Det Digtale Danmarks lange hale logrer glad

Jeg lavede for nylig en opgave for IT- og Telestyrelsen, hvor vi skulle gennemtrawle offentlige hjemmesider for at identificere hvilke informationer, der var udstillet til menneskeligt forbrug via en browser og som vi vurderede, også burde/kunne udstilles som services til forbrug af maskiner.

Det var en meget opløftende opgave. Den generelle vurdering er, at det offentlige udstiller rigtig megen relevant information på deres hjemmesider til brug via en browser, ofte også data til mindre målgrupper (den lange hale). Eksempler:

Medlemstal for a-kasser på og Sammenligning af a-kasser på pris fra Arbejdsdirektoratet Digitale havevandringer fra Slots- og Ejendomsstyrelsen Venteliste for oprydning på forurenede grunde fra Økonomistyrelsen Måling af vandstand i Danmark fra Farvandsvæsenet Navnelister - Godkendte drengnavne fra Familiestyrelsen osv. osv.

Men på nær enkelte spydspidser såsom Miljøportalen, fandt vi få dataservices. Men der er grund til optimisme, dataene er offentliggjort, nu mangler der et servicelag over dem. Vi identificerede ca. 1.000 mulige dataservices og antager at vi gennemtrawlede ca. 1/3 af relevante offentlige hjemmesider

Det er derfor en fornøjelse at se IT- og Telestyrelsens seneste initiativ med en workshop om anvendelse af offentlige data i det private erhvervsliv samt EU's initiativ til at frigive offentlige data.

EU advarer i initiativet om det vigtige i, at medlemsstater fjerner barriere såsom høje afgifter for brug af data og manglende kendskab til hvilke data der er tilgængelig. Barriere som vi også ser i Danmark og som jeg glæder mig til at høre konkrete bud på hvordan fjernes, så data bliver let at bruge og let at finde til ad-hoc brug. (Tak til Christian Bering for at have henledt min opmærksomhed på initiativet)

Gentager gerne mit mantra om at data offentliggjort på ens hjemmeside skal samtidig offentliggøres som dataservice til forbrug af maskiner

admin adminusers billede

Kommentarer (0)

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer