Torben Mogensen header

Dødsstød til DIKU (del 2)

I de seneste mange år har skiftende regeringer lagt op til, at uddannelserne skal være effektive: Universiteterne tildeles et antal penge, hver gang en studerende består et kursus (de såkaldte STÅ-indtægter), og til gengæld skal universiteterne betale udgifter i form af husleje til markedspriser osv.

Til gengæld har universiteterne så frihed til selv at fordele indtægter og udgifter mellem de forskellige fakulteter, som igen fordeler dem mellem de forskellige uddannelser og institutter. Og det er så her kæden hopper af.

På det Naturvidenskabelige Fakultet (som datalogi hører under) har man i en lag årrække brugt en fordeling, der stort set siger, at indtægterne fordeles historisk – dvs., at man får det samme andel som sidste år, stort set uanset hvor mange indtægter, de enkelte institutter giver universitetet i form af STÅ-penge. Det betyder, at de "gamle" klassiske institutter (f.eks. Niels Bohr Instituttet) har fået flere penge fra fakultetet, end de har indtjent, og nyere institutter (som f.eks. DIKU) har fået færre penge, end de har indtjent. Det har vi på selvfølgelig ikke været begejstrede for, men det er de gamle institutter, der har mest indflydelse i fakultetet, så vi har ikke kunnet gøre ret meget ved det.

Nu har det Naturvidenskabelige Fakultet i 2008 oplevet et fald i optag på 25% i forhold til 2007, og det har selvklart betydet, at fakultetet må påregne færre STÅ-indtægter. Derfor har fakultetsledelsen besluttet, at de enkelte institutter skal belønnes for at forøge deres STÅ-indtægter. Derfor skal STÅ-indtægterne nu gå "ubeskåret" til de institutter, der tjener dem. Men hvor det så havde været naturligt, at de enkelte institutter så blev opkrævet for faktiske udgifter (løn, husleje, services) osv. for at lægge sig op af regeringens model, så har fakultetet besluttet i stedet at modregne med gennemsnittet af de seneste tre års STÅ-indtægter. Da der er færre penge i alt, betyder det, at modellen er ækvivalent med "grønthøstermodellen", hvor alle bliver skåret relativt lige meget, uanset hensyn til rimelighed eller hensigtsmæssighed. Og det vil stadig være de effektive institutter, der betaler til de mindre effektive.

Det giver selvfølgelig institutterne incitament til at blive mere effektive end de er nu, men det er nu engang nemmest, hvis man i forvejen ikke er spor effektive. Dem, der allerede har gjort en stor indsats for at gøre sig effektive, føler sig til grin, for deres hidtidige indsats er ikke belønnet, men tværtimod gjort dem til skade.

Når nu universiteterne skal køre som en forretning med indtægter efter produktion og udgifter til markedspris (om det så er godt, kan man diskutere herfra og til dommedag), så vil den eneste rimelige model være, at universitetet gennemførte den model igennem alle niveauer. Og hvis der skulle vise sig behov for at støtte enkelte fakulteter eller institutter, så kan det gøres ved eksplicit at erklære det som strategiske investeringer eller mærkesager. Men den slags taljonglering, der laves her, er blot en måde at skjule den slags støtte dybt i regnskaberne uden at behøve at retfærdiggøre eller forklare den.

Et resultat er, at selv om IT er erklæret et indsatsområde på KU, at rektoratet tillader, at fakultetsledelsen bliver ved med at trække penge ud af datalogiuddannelsen for at financiere deres gamle kæmper. I runde tal er det en nedskæring på 4 millioner i DIKU's 2009 budget i forhold til 2008 budgettet.

Kommentarer (36)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#2 Therese Hansen

Godt du råber lidt op om problemet Torben - måske det er tid til et oprør?

Kræv at der bliver gjort noget ved problemet, tydeliggør hvad man mister ved nedskæringerne, råb (endnu mere) op om modsætningen i at man siger man vil satse på it og så tager penge fra området, gå tiggergang blandt virksomheder, organiser en strejke ;-). Nej, jeg ved ikke hvad man skal gøre - det er dybt frustrerende.

Det lyder som om DIKU trænger til forandringer!

 • 0
 • 0
#4 Peter Müller

Du er ikke den eneste som er utilfreds Torben.

Alle studerende jeg snakker med kan efterhånden ikke få sig selv til at anbefale DIKU som et sted at starte længere, grundet alle de forringelser vi mærker.

Mange snakker om at forlade den synkende skude. Jeg kunne forestille mig at der ikke vil blive gået stille med dørene når det sker.

At KU kalder dette for en satsning på IT viser blot hvor meget KU sidder fast i fortiden.

 • 0
 • 0
#6 Brian Vinter

At det er en grotesk situation som kun giver mening for dem der lever i regneark-land er der vist general enighed omkring.

Men at studerende skulle vælge at "forlade den synkende skude" lyder temmeligt tåbeligt!

Der er stadigt en række faglige felter hvor DIKU er førende, ikke bare nationalt men også internationalt, så at de studerende er frustrerede er forståeligt men at gå til noget ringere (for mange specialiseringer - ikke alle naturligvis) er ikke rationelt!

Som Torben også skriver så kan DIKUs økonomi i fremtiden direkte forbedres ved at de studerende består flere kurser - så opfordringen herfra skal lyde på ikke at løbe fra men til. (som et tanke eksperiment kan nævnes at hvis alle studerende på DIKU i år bare består 7.5 ects mere end sidste år så er underskudet næsten væk)

 • 0
 • 0
#7 Deleted User

God ide om at studere mere. Men DIKU gør det ikke spor nemt. DIKU kunne gøre MEGET mere for at producere STÅ, også uden at sænke niveauet. DIKU skulle tage fat i de mange som er igang med et DIKU studie, men som ikke har gået til examen længe og så opfordre dem til at komme i gang og blive færdig. DIKU kunne lige frem også sørge for at lærerne rent faktisk svarede i overskuelig tid på de emails man sender dem, så man netop ikke skal sparke deres dør ind og forstyre deres tanke gang. Desuden kunne de måske være lidt mere tilbøjelige til at være vejledere på projekter uden for deres eget felt, samt måske bare bekymre sig lidt mere for om de studerende laver noget. Vejlederen kunne godt være som en chef/projektleder i industrien.

 • 0
 • 0
#9 Brian Vinter

He he - altid godt med en lille provokation til at slutte en uge af på:) Men lad os se: Torbens egen gruppe, TOPPS er faktisk ret anerkendt i sit felt – det lader jeg Torben beskrive hvis han orker det. Tættere på min egen dagligdag må vi sige at aktiviteterne i medicinsk billedanalyse er verdensklasse, det er de også DTU, men hvis man så interesserer sig for hastigheden for analysen så sætter DIKU trumf på. I det hele taget er high performance computer architecture på DIKU helt fremme internationalt, både når det handler om at lave store maskiner og når det handler om værktøjer og algoritmer til næste generations processorer (CELL-BE, Tesla, etc). Vi er faktisk et af ganske få institutter i Europa der klarer at konkurrere internationalt når det kommer til HPC. Her mener jeg ’ren’ HPC (arkitektur og værktøjer) ikke HPC applikationsforskning hvor der er en del spillere. Et par buzz-words i tiden som CLOUD og Grid (det sidste heldigvis ved at gå fra buzz til noget mere substantielt) er det også kun DIKU der er med på den internationale front på (Aalborg er med men har desværre svært ved at opnå kritisk masse ). Et problem er selvfølgeligt at alt det ovenstående er næsten usynligt – det er meget letter at formidle om pervasive computing, grafik og andre ting (som også klart er interessante – det er ikke ment nedladende). Et sjovt eksempel kunne være at der ikke er noget tvivl om at Aalborg er landets førende i indlejrede systemer samt at Århus er førende i pervasive computing, det ”nye” i den retning er sensor-netværk som er teknisk vanskelige og samtidigt meget vanskeligt at formidle, men her er DIKU klart førende, også internationalt! Så problemet er desværre nok (bland andet) at DIKU er mere synligt internationalt end nationalt

 • 0
 • 0
#10 Nicolai Nicolai

Ligesom flere af min medstuderende på DIKU, er det værd at gøre opmærksom på at de problemer som Torben kun er toppen af isbjerget. Underviserne har deres problemer, de studerende har de disse problemer og mange flere - heriblandt den meget kontroversielle blokstruktur. DIKU er i efterhånden mange år blevet mishandlet, og ikke kun eksternt af universitetsledelsen men også internt af undervisere og personale. De studerende bliver behandlet virkligt respektløst og har ligget under for enormt dårligt studiemiljø, komplet uforberedte undervisere, fejlagtigt undervisningsmateriale og så videre... Det skal dog lige nævnes at denne kritik af personalet, IKKE indbefatter netop de undervisere som har skrevet kommentarere her (Brian, Fritz og Torben). Som tidligere studerende på KUA, har jeg aldrig nogensinde dér oplevet den samme mangel respekt for de studerendes læring og tid som mange af underviserne på DIKU praktiserer.

Ligesom mange andre af mine medstuderende, kan jeg bestemt ikke anbefale DIKU til nye studerende - det er desværre den sørgelige sandhed. Det er selvfølgelig ærgeligt for den håndfuld af engagerede og dygtige undervisere som rent faktisk skriver og publiserer deres forskningsartikler, skal få bemidlet færre penge til deres institution. Men det er også en ond cirkel. Med færre studerende bliver der færre penge. Med færre penge bliver der færre undervisere og færre instrukturer ansat. Det betyder som regel ringere faglighed og endnu vanskeligere vilkår for de studerende. Det betyder flere frafald, og færre optag af nye studerende... Er det stadig 9 år som er gennemsnitlige studietid for en kandidatgrad på DIKU? Hvorfor klarer andre undervisningsinstitutioner sig bedre? Er det simpelthen fordi DIKU er i verdensklasse hvad angår faglighed? Næppe sandt. Som det ser ud I dag har DIKU, for mit vedkommende, og for mange af de andre studerende jeg taler med, for længst overskredet smertegrænsen for hvad der er fagligt ansvarligt. Det studerende som får kæmpet sig igennem DIKU (og der er da vist ikke mange af dem) er komplet ukuelige og hvis de har fagligheden i orden, har de ikke så meget DIKU at takke som dem selv.

Udtrykket cand.flash om dem fra ITU dækker vist kun de studerende som bevidst styrer udenom nogle af ITUs mere datalogisk tunge kurser (det er hvad jeg får at vide fra andenhånd). Det er selvfølgelig en mulighed man har på ITU. På DIKU er det Do-or-Die. Nu har jeg dog set på pensum og det offentlige undervisningsmateriale på ITU, og jeg må konstatere at det ikke bare forekommer grundigere end hvad vi på DIKU typisk må stille os tilfreds med, det ser også ud til at være at mindst ligeså høj faglig kvalitet. Summa summarum, det kan ikke gå hurtigt nok med at forlade denne synkende skyde.

 • 0
 • 0
#11 Kim Vejlin

"Men at studerende skulle vælge at "forlade den synkende skude" lyder temmeligt tåbeligt!"

Virkelig? Personligt er jeg pr 1 Februar ikke længere flittig kandidatstuderende på DIKU men istedet på DTU. Jeg er interesseret i algoritmik (operationsanalyse specifikt) og synes at DIKU har en decideret pinlig algoritmisk profil med en algoritme "gruppe" på én. Jo der bliver sandelig satset på IT! Jeg vil nødigt se de områder som bliver prioriteret lavt. På DIKU kan jeg se kurser indenfor mit interessefelt forsvinde (hvor blev Approksimationsalgoritmer af?) samtidig med at jeg ikke kan finde vejledere til mine projekter.

Til sammenligning kan jeg på DTU vælge mellem et hav af relevante kurser, og tænk det er endda til at finde vejledere indenfor ens eget felt.

Som studerende har jeg også i længere tid set DIKU som en synkende skude. Jeg kan desværre - som flere andre her - ikke længere anbefale DIKU som studiested. Jeg kender ikke nogen der vil anbefale DIKU som uddannelsessted. Rammerne er simpelthen for dårlige og det er ikke et attraktivt studiested.

"- så opfordringen herfra skal lyde på ikke at løbe fra men til. "

Og hvorfor ialverden skulle studerende dog gøre det? NATFAK er - uanset om de vil erkende det eller ej - i en konkurrencesituation. De konkurrerer med andre uddannelsesinstitutioner om ansatte og studerende. Studieforholdene på DIKU er så ringe at jeg virkeligt ikke kan se hvorfor man skulle starte hvis man rent faktisk vidste hvad man gik ind til. Der er en lang række interessante uddannelser som dygtige studerende frit kan vælge imellem i Danmark.

Det er da lækkert hvis der er et par forskningsgrupper der har det godt på DIKU men hvor længe kan det blive ved uden financiering? For slet ikke at tale om rekruteringsgrundlaget. Hvis der ikke uddannes nok dygtige kandidater så rammer det da i den grad forskningsgrupperne!

 • 0
 • 0
#12 Torben Mogensen Blogger

DIKU har en decideret pinlig algoritmisk profil med en algoritme "gruppe" på én

Det er en sandhed med modifikationer, men i praksis ikke langt fra virkeligheden. Der er i dag to professorer og to lektorer i algoritmegruppen. Den ene lektor er bare blevet institutleder, og bidrager derfor ikke meget til undervisningen, og den ene professor flytter til DTU til februar, fordi han fik et bedre tilbud der. Den anden professor laver mere numerik og parallelberegning end egentlig algoritmik, så Kim regner ham nok ikke med.

For få år siden var der yderligere en lektor og en professor i algoritmegruppen, men professoren gik på pension (uden at der blev slået en ny stilling op, for der skulle spares), og lektoren valgte at skifte forskningsområde og laver nu generisk programmering og biblioteksudvikling.

 • 0
 • 0
#13 Dirk Hasselbalch

I modsætning til Kim og Nicolai er jeg stadig glad for at læse på DIKU. DIKU tilbyder stadig en af de stærkeste teknologiske uddannelser vi har i Danmark. Det ved industrien - en cand.scient fra DIKU er et kvalitetsstempel af en meget høj karat, hvilket jeg i dag har fået bekræftet til en aftagerkonference med repræsentanter fra hele it-branchen i Danmark. Virksomhederne har uden undtagelse kæmpemæssig gavn af DIKUs kandidater, og ser et markant behov for den faglige og videnskabligt funderede profil DIKU leverer - en profil, som ITU i langt mindre grad kan levere.

Men DIKU lider under et fakultet, et universitet og ikke mindst en minister, der ikke kan se nødvendigheden af og fordelene ved at satse på it på den danske uddannelsesscene. DIKU er igennem mange år blevet undergravet økonomisk, instituttet er fysisk blevet splittet op, og vi har haft en institutleder, som har forladt sit job, fordi han ikke kunne forsvare de floskler der blev delt ud på fakultets- og universitetsniveau, når faktum er at det økonomisk på ingen måde hænger sammen (http://www.version2.dk/artikel/6031-diku-leder-smaekker-med-doeren) - hvad nytter en ministers løfter om "forskning i verdensklasse" eller en rektors "satsning på it" når man med sparekniven i den anden hånd skærer ind til benet og udsulter de studerende, professorer, lektorer og sekretærer?

DIKUs studerende sidder i øjeblikket i kantinen og arbejder til dagligt fordi der ikke er studiearbejdspladser nok! Undervisere varetager administrative opgaver og har ikke tidsmæssigt eller økonomisk råderum nok til at gøre det de kan: nemlig bedrive forskning og undervisning! Det administrative personale er overbebyrdet i så stor en grad, at sygedagene eksploderer! Vi har ikke lokaler nok til at kunne tilbyde vores førsteårsstuderende en plads hver til øvelsestimerne! Vores forskningsgrupper er splittet op på tre forskellige adresser! Hvor blev "satsningen på it" af?

Jeg elsker mit studie, og jeg er stolt af om et par år at kunne kalde mig cand.scient i datalogi fra Københavns Universitet, for jeg ved at min uddannelse er i verdensklasse, men jeg begriber simpelthen ikke hvordan ledelsen på universitetet og regeringen kan forsvare at udsulte en så fremragende forskningsinstitution langsomt og pinefuldt, i stedet for at give den saltvandsindsprøjtning der er brug for, for at DIKU kan rejse sig af (tavle)støvet og fremstå som det instituttet er: en forsknings- og undervisningsinstitution i verdensklasse.

DIKU kunne blive en ganske indbringende forretning for Københavns Universitet - men ikke uden en investering der bringer instituttet ud af den sump, universitetets totale og langvarige negligering har bragt det i.

 • 0
 • 0
#14 Michael Diaz

Jeg kan erklære mig 100% enig i det Nicolai de Haan Brøgger skriver, både negativt med henblik på DIKU og positivt med henblik på de undervisere der poster i disse tråde.

Jeg indså sidste år netop disse ting som der her tales om og flyttede efter årevis på DIKU til Aalborg Uni, og det er det klogeste jeg nogensinde har gjort, og vil anbefale det til enhver anden der overvejer DIKU. Nu bliver jeg Bachelor til næste år på normeret tid.

Som studerende må man spørge sig selv hvad der er vigtigst - at få en uddannelse eller at tage kampen op mod alle der kæmper imod DIKU...

 • 0
 • 0
#15 Kim Vejlin

Det var nok ikke så klart i mit andet indlæg men jeg holder faktisk enormt meget af DIKU. Jeg mener ligesom Dirk at det er en stærk uddannelse med et højt niveau. Det er ikke det faglige niveau eller indholdet jeg har problemer med. Det er rammerne. Der er sparet så meget at jeg seriøst tvivler på at niveauet kan holdes i længden. Hvor gode bliver bachelorerne når underviserne har så travlt med administrative opgaver at kursusudbudet er pinligt lille? Hvor gode bliver kandidaterne når det ikke er til at finde en vejleder som BÅDE har tid og kender noget til området? Selv som forsker for et område hvor det rent faktisk går godt må man se ud i fremtiden og undre sig over hvor fremtidens forskere skal komme fra.

Hvis jeg troede på at der hurtigt ville blive ansat nye forskere/undervisere i algo-gruppen ville jeg være blevet. Det piner mig at skifte til DTU, men det handler om hvad DTU kan tilbyde mig lige her og nu kontra hvad DIKU kan tilbyde mig. Desværre taber DIKU den sammenligning når man er studerende med forkærlighed for operationsanalyse. Mit bud er at hvis man bliver ved med at spare så er det ikke kun i mit lille hjørne af datalogien at DIKU taber sammenligningen med andre uddannelsesinstitutioner.

Forskerne, underviserne og de studerende forsvinder ikke. De er der stadig i morgen, men det er ikke sikkert de har deres hverdag på DIKU. Og det er ærgeligt for DIKU har (endnu) meget at tilbyde (de fleste).

 • 0
 • 0
#17 Hans-Kristian Bjerregaard

Det jeg undrer mig over som studerende er hvor de besparelser skal komme fra? For jeg kan på ingen måde se hvor DIKU kan spare de penge. Som Dirk skriver er der allerede skåret helt ind til benet så det næste skridt må være at trække benmarven ud! Og det ærgrer mig for jeg oplever som ny studerende et utroligt højt fagligt niveau og nogle meget engagerede undervisere på trods af de rammer der bliver undervist inden for.

Som eksempel kan nævnes det lokale hvor vores eksaminatorietimer foregik i i sidste blok. Hvis man pressede sig lidt sammen var der sidepladser til 22. Problemet er at de hold der bliver undervist i de lokaler havde en størrelse af lidt over 30 personer så der var bogstaveligt kapløb om at komme først ned til lokalet efter forelæsningen ellers var det ikke muligt at få en sideplads.

At rammerne er så dårlige er virkeligt ærgerligt da jeg ellers oplever et fantastisk studiemiljø på DIKU men det skyldes i høj grad at de studerende selv gør en kæmpe indsats. Så jeg overhoved ikke se hvor der kan skæres ned og slet ikke 14%.

 • 0
 • 0
#18 Mikkel Kjær Jensen

Efter at have læst alle indlægende er der 1 spørgsmål jeg bliver nød til at stille:

Kan det blive bedre - eller vil alle forsøg på at rette op på situationen blot være en lappeløsning? Og ville alle være bedst tjent med at DIKU lukkede og slukkede her og nu, i stedet for at spille vores tid?

 • 0
 • 0
#19 Anonym

Som en i Industrien der har læst DØK på CBS, der i princippet fra starten var baseret på en reduceret DIKU, men efter en 6-8 år hurtigt faldt i kvalitet.

Jeg finder det bekymrende at DIKU imploderer - og ja, det er bemærket. De folk der kommer ud af ITU og CBS er klart ikke stærke nok på de basale færdigheder og, med respekt, så er ingeniørerne det heller ikke.

I praksis betyder det er der dårligt uddannes datalogi-kompetente i StorKøbenhavn hvilket gradvis udsulter hele det tekniske miljø på IT-siden.

Hvis man ikke gør noget snart, så står man med udfordringen at man skal til at bygge det hele op fra grunden igen og det tager mange år. Jeg vil ikke spekulere i hvad man burde gøre, men udviklingen er ikke acceptabel.

 • 0
 • 0
#20 Deleted User

Selvfølgelig er Datalogisk Institut Københavns Universitet værd at rede. Jeg kan ikke forestille mig et universitet som ikke har en datalogisk uddannelse. Men hvad er DIKU egentlig?

Lokalerne? skrot dem bare

undervisere? behold Torben og Jakob Grue Simonsen + sikkert andre jeg ikke kender, hyr også nogle flere i en mængde som passer til antallet af studerende.

andet personale? Gør de nogen forskel om de er der eller ej?

De studerende? stil krav om at de laver noget og hjælp dem som er nemme at hjælpe videre. Det kræver dog undervisere nok.

pensum? Den kan sikkert godt bruge nogle eftersyn, så vidt jeg ved så er det ikke engang obligatorisk at lære kerne programmering længere. Hvordan skal de studerende så lære at drikke kærnemælk?

ledelsen? ja, den har ikke formået at skabe holdånd og få undervisere til sammen at arbejde for et fælles mål. Fx. så er det de færreste undervisere som vil påtage sig at være vejledere uden for deres eget snævre forskningsområde. Muligvis fordi underviserne er overbebyrdet. Måske skyldes det bare manglende motivering, eller dårlig ledelse.

Dårlig ledelse kan også forklare hvorfor DIKU (pludselig) skal spare 14%.

Jeg er ikke så sikker på at det er den nuværende institut ledelse som er problemet. Måske den gamle institut ledelse? Måske fakultets ledelsen? Måske universitets ledelse? Måske videnskabsministeren? Måske regeringen? Folketinget? Vælgerne?

I bund og grund er det jo nok en kombination at flere forskellige ting, men dårlig ledelse springer mig i øjnene.

Måske man skulle hyre PHK med oo fyr den mand kort ;-)

 • 0
 • 0
#21 Kim Vejlin

Hvis udviklingen er uacceptabel set fra industriens side (som jo er primæraftager af kandidaterne), så bør industrien råbe op. Industriens interesseorganisationer (som bestemt ikke er tandløse) kan lægge pres på fakultetet, universitetet og ministeriet.

En anden mulighed var måske at få råbt op i læserbreve for at få sat "satsningen" på IT på dagsordenen.

 • 0
 • 0
#22 Lasse Ibsen

Jeg har selv læst på DIKU og jeg synes at det har helt sikkert været det værd. DIKU har dog en del fejl og mangler, og nogle af underviserne er virkelig dårlige og umotiverende, men sådan er det i de fleste Universiteter. DIKU bør dog stramme op, især ved første års kurserne! Og for alt i verden lad være med at slække på kravene.

Sidst lad os ikke glemme at Københavns Universitet er ret anerkend i verden. Det er blandt de ti bedste universiteter i Europa: http://www.arwu.org/rank2008/ARWU2008_TopEuro(EN).htm Det gør altså at man næsten er garanteret et job interview hvis man bare har klaret sig nogenlunde godt igennem studierne, især hvis man er interesseret i at arbejde i udlandet, hvilket jeg har valgt.

 • 0
 • 0
#23 Michael Diaz

Min løsning ville være et fuldstændig reset af DIKU. Nulstille instituttet fuldstændig og droppe enhver form for lappeløsning. Det er indtrykket at adskillige undervisere og lærere og ledere (især den ældre generation) har enormt store problemer med at tilpasse sig de nye ændringer som der sker.

Dette ville jeg bekæmpe med opsigelser og kontrakter - følg med udviklingen eller find en anden arbejdsplads - og så ville jeg kopiere fra start til slut Aalborg Universitets hellige gral i form af undervisning og gruppemodel. Den er meget simpel og meget, meget effektiv - kig selv på tallene.

Jeg kender ikke én eneste elev heroppe som ikke læser normeret. Jeg tror ikke mange elever på DIKU kender én eneste som læser normeret!

 • 0
 • 0
#26 Poul-Henning Kamp Blogger

[quote] Jeg kender ikke én eneste elev heroppe som ikke læser normeret. Jeg tror ikke mange elever på DIKU kender én eneste som læser normeret!

Hvis alle læser normeret på Aalborg, så tvivler jeg på at de producerer kandidater i verdensklasse. [/quote]

Hvis ingen på DIKU læser på normeret tid, er det stensikkert at det ikke er undervisning i verdensklasse.

Poul-Henning

 • 0
 • 0
#27 Eske Christiansen

Normalt ville jeg ikke deltage i en diskusion på så lavet et niveau men jeg må da aligevel sige at din sidste kommentar Poul-Henning er under dit niveau. Jeg kan ikke helt forstå hvordan du kan drage den kausale afhængighed at "ingen læser på normeret tid" -> "dårlig undervisning". Kunne man tro at der var mere og andet der spiller ind? Skal vi ikke holde os fra at generalisere for meget.

 • 0
 • 0
#28 Poul-Henning Kamp Blogger

Jeg kan ikke helt forstå hvordan du kan drage den kausale afhængighed at "ingen læser på normeret tid" -> "dårlig undervisning".

Jeg kan ikke forstå at du er så dårlig til at læse :-)

For det første sagde jeg ikke "dårlig undervisning", men "ikke undervisning i verdensklasse", for det andet understregede jeg "ingen", for at opnå betydningen "strengt matematisk nul".

Og der er heller ikke noget "lavt" over argumentet, det er et simple sociostatistisk reæsonement:

Normeret tid på DIKU er ikke væsentlig anderledes end normeret tid på Computer Science på verdens ledende universiteter indenfor faget.

Disse universiteter kan godt producere kandidater på normeret tid.

Hvis DIKU ikke kan fremvise en eneste studerende der blev færdige på normeret tid, kan det, helt firkantet set, enten være råmaterialet, eller undervisningen det er galt med.

Hvis vi antager at DIKU leverer undervisning i verdensklasse, så løber vi ind i den selvmodsigelses at studieoptaget falder og falder.

Selv hvis vi antager at den danske gymnasiereform er en katastrofe og danskere generelt ikke duer til, eller ønsker, en uddannelse i datalogi, holder argumentet ikke.

En sådan verdensklasse undervisning til, lad os være ærlige: international dumping pris, ville tiltrække horder af hypermotiverede og kompetente udenlandske studerende, der af økonomiske og andre årsager ville kæmpe med næb og kløer for at blive færdige på normeret tid.

Men de er der så vidt jeg ved heller ikke[1] ?

Den rå sansynlighed for en undervisning i verdensklasse, der bare helt tilfældigt sygner hen og taber studerende år efter år og som ikke kan fremvise blot en eneste der bliver færdig på normeret tid er for alle formå nul.

Personligt tror jeg ikke på at der slet ikke er nogen der bliver færdig på normeret tid, der er altid en vis lille procentdel genier som trods alle odds gør som det passer dem, så argumentet er rent teoretisk grænsesøgning.

Men for en god ordens skyld ville det være rart om en eller anden ville stikke hånden op og sige "Jeg tog min examen fra DIKU på normeret tid" så vi kan lukke Michael Diaz argument ned i god ro og orden.

Poul-Henning

[1] Her kunne man så overveje om det med dansk/engelsk sprog i undervisningen har en indflydelse, men lur mig om ikke den hurdle blev overvundet hurtigt, hvis den var det eneste hul i vejen.

 • 0
 • 0
#29 Torben Mogensen Blogger

Hvis DIKU ikke kan fremvise en eneste studerende der blev færdige på normeret tid, kan det, helt firkantet set, enten være råmaterialet, eller undervisningen det er galt med.

Der er skam nogle, der bliver færdige på normeret tid, men det er langt fra flertallet.

Normeret tid på DIKU er ikke væsentlig anderledes end normeret tid på Computer Science på verdens ledende universiteter indenfor faget.

Nej, men der er langt højere motivation til at blive hurtigt færdige på disse universiteter

 • Høj tuition fee, så det koster at bruge mere tid.

 • Strenge studieaktivitetskrav, så man bliver kylet ud, hvis man ikke studerer tæt på normeret tid.

Endvidere har de førende udenlandske universiteter den fordel, at de kan vælge og vrage mellem de bedste studerende, de har flere (og højere lønnede) lærere pr. studerende og langt bedre administrativ understøttelse end vi har. Folketinget synger meget om "undervisning i verdensklasse", men har ikke vilje til at betale det, det koster.

En sådan verdensklasse undervisning til, lad os være ærlige: international dumping pris, ville tiltrække horder af hypermotiverede og kompetente udenlandske studerende, der af økonomiske og andre årsager ville kæmpe med næb og kløer for at blive færdige på normeret tid.

Men de er der så vidt jeg ved heller ikke[1] ?

[1] Her kunne man så overveje om det med dansk/engelsk sprog i undervisningen har en indflydelse, men lur mig om ikke den hurdle blev overvundet hurtigt, hvis den var det eneste hul i vejen.

Vi får skam masser af af ansøgninger fra udenlandske studerende, der gerne vil studere på DIKU -- flere end noget andet institut på NatFak. Mange kommer så ikke alligevel, fordi de ikke kan få et stipendie fra deres hjemland.

Sproget er ganske rigtigt en hurdle. På bacheloruddannelsen er sproget dansk (og det får vi nok ikke lov at lave om), men på kandidatuddannelsen er sproget primært engelsk, og vi er ved at lave det om til 100% engelsk. Fakuletet har indstillet den datalogiske kandidatuddannelse til COME-programmet (Copenhagen Master of Excellence), en række af engelsksprogede uddannelser, der profileres og markedføres internationalt.

 • 0
 • 0
#30 Poul-Henning Kamp Blogger

Der er skam nogle, der bliver færdige på normeret tid, men det er langt fra flertallet.

Fint, så fik vi det specialtilfælde lagt i graven.

Men jeg må indrømme at jeg læser sætningen ovenfor som om en studerende der bliver færdig på normeret tid er decideret usædvanligt.

Sker det så sjældent at det ligefrem er noget man snakker om når det sker ?

Poul-Henning

 • 0
 • 0
#31 Torben Mogensen Blogger

Sker det så sjældent at det ligefrem er noget man snakker om når det sker ?

Nej, men det er nede i etcifrede procenter.

En af de væsentligste årsager er, at de fleste studerende har vellønnet arbejde ved siden af studiet, og dermed ikke så meget motivation for at skynde sig at blive færdige. Der er nu indført skrappere studieaktivitetskrav, men vi risikerer, at folk, der står med valget mellem at skulle opgive job for at blive færdige til tiden eller blive smidt ud, vælger at lade sig smide ud for at holde på jobbet.

 • 0
 • 0
#33 Torben Mogensen Blogger

Men det er vel netop for og til den slags studerende vi har "Åbent Universitet", så det er der vel ikke noget problem i ?

Principielt nej, hvis ikke det var fordi politikerne ser ens på al slags frafald og studietidsforlængelse, uanset om frafaldet sker til erhvervslivet eller til arbejdsløshed, og uanset om forlængelsen skyldes samfundsøkonomisk gavnligt erhvervsarbejde eller dovenskab.

 • 0
 • 0
#34 Poul-Henning Kamp Blogger

Beklager, det svar køber jeg ikke (og din anvendelse af "principielt nej" formen indikerer at du godt ved at det ikke holder.)

Fra Ku's hjemmeside:

Målgruppe

Åbent Universitets primære målgruppe er dig, der er voksen, erhvervsaktiv og vil deltage i universitetsstudier.

Hvorfra folk havnede i erhversaktivitet ser ikke ud til at have noget med det at gøre.

Jeg kan godt forstå hvis DIKU i den nuværende situation er bange for at 100-"etcifferede procenter" af deres studerende bliver kylet over i åbent universitet.

Men det forandrer vel ikke på at disse personer principielt og retteligen hører til der, når de nu ikke har tid til at passe et fuldtids studium ?

Hvorfor skulle DIKU have specielbehandling på dette punkt ?

Og hvis det virkelig er tingenes tilstand, giver det da samtidig den direkte vej ud af DIKUs nuværende morads:

Hvad nu hvis DIKU gjorde det nemmere for folk i erhvervsarbejde at følge åben universitet ?

F.eks som på de merkantile uddannelser, hvor meget af undervisningen foregår udenfor normal åbningstid ?

Så ville alle vi selvlærte bastarder, overløbne konditorer og datamatikere, elektronikfolk, ingeniører og alle mulige andre pludselig være potientielle studerende hos DIKU.

Så vidt jeg ved, er kandidater i åbent universitet endda økonomisk lukrative for KU i forhold til almindelige studerende ?

Hvad nøler I efter ?

(Som salig rektor for KU, Ludwig Holberg ville have sagt :-)

Eller er dit "Principielt Nej" en indikation af at DIKU er for fisefornemme til at nedlade sig til den slags "urene" tiltag ?

Poul-Henning

 • 0
 • 0
#35 Baldur Norddahl

Åben uddannelse er slet ikke fleksibel nok, men det kan DIKU vist ikke lave om alene.

Hvem gider åben uddannelse når det ikke fører til en grad?

Selv på ITU kan man kun blive "master" som er mindre end "kandidat" - hvorfor?

Gør ligesom Open University i UK. Hvert gennemført årsværk medfører en ny akademisk titel. Så kan man bruge det til noget, også selvom man ikke lige har fået gennemført hele uddannelsen endnu. Og det virker måske ikke så uoverskueligt at "opgradere" til næste trin.

Jeg har i øvrigt i stor grad kunne gennemføre kurser på DIKU samtidig med fuldtidsarbejde. Det går fint med kurser der er dygtige til at bruge kursushjemmesiden. Men man må naturligvis finde sig i at lave det meste som selvstudium.

Min konklusion var at man bør droppe åben uddannelse, og simpelthen lade sig indskrive som fuldtidsstuderende. Det er vist også ret så meget billigere.

 • 0
 • 0
#36 Michael Diaz

Nu er denne debat nok temmelig uddød, men jeg vil alligevel gerne lige renses for anklagen som der blev debatteret om efter mit indlæg:

Men for en god ordens skyld ville det være rart om en eller anden ville stikke hånden op og sige "Jeg tog min examen fra DIKU på normeret tid" så vi kan lukke Michael Diaz argument ned i god ro og orden.

Jeg har altså aldrig skrevet at INGEN på DIKU nogensinde blev kandidater - selvfølgelig er der nogen som bliver det, som TMM selv siger. Jeg skrev at jeg ikke troede, at der var mange på DIKU som kendte nogen der var blevet det. Hvis tallet er nede i et-cifrede procenttal så er det vel ikke så utroligt igen.

Grundlæggende var mit argument mest en pointer mod problemstillingen at få blev færdiguddannet på DIKU. Det er vel i princippet spild af alles tid og nogles penge.

God pinse til alle i tråden :-)

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere