"Det Digitale Skabersamfund" i problemer

Jeg havde fået en invitation til CIO Innovation Forum. Prøv lige at dele navnet op og smag på ordene: (1) CIOs er blandt de mennesker, næst efter CEOs, som Enterprise arkitekter som jeg helst vil i dialog med. (2) Innovation er lige mig og samtidigt hvad Danmark skal leve af i fremtiden. (3) Forum - den ældgamle betegnelse for mødestedet for frie mænd af stand. Og jeg var inviteret til tænketankens Visionskonference 2009 - en klar anerkendelse af mig som meningsdanner, medieperson og sikkert også thoughtleader!

Et email-chek (nogle gange skal man bare lade være med at checke) afslørede desværre, at udvælgelsen ikke var meritokratisk men blot plutokratisk: Alle, der havde betalt medlemsskabet af en af Dansk-ITs kompetence-netværk, var indbudt. Men selv en skuffelse kan der komme noget godt ud af, tænkte jeg, og mødte op til konferencen.

Anledningen til konferencen var, at rapporten "Det Digitale Skabersamfund" nu var klar fra tænke-tankens hånd. Den er bl.a. omtalt i P1s hardisken (ca. 45 minutter inde i programmet). Rapporten, en lille koncentreret sag på små 43 sider, fik vi udleveret i hardcopy. Du kan finde den her.

Lad mig sige med det sammen: Det er et godt stykke arbejde, deltagerne har præsteret. Formændene for hver af de fire arbejdsgrupper (Klaus Kvorning-Hansen, Allan Fisher Madsen, Michael V. Skånstrøm og Ejvind Jørgensen) præsenterede deres arbejde os. Jeg vil ikke gå igennem indlægene her, for de kan hver især fylde flere blogs med relevante budskaber. Men det fremgik klart at Danmark som digitalt skabersamfund har nogle problemer.

Overordnet set ser visionen 'Danmark ' Det digitale skabersamfund? sådan ud med rapportens øjne:

 • Innovationskultur, hvor innovation og eksperimenter modnes til sikre og pålidelige løsninger
 • Rolle som nationalt eksperimentarium for nye digitale løsninger og forretningsmodeller
 • Alle borgere besidder basale digitale brugerkompetencer
 • Stort segment af kreative borgere med it-skaberkompetencer
 • En offentlig sektor, der støtter og inddrager borgere og virksomheder i takt med, at den stiller stadigt mere offensive digitaliseringskrav til disse
 • Bred anerkendelse af it?s betydning og digitaliseringens potentiale som fornyende samfundskraft

Fornuftige ord! Så hvad er problemerne med med rapporten? Først og fremmest to forhold:

Offentlig slagside: Som jeg talte med min gode kollega, Anders Ejlev om, har rapportens fokus en offentlig slagside. Rapporten indeholder 10 anbefalinger - hvoraf de 9 går på at det offentlige skal tage ansvar og gøre noget.

Kan det virkeligt være rigtigt at vi i branchen ikke kan gøre mere selv' Måske er det: Hvordan går det fx med Dansk ITs provomering af OLPC-projektet' Det var et af temaerne for årskonferencen 2008, men den seneste kommunikation om det emne på Dansk ITs hjemmeside er fra 4. marts 2008. Måske er IT-branchen ikke specielt god til selv at smørge ærmerne op og arbejde sammen når det koster penge.

Slagsiden kommer også til udtryk ved, at der fokuseres på den gamle traver om at sætte borgere i centrum og om at effektivisere på tværs i den offentlige sektor. Alt sammen ganske rigtigt og nyttigt - men det bidrager vel næppe til et skaber-samfund?

Uklar digital skaber: Hvad er en skaber, hvad er specielt for en digital skaber og hvilke kvalifikationer skal den slags have? Nødvendige overvejelser før vi kan forme et samfund, der opfostrer tilpas mange af slagsen til at gøre en forskel.

Rapporten bører kun dette emne kort og med nogle lidt triste eksempler (skaber: "kan uploade en fil"). Baggrunden lader til at være rigets sørgelige tilstand i forhold til blot at bekæmpe it-analfabetismen (an-itismen'). Men er det virkelig vigtigt at fokusere her' Er det nødvendigt at have bredden med, før vi kan støtte en skaber-klasse, der virkelig giver værdi for samfundet?

Her kunne jeg godt bruge en "copenhagen consensus" tilgang: Hvor får vi mest smæk for indsatsen: Ved at opkvalificere pensionisterne til at håndtere digital kommunikation med det offentlige - eller ved at sætte ind over for de bedste af en ungdomsårgang? Jeg tror jeg kender svaret.

**Nødvendigheden **i at at gøre noget blev klar da Saul Berman fra IBM viste følgende tankevækkende video. Hvis du ikke sidder og småsveder efter den, så tror jeg ikke du har forstået implikationerne:

Kommentarer (12)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Hans-Kristian Bjerregaard

Nej! Men jeg får nu en dårlig smag i munden over sådan en skræmmekampagne. Ikke at jeg skal liste alle dens fejl og mangler her men jeg syntes det er ærgerligt at nogle kan tage den seriøs når den er så ukritisk over for de data den bygger på.

Men for ikke at blive rakket ned af alle så vil jeg da lige fremhæve eksemplet med at supercomputeren overstiger regne kapaciteten i vores hjerne i 2013. For det første er det jo absurd at påstå at man kender regnekapaciteten i en menneskehjerne, den er der forholdsvis stor usikkerhed på. For det andet er regnekraften jo ligegyldig så længe vi mennesker ikke forstår vores egen intelligens og derfor ikke er i stand til at modellere den.

Så jeg mener ikke at der er noget at være nervøs for så længe vi i Danmark fortsætter med at bruge vores hjerne til noget fornuftigt.

 • 0
 • 0
#3 Lars Bengtsson

»Og hvad skal vi gøre for at kunne frembringe flere digitale skabere - hvad batter mest, hvor får vi mest for indsatsen?«

Generelt i forhold til "produktion" af mennesker som kan tænke selv, så vil jeg tro at indsats på undervisning (fra børnehave til universitet) samt kultur (forstået dels som hvordan vi omgås hinanden, og dels et miljø og oplevelser hvor forskellighed og nytænkning tilbydes) vil batte mest.

Det som også kaldes en demokratisk kultur (fx beskrevet af Hal Koch: Hvad er demokrati?), tror jeg er det som giver vesten et fortrin i forhold til østen, selvom det i perioder ser ud til at østen har sine fortrin. Og de vil nok også med tiden udnytte den demokratiske kulturs dynamik.

Så til spørgsmålet: Kan it-branchen selv? Nej, det kan den ikke, det er hele samfundet som skal med, og det behøver så heller ikke at begrænse sig til national staten.

I forhold til udviklingen af demokratisk kultur, så synes jeg desværre at der er strømninger i den vestlige verden som modarbejder den, herunder danske politikere.

 • 0
 • 0
#4 Peter Nørregaard Blogger

Hvis vi ser nærmere på et af indsatsområderne, det digitale image, så kan it-branchen selv gør meget. Hvis I ikke har set sitet http://choosedifferent.com/ så giv det et forsøg. Ikke dårligt - og ikke nok.

@Lars, du bringet nogle meta / mega trends op som enkelte aktører næppe kan gøre meget ved - uanset at det er vigtigt. Hvis vi skal vise en vej hvor branchen kan gøre en forskel skal vi nok zoome mere ind.

Det må være muligt at arbejde sammen i branchen. Det er jo ikke penge ud af vinduet, men en vigtig strategisk investering.

Men hvad vi vi gøre konkret fx inden for området digitale image?

 • 0
 • 0
#5 Anonym

Gode kritikpunkter - der er flere.

Rapporten skal have ros for at gøre en indsats, men den gør klart ikke særligt langt hverken i retning af problemanalyse og slet ikke i retning af at pege konstruktivt. Det er alt for bagstræberisk.

Kopi af kommentar på Copmuterworlds omtale af samme:

Rapporten må roses for at tage fat på et par af de vigtige problemer. De utilstrækkelige it-kompetancer, behovet for at få den offentlige sektor op i et helt andet gear, vores kritiske afhængige af innovation i specielt SMV og herunder at vi ikke bare kan forbruge IT - vi er også nødt til at være skaber af det.

Når det er sagt så udmærker rapporten sig ved 2 mangler. a) I alle dens anbefalinger stopper den ved rent overfladiske og ikke-operationelle betragtninger. Ingen er i stand til at handle på basis af rapporten. Umiddelbart kan jeg ikke pege på en original ide eller konstruktiv tanke som ken henføres hertil. b) Rapporten lave både grundliggende kausale fejl og misser store krisiske problemfelter.

F.eks. Det er en strategisk brøler af format at tro at man kan vælge mellem udbyder og efterspørgselsfokus - kvalitet i udbud hænger tæt sammen med kvalitet i efterspørgsel. Og man er stadig langt fra at have aktiveret den kvalitetstive efterspørgsel fordi hele it-markedet er orienteret mod umyndiggørelse af slutkuden fremfor at skabe og understøtte intelligent efterspørgsel.

Det er ikke progressivt at tale om SMS som en "ny teknologi" samtidig med at man ignorerer problemer og muligheder ved både ambient og cloud computing. I begge disse og digital forvaltning er sikkerhed iøvrigt den skrigende mangel og dermed udækkede behov.

Det er bagstræberisk og direkte formålsstridigt at omtale vores forældede cpr-system, en åbenlys fiasko som Borger.dk og samfund/markedsdestruktive tiltag som de kommercielle monopoler DanId og eBoks som noget at bygge på. Enhver som ved blot en smule om identitet og sikkehed ved at hele området går i den stik modsatte retning - væk fra centralisering og mod tilpasning til kontekst.

Det fører os til rapportens store inkonsistens. At man på den ene side skriver at den offentlige sektor skal lære fra den private, mens man overser at det mest karakteristiske ved tendens i Danmark og specielt ved de specifikke tiltag neævt ovenfor er at centraladministrationen er i gang med at eksportere deres ineffektive og centralisetiske tankegang til det private erhvervsliv.

For at at kommentere selve hovedporinten med rapporten - at it-kompetancerne skal være bredere og dybere funderet i befolkningen - hvor er så diskussionen af det mest åbenlyse problem - at IT-branchen selv i deres iver efter at konne fjenkontrollere og eje kunden systemetisk bloekrer teknologien og skjuler den så ingen kan arbejde med den.

I dag kan selve en dygtig håndværker ikke reparare sin bil fordi han ikke har adgang til computeren i bilen. Al forbrugerelektronik er efter køb og smid med blokering for krative leg og nye brugsformer. De unge lærer at bruge færdige værktøjer som Word og WII, men de lærer ikke at lave nye værktøjer eller løsninger fordi de netop kun er - et købedygtigt publikum til it-branchens siloer. Ligesom rapporten heller ikke kommer ind på de åbenlyse kompetanceproblemer når man udflager al produktionskompetance og bilder sig ind at man kan sidde tilbage med innotions- og udviklingskompetancen når de dygtige ingeniører med hands-on sidder i Kina.

Masterplan? Langt fra. Der mangler både problemerkendelse, kausal analytisk forståelse og konstruktive tiltag som kan lære noget som Danmark kan bygge på. Det er altid nemt at kritisere, men jeg kan virkelig ikke se at dette arbejde fortjener en piedestal.

Man er dårligt klogere efter at have kæmpet sig igennem den. Og det værste er at den forsøge at give indtryk af noget andet.

 • 0
 • 0
#6 Hanne Winther

Det digitale skabersamfund har brug for innovative kræfter i flere sammenhænge. Vi skal finde radikalt anderledes anvendelsesmuligheder for IT. Og vi skal forbedre anvendelsen af IT i det daglige. Et digitalt skabersamfund er efter min mening meget mere end blot at uploade filer og udfylde blanketter elektronisk. Der mangler måske en mere ambitiøs vision. Vi skal tænke mere visionært end på digitalisering af administration, og på automatisering af processer. Og næste skridt er en langt mere avanceret analyse af data.

Jeg er selv Innovation Manager hos SAS Institute, som hjælper virksomheder med at få værdi ud af deres data. Jeg skriver på mine egne vegne, men tillader mig alligevel at linke til en video om SAS-teknologis indflydelse på vores allesammens hverdagsliv. Det er en reklamevideo, og en amerikansk én af slagsen. Så hermed er du advaret. Men den illustrerer hvordan teknologi er flettet ind i vores dagligdag, uden at vi hæver bryn over det. Hvis vi kan kravle, kan vi gå, kan vi løbe. Men det må være i de store linjer at vi skal formulere ambitioner og visioner. Digitalisering og automatisering er blot noget vi skal have gjort.

Tjek videoen her: http://www.youtube.com/watch?v=kPWoJphtwec

 • 0
 • 0
#7 Peter Nørregaard Blogger

Som jeg læser (en del af) Stephans kommentar, så skulle de mange lukkede digitale forbruger-produkter automatisk afskrække brugerne fra at blive skabere. Nu er de fleste brugere jo også bedøvende ligeglade med at kunne udvide deres mp3-player til også at kunne finde telefonnumre - vi vil helst bare have noget der virker og så lade indmad være indmad.

Men der er da også en del produkter der er mere åbne. Små programmer til iPhone, Android og plugins til firefox skulle være inden for rækkevidde for de fleste interesserede. Barriererne er lave og bliver stadigt lavere med PaaS eller hvad vi nu skal kalde muligheden for at leje Amazon-servere for småpenge til små-projekter.

 • 0
 • 0
#8 Peter Nørregaard Blogger

Som jeg læser (en del af) Stephans kommentar, så skulle de mange lukkede digitale forbruger-produkter automatisk afskrække brugerne fra at blive skabere. Nu er de fleste brugere jo også bedøvende ligeglade med at kunne udvide deres mp3-player til også at kunne finde telefonnumre - vi vil helst bare have noget der virker og så lade indmad være indmad.

Men der er da også en del produkter der er mere åbne. Små programmer til iPhone, Android og plugins til firefox skulle være inden for rækkevidde for de fleste interesserede. Barriererne er lave og bliver stadigt lavere med PaaS eller hvad vi nu skal kalde muligheden for at leje Amazon-servere for småpenge til små-projekter.

 • 0
 • 0
#10 Anonym

Dem som fokuseer på forbrugerne som medieskabere er medierne selv som vil spare på journalistomkostningerne og skabe en form for involvering. Det er selvfølgelig et opgør internt i mediebranchen med nye entruders, men det tilfører ikke samfundet det store og slet ikke noget som kan finansiere et velfærdssamfund.

Hvis man med "Digital Skaber" ser på på bruger af it og ikke skaber af it, så falder budskabet helt til jorden.

En case a la Google tilfører funktionel værdi, men hver gang en dansker bruger Google drænes det danske samfund for værdi via den profilering og efterfølgende datamisbrug som finder sted.

 • 0
 • 0
#11 Peter Nørregaard Blogger

Men det må være i de store linjer at vi skal formulere ambitioner og visioner. Digitalisering og automatisering er blot noget vi skal have gjort.

Fuldstændigt rigtigt, Hanne. Digitalisering og automatisering er "blot" at lette de administrative byrder for virksomhederne og at sørge for at fagpersoner kan få den hjælp, de skal have ude på jobbet. Ikke nogen lille opgave, og også en der kræver innovation, men ikke en der skaber "digitale skabere".

Klaus Kvorning-Hansen, mener jeg det var, har en pointe i at befolkningens bliver pisket hen imod at være mere digitale hvis det offentlige går forrest og tilbyder (kræver?) digital kommunikation. Men det sikrer blot at alle, undtaget dem helt uden for pædagogisk rækkevidde, løftes en lille smule. Den effekt underbygger fint den tidligere vision fra ”Info-samfundet 2000” om at skabe digitale brugere, men skaber ikke flere digitale skabere.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere