peter lunding smith bloghoved

Digitalisering - Stik dem en "flad" og en bibliotekar !

De fleste har sikkert opdaget, at der er en række nye tiltag på vej, der skal sikre en øget digitalisering indenfor det offentlige og forhåbentlig en del besparelser på samme konto.
Et af de mere konkrete tiltag, er ”Forslag til lov om Offentlig digital post” der p.t. er i høring og som kan forventes fremsat i folketinget allerede i denne måned. Lovforslaget med kommentarer kan bl.a. hentes her http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_52167/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Forslaget må forventes at glide glat igennem behandlingen i folketinget og indebærer at offentlige myndigheder allerede fra 1 juli 2012 kan nøjes med at sende meddelelser elektronisk til borgere og virksomheder til en elektronisk postkasse. Opgaven med at modtage og opbevare den elektroniske post kan uddelegeres til én privat virksomhed og mon ikke E-boks er et godt bud på håndtering af opgaven.

Forslaget indebærer at offentlige myndigheder kan spare en del porto og manuel posthåndtering og i stedet fremsende meddelelser elektronisk med samme retsvirkning som ved et brev. Overholdelse af frister, rykkere, varsler m.m. skal således tages lige så alvorligt, som var de modtaget med posten, men ordningen kan også bruges til at besvare henvendelser fra det offentlige.

Det er Finansministeriet der skal varetage administrationen af loven og Finansministeriet får bl.a. mulighed for at udskyde ikrafttræden for udvalgte grupper, samt dispensere både personer og virksomheder fra reglerne. Dette kan f.eks. være aktuelt for personer bosat i områder med begrænset internetadgang.
Der er derimod ikke lagt op til, at personer med begrænset kendskab til brug af én computer eller internettet generelt skal kunne søge om fritagelse fra ordningen. I stedet lægges der op til at man kan få sin post administreret af f.eks. et nært familiemedlem eller lignende.

Fuldt implementeret skulle ”offentlig digital post” jf. bemærkningerne kunne give en samlet besparelse på 1,1 mia. kr., hvilket jo lyder rigtig godt , da besparelsen jo ikke rigtig går ud over nogen eller ?

Sideløbende med dette konkrete lovforslag, er ministeriet gået i gang med at forberede en anden lovændring , der skal sikre at det offentlige ikke skal bøvle med personlige underskrifter på de fremsendte meddelelser og antallet af selvbetjeningsformularer på www.borger.dk og www.virk.dk vokser støt.

Spørgsmålet er dog om vi - til trods for den udbredte adgang til internettet – alle er klar til elektronisk post og digitalisering ?

Jeg var for nylig sammen med en række progressive medlemmer af et digitaliseringsudvalg i én større kommune og under frokosten kom vi til at diskutere brugen af e-boks. Erfaringerne var overvejende positive, men der var stadig mange borgere, der nok var tilmeldt e-boks, men ikke vidste hvordan de fik besked i deres private mailboks, når de fik en rykker eller én meddelelse. Tilsvarende kender jeg en del ældre mennesker , der nok har en computer, men hvor det at få startet ”uhyret” op, koble på nettet, huske de rigtige adresser Nem ID , udfylde formularer m.m. nok kan være lidt af et projekt.

”Stik dem én flad”

Når jeg lidt provokatorisk skriver dette, dækker det selvfølgelig over, at det for mange brugere vil være langt lettere at betjene en Ipad, en Smartphone, eller én anden enhed med internetadgang og nogle simple målrettede apps. Udviklingen af nyttige Apps er jo allerede godt i gang så hvorfor ikke låne eller leje Hr. Jensen en simpel Smartphone, hvis økonomien ikke slår til ?
Med indbygget webcam og mikrofon kan Hr. Jensen evt. også benytte udstyret til at Skype eller på anden måde kommunikere med det offentlige herunder eksempelvis læger, plejepersonale og lignende og der skal ikke spares mange besøg eller transporter før den enhed er tjent hjem.
Der er i relation til elektronisk post, allerede en del danskere der har downloadet den nye app til e-boks - se artikel på http://www.e-boks.dk/news.aspx?ArticleId=223 men når vi snakker digitalisering er det generelt vigtigt at de offentlige myndigheder har fokus på at udvikle enkle og brugervenlige løsninger til mobile og håndholdte enheder.

Havde DSB slået mere på tromme for deres mobile løsninger og ikke mindst den nye app til billetbestilling, havde ”Rejsekortet” f.eks. været aflivet for længst og sparet det offentlige yderligere nogle millioner 

”Stik dem én bibliotekar”

Kommunernes ”Borgerservice” kan være et godt sted at søge hjælp i visse sammenhænge, men de flinke medarbejdere har jo primært kompetence indenfor de kommunale formularer og er ikke uddannet til at støtte borgere og virksomheder mere bredt med både søgning og opdatering af IT – kompetencer.
Det er heller ikke mange borgere, der vil betale en konsulentvirksomhed x-kr. i timen for hjælp til betjening af udstyret, søgning m.m., så hvordan sikrer vi at de nye digitale muligheder og værktøjer bliver udnyttet ?
Et godt bud er at trække mere på de erfaringer og kompetencer som findes på stort set alle landets biblioteker, der i øvrigt selv er er langt fremme med udnyttelse af ny teknologi.

For det første er det altid muligt at få hjælp til at komme på nettet, for det andet afholder mange biblioteker allerede kurser i brug af IT og internettet, for det tredje er der altid kompetent hjælp af hente hos medarbejdere der er uddannet i at kategorisere og formidle viden og for det fjerde er biblioteker simpelthen et af de hyggeligste steder at opholde sig og med nogle meget fornuftige åbningstider .

For dem der vil have flere gode argumenter for hvorfor bibliotekerne kan og bør få en vigtig rolle i udbredelsen af det digitale danmark, så vil jeg opfordre til at læse høringssvar biblioteksforeningen har indgivet på http://db.dk/artikel/vedr-forslag-til-lov-om-offentlig-digital-post og formandens blog om emnet her http://biblioteksdebat.blogspot.com/2012/02/folketingets-hring-om-offent...

Øget digitalisering er vejen frem , men lad os bruge nogle af besparelserne til at få alle med.

Kommentarer (19)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Jesper Lund

Lovforslaget blev sendt i høring i januar med en ultrakort høringsfrist, som for længst er overskredet. Endvidere er det allerede afgjort at e-Boks skal administrere den offentlige digitale post. Det står direkte i bemærkningerne til loven. Men om det er e-Boks eller en anden privat monopolvirksomhed er ikke væsentligt.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil den eneste negative konsekvens for borgerne være en "mindre omstillingsbyrde ved overgang til digital kommunikation". Newspeak, når det er værst.

Jeg tror ikke de mange mennesker uden en computer eller internetadgang, der fremover skal afpresses til at lade sig umyndiggøre med et familiemedlem (eller bibliotekaren?) som digital værge, vil se sådan på sagen.

Men problemerne stopper ikke der. De er først lige begyndt.

For at læse min "egen" post skal jeg fremover afgive et samtykke til e-Boks om at de må opbevare min post (hvad nu hvis jeg ikke ønsker det?), og jeg kommer selv til at stå som dataansvarlig i persondatalovens forstand qua mit samtykke. Jeg skal naturligvis også acceptere at e-Boks fraskriver sig stort set ethvert ansvar for fejl. Er e-Boks nede når jeg gerne vil læse min post? Det er mit problem, brevene er jo afleveret, selv om jeg ikke kan læse dem.

Og det stopper ikke her. For at jeg overhovedet kan afgive mit "frivillige" samtykke til e-Boks, skal jeg først have OCES NemID, det som staten gerne vil kalde den digitale "signatur". Det kræver i øvrigt et andet "frivilligt" samtykke som er temmelig vidtgående fordi man reelt udsteder en blanco fuldmagt til DanID der administrerer din private nøgle (underskrift). Samtidig er der nogle enorme sikkerhedsproblemer omkring NemID som på ingen måde er løst. Jeg aner reelt ikke om jeg kommunikerer med DanID, det offentlige eller en MiTM angriber der er i gang med lidt identitetstyveri.

Da OCES NemID blev introduceret, og da der blev spurgt kritisk til lovgrundlaget, fik vi som borgere at vide at der ikke var noget lovgrundlag (lov om elektroniske signaturer overholdes ikke, bl.a. fordi DanID opbevarer den private nøgle), og at det hele hvilede på borgernes frivillige samtykke til DanID. Eller sagt med andre ord: NemID er ligesom Facebook. Fair nok kan man sige: Facebook kan jeg jo bare fravælge hvis jeg ikke ønsker det (eller finder samtykket til Facebook uspiseligt).

Men nu kommer Finansministeren med en lov som direkte tvinger borgerne til at afgive et frivilligt samtykke til DanID (og e-Boks). Det giver ikke mening at tale om "samtykke" når det er afpresset på den måde.

DJØF'erne i Finansministeriet er åbenbart totalt blinde for at de afpresser borgerne et samtykke til mindst to private virksomheder (ordet "samtykke" optræder 0 gange i teksten med bemærkninger). Ja, de mener sågar at der ikke er nogen forskel til i dag, hvor borgerne skal opstille en postkasse for at modtage post. Fra lovforslaget

Det vil ikke være til hinder for offentlige afsenderes mulighed for at sende digital post til fysiske personer og juridiske enheder, der omfattes af obligatorisk tilslutning, at disse ikke har været logget ind i postløsningen og således ikke i praksis anvender postløsningen. Det er således op til de pågældende fysiske personer og juridiske enheder selv at skaffe sig adgang til de dokumenter, som sendes til dem, ved at logge på postløsningen.

Dette svarer på mange punkter til den praksis og retstilstand, der gælder ved levering af papirbreve i fysiske postkasser tilhørende fysiske personer og juridiske enheder, hvor det tilsvarende er modtagerens eget ansvar at tømme postkassen og gøre sig bekendt med indholdet af meddelelser, der er kommet frem til den pågældende, jf. bemærkningerne til lovforslagets § 10.

Hvor mange samtykker skal jeg give for at tømme min rigtige postkasse?

DJØF'erne i Finansministeriet har også fundet en meget smart, og unægtelig meget billig, metode til at "løse" sikkerhedsproblermerne ved NemID. De afskaffes simpelthen ved lov! Man kan læse følgende kække tekst i bemærkningerne

Som følge af kravene til postløsningen om sikkerhed for autenticitet fastsættes det i nr. 2, at en meddelelse, der sendes i Offentlig Digital Post kan anses for at være afsendt af den angivne afsender.

Dette indebærer, at modtageren – herunder en offentlig myndighed – ikke på anden måde er forpligtet til at sikre sig den angivne afsenders identitet.

Identitetstyveriet er institutionaliseret ved lov: borgeren er den som kontrollerer eller hacker borgerens NemID (og vi har stadig ikke noget lovgrundlag for NemID).

Udover at være NemID-baseret er indholdet af den offentlige digitale post alene beskyttet af SSL mellem borgeren og serverne hos e-Boks (hvordan signerer man i øvrigt dokumenter på en server? stoler man bare på serveren?). Med det antal falske SSL certifikater der allerede er i omløb, og den regelmæssighed hvorved CA'ere bliver hacket (Comodo, Diginotar, Verisign, etc etc), er DJØF'erne i Finansministeriet vel blandt de eneste i verden som stadig tror på SSL som "sikkerhed".

Ved lov bestemmes det at NemID og Offentlig Digital Post er sikker! Den lader vi lige stå et øjeblik..

 • 16
 • 1
Peter Hansen

Jeg var for nylig sammen med en række progressive medlemmer af et digitaliseringsudvalg i én større kommune og under frokosten kom vi til at diskutere brugen af e-boks Sjældent at læse et indlæg, som i den grad er borgerfjendsk og nedladende - hvad med at tage udgangspunkt i hvad f.eks. Rådet for Større IT-sikkerhed har at sige - "... Endvidere lægger vi vægt på, at det skal være frivilligt at benytte dem" (om NedmID). Dvs. hvis man laver en lov, hvor borgerne skal anvende EBoks for at modtage post fra det offentlige(hvilket kræver NemID for at logge på), er det så ikke tvang ? For der er intet alternativ - borgeren kan ikke fravælge. Så "progressiv" i denne kontekst får en noget omvendt betydning, og så vil jeg hellere være forstokket.

PS: Hatten af for dig, Jesper Lund.

 • 6
 • 0
Frithiof Andreas Jensen

"Besparelsen" består jo blot i at kommunen kan "spare"* 10 medarbejdere på 37 timer hver, imod at alle kommunens 56000 borgere hver bruger et ubegrænset antal ulønnede timer på at lave kommunens arbejde. Hvor fedt er det?

Digitaliseringen fjerner endda helt incitamentet for den forenkling og afbureaukratisering som er det eneste som kunne føre til besparelser:

Når staten kan presse både ansvaret og alt besværet over på borgerne så er der ikke længere nogen naturlig grænse for hvor bureaukratisk en sagsgang kan være.

... for det tredje er der altid kompetent hjælp af hente hos medarbejdere der er uddannet i at kategorisere og formidle viden ...

Jeg har ikke E-boks præcis fordi E-boks fraskriver sig alt ansvar for at håndtere min post fra det offentlige korrekt. Jeg går derfor ud fra at bibliotekaren naturligvis heller ikke hæfter for sin vejledning, så, hvad har vi: Amatører over det hele, ubetalelige konsekvenser på borgeren. Jeg ville nok snarere, af sikkerhedsgrunde, booke en tid hos en sagsbehandler.

*) Der har IKKE været en reduktion i det samlede offentlige forbrug siden kildeskatten blev opfundet! Hvorfor skulle det ske denne gang?

 • 6
 • 0
Nils Bøjden

"imod at alle kommunens 56000 borgere hver bruger et ubegrænset antal ulønnede timer på at lave kommunens arbejde"

Hvilket nøjagtigt er samme paradigme stort set alle andre i dette samfund har fulgt gennem de sidste 10 år. Banker, biblioteker, forsikringer, politianmeldelser( men de skriver dem nok ud og taster dem ind i et andet system, fnis), energiforsyninger osv. For alle har det været en prioriteret taktik i eres IT-strategi at få datafangst flyttet længere ud end firmaets grænser, således at data afleveres i elektronisk form af brugere/kunder/tvangsindforskrevne.

 • 4
 • 0
Anonym

" Ved lov bestemmes det at NemID og Offentlig Digital Post er sikker! "

Jeg ser frem til at det kommer til at fungerer i praksis. Det er det mest virkelighedsfjerne jeg nogensinde har hørt.

Jeg vil gøre opmærksom på, at selv de videnskabsmænd, der står bag ved krypteringsmetoden der ligger til grund for NemID, er opmærksom på, at det ikke er en entydigt sikker kryptering. Mere empirisk kan det vist ikke dokumenteres.

Der behøves vist næsten ikke beskrives, hvilke momenter af usikkerhed, der er i e-mail.

Hvilken strafferamme er der, bliver man udvist hvis ikke man har SlemID og E-bask. ?

Der er lagt op til, at Danmark bliver hjemsøgt af en uendelig række af identitetstyve. Det bliver de østkriminelle's paradis, i langt større udstrækning end det allerede er.

 • 0
 • 1
Christian Nobel

Det er påfaldende som Lars Frelle-Petersen og hans kumpaner taler om alle de fantasilliarder der kan spares, men er de virkelig, pardon my French, så snotdumme at de tror at systemerne bare kommer af sig selv - hvad vil udgiften være til at lave noget der bare ligner digitalisering.

Så i forhippelse på at indføre tvangssystemer kikker man kun på den ene side, men udelader bekvemt den modsatte side - og vi behøver vel ikke rippe op i hvor mange penge samfundet har spildt på Polsag, DeMars, Digital Tinglysning, "NemID", Amanda, Rejsekortet, ..................

Og senest har vi så set farcen med statsforvaltningen der skriver mails ud på papir: http://www.version2.dk/artikel/e-mail-lastbilen-toeffer-stadig-paa-lande...

Eller Skat der ikke kan finde ud af at lave en hjemmeside sikker, osv, osv, så måske man skulle starte med at rydde op i egen baghave før man begynder at rode i andres forhave.

Endelig så er der den totale foragt for borgerne, som nogen der bare skal tvinges til hint og dette - man glemmer vist at det offentlige faktisk er til for borgerne og det er dem der betaler regningen, ikke omvendt.

Kan jeg melde mig ud af samfundet?

 • 10
 • 0
Mikael Ibsen

Den grundlæggende misforståelse i hele den øjeblikkelige udviklig, herunder tvangsdigitaliseringen, består i, at det offentlige systematisk har "glemt", at hver eneste af samme offentliges institutioner faktisk udelukkende er sat i verden for at servicere landets borgere, og servicere dem godt - hverken mere eller mindre. Så længe denne "forglemmelse" af formål og eksistensberettigelse hersker, spildes der uanede resourcer på alverdens ukonstruktive kampe rundt omkring i systemerne.

 • 4
 • 0
Anonym

Hvad er formålet med besparelserne i det øjeblikkelige samfund ? Vi har enorm arbejdsløshed, så jeg kan ikke se formålet med at spare arbejdspladser væk. Jeg kunne forstå, hvis man stoppede op, og sagde at man brugte overkapaciteten til at skabe noget der fungerer, inden det igen bliver højkonjuktur og arbejdskraften skal bruges andre steder.

Tilsvarende, er jeg bange for, at der ikke er de besparelser som man drømmer om. Det virker som om, at man ikke forstår, at det kommer til at koste rigtigt mange penge, at "eje" et sådant komplekst system.

Jeg er stor tilhænger af det Digitale samfund. Men det skal gøres rigtigt. Miljøet vil blive sparet for meget, der er mange der ville kunne spare en tur på kommunen, der er mange løsninger, som vil blive meget hurtigere osv. osv..

 • 1
 • 0
Niels Didriksen

Og som enhver "dygtig" digitaliserings-klogeåge, vælger Per Lunding Smith at glimre ved sit totale fravær i den debat han selv har startet. Hvis der var nogen der skulle stikkes "flade", er jeg tilbøjelig til at sige at det var udøvere af denne praksis. Men det er jo blevet et vigtigt redskab til at få ethvert problem og enhver kritik til at forsvinde magisk.

 • 0
 • 0
Anonym

Det bliver svært at komme uden om NemID og E-boks, når nu loven beskriver, at det er løsningen.

Hvis det skal ud på mange platforme, så ser jeg kun at man anvender eksisterende protokoller og metoder. Http (s), virker på alle platforme og i alle browsere, det samme gør f.eks. mail.

Det skal ligge i den løsning man tilbyder, at den skal virke overalt, på alle platformene, og overalt på hele internettet. Det betyder også, at der skal tages ualmindelig meget hensyn til sikkerhed, for det er i området sikkerhed at der er en trussel mod succes.

Selve teknikken, altså internettet, forskellige klienter osv. er noget der findes, og som arbejder inden for klare rammer.

Hvis det var sikkert, ville der være absolut ingen modstand imod Digitalisering.

Det med at hjælpe hinanden og Digitaliserer alle, er en mindre opgave. Det vil, langt hen af vejen, dels komme af sig selv, og dels kunne laves gennem oplysning.

Der ligger også en opgave i, at der faktuelt er nogen der ikke kan håndterer et Digitalt samfund. Det har man helt "overset" i forbindelse med digitaliseringen af samfundet. Der er ikke engang beskrevet en løsning på problemet, i forbindelse med lovforslag.

Der ligger også en stor opgave i, at de løsninger der beskrives som tilbud for dem der har brug for det, ikke er klar ude i kommunerne. F.eks. i forbindelse med bibliotekerne, men selv på kommunekontoret, møder jeg eksempler på at man ikke kan håndterer det. (Jeg har haft konen flæbende, flere gange, fordi hun ikke får den hjælp hun har brug for, selv om hun gentagne gange har henvendt sig.)

Der ligger også en opgave i, at man overlader kommunikationsansvaret, til brugeren. Det er helt umuligt. Brugeren har ingen mulighed for at påtage sig dette ansvar, med de løsninger der stilles til rådighed, det kan simpelthen ikke lade sig gøre.

Var det hvad du søgte ?

 • 1
 • 0
Jesper Lund

Tak for de mange input - jeg kan se, at der er mange meninger om Nem ID, men mit indlæg var nu mere møntet på behovet for at kunne anvende de offentlige løsninger på forskellige enheder samt sikre en kvalificeret hjælp til brugerne :-)

Fint nok. Vi vil så gerne have kvalificeret hjælp til at anvende offentlig selvbetjening uden brug af e-Boks og NemID.

Det er Finansministeren som vælger af kæde tingene sammen ved at lave modeller for digitalisering som kræver afpressede samtykker til Nets koncernen. Jeg erindrer ikke at jeg på noget tidspunkt har givet et samtykke til tredjepart for af bruge Skat's tastselv?

 • 5
 • 0
Christian Nobel

Tak for de mange input - jeg kan se, at der er mange meninger om Nem ID, men mit indlæg var nu mere møntet på behovet for at kunne anvende de offentlige løsninger på forskellige enheder samt sikre en kvalificeret hjælp til brugerne :-)

Karakter for opgaveforståelse : -2

Hvis debatten skal laves på en forkert præmis, så er det omsonst, og på forhånd sige at dette er et forbudt emne er udtryk for en tankegang der hører hjemme i et totalitært styre.

Analogi: Vi har fra centralmagtens side bestemt at al bilkørsel fremover skal foregå i bakgear - hvordan laver vi så nogle biler hvor man lettest kan sætte sig ind på bagsædet.

 • 4
 • 0
Lars Tørnes Hansen

@Peter Lunding Smith

1) Hvornår forstår politikerne at det offentlige er til for os og ikke omvendt? 2) Hvordan vil i håndtere de identitetstyverier der vil komme? 3) Hvis E-boks ikke er ansvarlig for tab af breve fra det offenlige over for modtageren (et af deres forretningsvilkår), så er det altså afsenderen der er det? 4) Læs og forstå Poul Henning-Kamps udmærkede blogindlæg om IT-sovs: http://ing.dk/artikel/126406-polsag 5) Med de nuværende niveau af inkompetence på offentlige It-løsninger kommer det aldrig til at virke 6) Besparelserne vil i årevis blive ædt op af alt for dyre IT-projekter der i ender med at skulle skrottes.

 • 4
 • 0
Thomas Nielsen

Jeg kunne da godt tænke mig også at henlede opmærksomheden på, at de eksiterende, offentlige IT-systemer har en alt for lav driftsikkerhed selv med det nuværende niveau af digitalisering. Hvis dette forhold ikke angribes, vil en øget digitalisering blot forårsage endnu større personlige katastrofer; for een ting er det, at en mere eller mindre anonym gruppe af borgere bliver afskåret kontakt til det offentlige - langt værre er det for dén enkelte der tilhører en af disse grupper. Hvordan f.eks. med retten til at rage uklar med sin familie? ...for blot at nævne eet eksotisk eksempel.

 • 1
 • 0
Anonym

Tænker du på Retssikkerhed. Så er det et alvorligt dilemma. Det modsvarer analfabeternes muligheder i et skrivende samfund. Alle der ikke lige kan selv, er henvist til at henvende sig til en advokat.

 • 0
 • 0
Nikolaj Brinch Jørgensen

Bare lige for at få på plads at år man snakker om at skære i antallet af offentlige ansatte, er der oftest ikke tale om en økonomisk gevindst, for antallet af årsværk erstattes ofte med et endnu større antal konsulenter (som alle nok kan regne ud er en del dyrere). Det er bare forskellige kasser, og man skal jo have lavet arbejdet. Det sjove er, at når man så skære de offentlige ansatte værk, så fjerne man samtidigt nyttig forretningsviden, som de nye konsulenter selvsagt ikke har. Det er en helt fatal loose/loose situation. Problemet er at der ikke laves om på hvordan man udfører arbejdet i tilstrækkelig stor grad, til at det egentlig kan forsvares at skære i antallet af årsværk - men det er et politisk krav, og ser flot ud i den kasse der betaler lønninger - som jo er en anden kasse end den der betaler konsulenter. Det er sørgeligt, for som en eller anden skrev, så kommer digitaliseringsprojekterne jo ikke af sig selv, og når medarbejderne har utrolig travlt med at løbe stærkt fordi de er reducerede, så bliver det de dyre konsulenter, uden dybdegående forretningsviden, som kommer til at udarbejde kravene til løsningen. Det er uhensigstmæssigt, og resultere ofte i dårlige løsninger eller skandaler.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere