CO2-beregner i skyen

I det seneste DMUnyt fra Danmarks Miljøundersøgelse (DMU) er beskrevet en CO2-beregner, udviklet til KL og Klimaministeriet. Med CO2-beregneren får kommunerne et værktøj til at måle deres indsats fra år til år ? og til at planlægge, hvor og hvordan indsatsen kan forbedres

Et sikkert udemærket initiativ især her op til klimakonferencen.

Ikke download men Cloud Computing!

I lyset af det offentliges årelange strategi om serviceorientering, havde jeg gerne set, at en sådan løsning ikke var et  download-program, der skal installeres og supporteres hos alle kommuner og andre interessenter, Men i stedet var en Cloud Computing-applikation tilgængelig som SaaS på internettet?

Der vil sikkert komme over 1.000 downloads og man vil opleve alle de kendte problemstillinger, såsom

  • Installation af nye versioner samtidig hos alle kommuner og andre interessenter eller alternativt support af mange versioner
  • CO2-data vanskeligt tilgængelige for [Det Digitale Danmarks lange hale](/artikel/9667-hvem-repraesenterer-det-digitale-danmarks-lange-hale) (CO2-data ligger spredt på 1.000 forskellige computere uden mulighed for f.eks. at lave en geografisk visning over kommuners CO2-belastning)
  • Drift af hardware hos alle installationer
  • osv.

Klimakonferencen forøger relevansen af Cloud Computing

I lyset af klimakonferencen kan det være en mulighed at stille denne CO2-beregner til rådighed internationalt. Her snakker vi om mange 100.000'er af brugere/downloads hvilket kun underbygger attraktiviteten ved en Cloud Computing løsning.

Behov for offentlige retningslinier for Cloud Computing

Formålet med dette indlæg er ikke at pege fingre, men derimod at dokumentere at det allerede i dag er relevant for det offentlige at udbyde SaaS.

Det er derfor nødvendigt, at det offentlige begynder at tænke Cloud Compting ind som en naturlig del af løsningspaletten og første trin må være klare offentlige retningslinier for hvornår og hvordan Cloud Computing er den rette løsning.

admin adminusers billede

Kommentarer (0)

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer