Torben Mogensen header

Den nemme løsning

Der er en tendens til at bruge betegnelsen "den nemme løsning" negativt: Det er ofte indforstået, at løsningen er for nem, og derfor ikke så god, som den burde.

Men ofte er den nemme løsning faktisk den bedste: "Make things as simple as possible, but no simpler", som Albert sagde. Så man skal passe på, når politikere og andre folkeforførere bruger betegnelsen (som regel om en løsning, de ikke bryder sig om). Et udmærket eksempel ses i dekanernes oplæg til sammenlægning af institutter på det fusionerede NAT-LIFE fakultet:

Ovennævnte målsætninger ses at kunne realiseres i to scenarier, nemlig enten (i) to nye institutter A og B bestående af A: Institut for Matematiske Fag (NAT) suppleret med relevante medarbejdere fra

I> nstitut for Grundfag og Miljø (matematik og den statistiske konsulenttjeneste) (LIFE) og B: DIKU

og Institut for Naturfagenes Didaktik (begge NAT), ”den nemme løsning”, eller (ii) et samlet institut som rummer summen af de to foregående, ”den ambitiøse løsning”. ”Den nemme løsning” (A og B) vil give den minimale ændring i forhold til i dag, hvad der i en række praktiske sammenhænge kan være en fordel. Denne model vil dog adskille statistik fra datalogi, hvad der ses som et handikap for etablering af en effektiv statistisk-datalogisk konsulenttjeneste. Konstruktionen lider også af, at institut B vil arve den svaghed, som kendetegner DIKU i dag, nemlig stor afhængighed af en enkelt uddannelse, der historisk har udvist voldsomme udsving i STÅ-produktionen over en tiårs periode. ”Den ambitiøse løsning” (A+B) vurderes at give et langt stærkere afsæt for den nye statistikdatalogi konsulenttjeneste for det samlede fakultet, ligesom den økonomisk vil have betydelig stabilitet og volumen, og dermed give et godt afsæt for strategiske initiativer. Modellen vil møde den betydelige udfordring at skulle rumme institutkulturer, som i udgangspunktet er ganske forskellige. Realisation af dette scenarie vil stille markant større krav til institutledelsens kløgt og snilde end det først beskrevne, hvorfor bl.a. kulturudfordringen derfor skal adresseres af ledelsen fra dag et.
Det er fakultetsledelsens samlede vurdering af de to scenarier, at ”den ambitiøse løsning” klart giver det bedste afsæt for realisation af ambitionen om at placere statistik og datalogi/IT langt mere centralt i den fælles fakultetskultur på det nye SCIENCE, end det er tilfældet i dag på de to moderfakulteter - en unik chance der ikke bør sættes over styr.

Her er ikke alene på forlod brugt "den nemme løsning" om den løsning, dekanerne ikke kan lide, den foretrukne løsning omtales som "den ambitiøse løsning", et andet værdiladet udtryk, som på forhånd antyder det ønskede valg. Andre ladede udtryk er f.eks. "en unik chance" og "klart giver det bedste afsæt". Derudover henvises til fortidige problemer, som ikke længere er relevante, i afvisningen af "den nemme løsning".

Der er altså tale om et godt politisk håndværk. Dvs. spin og misledning for at komme frem til en forudbestemt konklusion.

Kommentarer (8)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Peter Lind

Du misbruger Albert:

Men ofte er den nemme løsning faktisk den bedste: "Make things as simple as possible, but no simpler", som Albert sagde.

Simpel er ikke det samme som nem. Tværtimod er det meget ofte et problem at lave en løsning simpel, specielt hvis den senere skal kunne udvides.

Modsat kan den nemme løsning sagtens være kompleks - eller måske nærmere: gøre helheden meget mere kompleks.

Nå, det var offtopic. Beklager.

 • 4
 • 0
#3 Deleted User

@Peter Lind

Jeg synes godt nok du strækker den lidt, (a) en simpel løsning som er svær fordi den skal kunne let udvides (og derved ikke den mest simple form alligevel) og (b) en nem løsning som samtidig er kompleks?

Det er vigtigt at forstå at der er to sider af denne sag, 1. en løsning kan være let eller svær at implementere, og den kan 2. så vurderes mellem simplicitet og kompleksitet.

Som jeg læser det, så blander du det hele lidt sammen.

@OT

Jeg synes også de to følgende sætninger er rigtig gode når det kommer til design.

 1. "The whole is more than the sum of its parts" - Aristotle

 2. "Perfection is achieved not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away" – Antoine de Saint-Exupery

 • 2
 • 0
#6 Peter Lind

Som jeg læser det, så blander du det hele lidt sammen.

Min pointe var at nem og simpel ikke er det samme. At der er flere sider af samme sag underbygger blot min pointe, uafhængigt af om ting er blandet sammen eller ej :)

On-topic: Der er en enkelt ting, der generer mig ved indlægget:

Andre ladede udtryk er f.eks. "en unik chance" og "klart giver det bedste afsæt".

Skulle oplægget være neutralt? Er det meningen, at oplægget ikke må anbefale én løsning frem for en anden? Hvis det er tilfældet kan jeg sagtens forstå ovenstående - men hvis oplægget skal ses som udtryk for en vurdering (og jeg har svært ved at se det som andet, må jeg sige) så skal der være værdiladede betragtninger med. Ellers er det umuligt at vurdere.

 • 0
 • 0
#8 Peter Lind

Oplægget burde være neutralt i den forstand, at der laves en anbefaling ud fra objektive kriterier og begrundede formodninger. I stedet er der et antal ubegrundede formodninger og værdiladede tillægsord, de er hevet ud af luften.

Det giver udmærket mening - så har du bare hevet dele ud, der nok ikke helt underbygger din pointe. "klart giver det bedste afsæt" er en vurdering fra deres side - den kan man være uenig i eller ej, og man kan endvidere kritisere at den ikke er godt underbygget. Men det er deres konklusion at den ene løsning "klart giver det bedste afsæt", og der er ikke noget spin der, det er bare deres vurdering.

Humlen er, at lige meget hvad, så er en anbefaling normativ. Du kan lave den ud fra hvilke kriterier du nu foretrækker, men når der er tale om en anbefaling, så er der altid værdier involveret. Disse burde så have været åbent lagt frem til starte med, i stedet for at opstå i konklusionen. Hvilket er endnu et kritikpunkt i forhold til anbefalingen.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere