Den fjerde statsmagt behøver offentlige dataservices til at vogte demokratiet

Når man snakker om den fjerde statsmagt (pressen/massemedierne), har man traditionelt tænkt i de traditionelle baner i form af artikler, nyhedsudsendelser og blogs.

Men efterhånden som mashups og webservices generelt bliver en naturlig del af vores tilgang til informationer, bliver de dataservices, som det offentlige stiller til rådighed en naturlig og nødvendig forudsætning for, at den fjerde statsmagt kan udfylde sin rolle som "demokratiets vogtere" mod staten/det offentlige system.

Sorte pletter

F.eks. havde jeg i sidste uge kontakt med en avis, som på deres hjemmeside, ønskede at præsentere de sorte pletter på vejene. Myndigheden, som er i besiddelse af disse informationer, ønskede ikke at udlevere dem, fordi de kunne bruges til at slå nogle borgmestre eller andre ansvarlige i hovedet med. Avisen formål med mashupen var, at borgerne kan se, hvor de sorte pletter er og derved undgå disse i deres hverdag.

Dette blot et eksempel på hvordan en dataservice kan bruges af den fjerde statsmagt til at lave mashups, der giver værdi til borgeren og som er med til at give den fjerde statsmagt flere facetter at spille på.

Dataservices letter tilgangen til offentlige data

Hver gang et massemedie har problemer med at få adgang til offentlige data, er det et eksempel på, at staten sætter hindringer i vejen for, at den fjerde statsmagt kan udfylde sin vogterrolle.

I stedet for at lave en engangs-løsning hver gang et massemedie har behov for offentlige data eller helt nægte dem adgang til disse data, kan de offentlige myndigheder lige så godt forberede sig på i morgen, ved allerede nu at lave en naturlig og genbrugelig tilgang til deres data gennem dataservices. I tilgift kan Det Digitale Danmarks lange hale benytte disse dataservices til snævre mashup's.

Jeg har tidligere advokeret for, at offentliggørelse af myndighedens data, skal være en del af resultatkontrakten, ovenstående argumentation underbygger blot dette behov.

Jeg gentager gerne: "Alle offentlige myndigheder bør have et princip om, at information offentliggjort på deres hjemmeside også skal offentliggøres som dataservices."

Kommentarer (2)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#1 John Gøtze

Du har jo ganske ret, Henrik. Men kæden knækker midtvejs, synes jeg. At en myndighed ikke vil udlevere data er jo ikke et spørgsmål om dataservices eller ej, men om myndighedens offentlighedspolitik. Dataservices er som sådan 'kun' et teknisk spørgsmål; vigtigt, ja, men som sådan ikke knyttet til hovedproblemstillingen: At myndigheden 'sidder' på sine data.

Med Offentlighedskommissionens 1520-betænkning er der lagt op til yderligere afdemokratisering af myndigheds-Danmark; hvis kommissionens anbefalinger implementeres, kan myndighederne blot sige 'vi har ikke tid', når deres data forespørges.

Højhastighedskomitéens udspil tager slet ikke stilling til dette, hvilket undrer, nej skuffer, mig meget.

Lad os da få nogle mere håndfaste principper i spil. Lad mig komme med et par eksempler:

  1. Konsulentrapporter betalt af myndighederne og af udredningskarakter skal offentliggøres.

  2. Myndighedschefernes resultatkontrakter skal offentliggøres (i et standardformat).

John

  • 0
  • 0
#2 Henrik Hvid Jensen

Også enig i at Dataservices ikke løser hovedproblematikken. Det er kun en let og genbrugelige måde for myndigheden at offentliggøre deres data, men med generelle dataservices udviklet, så ryger argumentet om "vi har ikke tid".

Det er måske ikke i myndighedens interesse at miste dette argument, men det er i høj grad i offentlighedens interesse at massemedierne let har adgang til iformation der kan bruges til at udfylde deres vogterolle

  • 0
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere