Det skal ske så hurtigt, at værdien ikke degraderes!

Dette er tredje blog-indlæg omkring forretningshændelser initieret af et hændelsesmøde hos IT- og Telestyrelsen.  De forrige blog-indlæg har handlet om hvorfor hændelser er vigtige for virksomheder og sammenhæng mellem services og hændelser.

Dette indlæg beskæftiger sig med, hvordan man behandler de hændelser, man modtager

Afhængig af hændelsestypen og dens vigtighed kan værdien af en hændelse formindskes proportionalt med den tid, der er gået, siden den skete. For visse hændelser er alt andet end øjeblikkelig behandling uacceptabel. For andre kan timer eller dage passere uden væsentlig forringelse af forretningsværdien.

Hændelsesbaseret integration er essentiel for den første og kan repræsentere interessante, nye forretningsmuligheder for den sidste. Hændelsesbaseret integration skal derfor fokusere på hurtigt at få informationen, der beskriver hændelsen, hen til modtageren.

Det skal ske så hurtigt, at værdien af hændelsen ikke degraderes.

Forstå hvordan man udnytter øjeblikkelig adgang til forretningshændelser Muligheden for at reagere på kritiske hændelser uden forsinkelser kan overføres til konkurrencemæssige fordele.

Det kræver dog, at forretningen har viden og forståelse for, hvordan man udnytter den øjeblikkelige adgang til hændelserne strategisk.   For at opnå et sådant niveau af forståelse er det nødvendigt at implementere simple metoder til opsamling af hændelsesdata. Intelligente agenter må installeres i netværket for at evaluere eventbeskeder, afvise dem, der ikke er behov for, og opsummere lavniveau-observationer til højere niveauer af komplekse hændelser passende til at blive præsenteret for mennesker, eller som afstedkommer automatiske opfølgningsaktiviteter.

Applikation til sammensætning af hændelser

En sofistikeret central hændelsesansvarlig enhed (CEP ? Central event Processing) bruger regler til at evaluere multiple hændelser. Den kan filtrere hændelser eller sammenstille en mængde af hændelser til et højere niveau af komplekse hændelser ved at sammenholde hændelserne med mønstre og finde hændelsesmønstre, der er interessante for abonnenterne.

CEP indeholder teknikker såsom opfangelse af komplekse mønstre af mange hændelser, hændelsessammensætning og abstraktion, hændelseshierarkier og relationer mellem hændelser såsom årsagssammenhæng, medlemskaber af grupper og timingen.

I mange miljøer med multiple adskilte informationssystemer vil en væsentlig hændelse kun blive opdaget ved at evaluere, sammenligne og sammenstille nye informationer eller ændringer med information tilgængelig fra andre kilder.

Hændelser skal være bevidste I dag er de fleste virksomheder hændelsesbaserede på et eller andet niveau, men ofte implicit og uden reelle overvejelser.

Det skal ændres!

Virksomheder skal være bevidste om hvilke begivenheder eller kæder af begivenheder, der har betydning for dets forretningsområde og være klar til at fortolke og reagere på disse begivenheder. Ligesom at virksomheden skal til at vænne sig til at fortælle omverdenen når noget er sket og ikke vente på at interessenterne spørger, om noget er sket?

Høne og æg-problematik Det er en høne og æg-problematik over hændelser. Ingen vil sende hændelser ud, hvis der ikke er nogen, der kan reagere og ingen vil sætte abonnements-infrastruktur op, hvis der ikke er nogen abonnenter.

Jeg har derfor store forventninger til IT- og Telestyrelsens initiativ omkring hændelser.

Jeg håber, at det vil resultere i, at offentlige myndigheder udsender forretningshændelser i det øjeblik der sker relevante aktiviteter hos dem.

Det Digitale Danmark vil derigennem vænner sig til hændelsesbegrebet og indbyrdes stiller krav om, at de skal modtage/udsende information om forretningsrelevante begivenheder, i det øjeblik de sker og ikke først når der spørges, om der er sket noget.

Det vil reducere danske virksomheders reaktionstid og derved forbedre deres konkurrencesituation.

Mange bække små Den første type af hændelse, der bliver tilgængelig, vil ikke give mærkbare ændringer i konkurrenceevnen. Det er først, når virksomheder kontinuert modtager og behandler relevante forretningshændelser, at de kan opleve den forbedrede konkurrenceevne.

Hændelser har en netværskeffekt, hvilkte betyder at værdien vil accelerere efterhånden som flere og flere hændelser kan kombineres og ny værdifuld forretningsviden kan udledes.

En forretningshændelse er ikke kun de store væsentlige begivenheder men også de mindre, som når de forekommer i store mængder samlet giver unik indsigt i forretningssituationen

admin adminusers billede

Kommentarer (2)

Jesper Louis Andersen

Hvis man laver en logger, eller stjæler en eksisterende; og kaster man et (distribueret) message passing interface ovenpå kan man vist komme fint igang. Så ligger der et identifikationsarbejde i hvilke ting som der er interessante og hvilke ting der forsvarligt kan logges uden at bringe systemet i knæ.

Det er vel ikke andet der foregår her?

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer