Datalogernes mor

I den sidste tid har man virkelig kunnet mærke at datalogisk institut i Århus forsøger at forbedre sig på en række punkter i forhold til PR, frafald og forhold for de studerende. Jeg har tidligere skrevet om datalogmagasinet som KOMMUNIKEREDE om datalogisk forskning, hvilket jeg er meget imponeret over - et meget professionelt og fornuftigt udseende magasin.

Det sidste tiltag, som har set dagens lys er bestemt mit favorittiltag - et tiltag, som virkelig har potentiale til at hjælpe på både studiemiljø, optag og frafald. Som et resultat af en studiemiljøundersøgelse fandt man ud af at det stod skidt til med de studerendes trivsel og det har man taget konsekvensen af og ansat en manager for de studerende.

Målet med denne manager er at sætte fokus på og forbedre trivslen og studiemiljøet og højne gennemførselsprocenten. Det sidste er der hårdt brug for, da der er en del, som falder fra allerede på bachelordelen af datalogistudiet.

Jeg har snakket med denne nye manager eller som hun selv nævner den nye "mor" for datalogerne, Karina Svanborg, og hun er godt i gang med forbedringer på en lang række punkter. Da jeg besøgte Karinas kontor var en kæmpe tavle overtegnet med gode ideer som kan forbedre oplevelsen af datalogistudiet for de studerende og listen er alenlang! Listen indeholder både punkter på den korte bane og den lange, og Karina selv er meget ambitiøs omkring, hvilke resultater hun gerne ser.

Karina ser 4 overordnede kategorier af indsatsområder:

  • information og vejledning
  • faglige studierammer
  • sociale studierammer
  • fysiske studierammer

Og hun er så bredt favnende at hun under "information og vejledning" også tager information til kommende studerende, så det er "de rigtige", der søger ind på studiet forstået som at når man ved hvad studiet går ud på er det nemmere at gennemskue om det er noget for en selv.

Derudover er der sat fokus på både pædagogikken og de sociale aktiviteter - fokusområder som i høj grad tidligere har været op til den enkelte involveret i aktiviterne. Nu er der så måske hjælp at hente.

De konkrete tiltag, som allerede er sat i gang eller er på vej, omfatter opdateret information på instituttets nye hjemmeside, studieforberedende workshops, karrierevejledning, kandidat og speciale-forberedelse, opstart af en studenterforening med tilhørende studenterportal samt et kig på den fysiske indretning i arbejdslokalerne for de studerende.

Og fordi Karina har en baggrund i antropologi, starter hun ud med at studere studiemiljøet ved at deltage i tutormøder og fredagscafeer - hun tager ud og møder de studerende, hvor de er.

Kvinderne tager Karina sig også af, da hun nu er blevet tovholder på it-camp for piger - et projekt, som jeg i hvert fald har tænkt mig at holde godt øje med. Som tidligere arrangør af campen har jeg den stadig som et hjertebarn.

Jeg bad Karina præsentere sig selv og dette er hvad hun skrev:
Uddannelse:
Jeg er cand.It - med en bachelor i antropologi og en overbygning i ITO, Informationsvidenskab.

Interessen for mit arbejdsområde:
Jeg finder stillingen som studiemanager utrolig interessant, fordi den giver mig mulighed for at arbejde med mennesker, og en stor kompleksitet af menneskelige behov, i min dagligdag - både studerende, undervisere og de øvrige medarbejdere på Datalogisk Institut. Og så har jeg mulighed for at bruge min antropologiske baggrund ved at jeg løbende skal undersøge, hvilke behov der gør sig gældende i en stor mangfoldighed af forskellige studerende med forskellig tilgange til deres studie. Et vigtigt element i antropologien er netop at kunne sætte sig i andres sted. Det er spændende at arbejde med, hvilke udfordringer, vi har at gøre med - og det er meget meningsfuldt at arbejde med, hvordan man kan forbedre trivslen.

Min it-overbygning er en klar fordel i jobbet, da jeg kan relaterere til de studerendes daglige studiearbejde. Det er selvfølgelig væsentligt, at jeg både kan snakke med de studerende om de mere sociale og personlige elementer og det faglige. Min cand.it gør, at jeg kan "følge med" her på stedet.

Personligt synes jeg det er helt fantastisk at datalogerne har fået en manager - ikke mindst fordi Karina virker som en kompetent, ambitiøs og fornuftig kvinde, der nok skal få sat nogle ting i gang OG få fulgt dem til dørs. Jeg håber, hun kan holde til de mange forventninger og også får prioriteret opgaverne så hun kan overkomme jobbet uden at gå ned med stress - hun får i hvert fald nok at lave.

Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere
IT Company Rank
maximize minimize