DIFO vil gerne høre din mening

Vel hjemkommet fra DIFOs debatmøde om domænenavneskik og typosquatting ville det være på sin plads at komme med et referat, men jeg sidder lidt målløs. Hvad gik det egentligt ud på?

DIFO siger de gerne vil høre vores mening og inviterer derfor til en "åben og kvalificeret debat". Men både i dag og til DNSSEC-mødet i novembers har jeg mere oplevet en holdning om at enten bakkede vi fuldt op om DIFOs oplæg eller også var vores holdninger helst uhørte.

Når der fra salen blev spurgt til enkeltsager blev det forsøgt affejet med at vi ikke skulle diskutere enkeltsager, men generelle emner blev lige så vel affejet med at det ikke rigtigt var relevant - specielt ikke hvis holdningen var i strid med klagenævnets praksis eller forarbejdet til domæneloven. Det minder i ganske høj grad om DNSSEC-mødet: Hvis ikke kommentarene stemte overens med DIFOs plan, så var vi utaknemmelige og slet ikke interesseret i DNSSEC.

Jeg føler ikke at jeg har fået en bedre indsigt i hvordan klagenævnet fortolker god domænenavneskik. Jeg har fået en klar ide om at klagenævnet ikke mener at andre end dem selv er relevante at inddrage bredt i udviklingen af hvad god domænenavneskik er. Jeg har ikke fået oplevelse af at der er blevet hørt det mindste på mine bekymringer. Summa summarum, jeg mener at jeg har spildt min tid.

Næste gang DIFO indbyder til møde ved jeg ikke om jeg lader mig narre.

Læs også:

Kommentarer (19)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Henrik Knopper

Jeg ser lige på difo.dk at

Nyt medlem i foreningen

Danske Advokater er i december 2009 blevet godkendt som nyt medlem i Dansk Internet Forum (DIFO). Danske Advokater repræsenterer de professionelle brugere.

Hvem er mon disse "professionelle brugere" der refereres til?

 • 0
 • 0
#2 Kenn Nielsen

Jamen de har vel bare konstateret at der sidder nogle mennesker i et nævn , som kommer med afgørelser der - for de fleste i IT-branchen - forekommer totalt ude af trit med virkeligheden.

Nu er der så afsagt nogle kendelser, der er helt ude i hampen. Men på grund af forskellige omstændigkeder prøves disse ikke ved domstolene, og danner derfor precedens for efterfølgende kendelser.

Juridisk set - eller iskoldt beregnende - er det jo bare en mulighed for at jurister kan tjene på at andre jurister (heller) ikke har begreb om hvordan de fortolker en praksis på et - for dem - ukendt område.

De satser vel på at på et eller andet tidspunkt må kollegerne da have lavet så meget 'fis i den', at nogen får nok, og så er der basis for at skrive lange dyre breve til hinanden.

K

Måske OT: Jeg har hørt at spyfluer kan lugte et ådsel på 2kM's afstand.

 • 0
 • 0
#3 Poul Pedersen

Professionelle brugere kan vel næsten kun være dem som har de finansielle muskler til at købe et domæne, men hellere ønsker at spare pengene og bestille en ekspropriation via deres advokater. På den måde er de også sikre på at der ikke opstår et marked for de traditionelle domænehajer.

 • 0
 • 0
#4 Jens Holm

Er blevet for interesseret i Cool cash og hvad de kan lave penge på. Der er ikke meget retfærdighed i tingene mere. Som en af deltagerne har sagt, så er et .dk domæne ikke sikkert mere, for der er måske andre, med større værdi, der kan bruge det - Skræmmende udvikling.

 • 0
 • 0
#7 Peter Makholm Blogger

... Og Helge Sander har nogle embedsmænd der selv har fundet 5 relevante jurister. Og folketingspolitkerne er kompetente inden for IT-området.

Virkeligheden er nok en anden.

Hvis DIFO støtter op om en åben og kvalificeret debat om god domænenavneskik, så tror jeg ikke at klagenævnet kan undslå sig. Men DIFO giver klagenævnet lov til at udtale at der ikke er nogle det er relevant at indgå i dialog med om god domænenavneskik. ('Der er jo ingen brancheorganisation', tror jeg Lene Pagter sagde direkte adspurgt)

 • 0
 • 0
#11 Peter Makholm Blogger

Ud fra din deltagelse i debatten antager jeg at du har en interesse i at overbevise andre om at DIFO er en god administrator.

Vis os det!

Vis os at DIFO er interesseret i en åben og kvalificeret debat om administrationen af .dk.

Indtil videre har DIFO vist mig at de ikke er interesseret i et kvalificeret indput til DNSSEC. De gemmer sig bag en debat om et intetsigende emne hvor der måske er nogle skumle personer der tjerner penge, men reelt set er der ingen der påråber sig noget tab. De støtter op om enhver mulighed for ikke at diskuterer skandalen om orango og eof.

Enten må du vise os at vi tager fejl, eller også er din deltagelse i debatten spild af tid.

 • 0
 • 0
#12 Deleted User

Ud fra din deltagelse i debatten antager jeg at du har en interesse i at overbevise andre om at DIFO er en god administrator.

Peter, ingen af os 2 kan overbevise den anden part om vores meninger om DIFO og domæner. Det giver ikke engang mening at bede dig bevise at DIFO er en dårlig administrator.

Enten må du vise os at vi tager fejl, eller også er din deltagelse i debatten spild af tid.

Så man må kun debatere hvis man er enig med dig? Hvad er det for noget rygklapperi?

Jeg kunne aldrig finde på at prøve at udelukke dig fra debatten.

 • 0
 • 0
#14 Deleted User

@Peter: jeg synes ikke at det var pænt af dig at sige at enten gør jeg som du vil, eller også er "din deltagelse i debatten spild af tid." Jeg føler at du prøver at udelukke mig, bare fordi jeg ikke gider gøre som du vil have.

Min mening er at det er den som er utilfreds som må gøre det store stykke arbejde.

Jeg er ikke utilfreds. Jeg er hverken tilfreds eller utilfreds med at du er utilfreds med DIFO. Det er bare noget jeg konstaterer at du er.

 • 0
 • 0
#15 Peter Makholm Blogger

Hvis du ikke ønsker at debattere, så står jeg ved at din deltagelse i debatten er spild af tid, både din og min.

Jeg vil gerne overbevises! Jeg vil endda gerne hjælpe dig med at overbevise mig. Men hvis du bare gentagende gange forsøger at udtrykke det ækvivalente til 'Du er utilfreds' så kommer vi ikke længere.

Jeg havde haft langt mere tiltro til DIFO hvis de i novembers (vedrørende DNSSEC) havde sagt: Dette er produktet vi vil foreslå bestyrelsen. Dette er tidsplanen. Plan B er at vi udsætter lanceringen.

I stedet sagde de: Vi ved jo ikke hvad bestyrelsen kan finde på. I tidsplanen indgår der et projekt vi ikke har styr på og det ikke er relevant at forholde sig til. Plan B er at vi holder os til tidsplanen.

Jeg ville have langt mere tiltro til DIFO hvis de ikke gemte sig bag en 'enten er I med os eller også er I imod os'-retorik. Men jeg hørte igen og igen at enten er alt godt eller også må vi jo arbejde for at lave loven om.

Jeg vil have det DIFOv2 som von Haller desvære var den eneste fortaler for!

 • 0
 • 0
#16 Deleted User

@Peter: Hvad er det egentlig "vi" debatere? Jeg synes ofte at folk skyder DIFO ting i skoene som DIFO ikke har indflydelse på. Fx. domæneklagenævnet.

Jeg synes at DIFO har afholdt en debat, og jo, den var måske lidt vel hurtigt overstået, men det er måske lige så meget fordi den eneste løsning er at få lavet loven om. Da jeg prøvede at foreslå IBFO som branche partner så var der ingen af jer som tog det op, heller ikke selvom at IBFO er ret enige med jer.

Jeg føler bestemt ikke at DIFO laver den retorik som du skyder dem i benene.

Jeg vil have det DIFOv2 som von Haller desvære var den eneste fortaler for!

I tirsdags efter mødet da vi spiste burgere foreslog jeg dig og andre at i skulle lave en registrant forening, eller indmelde jer i de existerende medlemmer af DIFO. Det virkede ikke som om du gad søge demokratisk indflydelse.

 • 0
 • 0
#17 Deleted User

DIFO's nuværende medlemsammensætning er en blanding af teknik, forretning og jura. Jeg tror det ville være godt hvis der også kom nogle medlemmer som primært er individuelle indholdsleverandører. Jeg kunne forestille mig at følgende måske kunne være interessante:

Medie foreninger, aviser er oftere og oftere online Journalist (fag)foreninger forfatter foreninger bloger foreninger

Jeg ser heller ikke nogle medlemmer fra foreningens livet, altså sports og idræts klubber, eller fra foreninger der kæmper for ytringsfrihed.

 • 0
 • 0
#18 Peter Makholm Blogger

Nu står det klart at debatmødet om typosquatting og domænenavneskik var ren skinmanøvre. Mads Bryde Andersen konkluderer til comon.dk [http://www.comon.dk/nyheder/Sagen-om-Orango-far-ingen-konsekvenser-1.306...

”Fra DIFOs side vil vi ikke gøre mere. Klagenævnet træffer sine beslutninger ud fra dansk lov, så det ville kræve en lovændring, hvis klagenævnet skal træffe andre beslutninger. Og det vil vi ikke bede om,”

Dette i klar modstrid med den øvrige lovgivnings brug af god skik-klausuler. Det er ligeledes i klar modstrid med forarbejdet der klart giver administrator en rolle i udviklingen af 'god skik':

Efter lovforslaget vil det først og fremmest blive det klagenævn, der nedsættes i medfør af § 13 på området for internet-domænenavne, der kommer til at udvikle praksis om god domænenavnsskik. [...] Derudover forudsættes det, at administrator i udøvelsen af sin politikskabende virksomhed, i det omfang administrator finder dette relevant, fastsætter generelle retningslinjer om forhold, der ellers vil blive vurderet af klagenævnet på grundlag af generalklausulen.

-- http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20042/lovforslag/L165/...

At DIFO modsætter sig at udøve en politikskabende virksomhed rokker altså ved selve grundlaget for god domænenavneskik.

Mads, du er dumpet! - Kan vi få en ny chefadministrator, som følger loven og dens forarbejde?

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere