Torben Mogensen header

Brugerbetaling på universiteterne?

Rektorerne på Århus Universitet og CBS foreslår, at der indføres brugerbetaling på de videregående uddannelser. Deres argument er, at universiteterne har for få penge at arbejde med, og at brugerbetaling kan afhjælpe dette. Desuden mener de, at der er en vis rimelighed i, at folk med høj uddannelse betaler lidt tilbage til samfundet (her repræsenteret ved universiteterne). For ikke at videregående uddannelser kun bliver for de riges børn, foreslår de, at betalingen udskydes til efter uddannelsens afslutning ligesom tilbagebetaling af studielån.

Jeg kan ikke være uenig i, at universiteterne har dårlig økonomi. Man skaber ikke eliteuniversiteter ved at slå mindre universiteter sammen (som man gjorde ved universitetsreformen) eller ved at måle produktion (i form af antal gennemførte eksaminer og antal publicerede artikler). Hvis man ser på de bedste universiteter i verden, så ser man, at de ikke nødvendigvis er kæmpe store, men at de dels har mange penge og dels kan vælge og vrage blandt et ansøgerfelt, der er langt større end antallet af optagne studerende (og ditto, når de skal ansætte forskere/undervisere).

Da danske universiteters indtjening er direkte proportional med antallet af gennemførte eksamener, så er det urealistisk at forvente, at universiteterne vil fravælge størstedelen af ansøgerne – det vil reducere deres indtjening markant. Det er også i modstrid med forligspartiernes mål om, at flere skal gennemføre en videregående uddannelse. Derfor kommer de to herrer med deres forslag om en alternativ indtægtskilde.

Hvis vi sammenligner med lande (f.eks. USA), hvor brugerbetaling på universiteterne er normen, så opdager man to faktorer, der er væsentligt anderledes end i Danmark:

 1. Lønforskellen mellem højtuddannede og folk uden længere uddannelse er meget større. Derfor er det en god investering at tage en lang uddannelse, selv om man skal betale for den.
 2. Højtlønnede bliver ikke i samme grad som i DK flået i skat, så gevinsten ved en højere bruttoløn er større.

Alt i alt betyder det, at gevinsten ved at tage en lang uddannelse er langt mindre i Danmark end i de lande, hvor brugerbetaling er almindelig. Hvis man indfører brugerbetaling, bliver denne gevinst endnu mindre, og incitamentet til at tage en lang uddannelse også.

Så jeg synes kun, at brugerbetalt uddannelse er en god ide, hvis man reducerer de jantelovsinspirerede udligningsmekanismer, som det danske løn- og skattesystem er gennemsyret af. Jeg har tidligere foreslået en skatterabat proportional med uddannelsesniveauet. Hvis en sådan indføres, synes jeg, at det er helt i orden med brugerbetaling, men ellers ikke.

Men allerhelst så jeg, at staten holdt op med at se på uddannelse som en udgift og i stedet se på det som en investering, hvor pengene kommer mange gange retur.

Kommentarer (29)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Peter Lind

Men allerhelst så jeg, at staten holdt op med at se på uddannelse som en udgift og i stedet se på det som en investering, hvor pengene kommer mange gange retur.

Også her - men det har lange udsigter. Over de seneste 15 år (og sikkert endnu længere) har staten udelukkende skåret på universiteterne og skubbet dem mere og mere i retning af en eksistens som pølsefabrikker - mens politikkere har snakket om hvordan uddannelse og "know-how" er Danmarks styrke.

 • 0
 • 0
Jacob Christian Munch-Andersen

Du må bestemme dig Torben, vil give penge eller vil du tage penge? Det virker ret tosset først at tage penge for uddannelsen for efterfølgende at smide milliarder i skatterabat efter de samme mennesker. Og det virker i øvrigt meget lidt fair at give skatterabat alene på baggrund af uddannelse.

Læs ordene fra AAUs rektor her: http://www.business.dk/oekonomi/krav-om-brugerbetaling-paa-universiteterne

Specielt følgende passage er vigtig, men er udeladt af de fleste medier:

I Australien har man et system, hvor den enkelte betaler gennem et lån, som betales over ti år, men med et maksimum i forhold til indkomst. De personer, som ikke får det vellønnede job, kommer ikke til at betale i samme omfang som dem, der får det vellønnede job.

Det står der ikke direkte, men man må formode at han dermed mener at vi bør indføre et system som ligner det australske. Det er en ret afgørende detalje, da den forhindrer at man kan falde i et økonomisk hul hvis det ikke lykkes at få et højtlønnet job efter endt uddannelse. Og det gør selvfølgelig også at man ikke behøver at være bange for betalingskravet blot fordi man er fattig.

Man kan sige meget grimt om brugerbetaling, men det er bedre end underbetaling. Givet en model hvor man fx får lagt 5 procentpoint til mellem- og topskatten indtil gælden er betalt, og så i øvrigt ikke skal betale en krone så længe man ikke betaler mellemskat, er jeg i hvert fald positivt indstillet.

 • 0
 • 0
Per Sikker Hansen

Er det ønsket fra universitetets side at vi skal have halvt så mange, men dobbelt så dygtige, højtuddannede? For ellers kan jeg ikke se pointen.

Hvis folk fra trange kår ikke skal have mulighed for uddannelse, er vi så forberedte med ufaglærte arbejdspladser til dem? Ellers går de hen og bliver en byrde, og en endnu større udgift, for samfundet, end hvis vi havde betalt deres uddannelse.

Kan vi leve med færre, men dygtigere, læger på vores i forvejen underbemandede hospitaler?

 • 0
 • 0
Peter Makholm Blogger

Hvis en række ledere i den danske universitetsverden vil oprette et privat-universitet, skal det så ikke være dem tilladt?

Selvfølgelig på vilkår der ligner muligheden for at oprette private institutioner på de lavere uddannelsesniveauer.

Et velfærdssamfund behøver ikke at betyde at vi stiller hindringer i vejen for folk der kan betale eller tør løbe risikoen ved at tage et personligt lån (selvom det klassisk set udlægges sådan...).

 • 0
 • 0
Jacob Christian Munch-Andersen

Hvad vil I (Per og Jonas) så gøre? Er det bedre at regeringen bare fortsætter med at sjofle universiteterne?

Hvis I vil give de dårligst stillede bedre vilkår så er det mere i SU der skal til, den falder nemlig hvor økonomien er trang.

Og har I overhovedet læst mit indlæg? Den foreslåede model rammer netop ikke de dårligst stillede, den rammer muligvis nogen som har været blandt de dårligst stillede, men ikke før de er rykket ud af denne kategori.

 • 0
 • 0
Peter Lind

@Peter: Private universiteter er en fantastisk måde at sikre, at de fattigste i samfundet ikke har adgang til den bedste uddannelse og derved bliver holdt hvor de er - samtidig med at man sikrer at den offentlige uddannelse bliver dårligere og dårligere på grund af lærerflugt.

Nej, det skal ikke være tilladt at oprette privat-universiteter - det er en fantastisk dårlig ide.

 • 0
 • 0
Peter Lind

@Jacob: så i stedet for at løse det egentlige problem (at politikerne slagter universiteterne i stedet for at støtte dem) vil du hacke en løsning sammen?

Det er ikke et spørgsmål om at være mest lige, det er et spørgsmål om at give alle lige muligheder og derved skabe et mere dynamisk samfund. Støtter vi de offentlige universiteter ved at give dem muligheden for at bedrive ordentlig forskning og uddanne folk ordentligt, så tilfører vi samfundet langt mere værdi end hvis vi lader de offentlige universiteter forfalde til fordel for private.

 • 0
 • 0
Peter Lind

Hvis du kan få hævet skatten med 10 - 20 mia. og sørge for at pengene går til undervisningssektoren så er jeg helt igennem for.

Evt. bare ændre i finansloven så tingene bliver fordelt lidt anderledes, kan vel gøre det.

Men hvis ikke det kan lade sig gøre, ja så vil jeg hellere have et hack end ingenting.

Nu er det gode ved hacks jo at de altid kommer tilbage og bider en i måsen. Hvis du om tre-fem år får valgt nogle politikere, der faktisk gerne vil give universiteterne det ekstra de har brug for, så vil du stå i en rigtig dårlig situation hvis du lige har indført private universiteter. Dit hack, der skulle få legacy-systemet til at fungere lidt bedre, vil nu gøre det umuligt for dig at hæve standarden på de offentlige universiteter fordi:
- de private universiteter vil have bedre prestige og dermed tiltrække bedre lærere
- du næppe kan tillade dig at underminere de private universiteter økonomisk ved at gøre det meget mere attraktivt at vælge de offentlige

Det er muligt dit hack varmer i bukserne nu og her, men det kommer temmelig sikkert til at føles rigtig koldt senere hen og du kommer givetvis til at fortryde det, ligesom de fleste af os fortryder privatiseringen af sundhedsvæsen og desto lige.

 • 0
 • 0
Peter Makholm Blogger
 • du næppe kan tillade dig at underminere de private universiteter økonomisk ved at gøre det meget mere attraktivt at vælge de offentlige

Se det er en stråmand. Selvfølgelig kan vi da det.

Vi skal have viljen til at tilbyde verdens bedste offentligt financieret uddannelsessystem. Vi skal ikek kun have viljen til at tvinge alle ned på laveste fællesnævner.

 • 0
 • 0
Peter Makholm Blogger

Det er næppe eksistensen af private aktøre på sundshedsvæsnet der har kørt det offentlige sundshedsvæsen i sænk. I det omfang at privathospitalerne har haft en indvirkning er at man har ydet dem statsstøtte ved at give folk ret til at vælge privathospitaler på det offentliges regning.

Men nej, man skal ikke have ret til at gå gratis på et privatuniversitet bare fordi man ikke kan lide optagelseskriteriet på de offentlige uddannelser. Vi kan diskuterer om man skal kunne overføre taxameter-penge, men hverken privathospital eller privatuniversitet bør modtage flere penge eller hurtigere penge end det tilsvarende offentlige udbud.

Det offentlige skal sikre at alle her mulighed for at få en god uddannelse og aller helst skal de have velvilje til at konkurrere med private aktøre så også de alermest resursestærke ønsker at benytte de offentlige udbud.

Men at tvinge alle til mindste fællesnævner på et eller andet plader-socialistisk argument er kun til skade for samfundet. For hvorfor gør noget ekstra, hvis samfundet alligevel sørger for at alle skal være lige i hoved og røv!

Men det kræver også en holdningsændring hos det offentlige. Vi skal ville udbyde services af en høj kvalitet. Vi skal lade de ansatte tage ansvar for deres arbejde. vi skal turde gøre det endnu bedre istedet for at stræbe efter mindste fællesnævner.

Og offentlige eliteskoler tak. Der er ikke noget mere sørgeligt end folk med hovedet godt skruet på, som er blevet underkuet gennem hele deres uddannelse, fordi 'alle skal følge med'. Sørg dog for at alle elever får udfordringer på deres niveau.

På universitetsniveau, lad os få noget at stræbe efter. Hvis en række universitetsrektore mener at de kan gøre noget bedre ved at oprette privatuniversiteter, så lave os bevise at de tager fejl på lige præmisser. På folkeskoleniveau bør vi afskaffe forskrækkelsen for lærer der ønskker at gøre det bedre. Geninfør institutioner som Statens Pædagoiske Forsøgscenter - på alle uddannelses niveauer.

Kun således får vi et førende, inspirerende, levende uddannelsessystem. Ikke ved at tvinge resursestærke personer ned på niveau med de resursesvage - hvadend resurserne er økonomiske, sociale eller eller kundskabsmæssige.

 • 0
 • 0
Jarle Knudsen

Rektorerne på Århus Universitet og CBS foreslår, at der indføres brugerbetaling på de videregående uddannelse

IMHO alle der er for brugerbetaling på universitetet (og uddannelsen) skal starte trenden og betaler tilbage det der har kostet at uddanne dem, omregnet til dagens værdi plus renter.

 • 0
 • 0
Jacob Christian Munch-Andersen

Evt. bare ændre i finansloven så tingene bliver fordelt lidt anderledes, kan vel gøre det.

Du må da som minimum kunne pege på et område hvor man kan tage pengene fra. Sygehusene? Den offentlige transport? Politiet? Hvis du kræver flere penge til universiteterne men ikke engang har et forslag til hvor pengene skal komme fra så er du da i den grad en hykler.

 • 0
 • 0
Peter Lind

Men at tvinge alle til mindste fællesnævner på et eller andet plader-socialistisk argument er kun til skade for samfundet. For hvorfor gør noget ekstra, hvis samfundet alligevel sørger for at alle skal være lige i hoved og røv!

Hvilket pladder-socialistisk argument?

Men det kræver også en holdningsændring hos det offentlige. Vi skal ville udbyde services af en høj kvalitet. Vi skal lade de ansatte tage ansvar for deres arbejde. vi skal turde gøre det endnu bedre istedet for at stræbe efter mindste fællesnævner.

Jeg er enig, jeg ved blot ikke hvem det er du argumenterer mod: hvem er det, der stræber efter mindste fællesnævner? Det er ikke underviserne, det er ikke rektorerne, det er ikke dig eller mig ... hvem er det du mener stræber efter mindste fællesnævner?

Og offentlige eliteskoler tak. Der er ikke noget mere sørgeligt end folk med hovedet godt skruet på, som er blevet underkuet gennem hele deres uddannelse, fordi 'alle skal følge med'. Sørg dog for at alle elever får udfordringer på deres niveau.

På universitetsniveau, lad os få noget at stræbe efter. Hvis en række universitetsrektore mener at de kan gøre noget bedre ved at oprette privatuniversiteter, så lave os bevise at de tager fejl på lige præmisser. På folkeskoleniveau bør vi afskaffe forskrækkelsen for lærer der ønskker at gøre det bedre. Geninfør institutioner som Statens Pædagoiske Forsøgscenter - på alle uddannelses niveauer.

Enig.

 • 0
 • 0
Peter Lind

Du må da som minimum kunne pege på et område hvor man kan tage pengene fra. Sygehusene? Den offentlige transport? Politiet? Hvis du kræver flere penge til universiteterne men ikke engang har et forslag til hvor pengene skal komme fra så er du da i den grad en hykler.

Overbetaling til de private sygehuse, it-projekter i det offentlige, der fejler grelt og koster ufattelige mængder ekstra penge, spild af resurser i det offentlige fordi alt skal måles uden grund, omlægning til fri software hos bl.a. politiet ... der er mange steder hvor man kan hente penge hvis man er interesseret.
Skal du ikke overveje at passe lidt på med at gå efter manden i stedet for bolden?

 • 0
 • 0
Peter Lind

De fattige har ikke råd, derfor skal det ikke være tilladt

Stråmands-argument. At de fattige ikke har råd til uddannelse på privat-universiteter fører ikke til din konklusion "at tvinge alle til mindste fællesnævne". Det er kun tilfældet hvis alternativet til privat-universiteter netop er laveste fællesnævner - men som du selv påpeger

Vi skal ville udbyde services af en høj kvalitet. Vi skal lade de ansatte tage ansvar for deres arbejde. vi skal turde gøre det endnu bedre istedet for at stræbe efter mindste fællesnævner.

Privat-universiteter leder ikke automatisk til højere generel standard for viden i dette land - en holdning som den du giver udtryk ovenfor gør derimod. Hvorvidt vi er interesserede i at give fattige folk mulighed for uddannelse afgør på ingen måde om vi er nødt til at gå efter højeste eller laveste fællesnævner.

Der er intet i vejen for at have offentlige elite-universiteter - privat-universiteter er hverken nødvendige eller tilstrækkelige for at opnå gode universiteter.

Du tager grundlæggende fejl af to ting: at ville give alle lige muligheder for uddannelse og at ville give alle lige uddannelse. Vi kan gøre det første uden at sigte mod laveste fællesnævner.

 • 0
 • 0
Peter Makholm Blogger

[quote]De fattige har ikke råd, derfor skal det ikke være tilladt

Stråmands-argument.[/quote]Det var dig der fremførte det. Mener du at jeg misrepræsenterer dit indlæg?

Det var dig der indledte argumentation for ikke at tillade privat-universiteter med ordene (direkte citeret:

Private universiteter er en fantastisk måde at sikre, at de fattigste i samfundet ikke har adgang til den bedste uddannelse

Alle skal have adgang til en uddannelse af høj kvalitet. Jeg har viftet lidt med armene om hvad jeg finder nødvendigt for at sikre dette. Du virker ikke til at være uenig.

Hvis nogen er villig til at kaste en kvart million[0] om året efter en privat aktør, så kan jeg af hjertet ikke får mig selv til at mene at det ikke skal være dem tilladt på dansk jord. Om de så får en bedre uddannelse kan ikke få mit pis i kog, jeg er ikke engang sikker på at de har ret.

Jeg tror ikke at markedet er stort nok i Danmark til at udsulte det nuværende udbud af kvalificerede undervisere. Men jo, det har en mulighed for at presse lønmidlerne i det offentlige. Men nok ikke med de 10-20 mia I ellers har snakket om.

Om det giver et generelt løft af vidensniveauet i Danmark vil jeg ikke gætte på. Men måske kan det i højere grad fastholde folk der er villige til at betale og tror at de får noget ud af det i landet. Men jeg ved ikke om det er noget jeg vil lægge alt for meget i.

Alle skal have en uddannelse af god kvalitet. Men folk skal også have lov til at udnytte de resurser de nu engang har, om vi så taler om folk der er kvikke, rige eller bare gode til at bluffe.

0) En hurtig googelsøgning antyder at det er årsprisen på MIT

 • 0
 • 0
Peter Lind

Det var dig der fremførte det. Mener du at jeg misrepræsenterer dit indlæg?

Jeg havde satset på det var ret tydeligt at mit svar at du drager de forkerte konklusioner af mit argument - og når du så angriber de forkerte konklusioner kan det vel ikke være meget andet end en stråmand.

Alle skal have adgang til en uddannelse af høj kvalitet. Jeg har viftet lidt med armene om hvad jeg finder nødvendigt for at sikre dette. Du virker ikke til at være uenig.

Jeg er enig hvad angår de offentlige universiteter. Modsat dig tror jeg private universiteter vil have en dårlig indvirkning på offentlige universiteter (det er så vidt jeg ved tilfældet andre steder i verden hvor man har begge dele - de bedste universiteter er sjældent eller aldrig de offentlige).

Jeg har ikke noget imod at folk kan bruge deres penge på at få en bedre uddannelse - det kan du allerede i dag (få dig en coach/privat undervisning ved siden af studiet/etc). Jeg har noget mod situationen hvor vi udelukker en samfundsgruppe fra den bedste fordi de ikke har midlerne til den.
Hvis vi tillader privat-universiteter og de viser sig at være markant dårligere til at uddanne folk, så fint - intet problem. Jeg tror dog det er mere sandsynligt at et privat universitet vil satse på de mest lukrative studier (der hvor de studerende er flest og mest villige til at betale) og derigennem vil få større mulighed for at hyre de bedste hjerner til at undervise. Hvor ville du helst selv undervise, hvis du kunne vælge? Det offentlige universitet, der ikke har midlerne og heller ikke længere de bedste forskere, eller det private universitet, der har både midler og de fremmeste forskere?

Man kan så overveje, som du gør, om der decideret er et marked for det i Dk - et privat-universitet skulle nok satse mere på norden som helhed. Jeg tror dog ikke det er umuligt at få det til at løbe ordentligt rundt.

 • 0
 • 0
Peter Makholm Blogger

Jeg har ikke noget imod at folk kan bruge deres penge på at få en bedre uddannelse - det kan du allerede i dag (få dig en coach/privat undervisning ved siden af studiet/etc). Jeg har noget mod situationen hvor vi udelukker en samfundsgruppe fra den bedste fordi de ikke har midlerne til den.

Huh? bestem dig. Enten har du noget imod at jeg kan få en bedre uddannelse for penge eller også har du det ikke.

Med hensyn til hvor jeg helst ville gå? Jeg tror ikke at jeg ville give den million et fuldt financieret MIT-ophold tilsyneladende koster for at have fået en bedre uddannelse. Men det forhindrer mig ikke i at mene at folk skal have lov til det i Danmark. Jeg er ikke misundelig på folk der har flere penge end jeg har, jeg ønsker dem tværtom held og lykke.

Desuden mener jeg at de offentlige universiteter skal have midlerne uafhængigt af eksistensen af privatuniversiteter. Så derfor giver dit spørgsmål slet ikke mening.

 • 0
 • 0
Peter Lind

Huh? bestem dig. Enten har du noget imod at jeg kan få en bedre uddannelse for penge eller også har du det ikke.

Det er en falsk problemstilling. Jeg har noget imod at vi udelukker dele af samfundet fra visse uddannelser. Hvis alle samfundsgrupper kan komme ind på alle uddannelser (givet at de kan opfylde de normale krav ift karakter og relevant uddannelse) så står det dem frit for at bruge ekstra penge på deres uddannelse. Hvis vi på forhånd siger: "denne uddannelse er forbeholdt dem, der har stenrige forældre, og da du ikke har er du udelukket", så har vi et problem. Pt kan det ikke lade sig gøre for Joe fra ghettoen at låne en kvart million i banken uden videre - så det er ikke engang et spørgsmål om hvorvidt Joe vil løbe risikoen, muligheden er der de facto ikke.

Med hensyn til hvor jeg helst ville gå.

Jeg spurgte hvor du helst selv ville undervise - ikke hvor du helst selv ville gå. For nu at skære det ud i pap: tror du der vil være hjerneflugt fra de offentlige universiteter mod et privat? Eller vil de bedste undervisere blive på de offentlige universiteter på trods af privat-universiteters forsøg på at hyre dem?

Desuden mener jeg at de offentlige universiteter skal have midlerne uafhængigt af eksistensen af privatuniversiteter. Så derfor giver dit spørgsmål slet ikke mening.

Så vidt jeg kan se misforstod du spørgsmålet.
Derudover vil jeg stille spørgsmål ved chancen for at vi får politikere der BÅDE vil privatisere undervisning på universitets-niveau OG sende penge efter offentlige universiteter. Derfor finder jeg din holdning prisværdig men problematisk.

 • 0
 • 0
Peter Makholm Blogger

Nu skal jeg slet ikke undervise. Så atter engang må jeg afvise spørgsmålets præmis. Men jeg kan da tilføje at jeg er DIKU-drop out, oprindeligt til fordel for et job i det offentlige - go figure. Og nej, det var hverken prestige eller penge der fik mig til at skifte arbejde til et job i det private.

Jeg ved ikke om jeg misforstod dit spørgsmål, men jeg forsøgte at give udtryk for at jeg ikke anerkendte din præmis. Iøvrigt er jeg ikke fortaler for at vi skal privatisere undervisningen på de eksisterende universitetesuddannelser, men vi skal være åbne for at private aktøre vil skabe et suplement til de eksisterende tilbud. Hvis rektorerne på Århus Universitet og CBS ønkser at være primus motor for et sådan projekt, skal der selvfølgelig findes andre rektore til disse instutioner.

Iøvrigt er der allerede en lang række uddannelser der primært udbydes i privat regi. For eksempel pilot-uddannelsen, som ifølge Undervisningsministeriets UdannelsesGuiden (www.ug.dk) koster omkring trekvart million. En del af disse uddanelser er SU-berettiget, men kræver at man er istand til at spytte en del i kassen selv.

Iøvrigt finder jeg VTU's "Idéoplæg om private universiteter"[0] ret informativ i denne samenhæng. Private uddannelse på universitetsniveau er ikke helt ukendt i Danmark, men de store institutioner er tilsyneladende blevet nationaliseret med tiden. I fjerde og sidste afsnit diskuteres en række scenarier for etableringen af privatuniversiteter i Danmark, jeg er som sagt ikke tilhænger af model c (privatisering af eksisterende universitet), men de resterende finder jeg ikke noget problem ved.

0) http://vtu.dk/nyheder/andet-nyt/2010/ideoplaeg-om-private-universiteter-...

 • 0
 • 0
Jacob Christian Munch-Andersen

Overbetaling til de private sygehuse, it-projekter i det offentlige, der fejler grelt og koster ufattelige mængder ekstra penge, spild af resurser i det offentlige fordi alt skal måles uden grund, omlægning til fri software hos bl.a. politiet ... der er mange steder hvor man kan hente penge hvis man er interesseret.
Skal du ikke overveje at passe lidt på med at gå efter manden i stedet for bolden?

Du kan finde lidt penge her og der at spare, men de fleste kommer aldrig til at manifesterer sig som penge i statskassen, de gør blot at de relevante institutioner vil have lidt mindre svært ved at få økonomien og opgaverne til at hænge sammen. Du skal altså tage pengene fra dem når besparelsen kommer.

Min pointe er, landet er trængt økonomisk, det er ikke kun universiteterne der har brug for flere penge, når du giver penge til universiteterne er der andre trængende der ikke får dem, hvis der skal penge hen alle de steder hvor der er brug for dem så skal der højere skat til. Regeringen har snakket om effektivisering gennem de seneste 9 år, det har ikke ændret på at færre penge giver serviceforringelser.

 • 0
 • 0
Peter Lind

Nu skal jeg slet ikke undervise. Så atter engang må jeg afvise spørgsmålets præmis.

Det var et hypotetisk spørgsmål. Du er velkommen til at afvise præmisserne for argumentet men en pointe om at du ikke skal undervise er fuldstændig ligegyldig i den sammenhæng: pointen er at forestille sig situationen.

Jeg må indrømme at jeg langt fra er overbevist om ideen om private universiteter, men det springende punkt for mig hvorvidt alle (i princippet) kan få adgang til uddannelserne. Hvis man kan kvalificere sig og ellers komme i nærheden af de fornødne midler (i form af SU-lignende lån) så er det fsv fair at have de private universiteter.

 • 0
 • 0
Peter Lind

Min pointe er, landet er trængt økonomisk, det er ikke kun universiteterne der har brug for flere penge, når du giver penge til universiteterne er der andre trængende der ikke får dem, hvis der skal penge hen alle de steder hvor der er brug for dem så skal der højere skat til. Regeringen har snakket om effektivisering gennem de seneste 9 år, det har ikke ændret på at færre penge giver serviceforringelser.

Landet er trængt økonomisk nu - det var det ikke for to år siden og de forudgående 10 år. Det er ikke højere skat, der skal til, det er en regering, der ikke insisterer på universitet som pølsefabrik. En regering, der ikke synes det er smart at universiteterne skal præstere mere hvert år men samtidig skal spare minimum 2% på budgettet år. En regering, der ikke aflønner universiteterne efter STÅ og citater/artikler i de mest kendte tidsskrifter, men i stedet aflønner for kvalitet.

Spørgsmålet er så om vi nogensinde kan komme i nærheden af en regering i den stil. Hvis ikke, så er det meget muligt at brugerbetaling eller private universiteter er den eneste mulighed for at højne kvaliteten af forskningen og undervisningen.

 • 0
 • 0
Ehi Jeff
 • FOXX Finansiel Lån Tilbud *

   Vi giver lån til 3% rente, hvis du er interesseret i et lån, er du her ved
rådgive at fylde og returnere ansøgningsskemaet til denne Email (foxx.loanfinancialaid@gmail.com) alene for at vide, om du virkelig er interesseret i lån. Jeg er her for at lægge smil i alle triste ansigter.

FULDNE NAMMER:
ADRESSE:
LAND:
BELØB BEHOVET:
Lånets løbetid:
LÅNETS FORMÅL:
KØN:
CIVILSTAND:
MÅNEDLIGE BETALING:
TELEFONNUMMER:
EMAIL:

Ved at besvare disse detaljer til (foxx.loanfinancialaid@gmail.com)
vi skal gå videre til næste trin, hvilket er vilkårene og
plan for genbetalingsplan.

Mr. Howard M Colleman.

Telefon: +18475128241

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere