Antipiratgruppen: Streaming er fyfy

Hvis du pønser på at dele lovligt indkøbt musik med andre, så er du på vej til en ulovlighed. Sådan fortolker Antipiratgruppen (APG) i hvert fald mulighederne i det digitale domæne.

Udmeldingen fra APG, som repræsenterer rettighedshavere til musik herhjemme, kommer via min gode ven, musiker og rettighedshaver Ole Jensen, som foranlediget af mit tidligere blogindlæg Del musikken gratis med vennerne rettede henvendelse til AGP, for at høre om nærmere om den eventuelle ulovlige anvendelse af den lille streamingklient Simplify.

Simplify var jeg ret begejstret for - det er APG vist ikke, her er jurasvaret, som Ole modtog:

"Fra: APG mail (Afsender e-amiladresse bortredigeret)
Dato: 18. feb 2009 11.20.11 GMT+01:00
Til: (email-adresse bortredigeret)
Emne: SV: Simplify

Mange tak for Deres spørgsmål angående lovligheden af Simplify.

Simplify benytter sig af streaming for at give udvalgte personer adgang til at aflytte musik fra ens musikbibliotek.

Streaming er at anse som midlertidig eksemplar fremstilling og derfor kopiering.

Såfremt det lægges til grund, at de musikfiler, som man deler med sine 30 venner er erhvervet på lovlig vis, vil musikken blive gjort tilgængelig med lovligt forlæg.

Streames musikken mellem den oprindelige erhverver af musikken og dennes egen husstand, vil undtagelsesbestemmelsen i ophavsretslovens § 12 om eksemplarfremstilling til privat brug finde anvendelse og der vil derfor ikke foreligge ulovlig eksemplarfremstilling eller tilgængeliggørelse i ophavsretslovens forstand.

Streames musikken udover den ovenfor nævnte personkreds, vil dette konstituere ulovlig eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af musikværkerne og der vil derfor foreligge overtrædelse af ophavsretslovens § 2. Ophavsretslovens § 2 omhandler rettighedshavernes enerettigheder, blandt disse er retten til at fremstille eksemplarer af værkerne og retten til at gøre dem tilgængelige for offentligheden.

Såfremt Simplify benyttes til at gøre musik tilgængeligt for personer uden for den oprindelige erhververs husstand, vil der foreligge ulovlig eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse og derfor en krænkelse af rettighedshavernes enerettigheder i strid med ophavsretsloven.

Jeg håber, at dette besvarer Deres spørgsmål.

Skulle De have yderligere spørgsmål, er De velkommen til at kontakte AntiPiratGruppen igen.

Med venlig hilsen

Jesper Jensen Langsted
Stud. Jur."

 • så mange var AGP's ord.

Jeg hæfter mig især ved APG's jurastuderendes formulering:
"Streaming er at anse som midlertidig eksemplar fremstilling og derfor kopiering."

 • At gemme nogle sekunders musik i en buffer eller cache, er det at ligne med en "midlertidig eksemplar fremstilling"?

Og så forudser jeg en masse gådefulde definitioner vi skal ud i, når "husholdningen", som AGP tolker lovligt må lytte til hinandens musik udstrækkes til det digitale domæne:

 • Må jeg lytte til min egen musik streamet fra hjemmet til min arbejdsplads?
 • Må jeg lytte til musikken streamet fra husholdningen til min kolonihave, i bilen, i flyet.

Det er svært at finde ud af hvem der autoritativt kan tolke ophavsretsreglerne i det digitale domæne. Og det er svært at finde ud af hvad man må med sin lovligt indkøbte musik, synes jeg.

Hvad synes du?
/kurt

Kommentarer (24)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Kristian Thy

Hvad synes du?

At det er uholdbart, at en lov der har indflydelse på så mange danskeres dagligdag er uforståelig for folk uden juridisk embedsmandseksamen.

 • 0
 • 0
Poul-Henning Kamp Blogger

Og så forudser jeg en masse gådefulde definitioner vi skal ud i, når "husholdningen", som AGP tolker lovligt må lytte til hinandens musik udstrækkes til det digitale domæne:

Vil det sige at jeg kan melde min alt for højtspillende genbo til APG hvis jeg kan høre hans unga-gunga musik ?

Der må helt klart være tale om "midlertidig exemplar-fremstilling" når jeg, udenfor hans husstand, kan høre musikken ?

For det vel ikke være et krav at der er elektricitet eller fotoner involveret, kan det ?

Poul-Henning

 • 1
 • 0
Thor Dekov Buur

Helt enig! Sålænge den almindelige bruger ikke forstår lovgivningen, vil han/hun ikke tage hensyn til den. Der mangler reelt en forståelig udgave (med konkrete eksempler) af ophavsretsloven.

Med hensyn til streaming som eksemplarfremstilling, så synes jeg er lidt tyndt. Jeg mener ikke, at have en fuld kopi af fx et program fra DR, som jeg har streamet. Det kan jeg selvfølgelig forsøge at lave on-the-fly, men som udgangspunkt har jeg det ikke.

 • 0
 • 0
Jan Keller Catalan

Streaming er at anse som midlertidig eksemplar fremstilling og derfor kopiering.

Er det?

Ifølge hvilken afgørelse/definition? Han henviser ikke til paragraffen i ophavsretsloven, som definerer det, og jeg tvivler stærkt på, at det står nævnt dér, så det må være defineret andetsteds.

Det er ikke i wikipedia

Streaming media eller mediestrømme er media, der bliver konsumeret (læst, hørt, set) i takt med, at det bliver leveret. Det [b]modsatte princip[/b] er, at man [b]kopierer[/b] mediet, hvorefter man kan bruge det.

(min fremhævning)

 • 0
 • 0
Thor Dekov Buur

Lovgivningen er uenig med Wikipedia:

Oprethavsloven §2, stk 2 "Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det." https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12014

 • 0
 • 0
Klaus Agnoletti

Helt grundlæggende er der jo et problem når lovgivningen bliver ulogisk og mærkeligt - og det er jo det der helt tydeligt er sket her. Hvordan vil man få folk til at overholde en lov de ikke forstår? Og hvordan vil man håndhæve en lov hvis størstedelen af befolkningen overtræder den?

Jurister og politikere ville have godt af et skud logik og realitetssans vedr. ophavsretsloven.. den er meget mærkeligt skruet sammen ..

/k

 • 0
 • 0
Peter Makholm Blogger

Jeg mener simpelthen at det svar er skævt indledt.

Under streaming kan der rigtig nok ske en midlertidig eksemplar-fremstilling der er dækket af §11a. Men det forudsætter at streamingen er en del af en lovlig brug af værket.

Så spørgsmålet om midlertidig eksemplarfremstilling er kun relevant hvis vi i første omgang har lov til at formidle værket. Det har du til 'privat brug' og det er det begreb som juristen bør uddybe.

Jeg tror nok at 'privat brug' er 'dig', 'medlemmerne af din husstand' og 'eventuelt fysisk tilstedeværende gæster'. Det sidste er måske en anakronisme, men jeg synes nu at det er helt i orden at den fysiske verden stadigvæk har lovgivningsmæssig specialstatus.

Hvis du har lyst til at streame til dine venner, må du spørge KODA hvad en licens koster i den størelse. Bagefter skal vi sikkert have en lang forarget diskussion over den skyhøje pris de vil give dig.

Og PHK bør ligeledes melde sin nabo til KODA for offentlig fremførelse uden at betale afgift.

 • 0
 • 0
Nicholai Hansen

Nu har jeg ikke prøvet simplify, men da det skulle virke som "simpel" streaming, som lader andre streame sin musik over nettet, må din anvendelse vel gøre dig til en netradio udbyder, dog kun for dig og dine venner. Hvis du udbyder netradio må du spille al den musik du vil, bare du betaler til KODA.

KODA er ikke en grådig organisation og kræver kun 586,92 kr. om måneden, for du og op til 20 af dine venner kan lytte med på din ikke kommercielle internetradio samtidig.

Hvad angår PHK's inlæg, så kunne det være en idé at melde naboen til KODA, da personen spiller for en forsamling ( hele nabolaget ) uden at have betalt KODA afgift.

 • 0
 • 0
Poul Pedersen

DR har vel betalt koda for kundernes forbrug af beskyttet materiale i DR's udsendelser?

Det er da straks mere spændende om ISP'erne overtræder lovgivningen med den midlertidige eksemplar-fremstilling der jo sker inde i deres routere... ;-)

For hvor lille en datapakke af et stykke streamet musik er der ikke længere copyright på? (håber de selv kan se hvor langt ude de er)

 • 0
 • 0
Peter Mogensen

At det er uholdbart, at en lov der har indflydelse på så mange danskeres dagligdag er uforståelig for folk uden juridisk embedsmandseksamen.

Al erfaring viser at det ikke bliver bedre af at der foreligger en juridisk embedseksamen.

Men i dette tilfælde har manden jo ret.

Hele kernen i ophavsretsloven er at det at have ret til at tilegne sig et værk ikke giver en ret til at gøre det tilgængeligt for almenheden ved at dele det med folk uden for sin hustand.

For en gangs skyld et IMNSHO klart og korrekt svar fra APG. Hvis de så også ville se at få skubbet til at få ryddet op i det lov-makværk de fik konstrueret med Infosoc direktivet...

 • 0
 • 0
Peter Mogensen

Hold nu op... "streamning" er m.h.t. om noget bliver kopieret præcis det samme som "download". Data bliver kopieret til modtagerens computer.

Den eneste meningsfulde skelnen mellem "streaming" og "download" er at "streamning" er en transmission af data, der er optimeret mod real-tids afspilning. Men det er stadig download.

Jeg mindes Dansk Musikerforening der truede med ophavsretslovens §75c fordi folk brugte "Stationripper". Argumentet var at det var en "teknisk foranstaltning" at der var brugt "streaming" og ikke "download". Sikke noget sludder... Der er ikke noget magisk i "streamning", der gør at det ikke er download. De afskiller sig højst ved at man bruger protokoller, der befordre realtidsafspilning. Men de forhindrer på ingen måde at modtageren husker det data vedkommende modtager.

 • 0
 • 0
Thomas Ammitzbøll-Bach

Jammer, jammer, jammer!

Der er rettighedshaverne, der bestemmer over deres værker. Men det er os som forbrugere, der bestemmer, om vi vil købe deres l0rt. De kan ikke tvinge os til at bruge deres vare, hvis vi vælger at lade være.

Jeg køber ikke længere musik fra pladeselskaber. Det meste af det musik, jeg vælger at høre, er CC musik. Det er i tråd med min benyttelse af Open Source software.

Thomas

 • 0
 • 0
Claus Pedersen

Jeg synes, der er en uklarhed i APGs svar. De starter med at skrive:

"Såfremt det lægges til grund, at de musikfiler, som man deler med sine 30 venner er erhvervet på lovlig vis, vil musikken blive gjort tilgængelig med lovligt forlæg."

Hernæst nævner de musikejerens private husstand, og herefter henviser de til at det er lovligt at afspille for "ovenstående personkreds". Det er uklart om der henvises til de 30 venner eller den husstanden.

Det kunne man bede om en afklaring på.

Dernæst kunne det medvirke til en afklaring, at kontakte Kulturministeriet som tidligere har fjernet links til APG pga. APG riot-analyse af lovligheden af Allofmp3. Det kunne være at Kulturministeriet har en anden vurdering end APG.

Endeligt til sagen.

Er streaming ulovlig eksemplarfremstilling?

Hvis streamingen sker med rettighedshavernes samtykke, er det lovligt. Også den eksemplarfremstilling der sker hos ISP er lovlig jvf. Ophavsretsloven §11a.

Hvis streamingen sker uden rettighedshavernes samtykke er der tale om ulovlig eksemplarfremtilling. Ophavsretslovens undtagelse (§11 a.) finder ikke anvendelse på ulovligt materiale. For at undgå sagsanlæg mod ISP'er har man i E-handelslovens §14 fritaget ISP'en fra ansvar. Dvs. der sker en objektiv ulovlighed, men med ansvarsfritagelse.

Vi er så tilbage til den indledende uklarhed - mener APG at det er lovligt at streame til 30 venner eller kun til husstanden?

Mht. de dilemmaer som udspringer af ophavsretslovgivnngen generelt, lever vi som forbrugere fortsat i en kæmpe gråzone, hvor trusler om sagsanlæg er og bliver hverdag.

 • 0
 • 0
Esben Madsen

Poul Pedersen

Det er da straks mere spændende om ISP'erne overtræder lovgivningen med den midlertidige eksemplar-fremstilling der jo sker inde i deres routere... ;-)

For hvor lille en datapakke af et stykke streamet musik er der ikke længere copyright på? (håber de selv kan se hvor langt ude de er)

Det kan de ikke...

På dette område er endda faldet en dom... Har I hørt om sagen med blokeringen af thepiratebay.org (TPB)?

Dommen i fogedretten 5. februar 2008: Tele2 blev dømt til at blokere for adgangen til TPB - her er et lille citat fra side 10 i dommen (lige efter en gengivelse af ophavsretslovens §2 stk2):

Teleselskabs formidling af adgang til www.thepiratebay.org indebærer en transmission gennem teleselskabets net af ophavsretsbeskyttede værker. Det lægges herefter til grund at DMT2 A/S' transmission af værkerne indebærer midlertidig eksemplarfremstilling af den karakter som er omhandlet i ophavsretslovens §11 a. Det forhold at der er tale om en midlertidig eksemplarfremstilling er uden betydning, idet eksemplarfremstillingen ikke sker på grundlag af et lovligt forlæg.

Herefter refereres til et par gamle fogedretskendelser (den ene er sagen om den russiske webshop allofmp3)

Dommen er 26/11-08 stadfæstet i Østre landsret.

Med andre ord, så er dit indlæg slet ikke så morsomt som man skulle tro!

Det kunne være at en massiv kampagne om at anmelde at naboen spiller for højt som "offentlig fremførelse" til APG og KODA kunne banke lidt fornuft ind i hovedet på dem :) En slags manuel DDOS...

Links: Domsudskrift fra fogedretten http://www.computerworld.dk/modules/davinci/getfile.php?id=18886&attachment Domsudskrift fra Østre Landsret http://www.computerworld.dk/modules/davinci/getfile.php?id=26993&attachment

 • 1
 • 0
Kurt Westh Nielsen Blogger

Jeg har med interesse læst alle kommentarerne, og synes, at jeg er blevet noget klogere på emnet. Tak for det.

I weekenden støvede jeg lidt rundt på Kultyurministeriets sider og fandt link til ophavsret her: http://www.infokiosk.dk/sw9430.asp

Når jeg nærlæser de forskellige publikationer slår det mig, at de alle sammen handler om det der med at brænde cd'er og lignende - altså ikke et ord om streaming.

På sidste side her: http://www.kum.dk/graphics/kum/downloads/Publikationer/Ophavsret_minigui... får man at vide at man gerne må "kopiere en cd og spille den hjemme eller til en privat fest - også hos andre." Det er vist det nærmeste jeg kan komme på en pendant til streaming til vennerne via Simplify.

Men jeg har nu spurgt Kulturministeriet om problemstillingen og skal nok vende tilbage her med svar, hvis jeg modtager noget. /kurt

 • 0
 • 0
Anonym

hehe held og lykke med svaret... de gange jeg har forsøgt mig har jeg fået ganske absurde svar der viser meget manglende forståelse for alt hvad der ligner teknik...

Men man kan da håbe de er blevet bedre end sidst jeg kontaktede dem...

 • 0
 • 0
Jan Keller Catalan

Jeg vil fastholde min holdning, at streaming ikke er det samme som kopiering - hvis loven mener noget andet, burde loven gøres mere nuanceret - men derfra og så til, at streaming er lovligt og at sammenligne med at afspille noget for andre, som er fysisk til stede i ens husstand (eller nabo, i PHK's - og mange andres - tilfælde) er der et stykke vej, synes jeg.

Streaming af musik over internettet til en gruppe af mennesker er for mig at se at sammenligne med at sende musik via radiosignaler, hvor man jo også skal betale afgift til KODA alt efter, hvor mange lyttere, man har.

Jeg tror derfor ikke, du får meget ud af din henvendelse, Kurt.

 • 0
 • 0
Anonym

Men jeg kunne vel så smide min egen lovlige samling til streaming og SELV afspille det fra en computer til festen?

Så ligner det jo gevaldigt meget den med at medbringe en kopieret CD eller egen portable afspiller...

 • 0
 • 0
Kurt Westh Nielsen Blogger

Men jeg kunne vel så smide min egen lovlige samling til streaming og SELV afspille det fra en computer til festen?

 • Heh, det tilsiger min logik mig også - jeg synes, at der tegner sig et indtryk af en noget antikveret lovgivning og vildere og vildere restriktioner. Om jeg læser fra en cd og fylder bufferen op i det apparat inden den digitale strøm bliver forvandlet til analoge signaler eller jeg streamer eller for den slags skyld anvender en trådløs babyalarm til at transportere signalet er vel dybest set totalt ligegyldigt.

Jeg har lidt svært ved at tage det seriøst, når APG taler om kopiering i forbindelse med streaming. Er vi ikke lidt derhenne af dengang, hvor nogle rettighedsrepræsentanter truede med at gøre printere ulovlige, fordi der jo blev taget en digital kopi i printeren af materialet inden udskrivning?

Men som sagt, jeg venter optimistisk på et svar fra Kulturministeriets ophavsretseksperter. De har jo en moderne e-postadresse. Da jeg prøvede deres ellers ungdommelige hotline via mobilnummer i morges, fik jeg at vide at modtageren enten havde slukket eller var uden for dækningsområdet.

/kurt

 • 1
 • 0
Anonym

Det væsentlige i forhold til den midlertidige/flygtige kopiering (som der i øvrigt også er det der gør at Tele2 var ved at blive dømt for piratkopiering hvis ikke de lukkede for TPB) er hvorvidt kopieringen sker på såkaldt "lovligt forlæg"... sker den midlertidige kopiering - som advokaten i øvrigt svarer at det gør i dette tilfælde ovenfor - så kan man ikke dømmes for den midlertidige kopiering.

Problemet i ovenstående tilfælde er altså ikke "kopieringen" men derimod den ubetalte "offentlige fremvisning", selvom den advokatstuderende blander begreberne lidt...

Jeg er i øvrigt personligt stor fan af begrebet "Fair Use" og mener det burde indarbejdes som en grundsten i ophavsretten. som loven i dag er udformet, er det ikke en lov der giver forbrugeren ret mange RETTIGHEDER men derimod en pokkers masse RESTRIKTIONER. Når jeg således, f.eks. vil se en lovligt indkøbt DVD-film på min linux-kasse, balancerer jeg på kanten af loven. Ligeså hvis jeg køber DRM-inficeret musik hos TDC (WMA), for jeg må 1) ikke omgå kopibeskyttelsen og 2) ikke installere windows media player (gennem wine - hvem der end skulle have lyst til det) uden en windows licens... 3) selv hvis jeg havde en windows, bliver jeg stadig ulovliggjort når jeg prøver at afspille den på min mp3-afspiller Alle 3 tilfælde gør mig til præcis ligeså stor en lovbryder som hvis jeg bare have piratkopieret til at starte med... og det er i øvrigt også mange gange lettere! (hint hint, underholdningsbranche - det er ikke prisen men tilgængeligheden og friheden der tiltaler os grumme "pirater" mest)

 • 0
 • 0
Jarle Knudsen

Hvad sige da APG/underholdningsbranche når deres egne medlemer overtræder ophavsretloven: http://www.vg.no/musikk/artikkel.php?artid=565245

Christina Aguilera har stor tro på sine egne evner som DJ.

 • I begynnelsen når jeg skal lage en CD, lager jeg inspirasjonsmusikk-CD-plater som jeg deler ut til produsentene som jeg skal jobbe med.

Jeg tvivler stærk på om hun aftaler med / spørg om lov de artister/ophavsretsholdere hun bruger på de "inspirasjonsmusikk-CD-plater".

Ja ja, alle dyr er lige, men nogle ligere end andre.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere