georg strøm bloghoved

Dit barn kan blive dømt for børneporno

Højesteret har afsagt første dom i den såkaldte Umbrellasag, hvor en video med to unge der havde sex, blev spredt til 1005 unge. Det blev betinget fængsel, men ledsaget af en plet på straffeattesten som blandt andet gør at den dømte i de næste ti år ikke kan være træner i en idrætsklub, læse til pædagog eller folkeskolelærer. For nogle unge er det en mere alvorlig straf end nogle ugers fængsel.

Ham der havde videresendt videoen, blev dømt efter paragraffen om børneporno. Da de to unge på videoen var under 18, fandt dommerne at der rent juridisk var tale om udbredelse af børneporno. Desuden var der ikke rigtig andre paragraffer han kunne dømmes efter.

I følge en undersøgelse fra 2017 har 4 % af pigerne og 12 % af drengene i gymnasiet delt nøgenbilleder, af nogen som nok ikke ønskede, at de blev delt. Det svarer til at over 3000 i en gymnasieårgang rent juridisk er skyldige i at udbrede børneporno.

Kommentarerne fra de forskellige retssager tyder på at flere af de unge nærmest automatisk sendte videoen videre til deres venner. I et tilfælde fortalte en pige, at hun havde sendt videoen videre til en dreng, da hun syntes det var synd for ham, at han som regel ikke fik det, som resten af klassen delte. Det lod ikke til at nogen af dem der havde videresendt videoen, havde tænkt over at der juridisk var tale om børneporno.

Egentlig skulle det der er foregået, ind under paragraffen om krænkelse af privatlivets fred, men den bliver ikke brugt så meget. Det lader til at politi og andre myndigheder undervurderer konsekvenserne af når en person får krænket sit privatliv. Det lader til at personer som er ramt, selv skal føre sag for at få erstatning, og erstatningerne er så endda i den lave ende.

I den aktuelle sag gik højesteret meget usædvanligt ind og fastsatte en erstatning på 10.000 kr. Normalt skal den krænkede selv føre en privat sag for at få erstatning, efter at der er faldet dom for krænkelse af privatlivets fred.

Lovgivningen er ikke fulgt med udviklingen i bruge af IT, hvor let private oplysninger kan spredes, og hvor store konsekvenser det kan få. Lovgivningen dækker specielt ikke de tilfælde hvor private oplysninger bliver spredt fordi et firma eller det offentlige har opført sig sådan, at det kan betragtes som grov uagtsomhed, så de bør betale en erstatning.

Det offentlige og de fleste firmaer har anvendt IT i så mange år, at de efterhånden burde have lært, hvordan de skal undgå at sprede private oplysninger ved et uheld. Alligevel vil de gerne give indtryk af at spredning af private oplysninger skyldes onde ånder, eller i hvert fald er umuligt at undgå.

Det er ofte firmaer eller det offentlige som mere eller mindre bevidst spreder personlige oplysninger og krænker privatlivets fred. De er ikke interesserede i at skulle betale erstatning, når en voldsramt kvinde føler at hun er nødt til at flytte, fordi hendes forfølger måske har fået adgang til hendes adresse og telefonnummer. Der er nogle stærke interesser som stritter imod, at mennesker som får spredt private billeder eller oplysninger skal have erstatning.

Det er er en opdatering på et tidligere blog-indlæg: https://www.version2.dk/blog/forvirring-omkring-deling-noegenbilleder-10...

Kommentarer (21)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Jørgen Elgaard Larsen

For en gangs skyld er jeg godt tilfreds med, at nogen har trukket børneporno-kortet.

Jeg er enig i, at krænkelse af privatlivets fred generelt straffes for lidt. Havde det været en video af rektor i gang med lignende aktiviteter, ville den blive delt lige så meget, men politiet ville næppe have interesseret sig for sagen. Den eneste grund til, at de tog denne sag op, var jo at Facebook spillede børnepornokortet.

Men: Selv om det er hård for voksne at få udbredt den slags materiale, så er det endnu hårdere for børn og unge, som er i gang med at finde deres identitet og seksualitet. De skal beskyttes ekstra, og det er netop en af grundene til, at loven har særlige regler om dem.

Ukendskab til loven er som bekendt ingen undskyldning. Og nej, de fleste anklagede i denne sag har nok ikke tænkt over, at det var børneporno.

Men de burde have tænkt over, at det var forkert af dem at sende den slags materiale videre. Ikke bare forkert, men meget forkert!

Med lidt held kan denne sag få næste årgang til at tænke sig lidt bedre om.

 • 15
 • 4
#2 René Nielsen

Lige her er jeg uenig – lovgivningen er i store træk fulgt med udviklingen.

Problemet er politiet, for de har – for nu at sige det høfligt – nedprioriteret denne form for krænkelser.

Og skal den slags stoppes, så er det nødvendigt med en konsekvens, da man som samfund jo ellers sender et signal om, at det er OK med deling af den slags materiale.

Men højesteretsdom gør det enkelt – er pigen/kvinden ikke fyldt 18, så er det børneporno og så falder hammeren.

At det kan være svært at se pigens/kvindens alder på videoen, er sagen uvedkommende – da man jo bare kan lade være med at dele videoen.

Og ja, de store selskaber som google, youtube, facebook med videre – de ønsker ikke selv at skabe indhold pga. de hermed forbundne omkostninger, kun at profiterer på andres værker ved i en afart af tyveri, at stille det gratis til rådighed men med deres reklamer. Personligt tror jeg at der er rigtigt meget profit forbundet med den slags ”snavs” og at det er derfor at ”problemet ikke er løst”.

 • 6
 • 3
#3 Povl Hansen

Det kan også blive dømt for alt det andet der er ulovligt

"Lovgivningen dækker specielt ikke de tilfælde hvor private oplysninger bliver spredt fordi et firma eller det offentlige har opført sig sådan, at det kan betragtes som grov uagtsomhed, så de bør betale en erstatning."

Er vi så ikke ovre i noget GDPR lovgiving, hvor der kan udstedet større bøder til firmaer

 • 2
 • 1
#6 Kenn Nielsen

Udøvelsen af "børneporno" vil vel være legalt, hvis blot børnene er over den sexuelle lavalder, - som jeg troede var 15 år.

Jeg skal blankt indrømme, at indtil denne sag ramte, var jeg overbevist om at BP var når barnet er under den seksuelle lavalder, altså 15år.

Jeg er - uden at vide det - ret sikker på at denne misforståelse også har haft indflydelse på mange af dem som har delt videoen.

At dømme for deling af krænkende materiale, er helt OK for mig, og måske straffen for dette ikke er høj nok.

Alligevel kan jeg ikke forstå at jeg ikke - før nu - har fattet at reglerne er at alt under 18 er BP.

Dén viden ville jeg gerne have kunnet videregive til mine børn, da de var i alderen 15-18.

K

 • 6
 • 3
#7 Deleted User

Jeg skal blankt indrømme, at indtil denne sag ramte, var jeg overbevist om at BP var når barnet er under den seksuelle lavalder, altså 15år.

Ja præcis, det giver ingen mening, du må have fysisk sex med en person under 18, men du må ikke tage billeder af personen eller bruge en skype tjeneste.

Man kan ikke lade være med at tænke (de få år) tilbage, da det var helt naturligt med afklædte 15-årige i Se & Hør. Hvis man havde gemt dem, var de sikkert guld værd i dag på det sorte marked....

En gang imellen virker det til, vi ikke bevæger os fremad men derimod baglæns.

 • 6
 • 3
#8 Ditlev Petersen

Ja præcis, det giver ingen mening, du må have fysisk sex med en person under 18

Det er betydeligt mere kompliceret end over 15 år. At den anden person har passeret de 15 men stadig er under 18, giver ikke frikort til alt. Der er noget med at være lærer, vejleder eller lignende. Der er noget med at udnytte offerets uerfarenhed (tror jeg det hedder) Og så er porno og noget der minder om rufferi strengere forbudt end ellers. Jeg tror heller ikke, at sexkøb af en 15-årigt er legalt (tror - jeg er ikke jurist).

Store børn har behov for og krav på lidt ekstra beskyttelse. Også selv om de ikke selv opfatter sig som børn.

 • 5
 • 0
#10 Bjarne Nielsen

Det er trist, men forudsigeligt, at b-ordet suger alt luft ud af debatten om et ellers interessant indlæg om den udbredte mangel på respekt for privatlivets fred, og ditto anvendelse af bestemmelserne om krænkelse af samme.

Og om Umbrella-sagen så synes jeg at det er trist, hvis der - som Georg siger - ikke rigtigt er andre paragraffer for Højesteret at anvende, for på den ene side er der efter min mening et klart behov for en tydelig sanktion, men på anden side også mangel på proportionalitet.

 • 7
 • 0
#11 Anne-Marie Krogsbøll

Hvad hjælper kr. 10.000,- hvis hele dit liv er ødelagt, og det første der dukker op, hvis man googler dit navn, er din sygejournal og et billede af dig, i en lidt uheldig situation?

Ja, jeg synes egentlig, at Højesteret har sat sig mellem to stole med denne dom.

 1. Hvis man faktisk ønsker at tage stilling til erstatningspørgsmålet, så virker 10 000 kr. helt til grin - nærmest at gøre grin med ofrene. Om det så er udsigten til 1005 erstatninger, som fik dommeren til at mene, at der trods alt skal være en øvre grænse sammenlagt, det kan jo tænkes. Men i så fald løber man jo ind i, at "straffen" for den type forbrydelser bliver meget forskellig, alt efter hvor mange dømte, der er. Men isoleret set synes jeg, at denne erstatning er uanstændig overfor ofrene.

 2. Der skal være en sanktion, som kan mærkes. Men i mine øjne er det absurd at dømme disse unge som "pædofile". De er tankeløse, nogle af dem hensynsløse, men det gør dem ikke til pædofile.

Men sagen viser vel samtidig, at argumentet med at "Jeg har ikke noget at skjule", som ofte bruges af folk, som går ind for overvågning, nok ikke holder i praksis. For mon ikke de færreste har det godt med, at privat materiale af denne type ryger ud på nettet og rundt til venner og venners venner osv? Bliver det bedre, hvis det er efterretningsfolk eller politi, der af en eller anden grund kan komme til at sidde og kigge med?

 • 5
 • 1
#12 Jacob Larsen

Straffelovens paragraf 264d: "§ 264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år."

Kan den virkelig ikke bruges?

 • 8
 • 0
#13 Ole Kaas

Kan den virkelig ikke bruges?

Det kan det sikkert godt. Men det er vist almindelig praksis at anklage efter de paragraffer der giver de hårdeste straffe. Der er lidt mere at give af i overtrædelser vedr. børneporne:

https://danskelove.dk/straffeloven/235

Hvis du fører bil i spirituspåvirket tilstand og samtidig overtræder hastighedsbegrænsningen, slipper du næppe med en fartbøde.

 • 2
 • 0
#14 Kristian Klausen

og det første der dukker op, hvis man googler dit navn, er din sygejournal og et billede af dig, i en lidt uheldig situation?

Hvor sandsynligt er det i disse tider med "retten til at blive glemt" samt det at materialt sandsynligvis (?) vil være ulovligt at distribuere?

Ja, det vil nok være svært at få det fjernet fuldstændigt, men burde være muligt at sørge for at det ikke dukker op når Hr. og Fru. Jensen googler dit navn.

 • 0
 • 1
#15 Christian Nobel

For en gangs skyld er jeg godt tilfreds med, at nogen har trukket børneporno-kortet.

Lodret uenig.

Der skal ikke herske nogen tvivl om at selvfølgelig skal de unge lære at de ikke må dele krænkende videoer (i øvrigt udtryk for en snigende amerikanisering at det er ekstra krænkende, bare fordi det involverer kønsdele), og det er også på plads at straffe for det.

Men det er en misforståelse at kalde det børenporno, hvis der er tale om jævnaldrende, og jeg kan godt frygte at det faktisk kun er med til at fjerne fokus fra den rigtig problematiske børneporno, nemlig der hvor (reelt) voksne misbruger børn.

Desværre ser vi et samfund som er ved at udvikle sig til at vi skal for en hver pris straffe, og kan vi statuere et eksempel, på samme måde som i den groteske Ḱundby sag, hvor vi rigtig kan knægte et ungt menneske, så er det rigtig godt.

Det er udtryk for en juridisk glidebane jeg finder bekymrende.

 • 9
 • 3
#17 Tommy Calstrup
 • 2
 • 0
#18 Kristian Klausen

Intenettet glemmer aldrig, så hvis først dine personlige hemligheder er blevet lækket, med dit navn tilknyttet, så kan du bede nok så meget om, at blive glemt, men det har bare kun ringe betydning.

Enig.

Tror du selv på det?

Jeg mener kun at der er forskel på om dataene dukker op som første hit på Google, eller om man skal igang med et større detektivarbejde for at opstøve dem. Hvis det drejer sig om en uheldig video er konsekvensen alt andet lige større i det første tilfælde, det første tilfælde mener jeg også man har mulighed for at påvirke i et vist omfang.

 • 0
 • 1
#19 Georg Strøm Blogger

Der er måske nogle hovedlinjer efter debatten. Der er behov for at spredning af en sexvideo og andre krænkelser af privatlivets fred bliver straffet.

Der er brug for en mere nuanceret lovgivning eller praksis omkring børneporno og forbud om at arbejde med børn og teenagere. Det sidste er lavet for at beskytte børn mod pædofile. Det giver ingen mening at bruge forbuddet mod en teenager, der har sendt et sexbillede af en jævnaldrende videre, og gøre det umuligt for den ham eller hende at læse til pædagog.

Der er brug for en bedre håndhævelse af reglerne om privatlivets fred. Måske også en præcisering, så det er klart hvad der er tilladet, og hvad der ikke er det.

Lige nu er det vist klart for de fleste, at det er forbudt at dele en sexvideo. Nu er der så kommet diskussion af deling af en video af et drab, noget en del nok ikke forbinder med krænkelse af privatlivets fred.Et andet tilfælde kan være en person som er fuld til en fest, og hvor en video bliver lagt ud på Youtube. Den er morsom, men giver personen problemer i hendes arbejde og privatliv.

Lige nu, er der måske en almindelig holdning om, at hvis det er sex er det ulovligt at dele, mens det er lovligt, hvis det er dramatisk eller morsomt.

Om drabsvideoen, se: https://politiken.dk/indland/art6975388/Børn-og-unges-deling-af-drabsvi...

 • 3
 • 0
#20 Per Gøtterup

Det er efter min mening en fejl at benytte børnepornoparagraffen til disse domme - eller rettere paragraffen er formuleret så upræcist at vi gør jævnaldrende til pædofile uden skyggen af pædofilt motiv.

Der mangler simpelt hen en formulering om at den som deler/krænker skal have et pædofilt motiv, f.eks. ved at medtage en minimums aldersforskel eller tilsvarende.

Nu får vi 1005 unge ud på arbejdsmarkedet med plettet børneattest, og flere skal nok følge hvis ikke vi får tilpasset paragraffen eller fundet en bedre paragraf at benytte, og det betyder at dem vi egentligt vil beskytte vores børn imod - de pædofile - let drukner i mængden og måske slipper igennem hvis de kan tale sig ud af det med en forklaring om at de 'bare' delte billeder af en jævnaldrende pige tilbage i folkeskolen.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere