anders lisdorf bloghoved

Brug en portefølje af use cases til at finde den rigtige cloud-teknologi

De fleste organisationer har flere år på bagen og op til flere generationer af teknologier indenfor dørene. Det betyder, at de skal forholde sig til, dels hvordan de leverer nye IT-løsninger, dels hvordan de moderniserer de eksisterende. Derfor skal der ske en løbende tilpasning af organisationens IT-løsninger. Cloudteknologi er en måde at modernisere IT-porteføljen på, men man kan ikke bare springe ind og gøre det hele til cloud med et trylleslag. Hvis der således allerede er en forståelse for, hvad cloud kan, og at det har visse fordele, kan man bygge på den og gradvist indføre relevante cloudløsninger. Det handler om selektivt at bruge cloud med maksimal effekt.

Problemet er derfor, hvordan man selektivt bruger cloud, hvor det giver maksimal værdi for en minimal investering og risiko.

Løsningen er at opbygge en portefølje af potentielle løsninger eller use cases og udvælge dem, som giver mest værdi, og holde udkig efter lavthængende frugter for at skabe momentum. Der er selvfølgelig eksempler på en én til én-udskiftning af løsninger. Hvis man fokuserer på blot at udskifte infrastrukturelementer, skal man vælge en Lift and Shift-tilgang. For at få et optimalt udbytte skal man have forståelse af, hvordan cloudteknologi er forskellig, og hvordan man får denne til at virke. Nogle gange vil der kun være et delvist overlap mellem en eksisterende løsning og en potentiel løsning.

På samme måde med use cases. Her handler det også om, at man kigger sig selv i øjnene og spørger, om man fortsat skal gøre tingene på denne her måde. Det kunne være, at man skulle overveje, om det nye BI-system også skulle printe økonomirapporter ud på de arkaiske matrixprintere på firmaets lagre, eller om man kunne understøtte rapporteringsbehovet på en anden måde. Omvendt skal man også have føling med, hvilke nye muligheder der er. Man kunne overveje om konversationelle interfaces kunne optimere brugen af data eller bruges som indgang til support.

Kapabilitet

Det er derfor ikke helt ligefrem overhovedet at komme frem til en liste af potentielle projekter, man kan fokusere på. Ved at ændre fokus til kapabiliteter, som skal understøttes, kommer man ud over at stirre sig blind på, hvordan tingene fungerer i dag, og får det drejet over på, hvad der er behov for. Ordet kapabilitet er en anglicisme fra det engelske capability, som betyder evnen til at gøre noget. Så det, vi fokuserer på, er evnen til at gøre noget med IT. Eksempler på kapabiliteter er visualisering, som er evnen til grafisk at præsentere tal. Denne kan understøttes af forskellige løsninger fra Excel til PowerBI eller Tableau. Men først, når vi får fokus på, hvad det er for en evne, vi har brug for, kan vi begynde at stille skarpt på, hvordan vi kan optimere den. Et andet eksempel er brugerstyring, som også kan løses på mange måder – igen rangerende fra Excel over Microsoft AD til Okta. Ved at fokusere på kapabiliteten kan vi også lettere planlægge den gradvise overgang fra et målbillede til et andet.

Men før vi når så langt, er det vigtigt at finde ud af, hvordan man udvælger de rigtige cloudprojekter. Her skal man kigge på gevinster og risici og bygge en scoringsmodel op omkring disse. For at identificere relevante gevinster bør man kigge på organisationens overordnede formål eller forretningsmodel. Hvis det er hurtigt at levere nye løsninger, kunne et parameter være time-to-market. Hvis det handler om at spare penge, kunne omkostningsreduktion være et eksempel. Der skal også indgå en risikoanalyse, der på et overordnet niveau kan give en indikation på, om det er lidt eller meget risikabelt. Her kan man vælge at bruge den amerikanske FIPS 199-standard til at klassificere, hvilken påvirkning af organisationen den kan have. Denne standard klassificerer systemer i tre niveauer: lav, medium og høj. Dette sker på tværs af fire parametre: forretningsprocesser, organisationelle aktiver, finansielle tab og skade på individer. Vurderingen går således på hvorvidt en fejl i systemets funktion vil kunne påvirke disse parametre. Det er et godt groft udgangspunkt for om det er et højrisiko system.

Lavthængende frugter

Når man har lavet en score for gevinster og risici, mangler man bare at holde dem op imod omkostningen for at få input til udvælgelse. Her vil man hurtigt kunne se de lavthængende frugter. Men scoringen er kun en hjælp, da der vil være andre, mere flygtige parametre, som ikke indgår i scoringen, men som kan have en væsentlig relevans. Det kunne være intern politik eller strategi. Nogle gange kan det være vigtigt at vælge et projekt, der ikke ser særligt værdifuldt ud, hvis det til gengæld understøtter en betydningsfuld forretningsenhed. Det kan også være, at bestyrelsen simpelthen ikke har snakket om andet end den her digitale assistent, som ikke rigtig flytter noget i scoringsmodellen, men som politisk kunne gøre en stor forskel.

Hvis der ikke allerede er governancestrukturer på plads for at understøtte dette, bør der formes et program eller en enhed, der har til formål at styre cloudtransformationen. I nogle firmaer findes allerede PMO’er (Project Management Offices), som kan bruges. Hvis det er tilfældet, kan man kigge på at integrere det i denne. Det kunne være en separat cloudportefølje. Det kan også være et program, som kører med en programledelse, der forestår analyser og prioriteringer. Det vigtige er, at der er organisatorisk fokus, så det ikke blot bliver en vag hensigtserklæring om at bruge cloud.

Hvis man, som de fleste firmaer, allerede har en eksisterende portefølje af IT systemer, men gerne vil drage nytte af de muligheder som cloudteknologi tilbyder, er det ikke nødvendigt at hoppe all-in. I stedet kan det være en fordel at vælge en selektiv tilgang. For at få det maksimale ud af det, bør man have fokus på hvordan man udvælger løsninger. Det gøres bedst ved at fokusere hvilke kababiliteter og use-cases IT løsningerne skal understøtte, dernæst undersøge hvordan de er understøttet i dag og finde muligheder for at understøtte dem bedre med cloud teknologier. For at minimere risici og optimere effektiviteten er det en fordel at etablere en fast governance struktur som ud fra en fast scoringsmodel udvælger de mest optimale moderniserings- og udviklingsprojekter.

Relateret indhold

Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere