Lise Gerd Pedersen bloghoved

"Bare" en ressortændring

I sidste uge blev fiskeriområdet overflyttet fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i Miljø- og Fødevareministeriet til en ny, selvstændig Fiskeristyrelse under Udenrigsministeriet.

Ikke et ondt ord om det. Det er et vilkår i centraladministrationen, at der sker omorganiseringer, når politikerne ønsker at op- eller nedprioritere et område eller at lægge en ministerkabale. I gamle dage læssede man sine sager op på et rullebord og trillede over i en anden styrelse. Så simpelt er det ikke længere.

Jeg kender ikke noget til fiskeriområdets IT, men jeg kan godt forestille mig, hvad en sådan ressortændring KAN betyde, rent IT-mæssigt:

Måske skal man skifte IT-driftsleverandør. I så fald skal alle servere flyttes, der skal etableres nyt netværk, og måske skal medarbejdernes pc’er udskiftes. Den ny styrelse skal have nyt domæne, der skal opsættes AD, og rettigheder skal sættes rigtigt op. Medarbejderne får nye e-mail adresser.

Den ny Fiskeristyrelse skal sikkert have et nyt logo og nyt grafisk design, dokumentskabeloner skal tilrettes, alle aktive dokumenter skal overflyttes til nye dokumentskabeloner. Det kan dreje sig om rigtig mange dokumenter – vejledninger, paradigmer, blanketter osv.

Den tilbageblevne del af Landbrugs- og Fiskestyrelsen omdøbes til Landbrugsstyrelsen, så de skal også skifte logo og sikkert også domæne (de hedder lige nu lfst.dk). Indtil 1. februar 2017 hed de i øvrigt NaturErhvervstyrelsen, så de har prøvet det før.

En ny hjemmeside skal der også til. Mon det ny ministerium bruger samme teknologi til hjemmesider? Hvad med de systemer, som var integreret med den tidligere hjemmeside? Hvis man fx brugte Sharepoint det ene sted og nu skal bruge Drupal, er det en større opgave at flytte hjemmeside og dertil integrerede løsninger.

Gad vide, om de kan bruge samme ESDH-system? Ellers skal der indkøbes licenser til det ny ESDH-system, det skal konfigureres, sager og dokumenter skal konverteres, og medarbejderne skal på kursus. Selv om man skulle være så heldig, at man kan bruge samme system, er det en opgave at skille sagerne i den tidligere Landbrugs- og Fiskeristyrelse fra hinanden. Fremover er det jo kun fiskerimedarbejdere, der må se de historiske fiskerisager, og landsbrugsmedarbejdere, der må se de historiske landbrugssager.

Hertil kommer systemer til økonomi, tidsregistrering, rejseafregning, mødelokalebooking, adgangskontrol … og sikkert meget andet. Skriv i kommentarerne, hvad jeg har overset. Nå jo, systemer til at holde styr på arkitekturen ...

Det skal retfærdigvis siges, at nogle ministerier er gået sammen om fælles løsninger. De allerfleste statslige institutioner anvender samme økonomisystem (Navision Stat), og man arbejder henimod at anvende samme driftsleverandør (Statens IT). Men på mange punkter er der valgfrihed, og jeg har indtryk af, at der findes institutioner, der gerne vil bevare deres autonomi.

Når man nu ved, at ressortændringer er hyppigt forekommende, hvorfor indretter man sig så ikke efter det? Konsekvensen må være, at man IT-mæssigt administrerer centraladministrationen som den koncern, den er. Hvis man har en overordnet IT-arkitektur, fælles infrastrukturplatform fælles løsningsplatforme og fælles løsninger til generelt forekommende opgaver, kan man lettere flytte rundt på opgaverne efter den politiske virkelighed.

Forudsætningen er, at der gøres op med ministeriers og institutionernes selvbestemmelsesret på IT-området. Der bør etableres både IT-arkitekturkompetence og beslutningsmandat på et højt niveau i centraladministrationen. IT-arkitekturen skal tilrettelægges med henblik på de opgaver, der skal løses i centraladministrationen … ikke hvordan de tilfældigvis er organiseret i denne måned. Det skal styres oppefra.

Jeg venter spændt på at se den ny statslige IT-strategi, som skulle være lige om hjørnet.

Kommentarer (4)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#2 Peter Makholm Blogger

Jeg sad i Forbrugerstyrelsens kommunikationsafdeling da man i 2001 oprettede Ministeriet for Famile- og Forbrugeranliggender til Henriette Kjær og kannikke genkendende til meget af ovenstående (selvom det selvfølgelig er en endnu større opgave idag)

Det kunne være interessant med et overslag over hvad sådan resortændring rent faktisk koster på bundlinjen?

Der er selvfølgelig tidspunkter hvor ændringen er fagligt begrundet, men ofte virker det til at handle mere om at få kabalen til at gå op.

  • 9
  • 0
#3 Lars Skovlund

Det kunne være interessant med et overslag over hvad sådan resortændring rent faktisk koster på bundlinjen?

Jeg har selv råbt på det samme ved flere lejligheder før. Jeg er ikke enig i Lises "Ikke et ondt ord om det. Det er et vilkår i centraladministrationen [...]" Jeg tror at det i disse sparetider kunne være sundt - og besparende - at indføre et moratorium på omrokeringer i ressortområderne.

  • 9
  • 0
#4 Jesper Frimann

at IT i høj grad er blevet en, hvis ikke defactor core business, så en ekstrem vigtig forudsætning for at kunne udføre core business for mange offentlige entiteter.

Så der er sådan set kun en vej.. det er Enterprise Arkitektur, eller sagt med andre ord man er nødt til at give 'IT-fagligheden' et formaliseret talerør til topledelsen, således at organisation, processer m.v. kan udformes således, at fagligheden 'enables' i modsætning til 'stækkes'/'lægges i jernlænker'.

Og tja ja.. lad os se hvad der sker.. det jeg hører fra de folk jeg kender i offentlig IT er.. at fagligheden får det dårligere og dårligere og udgifterne til IT stiger og stiger..

// Jesper

  • 1
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere