Digital Tinglysning: Datakvalitet er ikke vores problem ?

Jeg har købt en byggegrund, den har matrikelnummer "32bi"

På grunden er der tinglyst en "servitut om brandmur" som man ikke kan finde indeholdet af noget sted på tinglysning.dk

Hvis man prøver at finde indholdet får man bare forskellige fejlmeldinger og først et telefonopkald afslører at man skal til Landsarkivet i Viborg for at finde den faktiske tekst.

Fra starten af har denne servitut undret mig, alt den stund at grunden er ubebygget og altid har været det, så hvad pokker er det for en brandmur ?

Ingen af nabogrundene har bygninger der er i nærheden af skellet.

Heldigvis havde ejendomsmægleren gjort sig umagen at fremskaffe teksten, som dukkede op i købsaftalen:

Illustration: Privatfoto

Skarpøjede læsere vil kunne tyde at der står noget i stil med:

"Deklaration

Vi underskrevne, Maskinarbejder Peter Christoffer Petersen som ejer af ejendommen Matr Nr 32b af Slagelse Købstads Markjorder af hartkorn 1½ alb. og Tømremester Fr. Sørensen som ejer af ejendommen Matr 32i sammesteds af hartkorn 1½ alb deklarerer herved at brandmuren mellem de før nævnte ejensomme opførte bygninger er fælles for disse, og at som følge heraf hverken vi eller efterfølgende ejere af nogle af ejendommene skal være berettiget til at lade samme nedrive [...]
"

Kigger man på Miljøministeriets glimrende offentligt tilgængelige GIS system finder man:

Hvoraf det tydeligt ses at der ingen bygninger er i nærheden af 32bi, mens der ganske rigtigt er en bygninger på 32b og 32i der er bygget sammen og derfor, formodentlig, har en brandmur imellem sig.

"Aha!" siger den erfarne data-domptør: På et eller andet tidspunkt er denne gamle arkivalie blive digitaliseret og '32b + i' er blevet til '32bi' undervejs.

Jeg vil faktisk godt vædde en flødekaramel på at det er præcist hvad der er sket, for jeg har brugt en del tid på at granske de gamle matrikelkort hos KMS.dk og der er ingen rationel måde hvorpå denne servitut kan være "nedarvet" fra nogen af de to oprindelige grunde til den tredje.

Således oplyst henvendte jeg mig til tinglysning.dk, gjorde dem opmærksom på fejlen og forventede at de ville rette denne detalje ved først givne lejlighed.

Til min store forbavselse har den efterfølgende korrespondance givet et helt andet resultat: Det rager dem tydeligvis en papand.

Jeg har fået et meget overfladisk svar, der ikke tyder på at nogen har taget sig tid til faktisk at undersøge sagen i noget omfang, sluttende med: "Kommentar: Sagen lukkes."

Jeg har ikke set skyggen af indikation af at tinglysning.dk har læst den faktiske tekst som vist ovenfor, heller ikke selvom jeg har gjort den tilgængelig for dem.

Det er blevet mig foreslået at jeg igennem kommunens brandtilsyn skal få servitutte et fjernet, hvilket sikkert vil koste mig et par tusinde kroner og det vil naturligvis løse problemet for så vidt min grund.

Men svarene fra tinglysning.dk bekræfter min mistanke om at servitutten mangler på de to andre ejendomme.

Selvom disse huse ikke ser nedrivningstruede ud, er det i mine øjne ikke et acceptabelt resultat at servitutten forsvinder ud i den blå luft, bare fordi nogen har tastet forkert under digitaliseringen af den.

Men det ser ikke ud til at interessere tinglysning.dk —mere.

Tinglysning stammer helt tilbage fra den mørke middelalder, muligvis helt fra vikingetiden og har altid haft til formål at sikre klar og utvetydig viden om hvem der ejede hvad og hvem der havde hvilke rettigheder over hvilke ejendomme.

Jeg er sikker på at der er sket fejl i det små tusinde år vi taler om.

Men at man ikke interesserer sig for at få dem rettet mere er utvivlsomt en digital nyskabelse.

Jeg ser det ikke som en forbedring.

phk

PS: Google kan heller ikke finde ordet "Datakvalitet" på tinglysning.dk

Kommentarer (22)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Jesper Lund

Findes de originale tingbøger stadig? I dette tilfælde er fejlen temmelig oplagt og ejeren af matrikel 32bi kan formentlig bare ignorere servitutten, men der kan være mange andre knap så oplagte situationer hvor fejl i scanningen/digitaliseringen kan give matrikelejeren store problemer. Specielt hvis det originale "bevismateriale" er destrueret.

At tinglysningskontoret er ligeglade er decideret rystende, men det viser blot at tinglysning i dag primært anses for at være (endnu) et beskatningsinstrument mod borgerne. Og hvis borgerne selv skal rette tinglysningssystemets fejl ved nye tinglysninger, kan der måske endda komme flere skattekroner i kassen..

 • 4
 • 0
Michael N. Steen

Så vidt jeg har hørt og læst, blev de originale tingbøger og tilhørende dokumenter destrueret umiddelbart efter digitaliseringen, da de ikke længere var nødvendige og blot ville stå og fylde op.
Efterfølgende har flere konstateret manglende dokumenter, dokumenter, der kun er delvist læselige, fordi de var vendt forkert under skanningen, og lignende problemer.

Matr Nr 32bi af Slagelse Købstads Markjorder er blot det seneste eksempel.

 • 0
 • 0
Anders Hybertz

Når kam kigger på den mængde af data, ulæselige kragetæer og så videre, så er det vel ikke så ringe endda, den digitalisering som er sket i forbindelse med tinglysning. Jeg kender ikke den faktiske fejlprocent, men mon ikke vi snakker nogle få procent.

Ifølge det oprindelig oplæg, var det sådan at en fuld digitalisering på tinglysning først forventes klar efter 80 år. Det er den forventede tid for at alle ejendomme i Danmark har været handlet mindst en gang. Ved en handel, var planen at samtlige af sagens akter, ville blive fuldt digitaliseret og ikke kun delvist. Tinglysningsretten ville så case by case, sikre at data blev helt opdateret og korrekt. At ændre på en eksisterende ejendoms servitutter, adkomster etc. mellem handler er nok forbundet med en del omkostninger, både for privat personer og for tinglysningretten.

Så digitaliseringsplanen var som sådan ganske fornuftig - lad os spise opgaven i små stykker. Nu kunne noget tyde på at velvillighedeb hos tnglysningsretten ikke helt er justeret ind på dette :).

Måske der var plads til en "rapporter problem" på tinglysning.dk - lidt i stil med Apple's nye Maps applikation :)

 • 4
 • 1
Maciej Szeliga

Der er ingen undskyldning for at 32b og 32i som der jo står i orginalen bliver til 32bi, det er ren dovenskab fra dem som har indtastet data.

Det viser i øvrigt også at man har meget lidt viden om hvad man arbejder med...

 • 1
 • 3
Peter Mogensen

Det er jo tragisk at vi har så uansvarlige folk i tinglysningen.

Men spørgsmålet melder sig jo også om hvad det betyder i praksis?
Hvordan kan den serivitut på nogen måde overtrædes? Du har ikke nogen brandmur. Du kan ikke nedrive den og skulle nogen endelig kigge i dokumentet vil det også fremgå at den brandmur du ikke må nedrive står et helt andet sted.
Og hvem har påtaleret? Du ejer jo hele gunden og jeg har svært ved at ejerne af 32b og 32i på nogen måde kan få formuleret et meningsfuldt søgsmål, selv hvis de skulle have lyst.

Kunne det ikke ligeså godt bare have stået "bla bla bla" i den servitut?

 • 0
 • 0
Poul-Henning Kamp Blogger

Sjovt nok har jeg pludselig modtaget endnu et svar fra tinglysning.dk:

Tinglysningsretten har nu behandlet sagen, og har kunnet konstatere, at servitutten om fælles brandgavl oprindeligt er tinglyst på matr. nr. 32 u og matr.nr. 32 v Slagelse Markjorder.
I 1924 blev matr.nr. 32 bi Slagelse Markjorder udstykket fra matr.nr. 32 q Slagelse Markjorder. Matr.nr. 32 bi blev samtidig noteret i tingbogen sammen med matr.nr. 32 v Slagelse Markjorder (samme ejer) uden at der blev gjort bemærkning om de enkelte servitutters placering. Servitutten om fælles brandgavl har derfor hvilet på matr.nr. 32 bi siden 1924.
Da det nu er konstateret at servitutten alene vedrører matr.nr. 32 u og matr.nr. 32 v Slagelse Markjorder, har Tinglysningsretten med hjemmel i tinglysningslovens § 20 udslettet servitutten fra matr.nr. 32 bi Slagelse Markjorder.

Man må komplimentere dem for to ting:

 1. De har tydeligvis en ret opmærksom afdeling for presseovervågning

 2. De er noget bedre til at læse krøllede bogstaver end jeg er.

Tilbage står konklusionen, at datakvalitet i tinglysning.dk afhænger af om man har en højprofil blog eller ej ?

PS: Lad mig vide hvad slags flødekarameller man spiser på tinglysning.dk, så sender jeg en pose.

 • 17
 • 0
Sidsel Jensen Blogger

Vi købte for et år siden lejligheden over vores egen for at lægge de to lejligheder sammen. Som en del af processen henvendte vi os til kommunen idet huset skulle ændre status og de nedlagde altså 1.salen som adresse. Desværre betød det så, at da banken henvendte sig for at overtage det gamle pantebrev på 1.sal kunne dette ikke fremskaffes via tinglysningen, da adressen jo ikke fandtes længere.

Tilgengæld kunne man godt nedlægge pantebrevet, men det gav jo ikke banken samme grad af sikkerhed.
FLOT designet.

Jeg kan godt forestille mig at andre end os er blevet fanget af den problemstilling.

 • 1
 • 0
Gert Madsen

Jeg har haft "fornøjelsen" af at gå gennem et områdes tinglysninger.
Og nu ved jeg ikke hvad du mener med "få procent", men der er deciderede mangler i ca. hver 10. matrikel. Og det er i de tilfælde, hvor man har registreret en servitut, men servitutten kan ikke findes.
Altså under digitaliseringen/indskanningen har man fundet tinglysningen, men ikke givet den rette reference.
Der er altså tale om fejl/sjusk i forbindelse med digitaliseringen, og har ikke noget med kragetæer eller andet at gøre. De fejl kommer oveni.

Typisk er en række servitutter hældt sammen i en PDF, og bare hægtet op alle matrikler. Og i den process, har man så lige glemt et par servitutter. Så PDF'en indeholder både servitutter, som ikke er relevante for den givne matrikel, og så mangler nogle servitutter, typisk nogen, der kun vedrører en enkelt matrikel i et område.

Så efter det mønster, er det faktisk heldigt at PHK's servitut er at finde.

Og den såkaldte hjælp virker kun på de matrikler, der også har en post-adresse.
Man kan dog finde dem alligevel via de historiske dokumenter, men det er besværligt.

 • 3
 • 0
Jesper S. Møller

Fejlen er kun 6 år gammel: Den skete i 2006 da 32bi blev solgt og ingen gav sig tid til at checke hvilke servitutter der skulle sælges med.

Caveat emptor! Det er køberen, der skal tage sig i agt. Det er derfor man som køber bruger en advokat, der netop læser det gamle stads igennem, og sikrer sig at sælger sørger for at få aflyst evt. gammelt skrammel, når man køber fast ejendom.

 • 3
 • 0
Michael Deichmann

De gamle tingbøger før 1927 er glemt på arkiverne.

De kan stadig nå at blive destrueret også.
Rigspolitichefen (formentlig vicepolitimesteren som var chef for Centralregisteret for Motorkøretøjer) fik kuppet igennem, at alle journaler og akter vedr. nummerplader ikke skulle bevares, hvorved en vigtig kilde til bl.a. identifikation af mange billeder gik tabt.
Her har også nogle få journaler overlevet på landsarkiverne, men rigsarkivaren skal angiveligt have udsendt en instruktion til arkiverne om at destruere, hvad der måtte have undsluppet tidligere.
Så de gamle tingbøger skal ikke føle sig for sikre.

 • 1
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere
IT Company Rank
maximize minimize