ikke have software patenter på nogen måder, heller ikke klemt ind af bagdøren Ingen briller til 3d, kan beskyttes på andre måder ind med software patenter.

 • 13
 • 0
#7 Michael Nielsen

Jeg kan sige så meget, at vi fik patent på et system der hånderede SMS betalinger tilbage i 2006 (applikationen blev ikke afvist, men da virksomheden gik konkurs i mellemtiden, ved jeg ikke hvad der skete med patentet).

Men repræsentanten der skulle hjælpe os med at få patentet igennem, sage, ja du kan ikke få et patent på software alene i europa, men vi laver dem alligevel, fordi vi forventer at software patenter bliver lovlige, og så bliver patenterne valide.. Der er ret mange patenter i denne katagori.

For det patent jeg var involveret (modvilligt) i, nævntes mobil telefoner, således det ikke var en ren metode/software patent, og derved blev lovlig.

Der udstedes i stor stil software patenter i europa, kamufleret som at være hardware relateret, men også rene software patentet, i det man regner med at de på et tidspunkt bliver lovlige. Det har jeg fra en jurist med speciale i patenter, da han forklarede hvad de tilbød - altså direkte mod lovgivningen...

 • 24
 • 0
#10 Kim Garsdal Nielsen

Det fælleseuropæiske patent handler ikke om nogen som helst praksisændring.

Der vil vedblive at være patenter på industrielle fremgangsmåder, som er implementeret i software, og som modstandere af patentsystemet i almindelighed, og indenfor software i særdeleshed, ikke kan lide.

Hvis man vil acceptere patentsystemets berettigelse i almindelighed, er der ingen grund til at opponere mod det fælleseuropæiske patent, for der sker ingen praksisændring. Hvis man ikke vil acceptere patentsystemets berettigelse, er der heller ingen grund til at opponere mod det fælleseuropæiske patent, for der sker ingen praksisændring.

 • 2
 • 21
#11 Peter Mogensen

...patentfolk, der nægter at forholde sig til virkeligheden og problemet.

Praksisændring er/har hele tiden sket ved EPOs særlige patentdomstoles gradvise tolkning imod mere og mere udvanding af patentkonventionens undtagelser. Det her er blot endnu et værktøj for den samme gruppe folk til at tolke sig ad absurdium.

 • 16
 • 0
#13 Finn Christensen

.. allerede der kan vi konstatere at det ikke er EL, men Ole Jagtboe, der har misforstået noget.

Det er jo i direkte strid med åbenlys impiri. Vi kan jo se patenterne

Netop, den kære Ole Jagtboe kan ikke finde ud af om han er gravid eller han ikke gravid. Når han engang har kikket efter og har set den fremherskende bule (8 måned :) så er han da velkommen med en udmelding.

 • 3
 • 2
#14 Thorbjørn Andersen

Vi mangler vel at få klarlagt, hvad det er enhedslisten misforstår. Umiddelbart skrives argumentet: der udstedes i dag ikke europæiske patenter på ren software.

Senere i indlæget skrives der dog: Der findes mange afgørelser, hvor et patent på software er blevet godkendt Det er rigtigt, at der vil blive udstedt flere europæiske patenter på software (hvilket de fleste indenfor software branchen er bekendt med ...)

Jamen, så har Enhedslisten vel ikke misforstået noget overhovedet! (alternativt kan de selvfølgelig have misforstået noget, der bare ikke har noget med patenter at gøre). Indlæget fra Ole minder mig næsten om 'Rolf er ren' ... - og så kan vi diskutere, om der er tale om beskidt software når det åbenbart godt kan patenteres i EU når det afvikles på en computer. (Eller er 'ren software' er måske programmer, der omhandler rensdyr?)

Faktum er at dansk lovgivning faktisk lyder (endnu) mere klare i spyttet end patentkonvention, som desværre ingen praktisk effekt har, da software bliver patenteret i EU.

Det eneste, som man kan sige er tak til Ole for at bringe fokus på problemstillingen. Umiddelbart er der tungtvejende grunde til at stemme nej ved en eventuel folkeafstemning.

 • 13
 • 0
#16 Peter Toft

Ud over "as such" problemstillingen, så er der tre kriterier for patenter http://ip-guiden.dkpto.dk/opfindelser/beskyt-din-opfindelse/kan-jeg-faa-... En ting, der virkelig kan få mig til at blive bekymret er hånderingen af del 1 or del 2, nyhed og opfindelseshøjde, hvor især USA (stategisk) har sløset vildt og tilladt alt for mange latterlige patenter - også inden for SW. Det er bare et dårligt system til SW.

Jeg ville hellere sætte systemet på hovedet indenfor SW; slette ene-retten - og præmiere de firmaer, der offentligører glimrende metoder.

P.S. Enhedslisten har ikke misforstået diskussionen om softwarepatenter.

 • 14
 • 0
#17 Einar Petersen

Der udstedes inden for EU softwarepatenter på livet løs og den nye "patentdomstol" er blot et skridt på vejen til legalisering af disse og flere og det er nok ikke for sjov at folk fra enhedslisten og Morten Messerschmidt hos Dansk folkeparti har advaret om faren ved softwarepatentering - og man skulle måske drage paraleller til biologien hvor WHO netop er begyndt at opfordre til vidensdeling om NCoV som ser ud til at sprede sig fra Saudi Arabien fordi udvikling af diagnostiske tests er blevet forsinket grundet patent rettigheder på NCoV virusen som åbenbart ejes af kommercielle laboratorier

www.bbc.co.uk/news/health-22649922

Nej du gamle patenter er noget skidt og direkte i strid med fri konkurence, og tænk hvis et af jeres børn blev ramt af en sygdom som desværre ikke kunne diagnosticeres fordi at nogen havde patent på en test og derudover krævede at alle tests udførtes af dem selv for en af dem selv fastsat pris... lyder far fetched ikke ? Det er faktum ved visse kræft diagnosticerings tests de ville kunne redde liv og nu også med den nye virus.

Og hvad kunne det næste IT genembrud være som bliver forsinket i 17 år eller længere alt efter hvor effektivt patenter beskyttes og hvor stærkt lobbyisterne er i stand til at påvirke således at de forlænges...

Vi ser hele 3D printerindustrien er i fare allerede nu inden den er ved at komme ud af barndommen http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v26/26HarvJLTech353.pdf

Og f.eks EFF har både noget at sige om det https://www.eff.org/deeplinks/2012/10/join-effs-efforts-keep-3d-printing...

Samt omkring software patenter

https://www.eff.org/deeplinks/2012/06/want-abolish-software-patents-tell-us

Og her endnu et take på hvorfor softwarepatenter er noget fanden selv har skabt http://endsoftpatents.org/

 • 7
 • 0
#18 Baldur Norddahl

Som eksempler på software kan nævnes en software, der på en stor TV skærm gør det muligt at se 3D formater uden brug de såkaldte ”rædselsfulde” 3D-briller.

Hvis det er muligt, så er det noget hardwaren kan. Ved at inddrage softwaren også, så begrænser du pludselig andres mulighed for at skrive software der udnytter hardwaren fuldt ud. Det har aldrig været meningen at man skulle kunne!

Man kan også vende den om, og spørge jer patentfolk hvordan det kan være muligt at overtræde et patent, udelukkende ved at udvikle software "as such" på en standard computer? Det må gå begge veje. Hvis en almindelig umodificeret computer kan udføre "opfindelsen" så er det en ren software ting.

At Ole overhovedet ikke responderer på alt den kritik der bliver givet her i debatten er også med til at vise hvor rådden den sag er.

 • 6
 • 0
#19 Ole Jagtboe

Først vil jeg sige tak for de mange indlæg, og vil nedenfor prøve at sammenfatte nogle kommentarer.

Jeg vil starte med Kristoffers henvisning til Konami patentet. Historien er følgende: Konami indleverede en patentansøgning til EPO på et Guide Display. Examine Division behandlede ansøgningen og nåede frem til at opfindelsen var ny, var industriel anvendelig, men opfyldte ikke betingelsen om opfindelseshøjde. Konami appellerede afgørelsen til Board of appeal ved EPO (BOA), som nåede frem til, at opfindelsen også have opfindelseshøjde. Hvad mere interessant er, at BOA af egen fri vurderede vilje om opfindelsen krænkede At. 52(2) og 52(3) der beskæftiger sig med ”software as such”. Dette spørgsmål var slet ikke taget op af examine Division. I afgørelsen skriver man: The guide display device according to claim 1 indeed represents a physical entity in particular comprising displaying means which have technical character by their nature. Der er altså her tale om at mixe software med realtekniske fysiske dele. Jeg vil godt gå lidt videre og vende tilbage til mit eksempel på software til 3D fremvisning på store TV skærme. Forestil jer nu følgende to patentansøgninger på opfindelser der indbefatter software:

 1. Fremgangsmåde til i et rum at afbilde et 3D object og omfattende følgende ”softwaretrin”:

 2. TV apparat der omfatte en skærm og en billedbehandlingsenhed. hvor billedbehandlingsenheden beregner 3D objekter til visning på skærmen og omfattende følgende ”softwaretrin”:

I eksempel 1, er der klart tale om en opfindelse af software uden nogen form for teknisk karakter. I eksempel 2 indgår der lige så klart fysiske enheder i opfindelsen. Denne opfindelse er derfor et mix af fysiske dele og af software. Ræsonnementet er nu følgende: En teknisk opfindelse der karakteriseres med moderne tekniske hjælpemidler, såsom softwarertrin, skal bedømmes på lige fod med tekniske opfindelser, der gør brug af diskrete komponenter, såsom processorer, modstande kondensatorer osv. Det er jo også sådan i dag, at utallige opfindelser der er opbygget analogt, implementeres i software.

Så en kommentar om SMS betalinger, der ikke blev til noget. Her blev ansøger af sin rådgiver anbefalet at vente til den forventelige lovliggørelse f softwarepatenter. Lad mig straks slå fast, at det har lange udsigter. Hvis det skulle blive tilfældet ville det kræve at et af to scenarie blev opfyldt. Den danske patentlovs paragraf 1 blev ændret eller Den Europæiske patent Conventions (EPC) Artikel 52 (2) og 52(3) blev ændret, under henvisning til Artikel 172 (1) EPC Den danske patentlov kræver en folketingsbeslutning for at blive ændret, medens EPC kræver en Diplomatisk Konference, hvor medlemmer med overvældende flertal skal godkende ændringen. I denne forbindelse bemærkes at den seneste EPC, der kaldes EPC 2000, trådte i kraft i 2007. Under behandlingen af ændringen var Art, 52(2) of 52(3) til diskussion med henblik på at få fjernet undtagelsen med software. Det blev dog ret klart hurtigt, at det ingen gang havde på jorden. Jeg vil slut for denne gang, men vil vende tilbage.

 • 2
 • 9
#20 Jesper Louis Andersen

Jeg vil tro at Enhedslistens skeptiske tilgang skal ses som et ønske om der ikke skal være en mulig glidebane hvor mere eller mindre juridiske aspekter og teknikaliteter bestemmer hvad der er et softwarepatent eller ej. Så der stemmes nej fordi det fastsætter en holdning overordnet set. Det kan endda være at man ikke ønsker et samlet patentsystem men at du stadig skal udtage patent i alle lande indbyrdes. Det kan handle om noget så simpelt som suverænitet.

 • 1
 • 1
#21 Thorbjørn Andersen

Der er altså her tale om at mixe software med realtekniske fysiske dele.

Dvs. at situationen er præcis, som vi SWP modstandere beskriver den. Hver eneste gang at et stykke software løser et realteknisk/virkeligt problem, så kan det i EU godt patenteres trods patent-konventionen.

Dermed er software i EU de-facto altså patenterbart, for generelt løser software (til din overraskelse?) rent faktisk virkelige (real)tekniske problemer! Har du i øvrigt nogen-sinde hørt om objektorienteret programmering, hvor man netop tager udgangspunkt i den fysiske verden?

Jeg vil vove den påstand at 99% af den software, der afvikles på ordinære PC'er (udfra jeres definition!) ikke er ren software (men i stedet det, som jeg kaldte beskidt software).

Jeres definition af 'ren software' er perverteret og definitionen bliver ikke delt af IT-fagfolk, politikere og hr. og fru Jensen. De opfatter de programmer, der afvikles på en PC som ren software. Vi får et forkert billede af situationen, når du skriver at 'ren software' ikke er patenterbart. Jeres "Rene software" er et fatamorgana eller nok rettere en klam, indholdsløs floskel, der bevist manipulerer om hvordan situationen forholder sig.

Med dit svar er det absolut ikke blevet mere klart, at Enhedslisten skulle have misforstået noget angående softwarepatenter.

Faktum er at nærmest alt software kan patenteres i EU - og der er en overhængende risiko for at det vil blive håndhævet i Danmark, hvis vi deltager i patentdomstolen. Under alle omstændigheder har folkevalgte (hverken folketingsmedlemmer eller EU-parlamentet) ingen mulighed for at gribe ind mod den (udemokratiske) EU patentdomstol, hvis den har samme uheldige praksis som EPO.

Så det kan bestemt være en stor fordel ikke at tiltræde denne EU patentdomstol.

 • 13
 • 0
#22 Thorbjørn Andersen

Det kan handle om noget så simpelt som suverænitet.

Det kan også handle om ...

a) at DK primært består af små og mellemstore virksomheder, mens det primært er de store virksomheder, der har mange patenter. b) at man gerne vil have at folkevalgte har indflydelse på domstolen (og dens praksis) c) at man ikke har behov for en effektiv håndhævelse af patenter før man er sluppet af med trivielle patenter (som EPO udsteder alt for mange af) d) at man ikke ønsker en praksis, der tillade softwarepatenter og gen-patenter e) at patent-trolle får let ved at at sagsøge danske virksomheder (danske virksomheder kan mig bekendt håndhæve patenter vha domstolen - bare ikke i DK)

Man kan med god grund godt være lidt skeptisk mht. denne patentdomstol.

 • 12
 • 0
#23 Mike Mikjær Blogger

Jeg læste artiklen og tænkte at der var en der havde behov for at blive sat på plads, og begyndte så småt at overveje hvordan det skulle gøres. Men til min glæde erfarede jeg at mine med-debatører havde gjort det :-)

Patenter var måske godt engang, men med de horrible udgifter der er forbundet med at søge, opretholde og forsvare et patent idag så er det noget vås at sige det hjælper den lille mand.

 • 5
 • 2
#24 Poul-Henning Kamp Blogger

så er det noget vås at sige det hjælper den lille mand.

Det er heller ikke det der børe være kriteriet: Gavner de samfundet ?

Jeg har meget svært ved at få øje på nogen gavnlig effekt og kan se masser af skadelige effekter og derfor mener jeg at det sidste man bør gøre er at flytte patentadministrationen endnu længere bort fra politisk kontrol: Det er stort set en licens til advokater til at trykke deres egne (beskyttelses-)penge.

 • 21
 • 0
#25 Mogens Hansen

Patenter var måske godt engang,

Patenter er skal stadig gode, til det de blev opfundet til: At beskytte opfindelser der kræver store ressourcer/lang tid at bringe frem til noget der kan bruges/sælges.

Men det software ikke, og derfor er det gældende patentsystem - hvor du får eneret i en meget lang årrække - ikke velegnet til software.

Jeg kan personligt godt se en ide i softwarepatenter, hvis de tidsbegrænses væsentligt ift. andre patenter. F.eks. 3 år. Det er nok til at give en vis beskyttelse til en "long-shot" udviklking af noget nyt, uden at smadre innovationen mange år fremover.

 • 1
 • 1
#26 Gert Mikkelsen

Det er da trist for diskussionsniveauet her, at nogen skal "Sættes på plads", fordi de har en anden holdning i en faglig diskussion.

Jeg kan sagtens se en masse problemer ved patenter, men jeg ser det da som en klar fordel med en fælles EU instans samt at man ikke behøver at oversætte en ansøgning til X antal sprog.

 • 1
 • 6
#27 Peter Mogensen

...fordi de har en anden holdning i en faglig diskussion.

Nu ville jeg nok også have brugt et andet ordvalg, men kan vi ikke blive enige om at der ikke er tale om "en faglig diskussion" her?

Som jeg ser det, så er der tale om en flok folk i patent-systemet, der agter totalt at ignorere den software-faglige diskussion fordi det passer det patent-faglige fantastisk godt at udvidde deres regime til nye områder?

Der er tydeligvis nogen patent-folk, der mener at deres fag-område er guds gave til menneskeheden og så er det ligegyldigt hvad dem det går ud over siger.

 • 6
 • 0
#28 Peter Stricker

Patenter er skal stadig gode, til det de blev opfundet til: At beskytte opfindelser der kræver store ressourcer/lang tid at bringe frem til noget der kan bruges/sælges.

Nu var det jo kun en af årsagerne til, at man indførte patenter. Den primære årsag var at lokke opskriften på en opfindelse ud af opfinderen, så resten af samfundet kunne få glæde af opfindelsen uden at være bundet til en enkelt producent, der havde forstand på at fremstille det opfundne.

Guleroden var et tidsbegrænset monopol, hvor patenthaveren kunne sælge rettigheder til patentets udnyttelse til konkurrenter.

Patenthaveren kunne også vælge at beholde sit monopol i den tid, patentet var gyldigt.

En tredje mulighed for opfinderen var at undlade at offentliggøre detaljer om opfindelsen, med fare for at konkurrenter selv fandt ud af, hvordan opfindelsen skulle produceres. Dette var den løsning Coca-Cola valgte, og de har så brugt mange kræfter på at holde deres opskrift hemmelig, men har i en vis udstrækning haft held til dette i en meget længere periode end patentet ville have sikret dem.

Patenter er skabt for at fremme konkurrencen, ikke for at begrænse den.

Desværre bruges patenter i dag primært som et våben til at begrænse konkurrencen. Det er mest udpræget indenfor software, men andre brancher kan heller ikke se sig fri for dette symptom på et sygeligt patentsystem. Hvori består for eksempel samfundets gavn af, at der er firmaer der tager patent på menneskelige gener?

Denne konkurrencebegrænsende effekt af patenter understøttes desværre af de patentudstedende myndigheder. Dette er ikke til gavn for samfundet, men til gavn for de patentudstedende myndigheders berettigelse og indtægtsgrundlag.

 • 3
 • 0
#29 Thorbjørn Andersen

Det er da trist for diskussionsniveauet her, at nogen skal "Sættes på plads"

Problemet er at visse patentrådgivere kommer med udsagn som "Der udstedes i dag ikke europæiske patenter på ren software". En påstand, der er præcis lige så korrekt som "Tobaksrygning er ikke usundt".

I begge tilfælde skal der bruges nogle underlige (løgnagtige) definitioner af hhv "ren software" og "usundt". Det kan være lidt svært at forholde sig sagligt/fagligt til den slags...

men jeg ser det da som en klar fordel med en fælles EU instans samt at man ikke behøver at oversætte en ansøgning til X antal sprog.

I bedste fald en mindre fordel, men i værre fald en effektivisering af et system, der kan komme til at gøre mere skade end gavn, når det kombineres med at flere patenter kan håndhæves.

Uanset er det svært at se, hvordan denne mulige fordel skulle kunne opveje de ulemper, som jeg nævner her.

 • 3
 • 0
#30 Kent Hansen

Problemet er at software patent er en dårlig løsning i sin generelle form.

Da jeg i 2005/2006 da jeg deltog i software patent høringerne, var reglerne at EUP. ville have software patent for at beskytte den lille software udvikler.

Problemet var at det var de store så som Sony, Panasonic, Microsoft, med mere som lobbeyde for et ja til software patent.

Og jeg forstod godt hvorfor, i den daværende udgave ville EUP ~ European Patente office, overtage de daværende gældende patenter som var gyldige i USA og JAPAN, problemet med disse 2 patente instanser er at du storset (Med nogle undtagelser) Kan patentere alt mellem Jorden og Solen, hvilket så er blevet gjort.

Jeg talte også med en meget højt stående jurist fra England, som også var Pro. "Nej, tak til software patent.", fordi det i sin grundkerne er forkert og fejl behæftet.

Der var også omkring 20 SME som var i mod det, hvor det ville ramme og destruere deres virksomhed på så mange punkter at deres overlevelse ville være i seriøs fare, dette var firmaer indenfor Medicinal industrien, olie industrien, med mere, de havde alle brug store dele af deres budget på at komme til EU og sige nej tak til software patent, det var de folk som EU’s software patent vil rede.

Forklaring hvor det er en dårlig løsning.:

A. Du vil patentere et eller andet mekanisk, eller medicin så du fremviser din "mokup" eller din arbejdes model forklare hvad det er ved den du vil patentere, og hvad det er der gør den unik.

B. Du vil patentere noget software, Du skal ikke fremvise noget du kan komme med et udsagn om hvad det skal kunne eller gøre, hvis EUP, JPN, USP siger ok, og så ejer du et patent, problemet er nu kan du læne dig tilbage og sagsøge alle som bare tilnærmer sig dit patent og hvor du kan bevise det.

Ergo skal du ikke lave nogle liniere kode eller skrive nogle programmer, du skal bare forklare at det er under udvikling og at du ikke vil vise det fordi du er bange for at nogle vil stjæle dette.

Så alle opensource folk som mig selv, vil side i Forigen I Sø & Handels retten resten af mit liv og lave software mellem alle de patent søgsmål som bliver pålagt os.

I sidste ende går vi ind med et større firma og giver dem vores patenter, og laver en forening sådan at vores "Bat/Våben" er større end dem som vil sagsøge os for patent brud og der ved kan vi sikker os at vi er forholds vis fri for disse problemer, men vores frihed er ikke længere vores fordi nu er vi en del af et større firma der gerne skulle se noget på bund linjen i form af større omsætning og flere procenter på deres aktier / Investeringer.

På en anden måde kan man sige at hvis de kommer og sagsøger os når vi har et større firma i ryggen kommer det aldrig til ret og rimelighed, men bliver en sag der klares i baggården til Sø & Handels retten, hvor det kommer til at lyde hvad skal vi give / Gøre for at i forsvinder. Ergo en stude handel, er det sådan vi vil have et retssystem.

Søger vi virkelig et system som gør din branche usikker i forhold til investore banklån med mere, hvor at det vil være en del af ansøgnings skemaet. "Har du undersøgt om der er patent, eller et lignende patent på det software, eller noget af den kode, eller de algoritmer som du bruger i dit software er beskyttet af et patent " Sæt kryds ved Ja/Nej.

Og hvordan vil du kunne undersøge dette, sidde og skille hele din kode ad og søge op mod et muligt eksisterende patent for et stump kode, og du kan jo ikke søge i de patenter som er ved at blive undersøgt om der er et patent i forvejen, så din søgning vil være omkring 25% korrekt. Så for gudskyld NEJ NEJ NEJ, og spørger de igen så NEJ, Patenter på software er alt for dyre, alt for usikker, og gennemgribende en ide om at bskytte den lille software udvikler som mig totalt fejl slået, som lille opensource mand har jeg ikke 20.000€ for at få mit patent forhånds godkendt, jeg har ikke tid til at vente 5 år på at få et svar der lyder ”Din patent ansøgning er korrekt udformet, og vi har i de 5 år vi har søgt ikke fundet et lignende patent, vil du søge om at få dette patent ?” 20.000 €, og 5 år senere (hvis du er heldig) har du et muligt patent, indtil en eller andet laver Prior arts søgsmål mod dig, beviser dette, og vinder dit patent dit software 10 år af dit liv 40.000 € + evt. Skader som du i teorien har forvoldt dette firma bedre kendt som tabt fortjeneste på salg af softwaren.

 • 3
 • 2
#31 Dan Mario Johansen

Hvordan vil du eksempelvis forklare, at Konami tilsyneladende har fået udstedt et europæisk patent på en metode til at vise labels over figurernes hoveder i et computerspil på en måde, så de ikke overlapper hinanden:

"Setting out from a video game according to D7 and considering the characterising features of the application, the problem cannot be reduced to providing an alternative identification means for a player character and giving the user visual feedback of a player character to whom the ball can be passed. The fact that a conventional player character's guide mark (D7, Figure 8: triangular control mark "m" above a player's head) might be concealed by a neighbouring player character limits the usability of the GUI. Expanding the usability contributes to the technical character of the device and method, as confirmed by the bulk of technical prior art existing in the field of video games. Hence, the problem has to be formulated as how to enhance the operability of the display system and to make the man-machine interface more efficient, which is a technical problem in line with decision T 643/00-Searching image data/CANON."

Kilde: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030928eu1.html

Dette er direkte forkert, hvis man læser afgørelsen, som kan findes på det angivne link. Der er et direkte link til selve afgørelsen i pdf her.

Kristoffer Olsen vælger kun at citere en del af afgørelsen, se side 6, afsnit V i afgørelsen, hvor den citerede del er ansøgers begrundelse for, hvorfor netop hans forstørrede labels skulle være patenterbare. Disse argumenter bør derfor ikke ses som det grundlag på, hvorfor Board of Appeal hos EPO (BoA) har valgt at udstede et patent i denne sag.

BoA anerkender at forstørrede lables bidrager til en teknisk effekt, se siderne 10-11, afsnit 4.1.1. BoA siger dog også, at dette er en åbenlyst for programmør, der vil løse problemet med at synliggøre en figur bagved en anden figur ved brug af forstørrede labels på den bagvedliggende figur. Derfor er det ikke dette træk, som patentet er udstedt på.

At the same time, when a mark turns out to be too small, the skilled person (GUI programmer) will naturally think of enlarging the size of the guide mark to maintain its visibility in the presence of a neighbouring and potentially overlapping player character.

BoA mener til gengæld at det at vise et forstørret billede af et område af interesse for en spiller og samtidig holde styr på punkter udenfor skærmen, bidrager til væsentlig adskillelse i forhold til de citerede modhold, se side 15, afsnit 5.3 og side 18, afsnit 5.3.4.

…addresses the conflicting technical requirements of displaying an enlarged portion of an image (into which the user may have zoomed) and keeping an overview of a zone of interest which is larger than the display area.

While various compromises of handling the conflicting display requirements are known, see point 5.3 supra, the solution offered by feature c of the present application expands the display functionality with the help of a simple guide mark on the end of the display area which occupies minimum peripheral display surface and still enables the user to maintain orientation when viewing an enlarged portion of an image.

 • 0
 • 1
Log ind eller Opret konto for at kommentere