Gæstebloggen

Aldrig færdig, altid på vej – udfordringer ved at bevare digital information for fremtiden

Danskerne er begyndt at vænne sig til nye mærkedage inspireret af det store udland, herunder Halloween og 'Black Friday'. Også i bevaringsverdenen er dette en trend, og den sidste dag i november fejrede arkiver, biblioteker og andre institutioner verden over således, dog på noget mere afdæmpet vis, 'International Digital Preservation Day'.

Jan Dalsten Sørensen, Rigsarkivet. Illustration: Pressefoto, Rigsarkivet

Initiativet udspringer dels af et behov for at skabe bevidsthed om den udfordring, vi har som samfund med at bevare digital information for eftertiden, dels af et behov for at gøre opmærksom på den vigtige indsats, som bevaringsinstitutioner allerede gør for at bevare sporene af det digitale samfund til glæde for både forskere og andre brugere.

Som leder af Rigsarkivets område for Digital Bevaring og Oparbejdning og som formand for den europæiske organisation DLM Forum, en sammenslutning af bl.a. nationalarkiver, konsulenter og it-virksomheder, som arbejder med informationshåndtering og digital bevaring, måtte jeg naturligvis også benytte dagen til at vurdere status for den digitale bevaring herhjemme og de udfordringer, vi står over for.

Allerførst er det vigtigt at understrege, at Rigsarkivet har en meget lang historie med digital bevaring.

De første afleveringer af data fra forvaltningens edb-systemer blev modtaget omkring 1973, og Rigsarkivet har som et af de få nationalarkiver i verden et fuldt fungerende koncept for håndtering af digital information i hele dets livscyklus – fra ibrugtagning og bevaringsvurdering til systemuafhængig aflevering, bevaring og genanvendelse, der gør det muligt at få data i spil igen, både til gavn for den enkelte borger og til forskningsformål.

Vores indsats afspejler en erkendelse af, at digital bevaring kræver en aktiv indsats med bevidste valg – ellers går data til, og samfundet bliver dement.

Alt dette betyder dog desværre ikke, at vi kan læne os tilbage med et veltilfreds »Mission accomplished!«. Den digitale verden udvikler sig konstant og det samme gør naturligvis samfundets anvendelse af it.

Nye dataformater, nye systemer og nye teknologier udfordrer konstant Rigsarkivets strategi for digital bevaring og vores implementering heraf. For os – og for de myndigheder, som afleverer til os – er det derfor af afgørende betydning, at Rigsarkivet har mulighed for at følge med i udviklingen og vurdere nye bevaringsformater og nye bevaringsmetoder. Det er en stor udfordring for en så relativt lille institution som Rigsarkivet.

Opgaven med at finde holdbare bevaringsløsninger for data vil i stigende grad ske i samarbejde med arkiver og andre bevaringsinstitutioner i andre lande. Rigsarkivets medarbejdere har de seneste år været særdeles aktive internationalt, bl.a. via organisationer som DLM Forum og OPF (Open Preservation Foundation) samt gennem et væsentligt bidrag til det fælleseuropæiske E-ARK-projekt, som har udviklet standarder for modtagelse, bevaring og tilgængeliggørelse af digitalt materiale.

Resultaterne har fortsat karakter af prototyper, men har et stort potentiale for at nå frem til større samarbejde på området i hele Europa.

Dette ændrer dog ikke ved, at den danske forvaltning er en af de mest digitale i Europa, og at det danske Rigsarkiv tilsvarende er et af de arkiver, som har modtaget og bevarer de største mængder af digitalt skabt materiale.

Det betyder også, at Rigsarkivet ofte kommer i en position som ”first-movers” på det digitale område, fordi vi er dem, der tidligst kommer til at forholde os til nye problematikker. Det bliver derfor et fokusområde for os de kommende år mere systematisk at afdække, i hvilket omfang de hidtidige bevaringsprincipper og formater er utilstrækkelige i forhold til de data, som skabes i forvaltningen og andre steder. Vi skal i givet fald også finde nye løsninger på disse udfordringer.

Samtidig skal vi løbende sikre, at vores infrastruktur moderniseres og fornyes, så vi til stadighed kan modtage og behandle de stadigt stigende datamængder fra det danske samfund, indtil videre først og fremmest fra den offentlige sektor.

»Aldrig færdig – altid på vej« var efter sigende en tidligere statsministers valgsprog. Det kunne også være vores, da opgaven med at sikre en troværdig langtidsbevaring af den digitale forvaltnings information er en opgave, som løbende udvikler sig og hele tiden stiller nye krav.

Gode løsninger forudsætter et tæt samspil mellem myndigheder, leverandører og Rigsarkivet, og at vi som samfund allokerer de nødvendige ressourcer til opgaven. Rigsarkivet bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid, og den digitale bevaringsopgave er en særdeles væsentlig komponent i den bro, vi bygger fra nutiden til fremtiden.

Den opgave og den vision er med til at gøre det spændende at gå på arbejde på Rigsarkivet – og ikke bare på International Digital Preservation Day!

Relateret indhold

Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere