olav m.j. christiansen bloghoved olav christiansen

Bloggens backlog

Opfyldning

Inden jeg går over til mit egentlige indlæg, vil jeg lige tage et lille sidespring ...

Livet som konsulent kan sommetider være spændende. Man ved aldrig rigtig hvor og hvornår det næste job er. Man byder ind på forskellige opgaver, men konkurrencen er stor, så man vinder ikke hver gang. Man lærer hurtigt at kunderne er meget forskellige.

For nogle år siden gik jeg glip af en freelance-kontrakt, ganske enkelt fordi jeg misforstod kunden. Det var en helt banal misforståelse - en hørefejl fra min side. Mødet med kunden (en ret stor virksomhed) blev afholdt med en mellemleder, som desværre talte et ret dårligt dansk.

Jeg hørte flere gange undervejs i mødet at der blev spurgt om hvor god jeg var til 'opfyldning' i et projekt. Jeg forsøgte også at svare på det, men for sent gik det op for mig at der mentes 'opfølgning'!

Jeg troede der blev spurgt efter mine erfaringer i forhold til at bemande et projekt, men det var altså noget helt andet :-)

Opfølgning

Hvad er opfølgning så for noget? Det handler jo helt basalt om at man ikke bare sender aben videre, men husker at følge op på om der sker noget eller ting bliver syltet. Det kan bruges af alle - ikke kun projektledere og lignende. Lad os sige at person A oplever eller modtager et problem. Vedkommende sender det så videre til person B, som enten kan give input til hvordan man løser det eller overtager og løser opgaven.

Men glemmer A nu at følge op på det, er opgaven jo ikke overdraget, for hvad nu hvis B glemmer det eller overser henvendelsen?

I PRINCE2 findes der et generisk begreb til at styre den slags: Issue log. Eller på dansk lidt klodset oversat til 'Emnelog'. Det handler egentlig bare om at man får noteret potentielle problemer og uafklarede spørgsmål ned et sted og så husker at følge op på dem (der er endda en proces i modellen, der sikrer at man husker at følge op).

Backlog

De agile metoder har introduceret begrebet 'backlog' til folket. Selv har jeg brugt det første gang for mange år siden, da jeg var i Forsvaret. Det var et almindeligt kendt ord for den rest arbejde, man havde tilbage og ikke havde nået at udføre endnu (i hvert fald i signaltjenesten i Flyvevåbnet).

I vore dage anvendes det ofte som en betegnelse for den samlede liste af behov og krav for en kunde, som man endnu ikke har fået færdiggjort, men i mere snæver forstand er det jo sådan set bare en slags to do-liste.

I agile projekter er der flere måder at styre backloggen og problemerne, typisk via et opgavestyringssystem, som måske både kan registrere de egentlige opgaver samt spørgsmål og konstaterede fejl. Jeg vil ikke nævne produkter her (men i et af mine tidligere indlæg om Agile bullshit er der nævnt en del i den omtalte vejledning fra DoD), og vil i stedet nøjes med at konstatere at den slags systemer anvendes meget forskelligt i forskellige projekter og organisationer.

Nogle projekter registrerer stort set intet formelt, mens andre registrerer så mange 'issues' at man mister overblikket og glemmer at få løst tingene. Ellers også lukker man alle opgaverne på én gang, fordi man tror at de måske er løst nu (og i øvrigt er det alligevel for sent, for nu er projektet slut).

Hvad har det så lige med opfølgning at gøre? Opfølgning er væsentligt i et projekt for ikke at glemme ting. Hvis jeg f.eks. sender en mail til en anden person og spørger om et eller andet, og vedkommende så aldrig svarer tilbage, så efterlader det jo spørgsmålet ubesvaret - med mindre jeg altså husker at følge op. Der vil nok være forskellige opfattelser af hvornår man egentlig bør følge op på den slags og hvornår man kan opfatte at 'aben' er sendt videre.

Det afhænger jo i sidste ende af hvor ansvarlig man synes man er for den pågældende opgave. På engelsk skelner man mellem om man er responsible eller accountable. Begge kan oversættes til dansk som 'ansvarlig', så derfor kræver det en omskrivning eller forklaring for at forstå forskellen.

Lidt kort og enkelt fortalt er den, der er 'responsible', den person der har det egentlige ansvar for at udføre opgaven, mens den person, der er 'accountable' skal sikre sig at opgaven bliver udført - og står altså tilbage med hovedansvaret hvis opgaven ikke bliver udført. Se også Responsibility assignment matrix på Wikipedia.

Vi kunne tage en nylig sag fra pressen som et godt eksempel:

Hvis f.eks. landets kommuner får underkendt en praksis i landsretten om ulovligt tilbageholdte sygedagpenge, men 'glemmer' at fortælle det til borgerne, så har de ikke fået fulgt op, og de ramte borgere får aldrig de penge, som kommunerne egentlig skylder dem.

Den berørte minister føler en eller anden form for ansvar og griber derfor ind.

Backblog

Derfor dette blogindlæg. Min backlog - eller måske snarere min backblog (er der en anden betegnelse for en blogbacklog?) - er listen over de ting, der skulle følges op på fra mine andre indlæg. Det er både spørgsmål, jeg har stillet men ikke helt synes jeg har fået svar på endnu og også ting som jeg har lovet at vende tilbage om senere.

Jeg startede med at blogge her på version2 sidste år (2018), og der er allerede mange kommet mange interessante kommentarer på mine indlæg.

Man kan altså betragte dette indlæg som en 'teaser' (som det jo hedder på nudansk) for hvad der kommer senere i denne blog. Og man er jo altid velkommen til at komme med nye forslag eller kommentere på indlægget.

Version2's blogsystem kan ikke altid lide mine links lige for tiden, så jeg forsøger så vidt muligt at undgå dem. Hvis det ikke lykkes mig at linke til alle de gamle indlæg, kan man dog altid finde tilbage til tidligere blogindlæg på andre måder via version2.dk.

Læsere af denne blog kan bruge listen og blogindlægget her til flere ting, f.eks.:

 • Komme med gode forslag til nye emner, man gerne vil have i bloggen (gerne noget, som der ellers ikke har været skrevet så meget om).
 • Prioritere blandt emnerne på bloggens backlog. Aktive læsere kan således være med til at bestemme, hvad der først bliver skrevet om.
 • Komme med mere generelle forslag og kommentarer til min blog (i modsætning til kommentarer om konkret indhold).

Ikke mere udenomssnak. Her kommer listen over udeståender:

1. Fra 'Mange ambitioner om agilt ender med interessante bastarder':

 • Opfølgning på det agile manifest
 • Er agil udvikling hurtigere?
 • Hvad er god og dårlig agile?

2. Fra 'Kan man bygge et hus agilt?':

 • Hvad er MVP?
 • Analogier. Hvorfor, hvordan?
 • Er agile projekter bedre, hurtigere eller billigere?
 • Forskellen på forvaltning (porteføljestyring) og projekter/programmer
 • Hvad er projekttrekanten og hvordan bruger man den?
 • Er automatiske test nødvendige for at være agile?
 • Hvem er det, der vil have agile projekter?
 • Rigtige erfaringer fra at starte på agilt
 • Lær af andre projekter. Brug erfaringer
 • Klar konklusion. Hvad vil forfatteren fortælle?
 • Argumenterer jeg imod agile?
 • Kan agile projekter minimere risikoen?
 • Er software nemt at flytte om sammenlignet med andre 'byggeprojekter'?
 • Hvordan efterlever man de agile principper?
 • Hvad mener vi når vi bruger ordet 'Agilt'?
 • Hvilke typer projekter egner sig godt til agile?
 • Gevinstrealisering som moving target. I stedet for business cases har
  man hypoteser vha. prototyping, pretotypoing og andre værktøjer
 • LeSS eller Nexus som alternativ til SAFe
 • Hvorfor siger vi ikke adræt i stedet for agilt?
 • Scrum og antagelsen om specialister
 • Indebærer et agilt mindset at man har fokus på produkter?

3. Fra 'En dårlig analogi':

 • Kan man sige om én af deltagerne at vedkommende bevæger sig hurtigst og derfor tilsyneladende har den største fremdrift på opgaven?
 • Kan man sige om én af deltagerne at vedkommende på et tidspunkt konstant nærmer sig målet?
 • Kan man om én af deltagerne på et tidspunkt estimere hvornår vedkommende er i mål?
 • Hvem sætter du dine penge på - og hvorfor?
 • Kan man ændre på reglerne en smule, så deltagerne ved at samarbejde tilsammen kan opnå en bedre tid end hver for sig?
 • Kan man overhovedet lære noget som helst af disse langt-ude analogier?
 • Hvornår kommer der noget mere kød på denne elendige blog?
 • Hvordan implementerer man principperne?
 • Simulering af opgaven?

4. Fra 'WISCY':

 • Hvordan tilpasser man modellerne?
 • Hvad er forskellen på prototyping og Scrum?

5. Fra 'Bullshit-bingo 1':

 • Version2's egen uofficielle version af bullshit bingo
 • Forslag: "transparens", "åbenhed", "verdens bedste til", "befolkningen
  vil gerne dele...", "selvfølgelig med høj datasikkerhed",
  "anonymiseret", "BaaS - Bullshit as a Service", "agilt, "vandfaldsmodel"
  og "Scrum".

6. Fra 'Top og Bund':

 • Hvem er de agile bagmænd egentlig?
 • Har de noget som helst at gøre med SAFe?
 • Har jeg forstået dynamikken i et udvikler team?
 • Kan man argumentere ved at henvise til Google?
 • Er dette korrekt: Agile metoder vil aldrig være brugbare til ikke Agile problemstillinger så som Release plans/System Road maps etc. her holder andre decipliner sig bedre til løsningen...
 • Er dette korrekt: Mht. Risiko styring er det faktisk den største force ved Agil udvilking..... fordi denne mitigeres/løses hurtigere og bedre end andre modeller. Også økonomisk...

7. Fra 'Fake Agile':

 • Er Continuous Delivery og Continuous Integration nødvendigt for at
  være Agile?
 • Er begrebet Agile blevet udvandet?
 • Hvordan indfører man Agile med success?
 • Er der et bedre ord for Agile?
 • Flere erfaring med SAFe?

8. Fra 'Danglish 1':

 • Dårlige oversættelser.
 • Flere eksempler på danglish

9. Fra 'Agile vandt krigen men tabte freden':

 • Hvem er det, der gerne vil have 'agile'? Er det forretningen? Er det
  ledelsen? Eller er det udviklerne?
 • Er det marketing?
 • Der er sikkert mange, som vil have Agil udvikling, men hvem vil ikke vil have det? Regnearkdrengene og pigerne, for deres regneark fungerer ikke i en agil verden.

10. Fra 'Humor i IT':

 • Flere humorsider.

11. Fra 'Målinger i projekter':

 • Hvad betyder metrik?
 • Hvad kan/bør man måle i et projekt?

12. Fra 'Errare humanum est':

 • Hvorfor kan DSB ikke bruge æøå på deres skilte i togene?
 • Er Aarhus mere internationalt end Århus?
 • Overholder Movias SMS-service GDPR?

13. Fra 'Tragedier i IT del 1':

 • Kan vi definere hvad et havari er i et IT-projekt?
 • Hvad er projekttrekanten?
 • Kan man køre agile projekter helt uden projektledelse?
 • Er PRINCE2 det samme som vandfald?
 • Skal projekt- og udviklingsmodeller tilpasses til organisationen?
 • Hvordan udfører man kvalitetssikring i større projekter?
 • Er Amanda, POLSAG, SP og Skat's EFI system bygget med agile metoder og kan det dokumenteres?
 • Hvilken indflydelse på projektet har det, i givet fald, haft?
 • Har jeg arbejdet på et projekt med en komplet og fastlåst krav specifikation, hvor jeg har brugt agile metoder i udviklingen?
 • Hvis så, hvilken gavn har det haft?
 • Hvis jeg ville dokumentere det, hvilke data ville jeg bruge til at bevisføre det?

14. Fra 'Tragedier i IT del 2':

 • Har Version2 eller andre medier søgt agtindsigt i det sagsbehandlingssystem, der er anvendt til fejlrapporteringen (ifølge medierne et system, der hedder Snow). Det kunne da være interessant at vide helt præcist hvad tiden er gået med fra fejlen er meldt ind den 5. juli og frem til den er rettet den 25. oktober.
 • Skal KU tage sin egen medicin? hvordan kan det være at de ikke kan finde ud af at styre sådan et projekt, når nu de underviser i hvordan det bliver gjort?
 • Amanda: Blev der lavet analyser den gang? Bonnerupudvalget?
 • Eksempel: Kent Beck eXtreme programming projekt for Chrysler, der fik masser af omtale, men som aldrig kom i drift.
 • Blogindlæg kun om analogier

15. Fra 'Agile Bullshit':

 • Hvad er Agile-Scrum-Fall?
 • Kan man tillade sig at bruge ordet bullshit?

16. Fra 'Nedslidning, stress og Forældreintra':

 • Opfølgning når AULA går live til efteråret
 • Opfølgning på klassekvotienternes nedsættelse
 • Andre skolerelaterede emner op her på bloggen, f.eks. skolereformen og lektier
 • Det ville være en rigtig god idé hvis man fik nedskrevet nogle helt overordnede retningslinjer for færden på nettet. En slags Emma Gad for internettet (netikette).

17. Fra Love indenfor softwareudvikling':

 • Kommunikation generelt og debatkultur: Eks. Hvordan undgår man at debat misforstås som nedladende?
 • Nostalgi. Lidt fra gamle dage.

18. Fra 'Digitalisering og skat':

 • Hvorfor kunne SKAT ikke sende mig en e-mail længere?
 • Er det virkelig nødvendigt at være kunde i en privatejet amerikansk virksomhed for at komme i kontakt med SKAT?
 • Har SKAT tekniske problemer pga. den nylige opsplitning?
 • Bruger SKAT ufine tricks for at se om modtageren har åbnet en mail? Er dette overhovedet lovligt?
 • Er det rimeligt at mange firmaer og myndigheder ikke har en e-mail adresse, så man i stedet er henvist til at spilde en masse timer i en telefonkø?
 • Har SKAT styr på tingene, eller er de inkompetente og/eller uetiske?

19. Fra 'Er deadlines ødelæggende?':

 • Hvornår er deadlines ok i et projekt?
 • Kan business casen gå fløjten, hvis man ikke leverer på en deadline?
 • Er der et bedre dansk ord for deadline?
 • Er et agilt sprint en frekvens og ikke en deadline?

Som man kan se er der mange ting på listen, og der er en del dubletter imellem. Dem har jeg ikke brugt så meget tid på at fjerne i første omgang. Der er muligvis også ting, som jeg allerede har fået fulgt op på.

Kære læser: Er der noget du har ytret, som jeg ikke har fået med på listen, så kom gerne med det nu. Brug gerne lidt ekstra tid på at formulere dig klart og tydeligt, hvis emnet eller ordlyden kan misforstås. Det er meget nemt at misforstå ting på tryk, og ofte hjælper det lige at læse sin tekst igennem en ekstra gang.

Jeg håber vi kan få mange gode konstruktive debatter fremover også.

God påskeferie til alle.

Kommentarer (4)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Jan Ferré

Hej Olav

Jeg er meget i tvivl om, hvad du forsøger at gøre med dette blog-indlæg. Ud over at opfylde din kontrakt med Version 2 om at levere et blog-indlæg på dette tidspunkt.

Ok - jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke er i din umiddelbare målgruppe! Ord som agil er for mig bare ord - helt uden reel mening. Ligesom scrum er en døgnflue, der (heldigvis) døde for år tilbage.

Jeg forstod og bifalder din sidste linie og ønsker også dig en god påske. Resten af dit indlæg er blot.... ord.

 • 0
 • 4
#2 Olav M.j. Christiansen Blogger

En voldsom liste .... af ord!

Hej Olav

Jeg er meget i tvivl om, hvad du forsøger at gøre med dette blog-indlæg. Ud over at opfylde din kontrakt med Version 2 om at levere et blog-indlæg på dette tidspunkt.

Ok - jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke er i din umiddelbare målgruppe! Ord som agil er for mig bare ord - helt uden reel mening. Ligesom scrum er en døgnflue, der (heldigvis) døde for år tilbage.

Jeg forstod og bifalder din sidste linie og ønsker også dig en god påske. Resten af dit indlæg er blot.... ord.

Hej Jan

Tak for dine kommentarer. Jeg må så indrømme at jeg heller ikke forstår hvad du forsøger at gøre med kommentaren. Hvis du ikke er i målgruppen, er der jo ingen der tvinger dig til at læse min blog. Jeg har været meget ærlig med overskriften, så jeg mener ikke jeg har forsøgt mig med noget som helst click-bait eller lignende.

Mht. hvad jeg vil med indlægget synes jeg da at jeg har skrevet det ret tidligt i teksten. Men du fandt det måske ikke imellem alle ordene?

Jeg vil dog gerne kommentere på noget meget konkret i din kommentar. Du antyder at jeg har en kontrakt med version2 om at levere noget på et bestemt tidspunkt. Det er faktuelt forkert. Her er lidt om hvordan denne blog fungerer:

 • Bloggen er min og min alene. Version2 lægger platform til, men blander sig ikke i hvad jeg skriver i den eller hvornår jeg lægger mine indlæg på. Vi koordinerer dog af og til tidspunktet for publicering, men det er også alt.
 • Der er ingen som helst aflønning involveret. Jeg får ingen penge for at skrive denne blog. Den er for mit vedkommende udelukkende drevet af interesse.

Jeg har mange års erfaring med it-projekter og softwareudvikling, og jeg vil gerne dele nogle af mine erfaringer med andre. Det skyldes bl.a. at jeg ser mange projekter fejle, bl.a. fordi folk ikke forstår modellerne. Lige for tiden er agilt det nye sort, men hvis du rent faktisk læser min blog vil du se at jeg ret tit kritiserer agilt og f.eks. også Scrum (som i øvrigt bestemt ikke er dødt - det ser jeg i mange varianter rundt omkring).

Foruden denne blog har jeg forskellige andre aktiviteter på vej med det formål at få bedre it-projekter, men det vender jeg altsammen tilbage til senere.

Man bliver altså desværre nødt til at læse nogle af alle mine mange ord for at følge med i mine skriverier - men der er bestemt ikke nogen der tvinger dig til at læse min blog, hvis du ikke kan lide det jeg skriver :-)

 • 6
 • 0
#3 Lars Bendix

...Olav for denne lange smøre(brødsseddel) - og for dine interessante blogindlæg tidligere.

For fremtidige indlæg fra blogloggen lægger jeg det trygt i dine hænder. Måske er mit liv for kort - og jeg selv for ramt - til punkt 8. Det kunne måske være spændende at høre lidt mere om punkt 11. Men som sagt finder jeg oftest dine blogs interessante og tankevækkende. Så bare klø på ;-)

God Påske!

 • 2
 • 0
#4 Olav M.j. Christiansen Blogger

Tak...

...Olav for denne lange smøre(brødsseddel) - og for dine interessante blogindlæg tidligere.

For fremtidige indlæg fra blogloggen lægger jeg det trygt i dine hænder. Måske er mit liv for kort - og jeg selv for ramt - til punkt 8. Det kunne måske være spændende at høre lidt mere om punkt 11. Men som sagt finder jeg oftest dine blogs interessante og tankevækkende. Så bare klø på ;-)

Hej Lars.

Tak for dine kommentarer. Når man skriver en blog, er det guld værd hvis man får lidt feedback en gang imellem - god som dårlig. Det er jo ikke så sjovt at bruge en masse tid på at skrive, hvis ingen gider at læse det.

Eftersom du indtil videre er den eneste, der rigtig har reageret på min efterlysning, vil jeg selvfølgelig kigge på det, du har efterspurgt til mine næste blogindlæg :-)

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere