Dumme lærere og IT-kompetente elever?

Politiken havde i fredags en forsideartikel med overskriften: 'Folkeskolen er langt bagud med it'. I artiklen kunne man læse om, at skolerne har investeret millioner i dyrt udstyr, men lærerne er ikke uddannede i at anvende det. En forsker fra DPU bliver citeret for at sige:

'Vi hører lærerne over det ganske land sige: 'Det har vi aldrig været på kursus i' når de skal bruge it. Sådan hører vi sjovt nok aldrig eleverne sige'.

Jeg stiller mig stærkt tvivlende overfor, at nutidens skolelærere skulle være computerforskrækkede. Det siger vel sig selv at der er forskel på at klikke lidt rundt i et program for at lære det at kende (jeg går ud fra at det er det, de fleste elever kan), og så at bruge det på en meningsfuld, pædagogisk måde i en skoleklasse (det er jo det læreren skal kunne). Det er nok ikke PC-kørekort lærerne efterspørger, men snarere inspiration til god pædagogisk brug at de nye muligheder, udstyret (måske) kan give.  

I vores kommune er alle skolerne ved at få installeret elektroniske whiteboards. Det er noget dyrt og lækkert udstyr (som jeg ikke engang har set på ITU, der ellers er ret veludrustet). Så jeg vil da håbe at lærerne kan finde på andet at bruge det til, end som erstatning for den traditionelle tavle og de udskældte, forældede landkort. Og jeg synes kun det er rimeligt, hvis de forlanger lidt inspiration til hvordan det kan gøres.

Kommentarer (19)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Deleted User

Jeg snakker ofte med min far, der er 51 og skolelærer, om dette, og det er bestemt mit indtryk at de er computerforskrækkede i høj grad. Der er ikke blot tale om at de har svært ved at bruge det på en meningsfuld, pædagogisk måde i en skoleklasse, men at de slet og ret ikke kan finde ud af at anvende softwaren.

Generelt prøver voksne sig ikke frem på samme måde som det ligger i børns natur at gøre, hvilket meget hurtigt kan give børnene evner der rækker ud over det et som fx PC-kørekort kunne give. Og så kan jeg vel egentlig stoppe mit indlæg her, for det må sige sig selv at du ikke kan benytte computeren hensigtmæssigt i en undervisningssammenhæng.

Jeg har meget mere at sige om emnet, men i første omgang vil jeg lade dette udsagn stå. Så vil jeg vende tilbage senere, måske efter at have snakket med far og have hørt ham om sagen endnu engang :)

 • 0
 • 0
#2 Jakob Bruun Hansen

Det er vær at tage med, at mange lærere ikke har den samme berøringsflade med computere, når de bruger en stor del af deres arbejdstid med klasseundervisning, møder, klasseundervisning, møder, møder og møder, i forhold til personer, der arbejder 8 timer foran skærmen. Det må nødvendigvis give større it-erfaring, når men har et rent skrivebordjob (man kan dog blive overrasket...).

Jeg har selv undervist i en periode folkeskolen, og jeg kan erklære mig enig med Bodil i, at der er verden til forskel på at kunne klikke sig igennem et program, og at kunne undervise med det.

 • 0
 • 0
#3 Lars Banner-Voigt

Jeg har igennem folkeskolen og htx tit oplevet at laerene har haft brug for eleverne til at fortaelle dem hvordan projektoren skal kobles til, hvordan de skal skifte imellem skaerme paa den baerbare eller hvordan de skal slaa standby fra. Det er selvfoelgelig ikke alle eleverne der kan det, specielt ikke i folkeskolen, men paa htx der kunne maaske 15 ud af 20, saa jeg mener der er et problem.

De decideret it-laerer kunne naesten alle det undtagen en enkel Journalist vi havde i Kommunikation/IT men at gaa derfra og saa til at undervise i Informations Teknologi eller Programmering. Jeg synes ikke det er godt nok naar man i IT er noedt til at forklare klassen og sin laere hvad NAT og DHCP er, eller SSL. I programmering manglede vi baade maal og en erfaren laere, en som ikke lige var startet som gymnasie laere efter at have undervist aftenskole i Office og som kunne mere end lidt viden om assembler instruktioner og det php paa 5 dage kursus som vedkommende havde fundet kopiark til.

Var maalet med vores undervisning at vi skulle kender forskel paa scriptsprog, assemblere, compilere og anvende UML til at beskrive vores programmer, eller var det at vi skulle producere noget reelt som regnemaskiner, sort-funktioner og fora?

Bekendtgoerelsen var ikke til megen hjaelp, den skoed med serioest store spredehagl som bare ikke var muligt at naa med 3 timer om ugen i et aar.

 • 0
 • 0
#4 Lars Banner-Voigt

Det skal altid tages med et gran salt naar eleven siges at vaerre bedre end eleven, hvis ikke laeren er erfaren og selvsikker nok har jeg mere end en gang set en elev koere hen over hovedet paa en laere.

Vi oever jo os konstant i at fremfoere ting og at faa ting til at lyde af mere naar vi har skrevet en daarlig rapport.

Nogen elever mener selvfoelgelig at laeren er daarlig fordi han gaar langsomt frem og ikke fremfoere sig som en ekspert paa alting men en laere med 20 aars erfaring viste sig alligevel at goere det helt rigtigt naar man ikke var skepsisk, fordi han simpelthen kunne undervise.

Men det er ikke saa svaert at blive bedre end laeren paa et felt som IT hvor der er meget viden til raadighed i boeger og paa Internettet, laerens opgave er i dag nok mere at udfordre eleverne end det er at staa ved tavlen - hvis man saa bare kunne faa hjaelpelaerer hevet ind fra universiteterne og ordentlige bedoemmelser paa indholdet af sine rapporter.

 • 0
 • 0
#5 Henrik Moeslund

Min søn fortalte lige inden sommerferien om en IT time i 5. klasse; Lærer og elever er 5-10 min. om at komme ind i klassen og få sig sat osv. derefter tænder alle for PC'en på sammme tid! Da der er ikke er nogen der kan vedligholde PC'erne er de fyldt med alt muligt fra surfing på nettet, så de starter op på ca. 10 minutter. Derefter kan eleverne begynde at arbejde. Men da de er de første den dag kommer der opdateringer. PC'erne opdatere automatisk og skal derefter genstartes. Lige pludselig er timen slut!!

IT indlæring må man nok indstille sig på skal foregå derhjemme. eller for dem der ikke har råd/evner slet ikke! Da skolerne ikke priotere det i disse nedskæringstider.

 • 0
 • 0
#6 Deleted User

En ting er IT undervisning. En anden ting er IT i undervisningen. Jeg er ikke i tvivl om, at det kan frigøre mange ressourcer hos lærerne - der kan bruges til undervisning af eleverne - hvis IT kompetencerne på skolen gives et løft. Her tænker jeg ikke kun på lærerne selv, men også på det backoffice som skal sørge for at IT installationen kører godt og effektivt (f.eks. er klar til brug når timen ringer ind, og ikke først 10 minutter efter), samt sikre at lærerne har de fornødne kompetencer til at udnytte potentialet fuldt ud.

 • 0
 • 0
#7 Rikke Simonsen

Som kontaktforælder i en 1.klasse har jeg været vidne til en hel del brok og frustration fra lærernes side over at de er blevet pålagt at bruge skolens intranet til kommunikation mellem lærere og forældre. Noget så simpelt som at betjene en indbakke eller lægge en fil op volder problemer, og for selv så små opgaver, hiver de fat i skolens it-ansvarlige. Ved ikke hvornår intranettet er blevet taget i brug, men det er ihvertfald ikke første år!

Jeg vil derfor helt bestemt mene, at der er lang vej igen før IT bliver en integreret del af undervisningen, så længe end ikke de mest basale IT-færdigheder er på plads hos den enkelte lærer. Så pc-kørekort, ja tak! Før da er IT i undervisningen fuldstændig absurd.

 • 0
 • 0
#8 Jarnis Bertelsen

I sætningen "Elever er bedre til it end lærere" vil jeg foreslå at man kigger på det positive frem for det negative. Det er selvfølgelig et problem at mange lærere er it-analfabeter, men det må være en stor fordel at mange elever ikke er det. Jeg siger ikke at hele undervisningen i (den tekniske del af) it skal varetages af elever, men jeg tror med fordel at man kunne involvere eleverne meget mere.

Giv en gruppe elever (eller bare en enkelt dygtig en) opgaven med at sætte sig ind i et program og præsentere det for resten af klassen. De udvalgte elever vil både opnå noget erfaring med it men vil også lære noget om fremlæggelse og pædagogik. Samtidig er det et klap på skulderen og en anrekendelse af deres it kunnen.

Jeg tror de fleste elever vil få mindst lige så meget ud af at blive undervist af andre elever. De har naturligvis ikke den samme pædagogiske baggrund for at lære det fra sig men har ofte en højere motivation og har den bedre tekniske baggrung for at forstå det de underviser i.

Jeg mener også at man mange steder kunne involvere en gruppe elever i driften af skolens computere og netværk. Systemfolkene på de forskellige skoler har naturligvis vidt forskellige kompetenceniveauer og en del gør det formentlig glimrende. Jeg tror dog at det er et fællestræk at de kun har minimale midler at arbejde med og ofte er underbemandede.

At få en gruppe elever med i driften vil give følgende fordele: -Direkte kontakt med de egentlige brugere af systemet => mere feedback om problemer og uhensigtsmæssigheder. -Mere ansvarsfølelse for systemerne fra elevernes side -IT erfaring til de deltagende elever -Bedre kommunikation til resten af eleverne -Aflastning af administratoren og bedre service, da en del problemer vil kunne klares lokalt af en af eleverne.

En it politik, som eleverne selv har inflydelse på, har desuden langt større chance for at blive respekteret end en der er stukket ud fra oven af folk som eleverne ser som inkompetente.

Jeg argumenterer bestemt ikke imod at man opgraderer lærernes færdigheder, men blot for at man udnytter de oplagte resourcer man har til rådighed i eleverne.

 • 0
 • 0
#9 Lars Remmen

Interessant blogindlæg. Desværre er debatten omkring 50.000+ læreres IT-kompetencer allerede formudret af "jeg-oplevelser" og forventninger som (desværre?) ikke har hold i virkeligheden. Nå, pyt.

Til at begynde med er det efterhånden de færreste skoler som selv står for installation og drift af maskinel. Det er ofte lagt ind under den kommunale IT-afdeling. Det kan have sine fordele, men det betyder også at skolerne nedprioriteres når det brænder på andetsteds. Så bliver oprettelse af brugere og fejlretninger nogle langsommelige sager. Det er demoraliserende for både elever og lærere. Af sagens natur kan man så heller ikke lade eleverne være med til at stå for driften. At være centraliseret er dog ikke kun dårligt. Med de rigtige systemer kan alle skolens computere reinstalleres på et par minutter og nye programmer bør kunne rulles ud til alle maskiner automatisk.

Dernæst lærernes IT-mæssige kompetencer. Der er kompetencer hos lærerne. Hos nogle mere end hos andre. Men når IT skal sættes ind i en fag-didaktisk sammenhæng er det ikke nok blot at indkøbe programmerne og tro at så går det nok. Den sløjdlærer som har arbejdet praktisk i 30 år kan ikke forventes at kunne undervise med et 3D-modeleringsprogram uden selv at få noget uddannelse.

Idéen med at lade elever undervise hinanden i brug af programmer er udemærket. Men jeg har en meget stærk formodning om, at det er på helt andre områder eleverne vil udvikle sig - men det behøver jo ikke være dårligt. Og de fagdidaktiske input vil stadig mangle.

Jeg er selv så heldig at have interaktive whiteboards i de klasser jeg underviser. Et IWB er et godt og feksibelt værktøj. Men det kommer kun til at fungere i forbindelse med odentlig didaktik. Så Bodil, hvis ikke din kommunalbestyrelse følger indkøbene af IWB op med uddannelse af lærerne tror jeg at effekten bliver ringe.

 • 0
 • 0
#10 Martin Hoffmann

Jeg indrømmer blankt at jeg er ret fordomsfuld overfor folk udfra de fag og stillinger de bestrider. Folkeskolelærere er i min bevidsthed ret "fodformede", grænsende til hippie-agtige. Det er naturligvis en meget grov rubricering af et bredt spektrum af befolkningen, men der er da lidt om det, ikke?

Jeg tror ikke at skolelærere er dårlige til IT fordi de er skolelærere, men snarere at de mennesker som har et ønske om at blive skolelærer, sjældent samtidigt besidder lysten til at fordybe sig i sin computers lyksaligheder mere end højst nødvendigt.

Jeg vil gerne gøre det klart at jeg ikke ringeagter den gruppe mennesker, men siger blot at jeg ikke har meget tilfælles med dem. De er analoge, hvor jeg er digital (måske en lidt mere politisk korrekt betegnelse end "fodformet hippie") :) De kan lide at interagere med mennesker (børn), fordi de er uforudsigelige. Jeg kan lide at interagere med computere, fordi de passer ind i min logiske verdensopfattelse.

Alt dette skriver jeg fordi jeg mener at det er et faktum, at skolelærere i gennemsnit har mindre teknisk snilde end befolkningsgennemsnittet (fordi det ikke interesserer dem). Problemet er at de skal undervise en gruppe mennesker som følger befolkningsgennemsnittet, så der vil stort set altid være en elev i hver klasse som er sin lærer teknisk overlegen. (I retfærdighedens tjeneste skal det med, at de fleste elever nok ligger under, men dem bemærker man ikke nær så meget som den elev der fortæller læreren hvor musen skal sættes til henne).

Jeg har i min tid i folkeskolen og gymnasiet været vidne til utallige ubehjælpelige forsøg på at betjene overheadprojektorer og videomaskiner, og der ER altså noget om det. Lærere og teknik er som olie og vand. Der er ikke nogen stor kontaktflade der. Jeg kender selv en skolelærer, som først indenfor det sidste år har anskaffet sig en mobiltelefon og først for nyligt har lært at SMS'e. Hun har stadig den holdning at det bare er noget nymodens pjat (hun er i starten af 30'erne), men hun er endelig bukket under for gruppepresset og har altså anskaffet sig en brugt Nokia.

Pointen er: Hvis vi forventer at vores skolelærere skal kunne bruge computere i undervisningen, eller ligefrem undervise i IT, så kræver det som minimum en større indsats med kurser, helt fra 1. år på seminariet, eller måske snarere at man begynder at rekruttere IT undervisere udenfor lærerstanden.

 • 0
 • 0
#13 Jesper Lund Stocholm Blogger

Som afslutning på ITA i år i Århus, holdt Preben Meier fra Innovation Lab et interesant indlæg omkring digital forvaltning. Én af de pointer som jeg bed mærke i var hans opdeling i "digitalt indfødte" og "digitale indvandrere". Hans pointe var, at de indfødte var alle under 22 år, der har en helt anden tilgang til anvendelsen af IT end andre. "Vi andre" er jo så indvandrerne men selv iblandt os er der jo stor spredning ifht IT-kundskaber. Jeg nægter simpelthen at tro på, at folkeskolelærerne generelt er IT-ignoranter. Jeg kan fx slet ikke forestille mig, at de "unge" lærere er IT-skræmte. Mine forældres generation (der også var lærere) er naturligvis anderledes stillet, og jeg river mig da selv i håret af og til over deres - i mine øjne - manglende evner/interesse/ønsker ifht IT. Men det må være muligt at kvalificere diskussionen mere end at lærere generelt er (IT)dumme - og fodformede.

Se hans præsentation på http://itst.media.netamia.net/itak08/video.php

 • 0
 • 0
#14 Jacob Christian Munch-Andersen

Jeg tror ikke at det har så meget at gøre med at de netop er lærere, nærmere er det blot at de er i et fag hvor brugen af computere er meget lille. Jeg er rimeligt overbevist om at IT forståelsen halter lige så meget i stort set alle andre fag hvor computeren ikke er et hovedelement i hverdagen. Der er bare lærerene vi er opmærksomme på fordi kontrasten i forhold til eleverne er så stor.

 • 0
 • 0
#15 Torben Mogensen Blogger

Nu skal man nok heller ikke gøre det værre, end det er. Det kan godt være, at eleverne er godt hjemme i Facebook, mySpace, Hotmail, osv, og at de kan finde ud af at skrive stile i Word og præsentationer i Powerpoint og måske kender flere tastaturgenveje og fiduser end deres lærere. Men det er meget overfladiske it-kompetencer.

Brug af it i undervisning kræver mere end blot den slags overfladeviden. Det kræver kendskab til virkemidler og metoder, der ikke altid er oplagte og kan være svære at tilegne sig selv -- uanset hvor meget it-nørd man er. Jeg er trekvart ligeglad med om lærerne på mit datters skole/gymnasium kan finde ud af, hvordan man opretter en profil på Facebook eller højrestiller tekst i Word. Det er undervisningens kvalitet, der er afgørende, og her kan it (måske) gøre noget, men ikke uden, at lærerne instrueres i deres brug i undervisningen, og ikke blot vejledes i, hvordan man tænder og slukker for apparaterne.

 • 0
 • 0
#16 Axel Hammerschmidt

Det blev nu udlagt mer' vidtgående end jeg havde tænkt mig.

Jeg mente "det andet" som tilsvarende IT, og som er set tidligere.

Det jeg hæftede mig ved var citatet fra artiklen fra Politiken:

”Vi hører lærerne over det ganske land sige: ”Det har vi aldrig været på kursus i” når de skal bruge it. Sådan hører vi sjovt nok aldrig eleverne sige”.

Teknologi, som bliver en success, bliver det, fordi teknologien gør livet nemmere.

Det andet - end IT - set tidligere kunne f.eks være lommeregnerne. Det udfordrede osse undervisningen. "Vi vil så gerne, at de lærer hovedregning, interpolationsregning, iterationsregning osv."

Eller kuglepennen. De blev forbudt på de skoler jeg gik, fordi det ville ødelægge elevernes (skøn) skrift - i 50erne brugte brugte man stålpen og blækhus i de australske skoler. "Vi vil så gerne, at de får en pæn håndskrift".

Lærerne kom ikke på kursus, de skulle bare glemme det de havde lært og som der ikke længere var brug for.

 • 0
 • 0
#17 Lars Remmen

Jeg er enig i, at der er nogen som ikke forstår, at lommeregneren har holdt sit indtog i folkeskolen. Primært forældrene synes jeg har svært ved det, men nok om det.

Det som er udfordringen med IT er ikke at bruge det. At bruge et tekstbehandlingsprogram når der laves skriftlig fremstilling i dansk er ikke noget problem. Det rykker til gengæld ikke det store indenfor det danskfaglige.

IT skal bruges i alle fag, der hvor der kvalificerer undervisningen. Gør undervisningen bedre. Men hvordan gør IT undervisningen bedre? Det er noget som der ikke er ret mange som ved ret meget om. Det vil ikke være noget problem at bruge IT meget mere i den danske folkeskole så eleverne lærer hvordan programmerne bruges.Men det er ikke det folkeskolen skal. Og uden ny viden, forskning, i hvordan IT kvalificerer undervisningen og deling af den viden kommer udviklingen på feltet til at gå langsomt og ujævnt frem på de forskellige skoler i landet.

 • 0
 • 0
#18 Axel Hammerschmidt

It er mange forskellige teknologier og det vil aldrig være sådan at man bruger hele "paletten".

Og så fokuserer man meget på detaljer. Jeg sad lige og læste i Sødagsavisen om en "landsdækkende undersøgelse fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet" om EPM (Elektronisk Patient Medicinering).

Et tidsstudium på Sygehus Vendsyssel viste, at lægerne bruger ca 20 minutter mere på den daglige stuegang efter indførslen af EPM.

De har åbenbart ikke fundet det nødvendigt at undersøge, hvor meget tid der spares med EPM andre steder.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere