EDB idioti

Danske borgere skal have to valgkort, et til EU og et til tronfølgerloven.

Der er en anelse flere der skal have til EU valget end til tronfølgerloven: EU borgere bosat i Danmark.

Århus kommune har ansat 50 studerende til at pakke de 225.000 valgkort så borgerne kun modtager en kuvert og kommunen sparer en formue i porto til PostDanmark.

Som Berlingske lakonisk noterer sig:

Citat:

Kommunen har ellers forsøgt at få leverandøren til at pakke kortene maskinelt, men det har ikke ladet sig gøre.

Alle landets andre kommuner har bare kastet håndklædet i ringen og betaler PostDK hvad det koster at sende to kuverter: 20 mio kroner i alt.

Jeg er ret sikker på at jeg har set netop dette eksempel, i en gammel lærebog i offentlig edb-anvendelse fra starten af 1960erne, på hvorledes EDB kunne gøre ting smartere.

Faktisk har jeg svært ved at se en dummere måde at gøre det på, end at sende to kuverter til alle vælgerne...

Personligt ville jeg nok have valgt at udskrive de to valgkort sammen, side om side og for de EU borgere der ikke skal have valgkort til tronfølgervalget, plastre den side af papiret til med en passende forklaring på 11 sprog.

Er der nogen der er inde i sagen og kan give en rationel forklaring på hvorfor det ikke blev gjort ?

phk

Kommentarer (18)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Andrew Rump

Jo simplere du gør en opgave des færre muligheder er der for at lave fejl!

Men jo, meget kunne virke meget smartere og meget billigere hvis det blev integreret, men pludselig bliver det så komplekst - for vi skal lige have denne facilitet bygget ind - at korthuset falder sammen og man må begynde forfra!

 • 0
 • 0
#2 Deleted User

Dem som træffer beslutningen ved ikke det kan lade sig gøre, det er den eneste forklaring jeg kan forestille mig.

Kan det overhovedet betale sig at sortere i brevene? Banker har længe haft sådan en tekst som siger "hvis du modtager flere breve er det fordi det ikke kan betale sig at samle dem".

Du taler om 20 millioner, hvilket jeg synes er højt sat, da jeg forventer at når man udsender så mange breve, så får man rabat hos PostDK.

 • 0
 • 0
#3 Anonym

I forhold til:

Er der nogen der er inde i sagen og kan give en rationel forklaring på hvorfor det ikke blev gjort ?

Så kan jeg ikke forholde mig til det aktuelle eksempel.

[b]Men[/b] Jeg har været med, hvor kunder klagede over 2 (eller flere) breve fra samme virksomhed.

En simpel 1-1 kuverteringsmaskine koster langt mindre end en en 'intelligent' kuverteringsmaskine.

'Intelligensen' fremkommer ved at lave nogle 'barcodes' i siden af papiret.

Investeringen i forhold til den sparede porto er dels investeringen i en 'intelligent' kuverteringsmaskine samt investeringen i software, der understøtter disse 'barcodes'.

Første gang 'vi' snakkede om intelligente kuverteringsmaskiner i midt '80-erne var prisen 1 mio+ for sådan en satan, så det blev ikke til noget.

Men øøh 225.000 kuverter kan da vist ikke blive til 20 mio ..?

 • 0
 • 0
#6 Anonym

Jo, måske 'sparer' man penge.

Men det skal ses i relief at 'udgifter' og 'besparelser'.

Hvis man smider hele skidtet i en automatisk kuverteringsmaskine, så er lønudgifterne tilnærmelsesvis 0.

Jeg vil godt se et regnestykke hvor den sparede porto holdes op mod de ekstra lønomkostninger.

Måske kan man ansætte besparelsen af de 225.000*porto som kan anslås til de nævnte 700.000, men man glemmer at modregne arbejdsløn til de angiveligt 50 studerende, der skal pakke skidtet.

Hvis det er et led i undervisningen, kan man naturligvis ansætte timelønnen til kr. 0,-

Men det er næppe realistisk.

Kom med et regnestykke over hvad man sparer i porto i forhold til hvad det koster i arbejdsløn(if any).

 • 0
 • 0
#7 Jesper Jarlskov

Stig - Nu har jeg ikke kigget på alle tallene, så jeg tager udgangspunkt i de tal du selv nævner. Der er 50 studerende. Højt sat får de måske 130kr/time (HØJT sat). Det er 6500 i timen hvis de allesammen sidder der, svarende til 52.000 hvis de allesammen har 8-timers vagt hver dag. De 700.000 du siger porto vil koste giver altså mulighed for 13½ fulde arbejdsdage hvor samtlige 50 studerende arbejder 8 timer om dagen. De studerende får næppe løn for 8 timers arbejde, nærmere 7½time om dagen, med selvbetalt frokost. Desuden arbejder de næsten alle ugens 7 dage, jeg tror ikke de hyrer studerende til at arbejde fuld tid i 2 uger, slet ikke midt i eksamensperioden. Så nogen penge skal der nok blive sparet.

 • 0
 • 0
#8 Sune Elvig

Vi skal have fat i

Vejledning om afholdelse af folkeafstemning søndag den 7. juni 2009 om forslag til lov om ændring af tronfølgeloven

http://valg.vfm.dk/valgmyndigheder/Documents/VejlFA2009.pdf for at forstå, hvorfor der skal udsendes 2 valgkort til hver vælger. På side 39 finder vi følgende tekst

Bemærk, at Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven skal gennemføres som to adskilte afstemninger med særskilte valgborde og stemmekasser og så vidt muligt med særskilte stemmerum og i adskilte lokaler. Det skal ved tydelig skiltning markeres, hvilke lokaler, valgborde, stemmerum og stemmekasser der vedrører Europa-Parlamentsvalget henholdsvis folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven.

Valgkortene kan derfor ikke udskrives side om side, som foreslået. Det burde dog være muligt at lave maskinel samkuvertering.

 • 0
 • 0
#10 Lars Bengtsson

Det lyder som om det er en ekstern leverandør som printer valgkortene, så det er et økonomisk valg fra leverandøren at de ikke vil levere den ydelse der efterspørges.

Undrer mig lidt, hvis det er et privat firma som er leverandøren, i forhold til hvor vigitigt for samfundet opgaven er, men det er nok ikke unormalt, med udliciteringskulturen.

Men hvis jeg skulle løse det så tror jeg at jeg ville sende enkelt valgkortene til en gruppe af printere og dobbelt valgkortene til en anden gruppe af printere, så kortene til den samme modtager blev printet parvis, hvilket ville lette kuverteringsmaksinens arbejde.

Med evt. ændring af programmet og grundig test vil jeg da tro at det sagtens kan laves for under 10.000 kroner. Alt efter hvor fjollet programmet er i forvejen. Og det ville så være den samlede udgift set i forhold til de 20 millioner.

Jeg har kendskab til udskrifter men ikke i forbindelse med det offentlige.

 • 0
 • 0
#11 Anonym

Valgkortene kan derfor ikke udskrives side om side

Det er en [b]absolut[/b] forudsætning for at man kan lave sammenpak, ellers går besparelsen fløjten.

Ad

Med evt. ændring af programmet og grundig test vil jeg da tro at det sagtens kan laves for under 10.000 kroner

Mit råd til dig er: "[b]Don't[/b] ever say you have said theese words"

(edit, 3. gang) Nåh, resten af indlægget forsvandt........

 • 0
 • 0
#12 Morten Bøgh

Dannelse af valgkort er en IBM mainframe-opgave som har ligget hos KMD (tidligere Kommunedata) i rigtig mange år. Jeg gætter på at opgaven stadig ligger der. Problemerne med at kuvertere to valgkort i samme kuvert må være følgende: 1) Et godt gammelt system er næppe bemandet med den store paratviden om den indre mekanik i systemet - det er derfor svært at rette i det. 2) KMD valgkort var - ihvertfald sidst jeg fremviste et på mit lokale valgsted - præget af et setup fra gammeldags kædeprinter-print. I det setup kan ikke umiddelbart tilføjes stregkoder til styring af flere ark i samme kuvert på en kuverteringsmaskine. 3) IBM's bud på moderne print, AFP (Advanced Function Printing) er fra ca 1985 og har ikke nogen gode bud på dannelse af stregkoder til styring af et kuverteringsanlæg. Det kan lade sig gøre, men de services AFP tilbyder desangående rammer ikke særlig godt.

Det ligner kort sagt mainframe når det er værst: Gammel IBM teknik som ikke er rettet mod opgaven, og en viden om teknikken som til dels er forsvundet undervejs.

Ikke for at rakke ned på KMD som sikkert gør det udmærket, eller tjener gode penge, eller hvad ved jeg. Ej heller for at rakke ned på IBM mainframe: Der findes udmærkede teknikker til at lave stregkoder i mainframe-print. Disse teknikker er bare ikke kendte og publicerede, og IBM's engagement i print har været jævnt faldende siden 1985, kulminerende sidste år med at IBM overlod hele print-siden til et konsortium med den japanske printerproducent RICOH i førersædet og IBM som deltager. Så forvent ikke revolutionerende udspil fra IBM på dette område.

Mainframe print er et herligt område at programmere i; man graver ned i laget under AFP og opbygger de services der mangler. KMDs valgkortsystem har måske ikke budget og bemanding til den slags øvelser.

Et alternativ er overgive sig til en af de gamle spillere på markedet for basalt-print-software: Papyrus fx.

Det sjove ved print er også at ingen tager det alvorligt: vi skal jo fremover kommunikere via nettet. Men alle har jo alligevel noget print der skal ud.

 • 0
 • 0
#13 Anonym

Det har sådan set ikke noget med 'mainframe print' at gøre.

En spool-fil er vel en spool-fil uagtet om det er mainframe, winX eller *nix.

Kardinalpunktet er, at man kan lave 'serielle' udskrifter med tilhørende 'barcodes', kan man automatisk sammenpakke, ellers kan det ikke lade sig gøre[1].

Man kan sikkert genopfinde hulkort sortere, men 200.000+ stykker papir - tror det næppe.

[1] Økonomisk forsvarligt that was.

 • 0
 • 0
#14 Stig Robertsen

Hvorfor al den teknik diskussion om print og porto tekniker. Valgene annonceres, og alle borgere der ønsker at stemme til det ene eller det andet møder op med deres borgerkort (sygesikringskort) og deltager i afstemningen - eller foretager afstemningen hjemme fra. Alt sammen elektronisk og uden papir eller porto. Er det ikke på tide det offentlige bliver digitaliseret. Det nærmeste vi har set er en hjemmeside en en formular der kan printes, udfyldes og sendes med posten - så kom dog videre.

 • 0
 • 0
#15 Esben Damgaard

Alt sammen elektronisk og uden papir eller porto. Er det ikke på tide det offentlige bliver digitaliseret.

Jo, det er egentlig på tide.. ikke at udføre det, men at planlægge. Vi har set eksempler på at tingene bare ikke kører i praksis endnu med elektroniske afstemninger. Der vil nok også gå en del år før jeg vil have stor nok tiltro til at det vil kunne forgå ordenligt og sikkert.

 • 0
 • 0
#17 Lasse Hillerøe Petersen

Stig,

det er nok klart at fx banker, som sender mange forskellige slags udskrifter til deres kunder, evt endda fra forskellige systemer, ikke så let kan samordne forsendelsen. (Og så endda: man kunne vel have en printserver som akkumulerede siderne til hver adressat og så først køre udskrifterne ud når alle brevproducerende jobs var afsluttet.)

Men i tilfældet med valgkort, er der jo tale om en anderledes enkel sag: der er to muligheder - enten EU-parlamentsvalgkort, eller EU-parlamentsvalgkort og et tronfølgerlovafstemningsvalgkort.

Jeg formoder at printerne kan håndtere papir af relativt vilkårlig størrelse (valgkortet ser ud til at være A4-bredde.) Altså også et ark med to valgkort og en perforeringslinie.

Så det ville vel "bare" handle om flg pseudokode: for alle stemmeberettigede borgere udskriv "side" med EU-valgkort over perforeringen hvis borger er stemmeberettiget til tronfølgerlov-afstemningen så udskriv "side" med tronfølgerlovafstemningsvalgkort under perforeringen ellers udskriv "side" med "This page intentionally left blank" under perforeringen // og hvorfor mon?

Jeg ved godt det ikke er så enkelt - men humlen er vel at det BURDE være så enkelt.

Noget helt andet er så, at man vel kunne have sparet millioner hvis man udsatte spørgsmålet om tronfølgeloven til det faktisk blev aktuelt, ud fra det velkendte YAGNI princip om at man ikke skal tilføje features bare fordi man tror der måske kan blive brug for dem engang. For i de næste 40-50 år er der nok en sandsynlighed på meget nær nul for at lovændringen bliver relevant, og i den tid vil loven så vidt jeg kan se være ren "signallovgivning" uden nogen som helst praktisk betydning. Og vi kan forhåbentlig nå at afskaffe monarkiet i mellemtiden. Vi kunne lige så godt stemme om hvorvidt prins Henriks næste gravhund skulle være korthåret, langhåret eller ruhåret, det kunne ikke have være mere latterligt.

/Lasse (som bor i en kommune, der åbenbart ikke har et problem med at ødsle et par hundrede tusind af borgernes skattepenge væk på vanvittige forsendelser, i stedet for at bruge dem til de nedslidte skoler eller noget andet fornuftigt. Nu er det desværre for sent, men jeg kunne godt have tænkt mig et klistermærkat til postkassen med "Tronfølgelovændringsvalgkort NEJ TAK!")

 • 0
 • 0
#18 Henning Makholm

Lasse: 1. Husk på at valgkortene i langt de fleste afstemninger er POSTKORT. Det er derfor ikke blot et spørgsmål om at putte to af dem i samme kuvert; det er et spørgsmål om at bruge en kuvert (og kuverteringsmaskine) overhovedet!

 1. Forhistorien er at nogen politikere ønskede sig at bruge tronfølgelogen som løftestang til en mere gennemgribende nyskrivning af Grundloven, hvor fx menneskrettigheder og EU-medlemsskabet blev mere udtrykkeligt grundlovsfæstet. Andre politikere (som p.t. styrer et flertal i tinget) vil for alt i verden undgå sådan en nyskrivning af Grunsloven, og de forsøger derfor at få ligestillet tronfølgen nu og her, for at den ikke senere skal kunne bruges som løftestang til en ændring de er modstandere af.
 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere