Torben Mogensen header

Dødstød til DIKU?

Som mange af jer nok ved, så er jeg lektor på DIKU (Datalogisk Institut ved Københavns Universitet). Vi er nu i den situation, at DIKU er blevet delt op i tre geografiske enheder.

Baggrunden for opdelingen er en gammel beslutning om at DIKU skal flytte til Ørestaden. Beslutningen var mestendels et politisk ønske om at lave et IT-kraftcenter i Ørestaden bestående af IT Universitetet, DIKU og diverse IT-virksomheder og vækstcentre. Det blev besluttet, at udflytningen skulle ske til nye lokaler i 2007. Selv om en sådan flytning ville få DIKU tættere på ITU, så vil den samtidig flytte DIKU langt væk fra resten af det fakultet, DIKU hører under, idet resten af det naturvidenskabelige fakultet forbliver samlet i Nordre Campus omkring Universitetsparken.

I mellemtiden er der ikke sket nogetsomhelst med hensyn til bygning af nye lokaler til DIKU i Ørestaden. Men for ikke at tabe for meget ansigt, har ledelsen besluttet at flytte en halv snes ansatte fra DIKU ud til Ørestaden til en del af en bygning, der normalt huser det humanistiske fakultet. Men da man allerede havde lavet planer om at bruge DIKUs nuværende bygning til andre formål, er dette ikke nok – flere mennesker er flyttet ud for at give plads til de nye brugere. Endnu en halv snes af DIKUs ansatte er flyttet til et nyoprettet E-Science center, som ligger på H.C.-Ørstedsinstituttet (HCØ). De tilbageblivende ansatte er as rykket sammen i en del af den "gamle" bygning, indtil nye lokaler bliver opført i Ørestaden. De nuværende planer siger, at dette vil ske i 2012, men der er ikke lavet konkrete bygningsplaner endnu, så jeg tolker dette som "tidligst i 2012".

Størstedelen af de ansatte er altså flyttet væk fra der, hvor de studerende har deres daglige færden, og kontakten de ansatte imellem bliver også mindre – det kræver flere anstrengelser at rejse mellem Ørestaden og Universitetsparken for at snakke med en kollega, end det gør at gå til en anden del af samme bygning. Selv den kortere afstand mellem Universitetsparken 1 og HCØ skal nok vise sig at mindske kommunikationen. Specielt vil det gå ud over de uplanlagte samtaler på gangene.

Kan DIKU holde til at være opsplittet på denne måde i (mindst) fem år' Eller bliver instituttet nedlagt og erstattet med IT-faggrupper, der hører ind under eksisterende institutter på forskellige fakulteter' Der er sågar nogle, der mener, at denne manøvre er et led i en bevidst plan for at knægte DIKU, som altid har fået en lidt stedmoderlig behandling på Københavns Universitet. Jeg er ikke helt så pessimistisk, men uanset hensigterne ser jeg frem på de næste fem år med en vis bekymring.

Kommentarer (12)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#2 Stefan Kreisberg

Det lyder godt nok som en sær prioritering i en tid hvor dataloger ellers ikke hænger på træerne.

Gør os den tjeneste at holde os opdateret på flytteplanerne (eller mangel på samme).

Og lad os håbe at de ondsindede rygter er, ja, rygter og ikke andet ...

 • 0
 • 0
#3 Therese Hansen

Jeg genkender en del af overvejelserne i den flytning der skete af datalogisk institut for nogle år siden i Århus. Vi flyttede væk fra matematikerne og fysikerne og over til medievidenskab, informationsvidenskab og de bløde fag i it-parken på Katrinebjerg.

Det har ikke været en smertefri flytning - traditioner og studiemiljø er blevet tabt på jorden og det er sket selv om der har været initiativer til at tage hensyn til de studerende midt i flytningen. Det er bare ikke let. Og så har 1 års studerende stadig matematikfag "nede på det rigtige universitet", hvilket giver pendling frem og tilbage til stort besvær.

Jeg føler stadig at vi har mere tilfælles med matematikerne og fysikerne i tankegang, men jeg hører jo også til de gamle. Jeg håber, de nyere studerende har et bedre billede af flytningen - de ved jo ikke, hvad de går glip af i forhold til hvad vi havde før.

 • 0
 • 0
#4 Bue Petersen

Jeg er studerende på diku og heldigvis snart er færdig.

Som mange af mine medstuderende kæmper jeg en desperat kamp for at forlade den synkende skude i tide.

Mange af os vil ikke flytte med DIKU til Amager - vi hører til på Naturvidenskab og ikke til hos KUA og ITU. Tillige er der meget tvivl om de studerendes vigtigste forudsætninger for et godt og kontruktivt studiemiljø kan bibeholdes ved en flytning til det nye fancy Søndre Campus.

Hertil kommer at vi næsten dagligt er vidner til overordnede strategiske og politiske beslutninger, som kan være svære at se og forstå baggrunden for, føres ud i livet henover hovedet på både studerende og ansatte.

Så vi er nogle der har indset at det gælder om at blive færdig og komme væk inden DIKU, ... ja - helt ikke er DIKU mere.

Men det er jo sjældent at noget er så skidt at det ikke er godt for noget; jeg tror der er mange der nu bliver lidt hurtigere færdig for at komme væk!

Så mine tanker går til de efterladte - de nye studerende.

 • 0
 • 0
#9 James Avery

at se DIKU i opløsning. Særligt irriterende, at grundende til det samtidig er så tynde - rent bureaukrati, synes det. Måske er det ikke ond vilje fra Moder KU, men det udviser i hvert fald en stor grad af ligegyldighed over for vore institut, at man med et pennestrøg skyder studie- og forskningsmiljø i sænk. Begge kræver en kritisk masse af kolleger og medstuderende for at fungere - tilhørsforhold og sammenhængskraft.

Det var irriterende nok, at vi pludselig skulle være humanister hos ITU; Nu føles det vitterligt som en synkende skude. Det har DIKU ikke fortjent.

 • 0
 • 0
#10 Deleted User

Jeg er en af dem, som er flyttet til DIKU Søndre Campus. Der sidder nu hele HCI-gruppen med spændende samarbejdsmuligheder med bl.a. film- og medievidenskab, plus halvdelen af TOPPS-gruppen (teorisk datalogi og programmeringssprogsgruppen) med walking distance til vores kollegaer på ITU, som vi har et par forskningssamarbejdsprojekter og, med DTU og RUC, et af Danmarks større forskeruddannelsesprogrammer sammen med (first.dk). eScience-centret bringer Distlab (distribuerede systemer) og Image/Vision forskerne sammen med kollegaer fra andre naturvidenskabelige fag for at sætte gang i tværgående forskning og undervisning. Det er klart, at man rykker væk fra noget, når man rykker tætter til noget andet, og vigtigheden af datalogi, specielt inden for og sammen med andre fag, er bestemt ikke blevet mindre. Ergo medfører de nye muligheder tilsvarende risici, men også det omvendte gælder: undgår man risici, undgår man også mulighederne.

Og det ser bestemt ikke så ringe ud: DIKU skal spille en nøglerolle i KUs ambitiøse planer om lancering af en række spændende nye informatik-uddannelser, samtidig med at det ser ud til, at den faglige forankring af datalogiuddannelserne i solide grundkundskaber (herunder ikke mindst matematik) styrkes. Og når undervisningsindtægterne begynder at følge med -- DIKU har været den suverænt største indtjeningskilde per VIP for universitetet på det naturvidenskabelige fakultet -- så kan det være svært at beholde pessimismen, når man sidder på DIKU.

Slutteligt bliver der gjort en bevidst indsats om at bringe folk---studerende, underviserne og forskerne---systematisk sammen, hvor det er klart, at det ikke længere sker automatisk (som i øvrigt nok heller ikke er sket i det omfang, man kunne tro). Og studiemiljøet for dataloger bliver rent faktisk styrket: Dels fordi al undervisning forbliver på Universitetsparken, dels med lanceringen af det spændende nye studenterportal, www.dikutal.dk.

Apropos: Der er reception på DIKU Søndre Campus fredag, den 7. marts, kl. 14. Kom forbi og spørg dekanerne fra NAT og HUM eller "udflytterne" selv, om hvad de synes om, hvordan det går med DIKUs fremtidsperspektiver. Der er jo åbenlyst forskellige opfattelser...

Fritz

 • 0
 • 0
#11 Ken Friis Larsen

Torben, sprøgsmålstegnet i din titel er nem at overse :-)

Torben og Fritz, jeg er sådan set enig med jer begge. Som Torben er jeg også bekymret over den geografiske opsplitning af DIKU og følgerne heraf.

Men som Fritz, synes jeg også at man skal se på de positive muligheder der er ved, at være kommet tættere på de andre naturvidenskabelige institutter (igennem eScience) og på ved at være kommet tættere på, fx, ITU, center for sprogteknologi og film og medie her på KUA (jeg er også blandt udflytterne).

Som del af DIKUs ledelse kan jeg også fortælle at netop DIKUs geografiske opsplitning ser vi som en af de store udfordringer vi skal arbejde på (og er gået i gang med at arbejde på), så ulemperne ved opsplitningen bliver mindsket. Vi vil derfor også gerne have input til, hvad der kan gøres for at mindske ulemperne ved opsplitningen.

[Disclaimer: Som sagt, er jeg er med i DIKUs ledelse. Men ovenstående skal ikke opfattes som et svar fra ledelsen.]

--Ken

 • 0
 • 0
#12 Jeppe Eimose Larsen

Jeg har forsøgt at skrive sammen, hvad jeg kender til baggrunden for flytningen, samt hvorfor jeg mener, at fornuften i flytningen begynder at fordufte. Indlægget kan findes på den nye webportal for studerende og ansatte på DIKU - http://dikutal.dk/node/902

Jeg er, lige som Ken, enig med Fritz og Torben. Opslitningen (som intet har at gøre med den oprindelige idé om at flytte DIKU) kommer til at give problemer. Flytningen gør det mindre oplagt for studerende at kombinere datalogi med fx fysik og datalogi, hvilket har været populært gennem tiden. Det meste af min nære vennekreds fra DIKU startede som halve dataloger, med noget andet fra naturvidenskab som kombination.

Lige såvel som at der ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, er der ikke noget, der er så godt, at det ikke er skidt for noget. Så held og lykke til ledelsen med at minimere skidtet og maksimere det gode. Det byder mig optimisme, at der er et godt gå-på-mod med en ny, frisk og engageret ledelse.

Desuden håber vi, at dikutal.dk kan hjælpe med at holde en smule oversigt og sammenhold under den lang opslitning og udflytning.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere