Årets CIO: Jeg har (ikke?) brugt EA til at få succes

Årets CIO, Michael S. Hansen fra Region Sjælland fortalte om hvordan han ikke har brugt EA i arbejdet med at få styr på Region Sjællands it. I hvert fald har han ikke brugt nogen EA-metode: "Det ville jo tage 2 år uden at komme nogen vegne", som han sagde.

Nu var det måske mest ment som en provokation i hans indlæg på EA|09 i sidste uge, for alle i forsamlingen arbejdede i en eller anden forstand med Enterprise arkitektur. De syntes oven i købet, at emnet var så vigtigt at de havde revet to dage ud af kalenderen for at høre mere om andres erfaringer og om hvordan EA ville se ud i fremtiden.

Senere i præsentationen kom afsløringen: Da han efterfølgende så nærmere på metoden OIO EA og dens mange trin, så kunne han se at hans afdeling havde været i berøring med 90-95 % af emnerne i modellen i det forløb, som gav ham titlen "årets CIO". Konklusionen fra ham var derfor at "Vi har brugt EA ubevidst og ikke struktureret efter en metode".

Det er sådan set fair nok. En model som OIO EA er syntetiseret best practice og der er folk derude, som ikke behøver en model til at guide sig. "Modeller er en krykke for dem, der ikke kan selv" som en tidligere kollega fremturede ved en hver given lejlighed. I stedet bruger de deres egne erfaringer og viden om hvordan deres forretning er indrettet.

Men hvorfra i alverden kommer hans opfattelse af, at det ville have taget 2 år ekstra ved at bruge den metode, som han så klart alligevel havde ramt lige i øjet?

Kommentarer (9)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Deleted User

Der er forkel på hvorledes man tænker når man bruger en guide og når man ikke gør. Med guide risikerer man at blive låst fast til en model. Uden guide skal man tænke over hver lille del selv, ikke blot giver det en fintmasket sortering af hvilke dele strukturen skal bestå af, de enkelte dele bliver også tilpasset virksomheden eksakt. Blot fordi han kan krydse af ved 90% af punkterne på en EA liste er det ikke ensbetydende med at han reelt ville have opnået det samme ved at tage punkterne fra listen og implementere dem.

Det kan sikkert være meget godt med lidt inspiration fra en standardiseret arkitektur, men uanset hvad man kalder sin virksomhedsstruktur og hvilke guides man følger så er langt det vigtigste at man selv tænker over tingene og får medarbejderne til at gøre det samme.

Jeg vil vove at påstå at når en virksomhed har succes med EA, Lean eller <indsæt buzzord>, så er det langt overvejende fordi det tvinger ledelse og medarbejdere til at tænke sig om.

Jeg synes så at det er lidt sørgeligt hvis man har brug for en guide for at få folk til at tænke selv.

 • 0
 • 0
#2 Lars Hansen

Jeg kunne sagtens forestille mig, at han har ikke fundet det formålstjenstligt eller muligt at definere en omfattende 'as-is' og en 'to-be' tilstand før selve transformationsprocessen startede.

Jeg vil istedet gætte på, at afdækningen af 'as-is' og 'to-be' er foregået løbende undervejs. Det vil ihvertfald ligge tæt op af den EA kritik jeg mener tidligere at have hørt ham udtrykke.

På den måde får man brugt mange af de værktøjer der er i EA, uden at det bliver så vandfaldsagtigt som mange officielle EA metoder (desværre) lægger op til.

 • 0
 • 0
#3 Peter Nørregaard Blogger

Det er jo fint nok ikke at skulle opfinde den dybe tallerken igen-igen. Specielt for EA kan processen, du skal igennem, være noget kompleks fordi der skal styr på komplicerede sager på flere arkitektturelle og organisatoriske lag.

Derfor er en model god, specielt en der opfordre til netop at tænke sig om, hvilket OIO EA1 og de fleste andre frameworks gør. Glem Zachmann-frameworket i den forbindelse :-)

Indrømmet, vejledningen i hvordan man skruer den konkrete fremgangsmåde sammen i OIO EA kunne godt være skarpere. Og specielt tankerne om hvilke virksomhedssegmenter man skal tage fat i er tynde. Men det er jo misforstået at tro at OIO EA tager lang tid hvis man i forvejen ved noget om sin virksomhed og kan brug den viden til kun at kaste sig over det mest vigtige.

Så kommer Michaels opfattelse om de 2 år fra en mangelfuld viden om EA? Eller er den snarere et symptom på at god EA fejlagtigt opfattes som værende tungt rundt omkring?

 • 0
 • 0
#4 Peter Nørregaard Blogger

Jeg er blevet mere og mere skeptisk overfor nytten af at foretage en grundig dokumentering af AS-IS hvis formålet er at opnå forandring. Gary Doucet er meget vild med en dyb as-is dokumentation, helst foretaget løbende ude i organisationen. Det bør en ”stats-arkitekt” som ham måske også være.

Men for de fleste af os andre er dokumentation for dokumentationens (eller arkivets) skyld irrelevant.

 • 0
 • 0
#5 Jens Jakob Andersen

Jeg er stor tilhænger af statistisk EA og Just In Time EA.

Ca: "Lav et hurtigt gennemløb af projektbudgetter og tag de 10 største projekter, find de 10 største painpoints i hvert projekt og løs de 80% som kan løses relativt nemt."

Hvis man skal beskrive hele organisationen før man flytter sig, så har verden drejet om sin akse og er et andet sted inden man er færdig....

Jeg tror at værdien af at arbejde iterativt med sin EA og tage det i hele træskolængder er stor - man får løbende: 1. Skabt værdi 2. Lært mere om sin organisation 3. Lært mere om at arbejde med EA 4. Kommer ud af elfenbenstårnet

Med gode hilsner

Jens Jakob

 • 0
 • 0
#6 Deleted User

Kære Peter

Tak for en glimrende artikel om mit foredrag!

Du har ret, selvfølgelig var det en provokation af 'EA folket' når man siger som jeg gjorde.. Men i kom jo også godt op af stolene :-)

Jeg er rimeligt bekendt med OIO metoden og modellen ligesom andre lignende af slagsen - dog uden at være ekspert. Men min kommentar om de to år bunder i to hoved faktorer:

 1. Vi var midt i en lyn fusion organisatorisk og teknisk. Der var ikke et fuldt billede i organisationen at tage fat på.
 2. Jeg havde ikke et dedikeret team på 13 arkitekter til opgaven og vi har vel i perioden haft fat i måske 70 systemer og applikationer.

Gary Ducet brugte 6 mdr. med hans 4 bedste folk (jf ham selv) til at analysere 2 (to!) projekter/applikationer/systemer.. Med det in mente, synes min kommentar om 2 år vel ikke så slem..?

Jeg er i øvrigt helt enig i både din og Jens Jakobs indlæg om at gå til bidet i stedet for at svæve i teorierne (om jeg sådan må sige) og dokumentere det hele..

Min pointe var måske tænkt klarer end opfattet: Vi er jo nødt til at bruge EA værktøjerne i en situationsbetinget detaljeringsgrad, for at få succes.. Levér værdi hurtigt og med det samme.. Vær et tilbud frem for en hæmsko.. EA er ikke kun for arkitekter, men potentielt alle projektmedarbejdere..

Og det er der heldigvis mange der kan finde ud af derude..

Mange hilsnEr MichAel

 • 0
 • 0
#7 Peter Nørregaard Blogger

Angående Garys projekt, så var de 6 måneder den tid det tog at få svar på et spørgsmål stillet i parlamentet om antallet af offentlige services som vedrørte den oprindelige befolkning. Dér sad de 4-5 folk om bordet med stabler af papir. Sikke dog et spild af tid! Jeg ville have løst opgaven ved at spørge ministerierne, som så ville spørge nedad i deres organisationer, og lægge tallene sammen efter 2 ugers tid (med forbehold for at jeg nok ikke helt har forstået Garys opgave).

Jeg mindes ikke at han fortalte hvor lang tid han brugte på at gennemgå de to projekter for synergier - her var der så til gengæld smæk for skillingen i form af besparelser på nogle millioner $.

Noget jeg som sagt savner ved OIO EA er en måde at få skåret ind til benet mht. hvilket fokus afdækningen bør have. Scott Bernard kommer et godt stykke vej med sin Line-of-Business-opdeling (LoB), men den er dog stadig for generisk. Jens-Jakobs bud er nok ikke helt skævt og meget operativt.

Men ellers var en en god præsentation, du havde, som vakte eftertanke hos undertegnede. Og tak for uddybningen af din pointe! "Situationsbetinget detaljeringsgrad" er en præcis formulering jeg vil tage til mig.

 • 0
 • 0
#8 Jens Jakob Andersen

Hej,

Jeg har haft stor success med at anvende OIOEA som "NEM-EA".

OIOEA postkortet ser jeg som et glimrende proces-værk at læne sig op af i en EA proces, og et glimrende oplæg til et fælles sprog om EA og tilhørende begreber.

NEM-EA drejer sig om at tag OIOEA postkortet og bruge det som perspektiv til at vurdere projekter (eller organisationer) ud fra - stille alle de gode spørgsmål vha. af OIOEA postkortet.

Det sikrer dels at man kommer hele vejen rundt, men det giver også et fælles sprog til at fokusere EA-dialogen i projekterne.

Hvor jeg ofte har set projekt-deltagere bruge timer og dage på at tale forbi hinanden - er det guld værd at bruge NEM-EA (og OIOEA) til at fokusere ind og sige "Nu drejer det sig om B3 forretingsservices der skal defineres" eller hvad det nu er som er det relevante emne på det tidspunkt i projektet.

Jeg ser også OIOEA postkortets bagside ("reolen") som en glimrende ramme for at bruge ½ time på at spørge til hvilke artefakter der er på plads ift. projektet/organisationen, som f.eks strategi, it-standarder etc etc.

Og hele vejen huske at det er skabelse af forretningsværdi som drive arbejdet, ikke teoretiske skoleridt hvor det diskuteres i månedsvis om ting skal hedde det ene eller det andet.

NEM-EA - det behøver ikke at være svært, dyrt eller rendyrket Taylorisme at lave gode projekter ;-)

Med venlige hilsner

Jens Jakob

 • 0
 • 0
#9 Deleted User

Jeg vil også gerne advokere for Nem-EA. I Nem-EA er fokus på det nødvendige og tilstrækkelige. Det det der modsvarer organisationens aktuelle modenhed.

OIO EA er tænkt sådan: Som en simpel vejviser, tjekliste og fælles systematisk struktur og sprog. Og i OIO EA bør man altid have fokus på trinnet "A3 EA metodegrundlag". En vigtig del af dette er dimensioneringen af det konkrete EA-arbejde der skal laves i forbindelse med et givent projekt. Scenariet – den forretningsmæssige opgave der skal løses – skal definere den røde tråd i arkitekturarbejdet. Læs mere om scenarier og dimensionering i arkitekturguiden http://ea.oio.dk/scenarier.

Et godt bllede på, at OIO EA er EA-light og Nem-EA er, OIO EA kortet. OIO EA metoderammen er her kogt ned til et ”postkort”, der kan ligge i en skjortelomme og som ikke vejer mere end 10g. Kortet har OIO arkitekturmetoden på den ene side og OIO arkitekturreolen på den anden side – de to sider beskriver henholdsvis processen (iterativ, ikke vandfald) og dokumentationen (med forslag til artefakter baseret på best practise erfaringer) og hænger sammen via en fælles systematik.

Præcist nok til at det giver faglig værdi. Nemt nok til at de fleste kan være med efter en kort introduktion. Generisk nok til at det kan bruges i alle digitaliseringsprojekter.

OIO EA-kortet kan downloades og printes eller bestilles hos ITST via arkitekturguiden: http://ea.oio.dk/.

Læs også mit lidt fyldigere indlæg om Nem EA her: http://digitaliser.dk/news/406866. Og giv gerne dit besyv med dér, hvis du har erfaringer med eller forslag til hvordan OIO EA kan gøres endnu mere til Nem-EA.

Med venlig hilsen Michael Bang Kjeldgaard

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere