Torben Mogensen header

Det ER et kup

Som tidligere nævnt, er Københavns Universitet i gang med at fusionere de "våde" fakulteter: SUND, NAT, FARMA og LIFE til to fakulteter. I forbindelsen med sammenlægningen af NAT og det meste af LIFE har dekanerne bestemt, at antallet af institutter skal bringes ned til omkring halvdelen af det nuværende antal. Angiveligt er årsagerne, at det bliver for uoverskueligt for et dekanat at have så mange institutter, og at større institutter har en mere robust økonomi. Derudover er der potentielle faglige synergier, når f.eks. biologerne fra NAT deler institut med biologerne fra LIFE.

Planerne for sammenlægningen blev fremlagt på stormøder d. 20. september med det klare mål, at detaljerne skulle være på plads inden nytår. Så der er tale om en meget hastig proces. Ved mødet blev der præsenteret en såkaldt grovskitse over, hvilke institutter, der kunne lægges sammen, men angiveligt kunne meget stadig ændres. Den meget korte tidsramme og den detaljerede skitse over institutsammenlægninger fik mange til at tale om et kup, hvilket rektor i Universitetsavisen bedyrede, at det ikke var. Der var stadig mulighed for at ændre meget i den fremlagte grovskitse.

Men den efterfølgende proces har ikke levnet meget tvivl om, at det rent faktisk er et kup. Institutlederne er blevet sat sammen i hold, der præcis svarer til de i grovskitsen foreslåede institutsammenlægninger for at udforme dokumenter, der beskriver fordelene ved sammenlægning af deres institutter. Bemærk, at der i den bundne opgave ikke må stilles spørgsmål ved, om sammenlægningerne er hensigtsmæssige eller om der findes alternative konstellationer. Det er ensidigt fordele og synergier, der skal beskrives i den meget bundne skabelon, institutlederne har modtaget. Efter store protester fik institutlederne lov til at tilføje et felt, der hedder "opmærksomhedspunkter", hvor man (meget kort) kan beskrive ting, der potentielt kan være problematiske. Men direkte ulemper har man ikke lov at angive, og forslag til alternative sammenlægninger eller argumenter mod sammenlægninger i det hele taget kan ikke komme på tale.

Hvis ikke det her er et kup, så skal der mindst våbenbrug til, før man kan kalde noget for et kup.

Udover at processen er kritisabel, er hele ideen om sammenlægning af institutter efter min mening tvivlsom. Jeg synes ikke at det bør være institutternes problem, hvis dekanen ikke kan holde styr på mere end 10 institutter, og konklusionen om at større institutter skulle have bedre økonomi er også ret tvivlsom. Der er tilfælde,hvor det giver god mening at slå forskergrupper, der før var på forskellige fakulteter, sammen, når fakulteterne fusioneres. Men i nogle tilfælde slås institutter sammen, som allerede ligger på samme fakultet. Og så kan man jo spørge, hvorfor en sammenlægning giver mening nu, når det ikke gjorde det før fakultetssammenlægningen.

I den konkrete "grovskitse" lægges Datalogisk Institut sammen med Matematisk Institut samt nogle løsrevne statistikere fra LIFE. Den sidste del giver god mening, men jeg frygter, at sammenlægningen af matematik og datalogi kan marginalisere de mindre matematisk orienterede dele af datalogien og den "rene" ikke-anvendte matematik. Og her er det værd at huske G.H. Hardys karakterisering af talteorien som den reneste form for matematik, da den absolut ingen praktisk anvendelse har. Siden har talteori dog fundet overordentlig praktisk anvendelse i kryptologi, så man skal passe på med at afvise ting som kun havende teoretisk interesse.

Hvis Datalogisk institut endelig skal lægges sammen med andre fra NAT og LIFE, giver det langt større mening at inkludere de folk fra NBI, der arbejder med supercomputing (som i øvrigt mange er tidligere DIKU folk) og med dem, der arbejder med bioinformatik og geoinformatik. Men endnu bedre vil det være at lave et tværfakultært institut, der inkluderer Center for Communication and Computing, som i øjeblikket ligger på HUM.

Kommentarer (13)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#4 Palle Due Larsen

Det er rart at se, at KU gør alt for at beholde sin 135. plads på verdensranglisten.

Selv er jeg en af dem, der har nydt godt af, at DIKU ikke er så matematiktung, som tilsvarende datalogiske uddannelser, så jeg synes det er ærgerligt, hvis det skulle ændre sig.

 • 1
 • 2
#5 Martin Leopold

Hej Torben. Har DIKU ikke i forvejen selv bevæget sig i en marginaliseret retning ved at indskrænke de områder der findes på DIKU? I mine øjne har den førte kurs kun bevæget DIKU tættere på at blive en del af matematik. Er det omtalte kup i DIKUs tilfælde ikke bare en naturlig videreførsel af den politk der i forvejen bliver ført?

Mvh, Martin

 • 2
 • 0
#7 Anders Martinusen

Så... spørgsmålet er hvorfor det haster så meget, hvad er motivation? Skal det nås inden end ny regering blander sig. Andre Forslag?

Vil give dig ret i at det virker som panik før lukketid. KUs bestyrelsen frygter måske at den nye regering vil ændre på universitetsloven, således bestyrelsen mister sit mandat. Synes i hvert fald timingen er interessant. Fusionsplanerne blev præsenteret ca. en uge efter valget - med blot 1 dags varsel. Og det hele skal være "jappet" igennem inden nytår.

Claus Emmeche har i øvrigt skrevet en udemærket blog om fusionen: http://professorvaelde.blogspot.com/2011/09/dekan-ambitioner-bag-ku-fusi...

 • 3
 • 0
#9 Mads Sørensen

Hvis man skal drage en parallel, så lyder som sygehus sammenlægningerne her i provinsen, som vi har været igennem de sidste mange år. Så i kan lige så godt stoppe med at tude og lade det gå sin gang, for business casen vil altid tale for centralisering.

Vær glad for at i får bare en lille smule at skulle have sagt :-)

Men kan ikke forstå at det kommer som et chock, da jeg for mere end to år siden hørte en fra Københavns Universitets IT afdeling holde et fordrag om hvordan de var i gang med at centralisere og sammenlægge alle fakulteterne, men at det vil tage lang tid pga. de små konger rundt omkring :)

 • 1
 • 1
#12 Frej Soya

Hej Torben. Har DIKU ikke i forvejen selv bevæget sig i en marginaliseret retning ved at indskrænke de områder der findes på DIKU? I mine øjne har den førte kurs kun bevæget DIKU tættere på at blive en del af matematik. Er det omtalte kup i DIKUs tilfælde ikke bare en naturlig videreførsel af den politk der i forvejen bliver ført?

Jeg er ikke torben... men ... :) Det er ikke min oplevelse, omend dog er en noget udbredt fordom. Men det er kun min egen fornemmelse. En fin metode ville være at lave en kategorisering over speciale+bachelor emner. Jeg har selv haft en oplevelse af en fornuftigt tilgang til de forskelliges fags metode.

 • 2
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere