Èn offentlig sektor ? ét system.

Forestil dig en offentlig sektor, der ud fra et IT-mæssigt synspunkt, kan ses som ét system. Hvor forretningsprocesser frit kan spænde over organisatoriske skel, på tværs af sektorer, IT-understøttet, af ét system! Altså slut med at gå fra offentlig myndighed til myndighed, og slut med at flytte data som papir.

Kan man forestille sig et sådan scenario, der både økonomisk og servicemæssigt, er en mulig forbedring?

Ja, og det er på vej til at blive en realitet. Center for Serviceorienteret Infrastruktur er netop et projekt, der på et infrastrukturniveau kan skabe denne mulighed.

Ved at skabe en standardiseret infrastruktur der i hovedtræk dækker:
- Kryptering,
- Signering,
- Brugerstyring,
- Processer og
- Adressering af services

Ved at skabe dette på en standardiseret måde skabes muligheden for:
- Fri transport af data
- INGEN unødig indtastning af data ? Data indtastes én gang
- Adgang til systemer igennem en fælles login service
- Genbrug af komponenter
- Basis for Standardiserede forretningsprocesser på tværs
af organisatoriske skel
- Og meget mere?

Og så er det vist tid til et reality check. Umiddelbart er de flestes reaktion, at dette er urealistisk snak. Og, hvis man inkluderer de politiske barrierer i projektet, vil jeg også tilslutte mig denne kreds af skeptikere.

Hvis man derimod ser bort fra alle de politiske barrierer, er der nok tale om et ambitiøst projekt, men på ingen måde urealistisk. Det er i mine øjne et af de mest spændende projekter i meget lang tid. Ikke i forhold til den tekniske udfordring, men i forhold til løsningens potentiale. Sammen med OIOXML har man nu den gyldne formel:

Fælles forståelse af data + fri transport = interoperabilitet.

Ved at fjerne en af de mest grundlæggende tekniske barrierer ' fri transport af data ' er det nu op til forretningen (her menes i stor grad politikerne) at tage ansvar. Det er ikke længere et teknisk problem at den offentlige sektor ikke hænger sammen på tværs af organisatoriske barriere ? det er et politisk problem.

Kommentarer (9)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#2 Christian Lanng

Disclaimer: Jeg arbejder i IT- og Telestyrelsen, nedenstående kommentarer er min private holdning.

Jeg er helt enig i, at der er væsentlige udfordringer også politiske inden vi når i mål med arbejdet i Center for Serviceorienteret Infrastruktur.

Jeg er dog ikke så pessimistisk når det kommer til anvendelsen, da vi konstant har det fokus, at alle de standarder og løsninger vi arbejder på i centret skal anvendes fordi de har værdi for den enkelte myndighed. Genbrug bliver kun en realitet, hvis det er nemt og det rent faktisk giver værdi.

Det er i den sammenhæng også vigtigt, at huske centrets arbejde ikke er at rede de politiske tråde ud, vi har blot det mål, at levere fundamentet senest i 2010 for at kunne løse de ovenstående udfordringer teknisk.

/Christian

ps. Jeg vil af gode grunde ikke kommentere på det med dokumentstandarderne, men blot henvise til: http://www.version2.dk/artikel/1508#post1250 det er mig dog en gåde hvad dokumentstandarder skulle have med SOA, kryptering, brugerstyring, OIOXML eller transport af data at gøre for mere information om de ting kan jeg anbefale www.oio.dk

 • 0
 • 0
#3 Michael Rasmussen

"det er mig dog en gåde hvad dokumentstandarder skulle have med SOA, kryptering, brugerstyring, OIOXML eller transport af data at gøre" Nu var det et eksempel på, at de bedste intentioner kan kuldsejles af inkompetance og uvidenhed. Scenariet ser fint ud som det foreligger, men det holder kun lige indtil Helge Sander har været på besøg hos MS, og her fået at vide, at tiltaget ikke passer ind i MS' forretningsstrategi, hvorefter der skal indføres særlige MS-regler!

 • 0
 • 0
#4 Anonym

Det er kun teknokrater uden den store virkelighedsindsigt som kan se et centralt styret system som positivt for samfundet.

En ting er at det per defintion er et system uden sikkerhed, som er ekstremt sårbart overfor en hel stribe af angreb.

Et andet problemstilling er at systemet vil være alt for ufleksibielt og ineffektiviserende. Ikke mindst fordi det centrale led slet ikke vil kunne holde sig fra at detailstyre alting uden respekt for de naturlige tilpasningsprocesser .

Det tredje problem er den grundliggende magtforskydning fra samfund i retning af teknokratiets stadigt mere planøkonomiske detailstyring af samfundet.

Det fjerde problem er at når man starter med at ødelægger sikkerheden, så baseret man sikkerheden på illussioner, reguleringer og forsøg på at begrænse misbrug. Det skaber både bureaukrati og blokerer for en nemmere udnyttelse af services på tværs af offentligt/private og indenlandsk/udenlandske grænser.

Hvorfor al den teknokratiske centralisme? Det tjener INTET formål, men afspejler bare kortsigtet tænkning uden blik for fremtidens behov.

 • 0
 • 0
#5 Jan Keller Catalan

"Nu var det et eksempel på, at de bedste intentioner kan kuldsejles af inkompetance og uvidenhed."

Er det ikke altid sådan? Hvis vi skulle opgive alle projekter, som kunne gå dårligt, ville vi jo aldrig nå noget. Man bliver nødt til at prøve.

Lidt ligesom at prøve at finde hovede eller hale i Stephan Engberg's kommentarer, som mere og mere minder om f.eks. http://punitive-surgery.lcs.mit.edu/scicache/436/scimakelatex.50366.Step... (kan udløbe) Med postulater ("per definition et system uden sikkerhed"), nedladende insinueringer ("det er kun teknokrater...") og sætninger, der ingen mening giver i den nuværende kontekst ("Det tredje problem[...(osv)]detailstyring af samfundet")

Jeg synes, vi skal fokusere på hvad vi kan gøre for at tænke alle tingene igennem istedet for at opgive på forhånd pga. frygt, pessimisme eller andre irrelevante blokeringer.

Det kunne være interessant at tænke videre med dette.

 • 0
 • 0
#6 Deleted User

Christian,

Jeg er glad for at du ikke deler min pessimisme ;-) Og syntes absolut at I har valgt den korrekte strategi.

Mit oplæg var mere tiltænkt nogen af de kommentarer der blev fremført på konferencen. Her tænker jeg specielt på Mikkel Hemmingsens kommentar til Den service orienterede infrastruktur (OIOSI): ”man skal passe på at teknologien ikke overhaler forretningen”. En holdning jeg som sådan deler med ham, men i forhold til OIOSI er jeg ikke enig. OIOSI er et infrastrukturprojekt der primært skal løse et teknisk problem vi har altid har haft - integration.

Hvis man så virkeligt vil høste gevinsten af en fælles infrastruktur, og her er jeg helt enig med Mikkel Hemmingsen, er det en politisk udfordring. Tager man mit scenarie om ”Én offentlig sektor, et system” er den tekniske udfordring klart den mindste. Men, hvis man skal i hus med sådan et mål (Hvis det da er målet??) er man nødt til at køre parallelt på både det politiske og tekniske plan. Så lige netop i forhold til OIOSI ser jeg ingen risiko for at teknologien overhaler forretningen… Integration er en forudsætning for måden verden virker i dag, så lad os dog endelig få standardiseret dette!

 • 0
 • 0
#7 Anonym

Jan,

Du har helt ret. Det er klart nemmere at køre alt centralt og fjerne al sikkerhed.

Ligesom alt dette besværlige pjat med folketingsvalg og retssikkerhed. Lad os fjerne det også, fordi vi har jo tillid til staten.

De kriminelle holder jo nok op af sig selv. Vi kan jo altid lave en informationskampagne om at man skal være flinke ved hinanden.

Integration er NEMT, det svære er at undgå at at alt centraliseres, sikkerheden ryger og mennesker umynddiggøres i takt med integrationen.

At betragte det offentlige som et stort system bygger op omkring en nøgle per borger er grundliggende at overse at periometersikkerheden eroderes hastigt samtidig med at risiko og konsekvenserne stiger.

Hovedproblemet i Danmark er ikke en eller anden magtgal halv-diktator a la Putin, men teknokratiets unuancerede centralisering af magt og stadigt stærkere regelstyring fuldt op af dataovervågning for at kunne sikre at alle overholder det mindste bud.

Og så denne naive tilgang til sikkerhed uden forståelse for fallback og gracefull degradation.

Men du har ret - det er det nemmeste og vi burde blot glemme alle overvejelser. Det går sikkert fint.

 • 0
 • 0
#8 Anonym

Problemet med denne system tankegang er ikke den semantiske standardisering af data eller det at man har integrerede systemet.

Problemet er at der ikke er nogen menneske forståelse og ingen sikring af at borgeren sidder ved roret.

Det frie marked fungerer fordi forbrugeren sidder for enden af værdikæderne og styrer via sin stemme med pungen - HVER GANG. Det kommer måske som en overraskelse for ingeniører, der har en tendens til at mene at man kan planlægge alting.

Faktum er at den offentlige sektor bliver stadigt mere ineffektiv, fordi man ikke har disse markedsmæssige tilpasningsmekanismer og gør alt for lidt for at indbygge lignende mekanismer.

Vi står i en valgsituation, hvor vi skal vælge mellem

på den ene side et planøkonomisk centralistisk system uden nogen former for indbyggede tilpasningsmekanismer eller fallback secyrity mekanismer

eller på den anden side et distribueret system som nok har semantisk koordinering for interoperabilitet, men hvor borgeren selv har kontrollen over de processer, der vedrører borgeren.

De borgere som er ligeglade eller ikke kan, kan altid delegere styring til worst case - det beskrevne system. Men man kan ikke gå den anden vej, når man først har designet et system uden sikkerhed.

Sikkerhed er ikke noget, man blot hægter på bagefter - det skal designes ind i grundsystemet på en måde der både sikrer fallback og pluralitet så der er rum for innovation.

Gentager - det er kun teknokrater der kan finde på at tage en så centralistisk tilgang til systemdesign. Man fokuserer kortsigtet på funktionalitet, men glemmer at det centrale er kontinuert innovation og hvordan systemerne fejler.

 • 0
 • 0
#9 Anonym

Er det ikke interessant at bemærke hvordan dette magtmisbrug i embedsmandssystemet igen og igen bruges til at banke borgerne på plads grundet forælde utopier som vi allerede ved ikke virker?

Det tog mindre end 20 år efter murens fald førend vi er fanget i et system som er langt værre.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere