Niels Bering Larsen bloghoved

Den interaktive kravspecifikation

Et citat lyder: “Ét billede siger mere end tusind ord” - og det er et citat vi i it-udviklingsprojekter bør huske på, og ikke mindst jævnligt minde hinanden om når vi designer og specificerer nye it-løsninger.

I den sidste tid har jeg haft fornøjelsen af at arbejde med et værktøj, der har hjulpet mig til at give mine interessenter i et projekt et stort indblik i den løsning der skulle designes og udvikles, og dette i alle faser fra den første ide, over præsentation af projektet for stakeholdere, til den endelige kravspecifikation. Jeg vil i dette blog-indlæg slå et slag for at mock-up af en løsning kan give stor værdi i et it-udviklingsprojekt - og hvis denne mock-up kan blive en interaktiv en af slagsen, så er man rigtigt godt hjulpet i alle faser af projektet. Man kan ved brug af en mock-up sikre forventningsafstemning fra forretningsbruger til udviklere - hvilket jeg naturligt ser som et stort plus for et udviklingsprojekt. Hvilket mock-up værktøj, jeg har brugt i det omtalte projekt, vil jeg løfte sløret for til sidst i dette indlæg.

Jeg deltog i et projekt, hvor en større virksomhed ønskede et nyt digitalt redskab, der skulle visualisere en mængde data og informationer internt i organisationen. Virksomheden var ikke klar over hvordan det endelige redskab skulle se ud, hvad det præcist skulle kunne eller hvordan man præcist skulle bruge det. Det var derfor et temmeligt tomt stykke papir vi stod med, da projektet blev skudt igang - en udfordring man ofte oplever ved opstart af et it-udviklingsprojekt.

Det var derfor hurtigt klart, at hvis dette projekt skulle blive en succes, så skulle vi have noget visuelt at arbejde med. Kun på den måde kunne vi sikre os, at projektets interessenter var i samme båd ift. ønsker, forventninger og krav. Mock-uppen blev derfor et centralt omdrejningspunkt i projektets definition og specifikation. Et skarpt vendepunkt i projektet opstod, da vi besluttede os for at udvikle og benytte et værktøj der kunne skabe en interaktiv prototype/mock-up. Det gjorde vi for at kunne komme tættere på det fremtidige redskabs look-and-feel - og hermed gøre det nemmere at kommunikere på et oplyst grundlag med forretningsbrugere og stakeholdere om indholdet i dette redskab.

Den interaktive prototype var således det fælles arbejdsredskab i projektets specifikationsfase, hvor hver eneste feature blev tegnet og lagt ind i prototypen så man kunne her kunne se eksempler på interaktionen, arbejdsprocessen og data. Dette medførte, at projektets deltagere (fra forretningens brugere over UX-designere til projekt-ejer) kunne arbejde tæt sammen om at specificere lige præcis den bedste løsning til understøttelse af alle de ønsker, der var til virksomhedens fremtidige redskab.

Den interaktive prototype sikrede, at jeg som projektdeltager hurtigt kunne begynde at demonstrere “funktionalitet” for diverse stakeholdere i projektet, og derved hurtigt få en masse feedback som kunne inddrages i specifikationen (prototypen) tidligt i processen. Dermed blev en masse iterationer af løsningen foretaget inden den første reelle stump kode blev skrevet. Ud over at jeg kunne demonstrere funktionalitet til stakeholdere, kunne jeg også bruge værktøjet til at præsentere det fremtidige redskab for virksomhedens topledelse, der på en nem og overskuelig måde kunne navigere rundt i deres fremtidige løsning, og dermed få en tidlig føling med den løsning de var igang med at købe. Det gjorde det endnu nemmere at få opbakning til projektet.

Denne måde at specificere og designe virksomhedens redskab på står kontrast til, hvis vi havde forsøgt at beskrive features, workflows og designs på et stykke papir i en flad kravspecifikation - det ville ikke have givet en look-and-feel oplevelse for projektets stakeholdere, ej heller havde det styrket projektets kollaboration. Det havde formodentligt blot skabt et dokument som kun få ville have læst (og forstået) - og helt sikkert ikke topledelsen!

Det er min klare holdning, at første version af virksomhedens nye løsning rammer plet ift. ønsker, forventninger og krav - en virkelighed jeg sjældent har set når vi har kodet ud fra en detaljeret kravspecifikation. De iterationer der er kørt igennem inden kodningens opstart, og den nemmere opstart på den reelle kodning (grundet et godt og forventningsafstemt forarbejde) gør, at jeg mener at brugen af den interaktive prototype har sparet virksomheden for en række udgifter der ville været kommet med tilpasninger/ændringer til kravspecifikationen, samt formodentligt en lang række change-request til den løsning, der vil være resultatet af kravspecifikationen. Oven i det selvfølgelig også de sparede frustrationer i projektet, grundet den mulige "lost in translation" fra kravspecifikationen.

Som lovet i starten, vil jeg løfte sløret for hvilke værktøj vi har brugt i dette projekt. Vi har benyttet tjenesten Axure, der har payoff’et: “Wireframing, prototyping and documentation tools needed to make informed design choices, persuade any skeptics, and document your design... and maybe win a few fans along the way“. Det er meget rammende for vores oplevelse af værktøjet, og ikke mindst vores arbejde med at designe og specificere virksomhedens nye digitale redskab i denne tjeneste. Så Axure kan få de varmeste anbefalinger fra min side, og jeg håber det også kan bidrage til jeres fremtidige udviklingsprojekter. Ligeledes passer værktøjet også godt ind i en agil kontekst - hvor den kollaborative brug af værktøjet underbygger flere af pointerne fra det agile manifest fx: "Individuals and interactions over processes and tools” og "Customer collaboration over contract negotiation”.

Der findes sikkert en masse lignende tools - og også mange andre mock-up værktøjer - og som altid er værktøjet ikke det vigtigste. Det vigtigste er at man sørger for at arbejde med et værktøj, der skaber værdi i processen. Værdien i arbejdet med mock-ups og interaktive prototyper ligger i min optik i at få billedliggjort og diskuteret de ønsker, forventninger og krav virksomheden har til sine ønskede løsninger. I den proces siger et billede mere end tusinde ord - og ligeledes gør det også processen sjovere, mere overskuelig og ikke mindst også meget mere omkostningseffektiv.

Kommentarer (1)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere