bloghoved kristian hjort-madsen

Den bedste it-strategi tager medarbejdere og kunder med på råd

Som tidligere management konsulent har jeg set lidt for mange flotte it-strategier samle støv på et hjørnekontor. For virksomhederne er det ikke bare spild af penge, det er også meget demotiverende at have en flot og højtflyvende strategi uden at se den blive til virkelighed.

Strategier og visioner har alt for længe været defineret fra topledelsen og ned. Men den rivende udvikling, vi har været og fortsat er vidne til, har grundlæggende ændret denne præmis. Mange af de opgaver, der før primært lå hos topledelsen, er elimineret, og kravet til hastigheden af virksomhedens innovation er sat markant i vejret.

I dag skal ikke bare lederne, men hele organisationen, have fokus på både at gøre tingene bedre og levere idéer til den ønskede fremtidige retning. Der er brug for input fra alle virksomhedens kontakter til omverdenen. Når en engageret servicedesk er i konstant kontakt med kunder og leverandører, og disse kunder og leverandører i stigende grad deltager i innovationsprocesserne, er visioner og strategier ikke længere kun et tema for direktionen. It-strategierne skal demokratiseres i virksomheden.

Forandringshastigheden er i de fleste sektorer steget eksponentielt som følge af nye forventninger fra forbrugere til bekvemmeligheden i interaktionen med produktet, fra automatisering af processer og gennem øgede krav fra lovgivere – både nationalt og internationalt.

Samtidig giver de nye teknologiske muligheder nye konkurrenter. Det mærker vi i finanssektoren, når eksempelvis en aktør som Facebook får licens til at drive e-bank. Pludselig er det sociale medie en konkurrent på finans-it – en tendens, der kun vil fortsætte. For at overleve i denne nye verden, kræver det, at hele organisationen forstår dette grundvilkår og er parat til at handle effektivt, når en ny tendens viser sig.

Udnyt organisationens indsigt

Derfor er det heller ikke længere nok, at det kun er direktionens blik for udviklingen, der er styrende i virksomheden. Der er brug for alle medarbejderes input for at være på forkant med næste teknologiske landvinding. Udviklingen kan komme fra start-ups i udlandet, der kan vise sig som en trussel eller en ny mulighed, eller fra big data, social, mobile og cloud, som skaber nye sammenhænge og økosystemer.

Der er ingen, der kender en organisations it-platforms styrker og svagheder bedre end de systemejere, der har fingrene i substansen til hverdag – derfor skal de involveres i strategiarbejdet.

Eksperter fokuserer dog ofte på enkeltdele af det store billede. Derfor er det vigtigt, at man i strategiprocessen holder fokus på det samlede mål, og at organisationens ekspertviden hele tiden sættes ind i denne kontekst. Således bliver den forretningskritiske indsigt inddraget samtidig med, at alle medarbejdere – fra top til bund – opnår en dybere forståelse af virksomhedens samlede strategi.

Inddrag omverdenen og sociale værktøjer

For at styrke strategiarbejdet bør man også kigge eksternt og inddrage aktører fra hele sit økosystem – sine kunder og samarbejdspartnere. Deres oplevelser og input er centrale for at fastholde og fremtidssikre ens egen relevans og for sikre, at man ikke blot løfter sin egen virksomhed, men også løfter og former det økosystem, man er en del af. Etablerede sandheder i organisationen kan ofte kun udfordres udefra, og fra dette perspektiv kan både eksisterende svagheder og nye potentialer afdækkes.

Derfor skal en god strategi testes ofte og ’sælges’ løbende gennem processen. Dette kan man med fordel gøre gennem sociale medier internt i virksomheder og i de udvidede økosystemer. Ved at teste delresultater og observationer med medarbejdere og kunder, sikrer man en mere robust strategi. Gennem hurtige feedback loops bliver elementerne i strategien raffineret, samtidig med, at strategien bliver forankret i organisationen, så man hurtigere og mere effektivt opnår sine mål.

Gør strategiprocessen agil og involverende

I dagligdagen arbejder jeg efter disse principper med at gøre strategiprocessen agil og involverende. Jeg inddrager en lang række af vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere og trækker på deres indsigt og oplevelser. Processen sætter retning og formidler den løbende, men vigtigst af alt skaber den parathed og agilitet, som virksomheden har behov for, når nye muligheder og udfordringer opstår.

En god it-strategi er en opdateret it-strategi. I en hyper-konkurrencepræget verden, der ændrer sig hurtigere og hurtigere, bør opdateringen af strategier i princippet finde sted i samme øjeblik, der sker markante forandringer i virksomhedens interne eller eksterne situation. Og for at være klar til disse omvæltninger, tror jeg på, at man er nødt til at trække på hele organisationen for at identificere sine udfordringer hurtigere og realisere sine løsninger. Det handler i dag i højere grad om at være agil og robust end om at være stor og stærk. Den, der kan bevæge sig hurtigst og mest omkostningseffektivt mod nye muligheder, er også den, der høster gevinsterne – og det kræver en it-strategi, der tager medarbejdere og kunder med på råd.

Kommentarer (7)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#2 Jan Andersen

Jeg oplever at mange danske virksomheders it-strategi har en Microsoft-strategi som sit omdrejningspunkt og binder dermed manøvredygtigheden op på én leverandør. Jeg vil håbe, at flere indlæg som dit kan påvirke den tendens til det bedre.

  • 2
  • 0
#4 Claus Bobjerg Juul

Min oplevelse er at mange virksomheder ikke har en formel måde hvorpå de ansatte kan fremsætte deres ideer på. De er tit henvist til at tale med den nærmeste leder, og hvis denne ikke forstår ideen eller syntes den er god så dør ideen der, om den så er god eller dårlig. Du kunne tænkes at med de rette supplerende informationer, at ideen kunne vise sig at være noget værd.

  • 0
  • 0
#7 Kristian Hjort-Madsen

God pointe angående udfordringerne med hierarkiet! Vi skal nedbryde de traditionelle cementlag i mange virksomheders organisering, hvis strategier skal være effektive og agile. I Roskilde lavede vi sidste år en formel strategiproces for vores teknologi-platform, hvor vi flere gange bloggede på vores interne intranet om observationer, trends og hypoteser for at give alle mulighed for at deltage med tidlig feedback, og hvor vi involverede medarbejderne direkte i den formelle strategiproces.

  • 1
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere