hans peter bech bloghoved

Domæneklynger har ingen betydning i softwareindustrien

Antagelse: Investering i organisering og fremme af domæneklynger (industry clusters) vil skabe synergieffekter til gavn for de enkelte virksomheder i sådanne klynger. Det vil stimulere innovation, øge investeringerne, skabe arbejdspladser, forbedre konkurrenceevnen og i det hele taget have en positiv indflydelse på den økonomiske vækst.

Korrekt? Måske, men det gælder tilsyneladende ikke i softwareindustrien.

Tysk forskning konkluderer, at der i softwareindustrien ikke er nogen signifikant sammenhæng mellem vækst og internationalisering på den ene side og medlemskab af en domæneklynge på den anden side.

Hvis dette er sandt, hvorfor bruger vi så penge og intellektuelle ressourcer på at definere, opbygge og vedligeholde domæneklynger for software virksomheder?

Det globale kapløb om vækst og velstand

Alle nationer i verden har ambitioner om at opnå fuld beskæftigelse og bevæge sig op i den globale værdikæde. Disse politiske mål, der understøttes af enhver nation, region og større metropol tildeler skattefinansierede midler til støtte af to typer trafik:

 • Eksportaktiviteter (den nationale velstand vokser ved at producere mere hjemme og sælge det i udlandet - helst til højere priser)
 • Tiltrække udenlandske investeringer (den nationale velstand vokser ved at tiltrække investeringer fra udenlandske selskaber)

Private virksomheders beslutninger vedr. eksportaktiviteter og beslutninger om at foretage udenlandske investeringer er i al væsentlighed baseret på helt fundamentale RoI (Return on Investment) betragtninger.
Politikker, der søger at påvirke disse beslutninger, er derfor nødt til at påvirke afkastet på beregningen af den enkelte virksomheds investering.
Hvordan påvirker det offentlige afkastet på beregningen af den enkelte virksomheds investering uden at tage penge fra skatteyderne og give dem til de enkelte selskaber?

Hvor banalt det end måtte lyde, så er det jo netop det store dilemma i erhversvpolitikken. Vi vil gerne understøtte en postiv erhvervsudvikling, der stimulerer innovation, forbedrer konkurrenceevnen, skaber flere arbejdpladser, øger eksporten osv., men at give penge direkte til enkelte virksomheder er jo konkurrence- og fokusforvridende.

Klyngekonceptet

Akademikere har opfundet klyngekoncept (Michael Porter: "The Competitive Advantage of Nations" 1990) . Embedsmænd og industrirepræsentanter har taget konceptet til sig og benytter det til at dirigere tildelingen af offentlige midler til erhvervsstøtte.

En klynge er en gruppe af virksomheder, der arbejder i samme værdikæde. I moderne Business Model Generation terminologi er virksomhederne i en klynge hinandens "Key Partners."

De har et naturligt samarbejdsgrundlag, der motiverer samhandel og andre fælles aktiviteter. Ved at tilbyde domæneklynger lokaler, konferencer, handelsdelegationer, accelerator programmer, finansiering osv. forsøger det offentlige med skattefinansierede midler at stimulere udviklingen i klyngen.

Teori og praksis stemmer ikke altid overens

Det lyder logisk og rigtigt, men tilsyneladende det gør det ingen forskel for softwarevirksomheder.

Tysk forskning har ikke fundet nogen signifikant sammenhæng mellem international vækst i den tyske softwareindustri og tilknytningen til en klyngeaktivitet (software eller technology cluster).

Illustration: Privatfoto

Forskningsprojektet “German Software Champions,” der skulle finde årsagerne til at Tyskland ikke klarer sig så godt på det global softwaremarked, konkluderer, at tilhørsforholdet til en domæneklynge i "software industrien" ikke har nogen signifikant betydning for international vækst.

Konklusionerne fra den tyske forskning vil komme som ubehagelige overraskelser for både regeringer og erhvervsorganisationer. Konklusionerne indikerer, at vores politikker er baseret på uholdbare myter, og derfor er et komplet spild af gode skattekroner og intellektuelle ressourcer.

Kilde: BREAKING NEWS: Technology Clusters have no relevance in the German software industry

Kommentarer (10)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#3 Christian Bruun

"Kilde: BREAKING NEWS: Technology Clusters have no relevance in the German software industry", men lidt mærkeligt at denne også er skrevet af samme forfatter. Måske en oversættelse til dansk?

 • 1
 • 0
#4 Simon Shine

Forekomster af ordet domæneklynger: 6 Forekomster af forklaringer af ordet domæneklynger: 0 Anelse efter at have søgt Google efter domæneklynger: 0

Desuden: "signifikant betydning" er vist en pleonasme. Det lyder faktisk meget spændende, men jeg forstår intet af indlægget - jeg tror det mangler synergieffekt og/eller Value™. :)

 • 2
 • 0
#5 Troels Henriksen

"Domæneklynger" er så vidt jeg kan se forklaret under overskriften "Klyngekonceptet".

Så vidt jeg kan se er følgende fordelen ved at være i en "domæneklynge":

Ved at tilbyde domæneklynger lokaler, konferencer, handelsdelegationer, accelerator programmer, finansiering osv. forsøger det offentlige med skattefinansierede midler at stimulere udviklingen i klyngen.

... men tilsyneladende gør det ingen forskel for programmelvirksomheder at man får disse "fordele". Dette overrasker mig ikke synderligt. (Handelsdelegation? Seriøst?)

 • 1
 • 0
#6 Hans Peter Bech

Jeg skrev "industry clusters" in parantes efter domæneklynger.

Industry clusters are groups of similar and related firms in a defined geographic area that share common markets, technologies, worker skill needs, and which are often linked by buyer-seller relationships. Firms and workers in an industry cluster draw competitive advantage from their proximity to competitors, to a skilled workforce, to specialized suppliers and a shared base of sophisticated knowledge about their industry.

Domæneklynger spiller en stor rolle i erhvervspolitikken (også den danske) og dermed i de skattemidler, der investeres i erhvervsudvikling.

 • 0
 • 0
#7 Christian Nobel

.. og kan ikke sammenlignes med anden industri.

Som udgangspunkt må man huske på at software i sig selv egentlig ikke er andet end et nødvendigt onde, og det ender ikke op i et fysisk produkt, i modsætning til f.eks. det der laves på et maskinværksted.

Software er en (absolut smart, og værdiskabende) service, som hovedsaglig har til formål at gøre noget andet lettere (tekstbehandling i stedet for at skrive i hånden, styring af maskiner i stedet for at gøre det manuelt, osv, osv), men det er og bliver et snylteprodukt der kun har en mening hvis der er en vært.

Selve "softwareindustrien" er en stort set ikke eksisterende størrelse, da der bruges software til alt, virksomhederne kan være alt fra en person op til monstervirksomheder som Microsoft og endelig så kommer Open Source ind fra siden og udgør en uhåndterlig størrelse som ikke kan håndteres med gammeldags industritænkning.

Sluttelig skal man også huske på at en software virksomhed slet ikke kræver samme apparat og investering som industri/produktionsvirksomheder, da det stort set ikke kræver andet end en PC for at kunne komme igang.

 • 1
 • 1
Log ind eller Opret konto for at kommentere