Gæstebloggen

Digitalisering kræver ledelse

På kommunalpolitisk topmøde præsenterede KL en ny digitaliseringsstrategi, 'På forkant med fremtidens velfærd'. Strategien fastslår, at tiden ikke længere er til store it-systemer eller mange spredte digitaliseringsprojekter.

I stedet er opgaven at finde ud af, hvilke digitale løsninger og teknologier, der er modne nok til, at kommunerne skal satse på dem. Den opgave kræver ledelse på alle niveauer i den kommunale organisation.

Nina Björk Leosdottir er chefkonsulent i Center for Offentlig Kompetenceudvikling, COK. COK er en forening ejet af de danske kommuner. Centret understøtter kommunal udvikling og aktuelle velfærdsreformer gennem såkaldtd praksisnær kompetenceudvikling for alle kommunale politikere, ledere og medarbejdere. Illustration: Privatfoto

Vellykket digitalisering kræver målsætning, kompetencer og tillid

Kommunerne har gode forudsætninger for fortsat at være på forkant med den digitale udvikling, dog kræver det, at de kommunale ledere tager lederskabet på sig og sikrer borgernes tillid og medarbejdernes kompetencer.

Medarbejdernes faglighed og borgernes erfaringer skal i spil, så digitaliseringen ikke sker for teknologiens skyld, men fordi den forbedrer velfærden. Der er brug for mere struktur og retning.

I den sammenhæng er det afgørende, at lederne ikke udelukkende fokuserer på, hvad de kan med digitaliseringen – men også på, hvad de vil, og ud fra strategiske overvejelser sætter retning og sikrer fremtidige løsninger af velfærdsopgaven til gavn for borgerne.

Ledelse af digitalisering er mere end blot at høste digitaliseringens gevinster. Ledelse af digitalisering indbefatter også, at medarbejderne forstår, hvorfor et konkret digitalt tiltag bliver sat i gang, og hvilke udfordringer eller problemer der kan være forbundet hermed.

Digitalt kompetente medarbejdere er en forudsætning for, at kommunerne også i fremtiden kan honorere og servicere borgerne og virksomhedernes forventninger til digitale løsninger af høj kvalitet.

Kommunerne bør derfor have fokus på, at alle niveauer i den kommunale organisation har kompetencer til at forstå og udnytte de digitale velfærdsløsninger.

Tiden er altså inde til at sætte fokus på ledelse af digitalisering, så kommunerne også i fremtiden er i stand til at levere borgernær velfærd af høj kvalitet.

Digitalisering medfører forandringer

Hvis kommunerne skal honorere borgerne og virksomhedernes digitale forventning om sammenhængende, lettilgængelig og effektiv kommunal velfærd, er der brug for ledelse af digitalisering med afsæt i medarbejdernes faglighed og borgernes behov.

Digitalisering medfører forandringer og muligheder for mere effektive løsninger med øget service og kvalitet.

At holde ressourceforbruget nede og kvaliteten oppe forudsætter dog, at de kommunale ledere på alle niveauer har fokus på tværfaglige og helhedsorienterede løsninger samt systematik og struktur.

Den øvelse kræver opdaterede, digitale kompetencer hos medarbejderne og tydelig ledelse af digitaliseringen.

Øget fokus på ledelse af digitalisering og fagkrydsende målsætninger kan bringe fagprofessionelle sammen om grænsekrydsende kerneopgaver og skabe rum, hvor samarbejdet mellem områder, afdelinger og medarbejdere kan udfolde sig og kvalificere de kompetencer, roller og handlemuligheder, som de fagprofessionelle hver især kommer med.

Digitalisering er en del af kommunal ledelse

Mange kommunale ledere har en opfattelse af, at ledelse af digitalisering er en særskilt ledelsesdisciplin og dermed endnu en opgave, som den travle institutions- og afdelingsleder skal 'fikse' – på linje med sin funktion som personale- og faglig leder.

Skal kommunerne lykkes med digitalisering som den vigtigste drivkraft for fortsat effektiv og nytænkt velfærdsudvikling, er det vigtigt, at de kommunale ledere forstår, at ledelse af digitalisering er nødt til at blive en integreret del af den ledelse, de hver dag udøver i forbindelse med løsningen af de mange kommunale kerneopgaver.

De kommunale ledere bliver nødt til grundlæggende at opfatte og efterfølgende kommunikere og organisere, hvordan digitalisering er helt inde i hjertekulen af den kommunale kerneopgave og derfor ikke kan og skal adskilles fra den øvrige ledelsesopgave.

Her bliver et fælles sprog afgørende, sådan at alle organisationens medlemmer har en fælles forståelse af begreberne, fælles målsætninger og dermed et fælles fundament.

Når først institutions- og afdelingslederen har set, at ingen digitale tiltag er et mål i sig selv, men skal indgå som en bedre løsning af kerneopgaven, hvor både medarbejderne og borgerne er tænkt med ind i ligningen og begge forstår merværdien i de digitale tiltag – ofte gennem konkrete handleplaner og tydelige gevinster, er han på rette vej til at blive skarpere på sin rolle, som leder af digitalisering.

Løsning af fremtidens kerneopgave kræver digitale kompetencer

Den måde kommunerne løser opgaver på i forhold til sundhed, læring, beskæftigelse, mobilitet, miljø m.v., er alle under digital forandring og vil fortsat undergå store forandringer i de kommende år.

Det stiller store krav til medarbejdernes digitale kompetencer og tydelig ledelse af digitaliseringen.

Ledelsesopgaven bliver at få afdækket medarbejdernes digitale modenhed, sikre medarbejdernes digitale kompetencer og forberede medarbejderne på fremtidens digitale løsninger af kerneopgaven. Til den opgave har KL og COK udviklet et værktøj til at kortlægge medarbejdernes digitale kompetencer.

De kommunale ledere er nødt til at forstå digitalisering som en integreret del af, hvordan kommunerne i fremtiden løser velfærdsopgaver på ældreområdet, handicapområdet og i skolen.

Ledernes opgave bliver at lave en digital omstilling af organisationen, sådan er medarbejderne og borgerne er med og herefter høste de digitale gevinster.

Digitaliseringen og den nye teknologi åbner muligheder for at optimere og effektivisere administrative arbejdsprocesser, som betyder, at de kommunale ledere kan målrette personaleressourcerne, hvor de er vigtigst – nemlig sammen med borgerne.

Hermed kan digitalisering også blive et af svarene på, hvordan vi kan løse udfordringen med rekruttering, når antallet af børn og særligt antallet af ældre i løbet af få år stiger markant i forhold til resten af befolkningen.

Kommentarer (6)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Bjarne Nielsen

Det er tydeligt, at der står et på linjerne og noget ganske andet imellem linjerne. Og til sidst kommer fløjelshansken da også af stålnæven:

Hermed kan digitalisering også blive et af svarene på, hvordan vi kan løse udfordringen med rekruttering, når antallet af børn og særligt antallet af ældre i løbet af få år stiger markant i forhold til resten af befolkningen.

Digitalisering er ikke til diskussion, og accepterer du ikke det grundpræmis, så er du problemet, og kan ikke være en del af løsningen.

Her bør al snak blandt os teknikbegjestrede om, at teknik ikke skal erstatte eksperter, eller erstatte eksperternes grundige arbejde, forstumme. Teknikken skal erstatte eksperternes arbejde, for der forudsiges 'rekrutteringsudfordringer', så der bliver færre eksperter til flere folk. Eksperterne kommer til at gå fra at være udførende (og lærende) til at være overvågende - der skal simpelthen meget mere fart på. Der er givetvis også en de-skilling i kikkerten, så mindre kvalificerede får beslutnings- og handlekompetance i konsultation, ikke med eksperterne (for de bliver færre og får mere travlt), men med ekspertsystemerne.

Jeg siger ikke, at udviklingen ikke sætter os under pres, men på forhånd at definere digitalisering som løsningen, så spænder man vognen for hesten. Digitslisering er ikke kun en løsningsmulighed, det er et grundvilkår. Og med en retorik, som ikke levner plads til fornuft eller indsigelser, så skræmmer man også kusken væk.

De kommunale ledere bliver nødt til grundlæggende at opfatte og efterfølgende kommunikere og organisere, hvordan digitalisering er helt inde i hjertekulen af den kommunale kerneopgave og derfor ikke kan og skal adskilles fra den øvrige ledelsesopgave.

Her bliver et fælles sprog afgørende, sådan at alle organisationens medlemmer har en fælles forståelse af begreberne, fælles målsætninger og dermed et fælles fundament.

Når først institutions- og afdelingslederen har set, at ingen digitale tiltag er et mål i sig selv, men skal indgå som en bedre løsning af kerneopgaven, hvor både medarbejderne og borgerne er tænkt med ind i ligningen og begge forstår merværdien i de digitale tiltag – ofte gennem konkrete handleplaner og tydelige gevinster, er han på rette vej til at blive skarpere på sin rolle, som leder af digitalisering.

Jeg ved ikke med jer, men her kom jeg til at tænke på Jehovas Vidner. Man har set lyset, nu skal vi andre bare omvendes.

Læg i øvrigt mærke til, hvordan digitalisering på samme tid 'skal helt ind i hjertekulen' og samtidigt 'ikke er mål i sig selv'. Vi skal lære at knus-elske det, og samtidigt være køligt-objektive i forhold til at omfavne det!?!

Ledelsesopgaven bliver at få afdækket medarbejdernes digitale modenhed, sikre medarbejdernes digitale kompetencer og forberede medarbejderne på fremtidens digitale løsninger af kerneopgaven. Til den opgave har KL og COK udviklet et værktøj til at kortlægge medarbejdernes digitale kompetencer.

Uha, det lyder godt nok ikke som efteruddannelse og opkvalificering, men mere som en genopdragelseslejr.

Så ja, jeg tror også at det offentlige får 'rekrutteringsudfordringer', men også at det ser ud som om, at det ikke kun bliver af demografiske årsager.


PS: Denne her sætning er bare helt fantastisk - prøv at se, om du kan læse den højt uden at komme til at grine:

Øget fokus på ledelse af digitalisering og fagkrydsende målsætninger kan bringe fagprofessionelle sammen om grænsekrydsende kerneopgaver og skabe rum, hvor samarbejdet mellem områder, afdelinger og medarbejdere kan udfolde sig og kvalificere de kompetencer, roller og handlemuligheder, som de fagprofessionelle hver især kommer med.

 • 12
 • 0
Anne-Marie Krogsbøll

Tak, Bjarne Nielsen. Du får lige sat alle de præcise ord på også min oplevelse, som jeg ikke lige selv havde kræfter/evner til. At det er mere af det samme - bare i en lidt anden forklædning.

Det er selvfølgelig det, Leosdottirs job går ud på, men det er alligevel deprimerende.

 • 3
 • 0
Anne-Marie Krogsbøll

Jeg har forsøgt at bruge det pågældende "værktøj" i håb om at kunne få karakter for mine digitale kompetencer. Det ser så ikke ud til at kunne køre i TOR, hvor jeg ellers håbede at kunne være anonym - og så har det ingen interesse for mig.

Men af betingelserne fremgår følgende:
"3.1 Vi prøver hele tiden at forbedre vores Tjeneste. Det betyder, at vi til enhver tid og uden varsel, kan afbryde eller ændre Tjenesten.
3.2 Vi kan til enhver tid opdatere eller ændre vores Vilkår."

Samtidig betones det adskillige gange, at man ikke kan benytte "værktøjet", hvis ikke man siger ja til disse betingelser.

100-kroners-spørgsmålet: Hvad er det egentligt, man giver samtykke til, når de fremlagte brugerbetingelser og vilkår udtrykkeligt kan ændres uden varsel? Hvad kan det samtykke overhovedet bruges til, for det er vel i realiteten et rent carte blanche til alt, hvad bagmændene i fremtiden måtte ønske sig at bruge det til?

Endnu engang: Selv om det kommer fra en offentlig institution, så er disse betingelser i mine øjne forbryderisk bedrageriske. I mine øjne et forbrydersyndikat værdige (med mindre man sender udtrykkelig besked til alle deltagerne hver gang, man ændrer vilkårene, og giver dem mulighed for at trække samtykket tilbage).

 • 0
 • 0
Olav M.j. Christiansen Blogger

Det viser sig, at denne blog er svaret på spørgsmålet i forrige blog: https://www.version2.dk/blog/hvem-bullshitterne-1087961

Da jeg så den kommentar på min egen blog, havde jeg endnu ikke læst dette blogindlæg.

Men nu hvor jeg har læst det, må jeg vist hellere give mit besyv med :-)

Jeg er helt enig i at det godt kan lyde som bullshit for nogle, måske især fordi der bliver brugt rigtig mange værdiladende ord, som ikke er særlig konkrete.

Men jeg er nu ret overbevist om at artiklen rammer plet på nogle områder: Ledelse er nødvendig i alle lag i organisationen, hvis man gerne vil have bedre digitalisering.

Der hvor det så nok ender alligevel med at blive til bullshit, er der hvor pengene ikke følger med, og det hele kun ender i snak.

Der skal altså ret meget kompetenceløft til hvis alle kommunale ledere lige fra institutionsledere til udvalgschefter skal forstå hvad IT kan og hvordan man opnår den rette grad af digitalisering.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere