Yderst begrænset felt af politikere med it-baggrund på valgsedlerne

50 kommentarer.  Hop til debatten
Yderst begrænset felt af politikere med it-baggrund på valgsedlerne
Illustration: Christoffer Regild / Folketinget.
Alternativet fører an, men ellers skal man spejde langt efter kandidater med en it-faglig erfaring på stemmesedlerne ved det kommende folketingsvalg.
Reportage4. juni 2019 kl. 05:11
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Hvis du er bosiddende i Sydjylland eller hvis du har tænkt dig at stemme på Socialdemokratiet, så har du ikke mulighed for at give din stemme til en it-faglig kandidat, når du onsdag skal til stemmeurnerne. Med op til flere kuldsejlede statslige it-projekter gennem de seneste år og med et større fokus på offentlige institutioners brug af borgerdata i algoritmer, er der ellers grobund for adskillige vigtige diskussioner på det it-politiske område.

Derfor er det iøjnefaldende, at udvalget af kandidater med konkret it-viden landet over er meget lille. Der er nemlig kun opstillet 19 kandidater, der har erfaring med it. Det viser en optælling over landets kandidater til Folketingsvalget, som Version2 har foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks liste over landets 900 folketingskandidater.

Alternativet fører an med fire kandidater, mens flere partier såsom Socialdemokratiet og Konservative umiddelbart slet ikke har nogen opstillede. Det skal dog nævnes, at de fleste partier har it-ordførere, selvom de ikke nødvendigvis har en baggrund indenfor it. Eksempelvis er Socialdemokratiets it-ordfører Karin Gaarsted uddannet folkeskolelærer, mens Venstres it-ordfører Torsten Schack Pedersen er cand.polit.

Der skal dog tages det forbehold, at ikke alle kandidater nødvendigvis beskæftiger sig med it lige nu, selvom de har en baggrund indenfor det. Samtidig kan der være kandidater, der ikke har angivet, at de arbejder med it. Hvis du derfor kender en kandidat, som vi har overset, så skriv til sfr@ing.dk, der vil opdatere listen.

50 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
50
5. juni 2019 kl. 15:16

Skåltaler besynger den højt, mens vi er ved at tabe den

Tilliden har været død længe. Forsvandt sammen med integriteten hos de "folkevalgte" og statsansatte.

Lærte for længe siden, at der er kun 2, man altid stole på : Glock og dig selv.

I dag bliver næste hold offentligt betalte nasserøve valgt. Ændrer ikke et komma hvilken farve, de bekender dem til...

49
5. juni 2019 kl. 13:40

Sagt på en anden måde, stemmer du rødt, har du ingen ret til at klage over, at staten tager dine sundhedsdata, for de tilhører ikke dig, men fællesskabet, som har betalt for dine behandlinger.

Det er lige præcis her kæden falder af, synes jeg. Lægerne, forskerne og administratorerne opfører sig som de bruger deres egne penge. Det gør de ikke. De bruger vores penge til at udføre en service for os. Som du er inde på, har denne opfattelse af at fællesskabet står over mennesket været herskende for den røde side. Her ønskes store skatter - eller - i deres øjne - indsamling af fællesskabets penge i fællesskabets kasse. Desværre har den borgelige side i de senere år gået en nogenlunde tilsvarende vej. Man forsøger at få det til at se ud som at skatten sænkes, men den skjules blot i form at tvangsindsamling af data, som sælges. Pålagt kontrol- og andre opgaver til hel- eller halvprivate foretagende, som sender regningen direkte til borgeren, så det ikke indgår i skatteprocenten. Man har italesat lav skatteprocent som liberalt, og samtidigt ført en politik, som er alt andet end liberal. Det er altså ikke bedre, men derimod uærligt. Tilbage til emnet, så er der vel større chance for at man selv opdager løgnen, hvis man har en smule indsigt. Vi kan så bare håbe at det hjælper.

48
5. juni 2019 kl. 12:05

Jeg har skrevet til et par faglige kandidater for at sikre mig ståstedet, men de svarer slet ikke - såeh hvad skal man tro.

Jeg har til et socialt arrangement for et par uger siden lade mig fortælle af en siddende politiker (der her skal være unavngivet) at da vedkommende sad i byrådet for Socialdemokratiet havde vedkommende -og personens kollegaer fra Venstre- store problemer med at de heller ikke kunne få svar. Dvs. dem vi har valgt ind kan heller ikke få svar når de er i tvivl fra deres egne kollegere! Vedkommende sagde også at DF kollegaer fik svar hurtigt (men at det var "gør sådan" i stedet for "vi synes"). Til gengæld havde EL og Alternativet et langt bedre samarbejde med deres "top". Yderst skræmmende.

47
5. juni 2019 kl. 09:58

Ups - beklager gentaget afsnit i min kommentar 9.14 - Noget utilsigtet "kopier" i stedet for "flyt".

45
5. juni 2019 kl. 09:47

men det kræver en tillid

Apropos så synes jeg, at brugen af ordet "tillid" er interessant. Skåltaler besynger den højt, mens vi er ved at tabe den. Og det kan synes at det måske mere er noget, som man forudsætter, eller måske endda forlanger den, end at man selv udviser den.

Og hvor er tilliden henne, når vi taler om samfundets svageste? Her ser det ud til, at det hovedsageligt er kontrol, visitering, pligter og opfølgning, som efterhånden stort set har fortrængt al den hjælp, som man ellers skulle mene var det egentlige formål, og som der er så megen brug for.

Men der er ingen tillid, og det ser ud til at man hellere vil bruge tiden på kontrollere ti, end man vil risikere at komme til at hjælpe end mere end nødigt.

44
5. juni 2019 kl. 09:21

Sat på spidsen er alt sort/hvidt, og der er ikke plads til nuancer :-).

Ja netop - problemet er jo, at vi alle har et område, vi uden tvivl betragter som privat - og jeg går ud fra, at det har Yoel også på dette område. Spørgsmålet er så, hvor grænsen går - for den flytter sig med stormskridt i øjeblikket. Men det kunne være rart at få Yoel og meningsfælder til at indrømme, at der faktisk er noget, som for de allerfleste opleves som meget privat, uanset hvor interessant videnskaben finder det.

43
5. juni 2019 kl. 09:15

Er man i det filosofiske hjørne er der vel ikke alle indtægter der er kommet ved arbejde/brug af ens dyrbare timer.

Der er vel også "arbejdsfri" indtægter (forrentning af formue osv) :-)

42
5. juni 2019 kl. 09:14

Som sagt, det er et komplekst spørgsmål, men jeg mener ikke, løsningen er at beskylde sin læge for at være i lommen på medicinalindustrien eller kræve, at al adgang til forskningsdata lukkes ned. Der må kunne findes en fornuftig middelvej.

Ja, det er komplekst - og som jeg flere gange siger, så er det blevet så komplekst, fordi man snigende har valgt at gøre disse data til råstoffer for privat vinding .- man har solgt borgernes privatliv til industrien for at få lidt tilskud til sundhedsvæsnet. Det kunne man have undladt at gøre. Og du peger selv på at være bekymret for statens omgang med disse data. Den bekymring deler jeg på nuværende tidspunkt. Og det alene er jo en god grund til at bede borgeren om samtykke. Så kan industrien jo selv sørge for at indsamle de data, de gerne vil have - efter åben og grundig informering om formål og konsekvenser - og samtykke!

Der er jo ingen logisk sammenhæng mellem argumentet med forskning, og så den konklusion at industrien skal have adgang til disse data. Ingen logisk sammenhæng overhovedet.

Pas nu på. Demokrati er ikke nødvendigvis det, du ønsker - i sin essens er det folkestyre, og et flertal af folket er, for at sige det mildt, ret ligeglade med de problemstillinger, der optager dig.

Mener du så, at "ingen ret til privatliv" er forenelig med "folkestyre"? Demokrati er før blevet afskaffet via demokratiske valg. Det må være tilladt ikke at synes, at det er rare udsigter.

Du kræver en absolut ret til at holde dine behandlingsdata hemmelige, også selv om de med den rette regulering kan bruges fornuftigt til at skabe en bedre verden.

Jeg kræver ret til at vurdere de formål, de skal bruges til. Det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke under nogen omstændigheder vil dele dem - men det kræver en tillid, som i øjeblikekt er meget langt fra at være eksisterende, for i mine øjne er vi med stormskridt på vej ind i et totalitært samfund, hvor de stærkeste tjener formuer på det store flertals privatliv, og det skal mine data ikke bruges til.

I mine øjne er det langt mere ekstremt og unuanceret at argumentere for, at retten til privatliv fremover er afskaffet af hensyn til videnskaben. De samfund og styreformer, det hidtil er sket i, er ikke samfund, vi ønsker at sammenlignes med eller komme til at ligne. Retten til privatliv fremgår både af grundloven og af FN's menneskerettigheder - og det er at kuppe demokrait og befolkning at afskaffe denne ret via salamificering.

beskylde sin læge for at være i lommen på medicinalindustrien

Der er ikke en beskyldning - det er fakta, at mange læger og toneangivende forskere har stærke bindinger til industrien. Om man så opfatter det som at være i lommen på dem, det er jo et definitionsspørgsmål. Der er gode grunde til, at man på andre samfundsområder forsøger at begrænse inhabilitet, og det er selvfølgelig fordi, at det er påvist - både videnskabligt, og erfaringsmæssigt - at sådanne bindinger påvirker ens opfattelse af problemstillinger - bevidst eller ubevidst.

Jeg siger ikke, at disse forskere/læger tænker "Lundbeck har betalt mig for at stemme for dette, så det gør jeg". Men det påvirker at have sådanne bånd, så man simpelthen har sværere ved at tænke klart og uhildet. Og det ved industrien - og det udnytter de. Der er forskning, der har påvist, at læger, der har bånd til industrien - selv ret ubetydelige bånd - har lettere ved at gribe til receptblokken med det pågældende firmas produkter, og har sværere ved at følge de officielle behandlingsretningslinjer - behandlingen bliver dårligere. Det sker sandsynligvis ubevidst. Så jeg bruger ordet "korruption" bredt, i betydningen, at disse mekanismer "korrumperer" beslutningsprocesserne - i betydningen, at de forstyrrer og ødelægger dem.

Hvis der skal findes en fornuftig middelvej, så er første skridt at smide industrien ud af ligningen - så må vi se, hvordan vi kommer videre derfra.

(Og her vil jeg undskylde for at have bevæget mig ud af en tangent, der dybest set ikke er relevant for artiklens emne)

Jeg er ikke enig i, at det er en irrelevant tangent - tvært imod. Denne diskussion illustrerer jo netop, at det ikke er nogen løsning at stemme på en kandidat, blot fordi denne er ITkyndig. hvis ikke den pågældende samtidig har nogle holdninger, man kan gå ind for. man risikerer, at den strategi kan få nogle meget ubehagelige bivirkninger, man hverken har forudset eller ønsket sig.

Du kræver en absolut ret til at holde dine behandlingsdata hemmelige, også selv om de med den rette regulering kan bruges fornuftigt til at skabe en bedre verden.

Jeg kræver ret til at vurdere de formål, de skal bruges til. Det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke under nogen omstændigheder vil dele dem - men det kræver en tillid, som i øjeblikket er meget langt fra at være eksisterende, for i mine øjne er vi med stormskridt på vej ind i et totalitært samfund, hvor de stærkeste tjener formuer på det store flertals privatliv, også på andre områder (her siger jeg : Shoshana Zuboff, selv om hun faktisk ikke mener, at "totalitært" er dækkende for det, der sker - hun siger, at det er noget helt nyt, vi ikke kan forstå endnu. Så indtil vi hsr fundet en passende betegnelse, bruger jeg begrebet "totalitært" som det, der kommer nærmest), og det skal mine data ikke bruges til.

40
5. juni 2019 kl. 08:47

Det er (i denne sammenhæng) noget filosofisk ævl.

Penge er kun det værd, som man kan få for dem. Ellers er det kun farvet papir og mønstrede metalskiver (off-topic, så sker der spændende ting, når mønters metalværdi overstiger deres bytteværdi).

Men faktisk er der en dimension mere, og det er, at penge er udtryk for udskudt forbrug; istedet for at få noget konkret nu, så får du penge, så du kan få noget konkret senere. Det betyder også, at penge har en tidsdimension (tidspræference), og derfor er en nutidskrone ikke det samme som en fremtidskrone, også selvom der er korrigeret for ændring i købekraft. For nogle vil det samme forbrug være mere værd nu, mens det for andre vil være bedre at vente.

Der er også en aftagende nyttefunktion, så en krone er åbenlyst meget mere værd, hvis du kun har en i forvejen, end hvis du har i forvejen har pengetanken fuld. Med den forsimplende antagelse, at alle har samme nyttefunktion, så betyder det, at den største lykke opnås, når vi tager fra de rige og giver til de fattige indtil alle har lige meget (i virkeligheden er det så mere kompliceret).

Men det er du også selv inde på (og så kommer du jo faktisk til at tale for beskatning, måske ikke lige af indkomst, men så da af formue):

Det synes jeg, du skal sige til dem, der ikke har nogen penge. Og hvis de ikke har brød, kan de jo bare spise kage, ikke?

Nu snakkede vi ikke om dem, som ingen penge har, men derimod dem, som mange har og har svært at give slip på dem, også selvom andre åbenlyst har mere brug for. F.eks. til at købe sig tid sammen deres børn.

Penge er for mig, ligesom for de fleste andre danskere, der arbejder, et udtryk for den tid, vi har brugt på at passe vores arbejde i stedet for at være sammen med dem, der betyder noget for os.

Du har givetvist ret i det med "de fleste danskere", men det bliver det ikke mere rigtigt af. Jeg skal heller ikke påstå at have forstået det, men jeg mener dog, at det er mere kompliceret end som så. Kort sagt, hvis du virkelig vil være rig, så skal du ikke selv arbejde, så skal du have andre til arbejde for dig; det at arbejde selv, skalerer dårligt.

Og indledningsvist så kan du - med det udgangspunkt - med fordel stille dig selv det spørgsmål, som KRP også har stillet: hvordan kan det så være, at vi (brand?) beskatter lønindkomst mens kapitalindkomst i høj grad får lov at gå fri (vi er dog ikke sunket så dybt som da Irland forsøgte at lade Apple slippe med en skattesats på 0,015% - og det var vist kun nominelt, effektivt var den vist endnu lavere).

For arbejde er kun en produktionsfaktor, kapital er en anden. Det vil hurtigt blive "noget filosofisk ævl", så jeg vil henvise til selvstudie. Et sted at starte kunne være her, hvor Thomas Piketti "ævler filosofisk" over beskatning af indkomst, formue og forbrug (der er også nogle interessante sammenligninger imellem USA og Europa):

http://piketty.pse.ens.fr/files/Piketty2015AER.pdf

Lad mig citere en smule:

In addition, I certainly do not believe that r > g is a useful tool for the discussion of rising inequality of labor income: other mechanisms and policies are much more relevant here, e.g., supply and demand of skills and education. For instance, I point out in my book (Piketty 2014a, ch. 8–9) that the rise of top income shares in the United States over the 1980–2010 period is due for the most part to rising inequality of labor earnings, which can itself be explained by a mix-ture of two groups of factors: rising inequality in access to skills and to higher education over this time period in the United States, an evolution which might have been exacerbated by rising tuition fees and insufficient public investment; and exploding top managerial compensation, itself probably stimulated by changing incentives and norms, and by large cuts in top tax rates (see also Piketty 2014a, ch. 14; Piketty, Saez, and Stantcheva 2014).

(her er "r > g" udtryk for at kapitalafkastet er større end væksten)

Kort sagt: det er mere kompliceret end de fleste tror. Men en lille advarsel: hvis du går igang med at læse hans bog (som han jo så selv kritiserer/nuancerer i artikelen ovenfor), så kan det godt være, at du bliver klogere, men jeg kan love dig, at du så får (meget) mindre tid til dine børn - og så skal man spørge sig selv om det er det værd?

PS: Samtidig med korrekturlæsningen af ovenstående, så har jeg også læst, hvad du ellers skriver; det virker ikke til, at vi står så langt fra hinanden, som vi måske selv tror (også selvom vi nok i dag sætter krydset forskellige steder). Det er godt at kunne tale om det :-).

39
5. juni 2019 kl. 08:06

Så har du i mine øjne slet ingen forståelse for, hvad privatliv er. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare dig det. Sat på spidsen: Vil du også acceptere et kamera i din og din kones soveværelse, fordi forskere mener, at det kan være vigtigt at forske i?

Sat på spidsen: Hvis det kan redde mit liv, er det trods alt det mindste af to onder.

Men der er stor forskel på at være imod, at fx forsikringsselskaber får adgang til enkelte borgeres sundhedsjournaler, og at være imod, at forskere kan udvikle nye behandlingsformer på baggrund af delvis anonymiserede/pseudonymiserede data.

Spørgsmålet er komplekst, og derfor mener jeg ikke, din meget firkantede retorik og tilgang til emnet er rimelig. Du kræver en absolut ret til at holde dine behandlingsdata hemmelige, også selv om de med den rette regulering kan bruges fornuftigt til at skabe en bedre verden.

Og her mener jeg bare, der er en diskrepans mellem den politik, du stemmer på, og de ønsker, du har: Hvis du vil have absolut ejerskab over dine data, må du selv betale for dine behandlinger.

Eller går du bare ikke ind for demokrati?

Pas nu på. Demokrati er ikke nødvendigvis det, du ønsker - i sin essens er det folkestyre, og et flertal af folket er, for at sige det mildt, ret ligeglade med de problemstillinger, der optager dig.

Og nu har man i den grad fået viklet offentligt og privat sammen, så jeg ikke engang mere tør dele mine data med det offentlige . Det turde jeg for 10 år siden. Nu er det slut - i det omfang jeg har mulighed for at sige nej.

Jeg deler din betænkelighed ved at dele oplysninger med staten - men det skyldes ikke min frygt for videresalg af disse oplysninger, men min overbevisning om, at staten før eller siden vil bruge disse data mod en.

Fx ved en skilsmissesag i Statsamtet: "Nå, vi kan se, du gerne vil have forældremyndigheden, men for 15 år siden sagde du til din læge, at du havde svært ved at overskue hverdagen pga. stress. Hm..." - eller hvis man søger ind til det offentlige: "Nå, du vil gerne være betjent. Men dine trivselsundersøgelser i skolen har vist, at du har svært ved at samarbejde med andre..."

Som sagt, det er et komplekst spørgsmål, men jeg mener ikke, løsningen er at beskylde sin læge for at være i lommen på medicinalindustrien eller kræve, at al adgang til forskningsdata lukkes ned. Der må kunne findes en fornuftig middelvej.

(Og her vil jeg undskylde for at have bevæget mig ud af en tangent, der dybest set ikke er relevant for artiklens emne)

37
5. juni 2019 kl. 07:41

Tak for svar, Yoel.

jeg har ærligt talt lidt svært ved at argumentere for, hvorfor lige præcis privatliv skulle være mere helligt end den tid, ....

Så er vi tilbage ved de gamle eksempler: Mener du i ramme alvor, at du har det helt fint med, at forskere uden dit vidende og samtykke lytter med på dine samtaler med din læge, studerer dit genom for evt. afvigelser og gør disse meget private "genstande" til deres private guld, som de kan omsætte til deres private rigdom?

jeg har ærligt talt lidt svært ved at argumentere for, hvorfor lige præcis privatliv skulle være mere helligt end den tid, man gennem skatten bruger på at arbejde for andre.

Så har du i mine øjne slet ingen forståelse for, hvad privatliv er. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare dig det. Sat på spidsen: Vil du også acceptere et kamera i din og din kones soveværelse, fordi forskere mener, at det kan være vigtigt at forske i? I praksis - med de datamængder, der indsamles og samkøres efterhånden, er det slet ikke så langt fra virkeligheden, som man kunne ønske.

Mener du i ramme alvor, at "intet privatliv, alle ved alt om alle, industrien og de til enhver tid siddende magthavere kigger hele tiden med over skulderen" kan forenes med demokrati? Eller går du bare ikke ind for demokrati?

Sagt på en anden måde, stemmer du rødt, har du ingen ret til at klage over, at staten tager dine sundhedsdata, for de tilhører ikke dig, men fællesskabet, som har betalt for dine behandlinger.

Ingen har fortalt mig, at såfremt jeg går ind for en solidarisk velfærdsstat (ikke et kommunistisk/socialistisk diktatur, som jeg til hver en tid vil bekæmpe), så følger det med, at jeg ikke længere har ret til et privatliv. Har du nogen sinde set det punkt på en valgplakat, eller hørt det omtalt i en valgdebat? Det er der ingen, der tør, for man ved godt, at det vil ikke falde i god jord.

Og det er i høj grad de borgerlige partier, som har ført an i annekteringen af privatlivet. Så det argument hænger ikke helt sammen.

Og argumentet med "videnskabens behov" holder jo heller ikke - for der kunne drives megen god og pålidelig videnskab i offentligt regi . Men det er ikke det, man gør. Og nu har man i den grad fået viklet offentligt og privat sammen, så jeg ikke engang mere tør dele mine data med det offentlige . Det turde jeg for 10 år siden. Nu er det slut - i det omfang jeg har mulighed for at sige nej.

Man betaler for sundhedsvæsnet via sin skattebetaling - det er det, aftalen mellem samfundet og borgeren går ud på. I øjeblikekt bliver vi kuppet ved, at nogen stjæler vores menneskeret (en af FN's) under radaren, og gør privatlivt til private selskabers ejendom. Det er helt utroligt, at der er nogen, som kan forsvare det.

36
5. juni 2019 kl. 07:37

Hvis man tager dine penge, så kan du bare tjene nogle nye

Det synes jeg, du skal sige til dem, der ikke har nogen penge. Og hvis de ikke har brød, kan de jo bare spise kage, ikke?

Desuden kan man jo ikke bruge den samme tid to gange. Den eneste måde, jeg i praksis kan forlænge min tid på jorden, er at leve sundt og blive behandlet for sygdomme, som ellers kunne have afkortet mit liv. Og det kræver et velfungerende sygehusvæsen, som blandt andet bygger på forskning, hvor borgernes sundhedsdata indgår.

Penge er kun et byttemiddel

Det er (i denne sammenhæng) noget filosofisk ævl.

Penge er for mig, ligesom for de fleste andre danskere, der arbejder, et udtryk for den tid, vi har brugt på at passe vores arbejde i stedet for at være sammen med dem, der betyder noget for os.

At betale skat kan være nødvendigt, men man bør have den allerdybeste respekt for de penge, der opkræves, for det er i praksis den enkelte skatteborgers tid, der beslaglægges af fællesskabet.

35
5. juni 2019 kl. 07:23

Og kan man kigger lidt ud over vores egen andedam, så er det faktisk løgn. Flere steder i verden er det for langt hovedparten sådan, at de for første gang må se, at deres børn har ringere muligheder end dem selv, og at de sidste 20 års økonomiske vækst af gået dem forbi, trods hårdt arbejde

Ja, det er jo netop en vigtigt pointe, Bjarne Nielsen. De færreste rige har tjent deres mange penge helt alene - de har benyttet andres arbejdskraft til at tjene deres formuer. Mange af dem har garanteret også arbejdet hårdt selv - dog næppe 22 timer i døgnet, som en del hævder. Men hårdt, og for min skyld er det helt i orden, at de også tjener godt, og beholder en god del selv - indenfor en vis grænse.

For samtidig med, at de har tjent deres penge, har de jo også lagt beslag på ressourcer - ressourcer, som følgende generationer så ikke nødvendigvis kan bruge. Eks. adgangen til jord: Det har kostet ofre og hårdt arbejde for de første nybyggere at bemægtige sig Vesten. Men så fik de ejerskab på den - og efterfølgende generationer kan ikke lige gøre det samme, hvis de er trætte af at være undertrykt i deres samfund. Der er snart kun rummet tilbage.

Og de fleste rige har også tjent deres penge i konkurrence med andre hårdtarbejdende mennesker. Nogen har tabt i konkurrencen, selv om de har arbejdet hårdt. Så den der med, at man nødvendigvis ejer sin rigdom som følge af, at man har arbejdet hårdere end andre - det holder ikke. Men man har arbejdet mere succesfuldt - og der kan der være mange tilfældigheder, som har været medvirkende.

Og hvis man har været så dum i stedet at hellige sig f.eks. at tage sig af børn, syge, gamle og den slags uproduktivt skidt, så er det så som så med guldregnen - men er det ensbetydende med, at ens indsats er mindre værd eller er mindre vigtig? Ikke i mine øjne.

Nå - anyway - stadig supergod grundlovstale i linket ovenfor.

34
5. juni 2019 kl. 07:11

Men så går jeg ud fra, at du er enig i, at der er tale om privatlivstyveri, hvis man tager privatlivsdata uden samtykke?

Ja da - hvis bare vi er enige om, det også er tyveri af andres tid og dermed deres liv, hvis man kræver, de skal betale skat, selv om de ikke har lyst til dette.

Man kan dog med rette indvende, at man må bidrage til samfundet for fælles bedste.

I et samfund med stor omfordeling kan grænsen mellem det personligt ejede og det, man må opgive til fællesskabets bedste, være noget flydende, og jeg har ærligt talt lidt svært ved at argumentere for, hvorfor lige præcis privatliv skulle være mere helligt end den tid, man gennem skatten bruger på at arbejde for andre.

Man kan endda argumentere for, at tiden, familien mister sammen på grund af forældrenes arbejde, er konkret og mærkbar, mens eventuelle forskeres høst af data fra ens sundhedsjournal ikke har nogen direkte implikationer for en selv.

Sagt på en anden måde, stemmer du rødt, har du ingen ret til at klage over, at staten tager dine sundhedsdata, for de tilhører ikke dig, men fællesskabet, som har betalt for dine behandlinger.

Vi takker for dit bidrag.

32
5. juni 2019 kl. 07:07

Jeg bliver harm, når nogen vil fratage mig en stor del af de penge, jeg tjener ved at passe mit arbejde i stedet for at være sammen med min familie

Hvis man tager dine penge, så kan du bare tjene nogle nye (*), men hvis tager dine hemmeligheder og dermed retten til selv at betemme, hvem og hvad, som du vil være fortrolig med, så har man frataget dig retten til eget liv, og umenneskeliggjort dig.

Penge er kun et byttemiddel, det er værdighed ikke.

Og for mange her i verden er for lidt samnen med deres familie i nuet, fordi de jagter fremtidig velstand. Men hvad er fremtidig velstand værd, hvis det er på bekostning af ens nærmeste og det samfund vi alle lever i? Mindre mig, mere os!

Ad (*): Og kan man kigger lidt ud over vores egen andedam, så er det faktisk løgn. Flere steder i verden er det for langt hovedparten sådan, at de for første gang må se, at deres børn har ringere muligheder end dem selv, og at de sidste 20 års økonomiske vækst af gået dem forbi, trods hårdt arbejde. Og vi snakker ikke 50/50, vi snakker procenter langt op i halvfemserne. Løfterne om, at vi alle ville få det bedre, hvis bare de rige blev rigere, har vist sig at være falske; det eneste, som er sket er, at de rige er blevet rigere, på bekostning af alle andre.

Vi har med vores lokale underlige form for (gys!) socialisme (**) undgået mange af de ulykker, som har ramt resten af verden (selvom det også drypper på degnen, som f.eks. finanskrisen viste) - vi har ikke brug for at følge deres vej, de har brug for at vi viser dem vores vej.

Ad (**): Jeg er ikke engang sikker på at det er socialisme, men hvis det virker, så må man for min skyld gerne kalde det det.

31
5. juni 2019 kl. 06:40

Jeg vil personligt klart foretrække at der er en MF'er der ved noget om hvordan den slags oplysninger faktisk bruges, helt ned på kodelinie-niveau ...

At sætte lighedstegn imellem "IT-kyndig" og "kodelinje-niveau" er ca. lige så dumt, som at tro at vi ruster vores børn til fremtiden ved at give dem iPads i børnehaven uden at have et mål med det (og her tror jeg at vore residente enterprise-arkitekter ved præcist, hvad jeg mener).

Og derfor vil heller ikke mene at 'data scientist' er den slags IT-kyndig, som vi søger, faktisk tværtimod. De har samme misopfattelse af egne evner og samme mangel på forståelse for at deres 'magi' kan have store konsekvenser, som 'Troldmanden lærling' i Goethes digt.

Vi har brug for nogle, som kan se det store billede og genkende BS; ikke nogen, som ikke kan se skoven for bare bits, og derfor selv taler BS.

30
5. juni 2019 kl. 06:17

Godt, at vi forstår hinandens følelser, Yoel Caspersen, omend på forskellige områder :-) Men så går jeg ud fra, at du er enig i, at der er tale om privatlivstyveri, hvis man tager privatlivsdata uden samtykke?

29
5. juni 2019 kl. 06:12

Tak for din beretning, Finn Hansen. Jeg kan kun give dig ret.

Lægevidenskaben har bragt meget godt - men mange præparater bruges for skruppelløst.

28
4. juni 2019 kl. 18:14

Att:Anne-Marie Krogsbøll

Det er godt du trækker sette produkt frem i lyset, et produkt der aldrig nogensinde burde være givet fri. Om det er skyld i dødsfald, kan jeg ikke udtale mig konkret om, men jeg kan konkret udtale mig om, at det er yderst farlligt for hjernen.

Dets virkemåde gør, at det godtnok fjerner kroniske smerter, men som sideeffekt påvirker det hjernen meget negativt og giver hukommelsestab og konfushed. Jeg har pga. rygskade været på det produkt og oplevet på egen krop, hvad det gør ved hjernen - pludselig blev jeg "råbet voldsomt op" af min sambo, at jeg nu var blevet decideret dum - "ved min spiseplads lå en sedel, som henviste til en sedel som hang på kontroet, der henviste til en sedel der lå på sofabordet, der henviste til en sedel som hang på køleskabet"... sedlens budskab "Du skal til læge og tjekke det her medicin". Så kan det godt være at jeg tvang mig selv til at blive medicnfri og mødte op hos lægen som aftalt - efter jeg var trappet helt ud, bad han mig lave en ærlig og detaljeret indberetning til lægemidelstyrrelsen og patientklagenævnet, han selv ville også indberettet sin oplevelse med denne medicin, som han antog for at være farlig for patienterne.

Jeg har så siden talt med mange mennesker, som har været eller er på denne medicn og de har, uden undtagelse, de samme symptoner med hukommelsestab eller tab af den "røde tråd" i samtaler, en bivirkning af den satans medicn. Jeg vil sidestille det her midicin på ligefod med Simvastatin, som skader patienter lige så meget - Simvastatin skulle være kanon godt til at sænke kolestroeltallet med, men sideeffekten er, at patinterne bliver deprimeret, og hvis de i forvejen er eller har tilbøjelighed til at være deprimeret, så er det helt sikkert, at de går helt ned i kuldkælderen. At give Simvastatin til ældre mennesker, et det samme som at gøre dem dement, for de kan virkelig ikke finde hovde og hale i noget som helst, og sjovt nok, når de via det press jeg lægger, får overtalt lægen til at give dem det noget dyrere kolesterol produkt, så får de deres almindelige forstand til bage og kan tænke klart. Min gamle mor var sat på det her stads og jeg fik hende indlagt, på anmodning rettet til sygeplejersken på stedet, bad jeg hende vurdere om det var en god ide at hun kom over på et andet produkt end Simvastatin, sygeplejersken himlend helt og sagde, det produkt burder aldrig nogen siden været sendt på markedet, da det er roden til så meget ondskab. Hun fik talt med overlægen på stedet, og i samarbejde fik de lavet en helt ny medicinplan til min gamle mor og efter lidt over 1 uger, så var hun klar i hovdet og ikke det forvirret gamle vrag der end ikke kunne huske at drikke væske, men bare åd de mange tabletter hver dag, som lægen over tid havde ordineret pga. en lille blodprop år forinden.

At tro at opoider IKKE er afhængighedsskabende, det er rent spind fra medicinalindustrien - for dem drejer det sig om at tjene penge og sekundeært om patienternes heldbred, det er ikke patienternes helbred der kommer i første række det er aktieindtægt - De siger de 4 krystaller (syntetisk morfin) ikke er afhængigskabende, det er noget rent vrøvl - hvis en patient som er vant til at indtage 100-200 mg om dagen stopper brat fra dag til dag med at indtage det, vedkommende patient får garanteret kraper i benene og ja, det er bivirkinger for at stoppe og i nogen tilfælde vil patinen endda udvikle så svære abstinenser, at det udvikler sig til depression - det stads skal trappes ud via en nøje planlagt udtrapninsplan, for at blive afgiftet, det glemmer medicinalindustrien totalt at vejlede i og i det hele taget giver de ikke en step by step vejledning, de dækker sig blot ind under standard tekst på indlægssedlen.

Mvh en tvungen bruger af de satans 4 krystaller

27
4. juni 2019 kl. 17:17

i Alternativet er vi sideopstillet, så personlige stemmer afgøre det - så op til folket hos os i Å

26
4. juni 2019 kl. 17:15

Jeg vil simpelthen ikke finde mig i, at mit privatliv - mine private data - stjæles/røves/erobres/eksproprieres af overvågningskapitalister til disse formål - som medicinalindustrien i mine øjne er en del af. For hvem i alverden siger, at de gør verden og menneskeheden en tjeneste med den udvikling?

Jeg kan sagtens forstå din holdning - for det er faktisk sådan, jeg har det med frugten af mit eget arbejde. Jeg bliver harm, når nogen vil fratage mig en stor del af de penge, jeg tjener ved at passe mit arbejde i stedet for at være sammen med min familie - det er mit liv, de stjæler, tid med mine børn, jeg aldrig får igen. De siger godt nok, at det er for det fælles bedste, men jeg er ikke enig - for hvem siger, de gør verden og menneskeheden en tjeneste?

25
4. juni 2019 kl. 16:28

For det tilfælde, at nogen skulle have overset denne sag:"I flere søgsmål rettet mod Purdue lyder hovedanklagen, at selskabet med meget aggressiv markedsføring af et smertestillende middel kaldet Oxycontin, som blev underbygget af TV-reklamer, har trukket et dødeligt spor efter sig hos udsatte grupper i det amerikanske samfund. Budskabet i selskabets kampagne lød, at risikoen for, at patienter ville blive afhængige af midlet, der tilhører opioidklassen, var på under en procent. Ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheder forholder det sig sådan, at op mod en fjerdedel af de patienter, der over en længere periode har indtaget opioider, kæmper med afhængighed."https://www.berlingske.dk/virksomheder/kaare-schultz-og-teva-betaler-567-millioner-i-retsopgoer-om

https://www.dr.dk/nyheder/udland/smertestillende-medicin-er-en-kaempe-draeber-i-usa-nu-ryger-medicinalfirmaerne-i

https://www.healthcaredive.com/news/filming-the-opioid-epidemic-5-must-see-documentaries/541573/

Og om hvordan der fuskes med evidens og godkendelser - bare et par enkelte eksempler:

https://www.netflix.com/no-en/title/80170862

https://vimeo.com/ondemand/causeofdeathunknown

24
4. juni 2019 kl. 16:17

Der er ikke meget vundet ved at stemme på en IT-kyndig kandidat, hvis hun eller han er opstillet så langt nede på listen, at hun eller han ikke har en chance for at blive valgt ind.

Hvor mange af de opstillede har en reel chance for at blive valgt ind?

23
4. juni 2019 kl. 15:10

Jeg er nysgerrig efter hvorfor du altid kalder mig Henning? :)

Det må du meget undskylde - har jeg oven i købet gjort det før? Det er pinligt, jeg skal nok tage mig sammen på det punkt.

Generelt fremstiller du påstande, holdninger og formodninger som indiskutable fakta.

Ja, tingene bliver nok lidt firkantede, for det er så udmattende at skulle kæmpe for sin ret til privatliv år ud og år ind - jeg bliver træt af at skulle bruge tid og energi på det - dødtræt og vred. Men der er intet valg, når overmagten er så stor. Og på det punkt vil jeg ikke love bod og bedring - det er simpelthen for tidskrævende at forklare alle detaljer hele tiden, og jeg stoler på, at folk er klare over, at nuancer og al dokumentation er svære at få med i kommentarer. Og jeg synes ikke ligefrem, at "modparten" har det med at være meget nuancerede i deres gøren krav på vore sundhedsdata.

Vedr. "opioid-tragedien/skandalen"
Hvad taler du om? Er det overforbruget? Manglende fokus på alternativer eller vanedannelse?

Jeg taler om den skandale, som netop i øjeblikket rulles op vedr. industriens vildledning mht. det det afhængighedsskabende potentiale - og myndighedernes lukken øjnene for den afhængighedsepidemi, det har skabt. Jeg regner med, at du har læst om den, for det har været på forsiderne flere gange de seneste måneder. Og der har været flere dokumentarer. Hvis du ikke er stødt på det, så sig til, så finder jeg nogel links (ellers orker jeg ikke).

Jeg har selv recept på tramadol retard og er selv trappet ud fra fast forbrug til efter behov måske en gang om måneden. Så hvad taler du om?Og min far har kræft og får morfin.Ser du hellere at kroniske smertepatienter lider uudholdeligt?

Nej - selvfølgelig ikke. Det er misbruget og vildledningen vedr. risiko for dette, jeg taler om.

Peter Götze ser jeg som en paranoid konspirationsteoretiker og hans påstande bør ikke tages som sandheden.
Og ligesom dig bruger han ekstreme udsagn som "katastrofer", "tragedier" osv. om problemstillinger der ikke berettiger til så hårde ord.

Der er vist ikke meget, jeg kan sige her, som vil gøre indtryk på dig, så der vil jeg spare på kræfterne og opfordre andre til selv at læse Gøtzsches bøger. Dokumentationen findes til fulde der i. Og det er vel ikke i sig selv et argument, at man anser nogen for konspirationsteoretiker?https://www.dr.dk/tv/se/psykiatriens-dilemma/psykiatriens-dilemma-2/psykiatriens-dilemma-en-livsfarlig-cocktail-1-3

At du indirekte beskylder samtlige læger og ansatte i lægemiddelstyrelsen mv. for at være bundkorrupte er dybt krænkende.

Jeg beskylder ikke samtlige læger - der er mange gode læger - mange af dem er medlemmer af Læger Uden Sponsor. Ærgerligt, at der ikke er flere læger, som er det - så ville vi have et langt bedre sundhedsvæsen. Og at vi accepterer, at sundhedsstyrelsens eksperter mange af dem har bindinger til industrien - ja, det opfatter jeg som "statsautoriseret" korruption. Jeg siger ikke, at det er ulovligt - for i Danmark har vi netop gjort den slags lovligt. Tåbeligt.

Det gør det selvfølgelig ikke moralsk OK - men skal vi ikke prøve at holde os til fakta isf. at misbruge historien til at påstå noget der ikke er hold i?

Den historie er jo netop fakta! Og der er masser af lignende ubehagelige fakta på www.laegerudensponsor.dk

Men uanset hvad man mener om de ting, så ændrer det ikke ved, at jeg og andre må have lov at have vores privatliv i fred, og ikke blive berøvet det af disse firmaer, som jeg betragter som anløbne på samme måde som mange af bankerne. For mig er det uforståeligt, at nogen kan blive ved med at se disse firmaer som drevet af idealisme og menneskekærlighed - på trods af alle beviser på det modsatte. Men hvis det er sådan, du ser det, så har du selvfølgelig ret til at give dem dine data - men ikke mine.

22
4. juni 2019 kl. 14:19

Tak for svar, Henning Lysemose.</p>
<p>Kunne du uddybe?

Jeg er nysgerrig efter hvorfor du altid kalder mig Henning? :)

Generelt fremstiller du påstande, holdninger og formodninger som indiskutable fakta. Det er mit hovedproblem: Der er altid flere sider af en sag og det er sjældent den mest paranoide forklaring der er den rigtigste. En kritisk tilgang til tvivlsomme konklusioner ville være sundt.

Problemet er som altid at det tager så kort tid at slynge påstande og falske fakta om sig og lang tid at tilbagevise dem.

Vedr. "opioid-tragedien/skandalen" Hvad taler du om? Er det overforbruget? Manglende fokus på alternativer eller vanedannelse? Jeg har selv recept på tramadol retard og er selv trappet ud fra fast forbrug til efter behov måske en gang om måneden. Så hvad taler du om?

Og min far har kræft og får morfin.

Ser du hellere at kroniske smertepatienter lider uudholdeligt?

Vedr. antidepressiva:

Peter Götze ser jeg som en paranoid konspirationsteoretiker og hans påstande bør ikke tages som sandheden. Og ligesom dig bruger han ekstreme udsagn som "katastrofer", "tragedier" osv. om problemstillinger der ikke berettiger til så hårde ord.

e tusindvis af dødsfald som følge af psykofarmaka - som man herhjemme ikke engang gider følge op på - man skulle jo nødigt træde vores elskede medicinal-industri

Er det øget selvmordsrisiko eller spontant uventet død du taler om?

Ja SSRI fjerner en hæmning så dybt depressive pludselig får energien tilbage til at gøre noget dumt, og derfor er retningslinjerne også at stærkt selvmordstruede skal følges tæt/indlægges:

Start af behandling med antidepressive lægemidler hos unge voksne under 25 år med depression er en opgave for speciallæger i psykiatri. Antidepressive lægemidler kan øge selvmordstanker og -adfærd hos deprimerede unge under 25 år. Det er derfor en specialistopgave at overveje fordele og ulemper ved medikamentel behandling.

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/psykiatri/tilstande-og-sygdomme/depressioner/depression/

At du indirekte beskylder samtlige læger og ansatte i lægemiddelstyrelsen mv. for at være bundkorrupte er dybt krænkende. Er du selv korrupt? Ville du bryde dig om at andre påstod det?

Der er mange myter og forkerte eller ensidige påstande om psykofarmaka. (...)Desværre er der en tendens til, at den offentlige debat domineres af ekstreme eller ensidige synspunkter, som ligger langt fra de synspunkter, som internationale videnskabelige selskaber deler.
(...)
Antallet af selvmord i Danmark er faldet fra ca. 1.600 per år i 1980 til 680 i 2012. Det fortæller ikke kun om sparede menneskeliv, men også om sparede lidelser, da selvmord er en kolossal belastning for de efterladte.

https://depressionsforeningen.dk/psykiatriprofessorer-fup-og-fakta-omkring-psykofarmaka/

Novo, der forgylder beslutningstagere med diamanter i drinksene

Jeg kendte ikke den sag og blev overrasket over der var noget som helst om det på internet, og at vi ikke har hørt om det generelle danske medier. Det jeg fandt på medwatch var svært at gennemskue; Novo har åbenbart indgået et forlig på basis af nogle tidligere medarbejderes udsagn, jeg kan ikke gennemskue hvor troværdige deres historier er. Men hvis jeg har forstået det rigtigt var det Novos sælgere og ikke uafhængige beslutningstagere der deltog i en "lodtrækning" om en ægte diamant. Det gør det selvfølgelig ikke moralsk OK - men skal vi ikke prøve at holde os til fakta isf. at misbruge historien til at påstå noget der ikke er hold i?

OG som du selv skriver: osv. osv.

21
4. juni 2019 kl. 13:48

Jeg kan kun være enig, Frithiof Jensen.

20
4. juni 2019 kl. 13:43

... og hvis disse folk får magt, som de har agt - og det er de godt på vej til at få - så er der ikke noget, der hedder privatliv om 10 år.

Det er ikke engang det värste udfald. Der er nogle andre "folk", lige nu, blandt kandidaterne, som man forstår elsker at pille i offentlige data og som som sikkert vil få stor gläde af blandt andet genomdatabasen, når de skal bestemme hvem der er race-rene Danskere og hvem det er der skal deporteres til Midlertidige Lejre!

Teknikken behöver ikke väre 100% nöjagtigt heller; Hvis der tilfäldigvis ryger et par kommunister og sådan i deponerings-puljen, så skader det nok ikke Sagen.

Det ville måske väre relevant for IT-politikerne at finde ud af om man bare kan sätte et firma op, kalde det noget fluffy-gooey med bio-tech og eksponentielt og AI, betale for adgang til genom-data (hvis man overhovedet skal det og det ikke er nok med "Because Eksponential"?) og i stilhed finde ud af hvordan man bedst finder "De Udanske Elementer", til Senere (eller til lidt "privat initiv"); om der egentligt er noget kontrol med tingene, samt ikke mindst håndhävelse (og her frygter man netop det värste, med SKAT.dk i mente)!?.

19
4. juni 2019 kl. 13:37

Tak for svar, Henning Lysemose.

Kunne du uddybe?

18
4. juni 2019 kl. 13:29

Hvis man ved, hvor lidt man selv ved, og hvor man kan få fornuftige oplysninger fra, er det måske godt nok (hvis man spørger de forkerte, er det ikke godt nok). Altså der findes betydeligt flere fag end 179, så hvert enkelt fag kan ikke blive repræsenteret i Folketinget.

Jeg kunne ikke være mere enig! Der skal ikke sidde 179 specialister i folketinget som kun kan forholde sig om et område hver!

Derimod burde alle politikere tvinges til at lytte til både eksperter der er fortalere for og modstandere af lovforslag - og forholde sig til argumenter for og imod.

I stedet har vi politikere som Trine Bramsen der mener at de ved bedre end alle eksperterne - eller som Anders Fogh m.fl. der udråber eksperter som "smagsdommere" - og så selvfølgelig alle dem der udvælger præcis de ekspertudsagn der præcis matcher politikerens egen holdning.

Heldigt vi stadig har ytringsfriheden og den frie presse...

17
4. juni 2019 kl. 13:23

Anne-Marie pas på du ikke helt mister forbindelsen til virkeligheden i dine konspirationsteorier.

Der er meget mere religion end fakta i din fremstilling.

16
4. juni 2019 kl. 12:32

Tak for svar, Poul Henning.

Ja, data kan bruges til mange gode ting. Men at give dem til medicinalindustrien er absolut ikke en af dem. Jeg er - efter at have fulgt med på området en del år - nået til den overbevisning, at det tvært imod er til stor skade for menneskeheden. Behøver jeg nævne?:

  • opioid-tragedien/skandalen - som også trækker sine grimme spor herhjemme?
  • de tusindvis af dødsfald som følge af psykofarmaka - som man herhjemme ikke engang gider følge op på - man skulle jo nødigt træde vores elskede medicinal-industri - herunder Lundbeck - over tæerne ? Se evt. DR's dokumentarer for nylig om, hvor lidt vi kan stole på industri og myndigheder i den sag.
  • grådigheden mht. prissætningen på medicin (aktuelt er TEVA rodet ind i en sådan i USA)
  • Novo, der forgylder beslutningstagere med diamanter i drinksene for et par år siden?
  • hvordan disse mastodonter opkøber vore sundhedsinstitutioner bid for bid - eks, IPSYC, Lundbecks slagskib, som blæser højt og flot på retten til privatliv, og sender 86 000 borgeres data og dna ulovligt til USA. Er de blevet straffede for det?
  • hvordan de på denne måde også sætter sig på dagsordenen i sundhedsvæsnet.
  • hvordan de på den måde retter forskningen mod de områder, der kan tjenes penge på, og undergraver forskningen i de områder, der ikke kan tjenes penge på.
  • osv. osv. osv. www.laegerudensponsor.dk

For et par dage siden så jeg et indslag på CNN (Fareed Zakaria) med Jamie Meltz om den eksplosive udvikling på området genetisk forskning og manipulation efter fremkomsten af crispr-teknologien. Inden for kort tid vil videnskaben være i gang med at skabe/klone/designe mennesker. I mine øjne en rædselsfuld tanke - i andres øjne enden på al sygdom og fremkomsten af det perfekte super/hyper/overmenneske.

Jeg vil simpelthen ikke finde mig i, at mit privatliv - mine private data - stjæles/røves/erobres/eksproprieres af overvågningskapitalister til disse formål - som medicinalindustrien i mine øjne er en del af. For hvem i alverden siger, at de gør verden og menneskeheden en tjeneste med den udvikling?

Hvor havde Stephen Hawking eller Gretha Thunberg været, hvis deres genom var blevet kortlagt inden fødslen? Hvilke millioner af andre personer, som andre mennesker har holdt af og værdsat, ville være blevet sorteret fra fra starten med den teknologi?

Hvad med alle de uendeligt mange penge denne dyre teknologi/udvikling sluger - fra andre områder, som også er vigtige/livsvigtige for menneskeheden, sundhedsvæsnet og samfundet? Dårlig rengøring på hospitalerne koster tusindvis af menneskeliv - alligevel er det groft underprioroteret - for der kan ikke tjenes mange penge på det.

At bemægtige sig andres privatsfære mod deres vilje, er at gøre sig selv til overmenneske, som tilraner sig og tramper på andre menneskers rettigheder. Så kan man godt forsøge at argumentere med, at "det er for jeres egen skyld" - det ændrer ikke ved det faktum, at det er udtryk for en overmenneskementalitet - som spyttet ud af Singularity Universitys dagsorden. Og hvis det er der, man starter - med overmennesketankegang - hvorfor skulle vi dog så tro på, at man ikke fremover også på andre måder tilgodeser sig selv i stedet for menneskeheden? Jeg vil ikke finde mig i at blive spændt for den vogn.

Hvis man virkeligt havde menneskehedens bedste - og ikke sit eget - i kikkerten, så er det meget, meget, ja uendeligt, dumt, at man har sømmet denne udvikling op på profitdrevne forbrydere som medicinalindustri og tech-giganter. Det gør det lissom lidt svært at tage den idealistiske vinkel alvorligt.

Hvis man har sit privatliv kært, er det i hvert fald ikke Stinus Lindgreen, man skal stemme på, for han har brugt de sidste mange år på at lobbyere for industrien og dennes adgang til vore sundhedsdata - og hvis disse folk får magt, som de har agt - og det er de godt på vej til at få - så er der ikke noget, der hedder privatliv om 10 år.

15
4. juni 2019 kl. 12:02

over 60 opstillede politikere har været med til at lave disse IT forslag, og vi vil gerne have dig med til at gøre det endnu bedre:

http://bit.do/RegnBueIT

og her taler vi om processen og forslagene:

https://ing.dk/artikel/techtopia-107-it-politikere-lancerer-faelles-initiativ-politik-paa-tvaers-partier-226434

vi som vil IT, må samarbejde de næste 4 år OG det er igang - kom med her

https://www.linkedin.com/groups/12012854/

og godt valg ligegyldigt hvilken farve du er.

Kh Rolf Bjerre

14
4. juni 2019 kl. 11:49

Stem på mig til folketingsvalget hvis du vil fastholde Å som det parti på borgen som kraftigst kæmper for at du skal have rettigheder når du er på nettet.

Tilbage da Alternativet startede blev jeg udnævnt til partiet første IT-ordfører. Jeg har derfor være ham som har lagt de grundsten som Alternativet bygger deres IT-politik på idag. Jeg er meget ydmyg over at jeg have haft denne rolle og det gør mig så glad at se at vores parti er det på borgen med flest kyndige IT-politikere, ifølge version2. Føler lidt at os der startede IT-politiken i Å, er lykkes med at tiltrække rigtige mange empatiske og kyndige IT folk til partiet.

Så til dette folketingsvalg har vi flere som kan det digitale og det gør mig rigtig glad.

I Alternativet ved vi hvordan vi komme af med "fake news" og vi har også den holdning at du skal have rettigheder når du er på nettet. Du er ikke et data kvæg i tech-giganternes digitale slagtehal.

for 4 år siden var jeg få stemmer fra at komme i folketinget, ja faktisk så tæt at flere stadig tror at jeg kom ind. Måske det også handler om at nogle aviser er lidt for hurtige på publicer knappen.

4 år gamle "Fake News" hvor du kan se hvor slidt jeg var af valgkampen:

https://www.bt.dk/politik/folketinget-har-faaet-sin-helt-egen-hr.-skaeg

Tak til alle som stemte på mig sidst og specielt til alle de mennesker som har støtte, hjulpet med at Alternativet er den stærkeste IT, i folketinget. I er simplethen for mange til at jeg kan skrive jer alle her - men skud gerne en anekdote eller en historie fra glemmebogen.

Du kan også læse om det digitale borgerrettigheder her:https://alternativet.dk/politik/vores-politik/digital-baeredygtighed-it

og godt valg derude, kan mærke at de næste 4 år - bliver med kyndige IT folk i alle partierne.

13
4. juni 2019 kl. 11:38
12
4. juni 2019 kl. 11:24

forske i problemer som majoriteten har

Det virker nu mere til, at det er højtråbende minoriteter og simpel grådighed (aka. kommercielle interesser), f.eks. igennem de såkaldte "patientforeninger", der mener at det majoritetens borgerpligt at donere hele vores liv til "forskning" til gavn for de få.

Det kan der så godt argumenteres for, men jeg savner ofte argumentationen (man føler sig kort sagt berettiget til at tage selv).

PS: Jeg er stor tilhænger af offentlig forskning, men lige som ordene "etik" og "statistik" og "anonymt", så er ordet "forskning" blevet kidnappet som skalkeskjul for langt mere tvivlsomme formål. Så nej, jeg ikke imod forskning, jeg er imod "forskning".

10
4. juni 2019 kl. 11:13

Jeg vil dog gøre dig opmærksom på at en meget stor del af vores viden om årsager til kræft idag alene vides fordi de nordiske landes CPR nummer har gjort det muligt at finde mønstre som f.eks at møbelsnedkere har en forøget risiko for kræft i næsen (<a href="https://www.cancer.dk/naese-og-bihulekraeft/arsager/">https://www.cance…;)

Og der har du lige præcis fat i problemets kerne. Stjålne DNA-data m.v. vil altid blive brugt til at forske i problemer som majoriteten har eller i tilfældet kræftrisikerer at få. Når man selv tilhører en minoritetsgruppe som har livskvalitetsmæssige problemer her og nu som er underbelyste, så er det ærlig talt ret frækt at stjæle mine oplysninger og kaste dem efter en særdeles velbelyst gruppe lidelser, blot fordi majoriteten har dem.

9
4. juni 2019 kl. 10:56

Jeg vil personligt klart foretrække at der er en MF'er der ved noget om hvordan den slags oplysninger faktisk bruges, helt ned på kodelinie-niveau, end at overlade beslutningerne til IT-tumber som Trine Bramsen ...

Hvis man kun kan fremstå positivt ved at sammenligne med laveste fællesnævner, så er det godt nok skidt.

For ja, i valget mellem pest eller kolera, så er den ene klart bedre end den anden, men ærligt talt, så er det et falsk valg.

7
4. juni 2019 kl. 10:03

Stinus Lindgreen er til gengæld ikke nogen tilhænger af samtykke og den slags ift. anvendelsen af vore sundhedsdata

Hvis du mener det er vores største problem indenfor privatliv, skal du selvfølgelig tage det med i dine overvejelser.

Jeg vil dog gøre dig opmærksom på at en meget stor del af vores viden om årsager til kræft idag alene vides fordi de nordiske landes CPR nummer har gjort det muligt at finde mønstre som f.eks at møbelsnedkere har en forøget risiko for kræft i næsen (https://www.cancer.dk/naese-og-bihulekraeft/arsager/)

Jeg vil personligt klart foretrække at der er en MF'er der ved noget om hvordan den slags oplysninger faktisk bruges, helt ned på kodelinie-niveau, end at overlade beslutningerne til IT-tumber som Trine Bramsen der bare slår ud med hånden og siger "selvfølgelig kan man det" (om Evalg) når hele Danmarks samlede kompetence på området er til stede i rummet og siger det stik modsatte.

5
4. juni 2019 kl. 09:39

Stinus Lindgreen er til gengæld ikke nogen tilhænger af samtykke og den slags ift. anvendelsen af vore sundhedsdata - der går han ind for forskerstyre og masser af offentligt-private samarbejder, så vidt jeg ved...

3
4. juni 2019 kl. 08:58

Om årsagen mon kunne være, at de manglende IT-politikere måske har et godt job, som de er glade for?

Inden for det der IT, du ved…

2
4. juni 2019 kl. 08:34

6 ud af 10 af de siddende har ikke erhvervserfaring. Mange kommer fra familiedynastier Lykke, Auken, Hækkerap, Halveg etc. Torben Schajk Pedersen Så derfor er det svært. Jeg har skrevet til et par faglige kandidater for at sikre mig ståstedet, men de svarer slet ikke - såeh hvad skal man tro. Det er som en har skrevet eftrehånden sådan at politik er designet med spin til at skaffe flest stemmer - ideologien er væk.

1
4. juni 2019 kl. 06:56

.... også med IT-fagfolk, når man har let adgang til alle de mange, gode lobbyister? (bitter sarkasme). Det er i hvert fald der, Gaardsted får sin IT-viden fra - efter hendes eget udsagn på en IT-sikkerheds-konference for et par år siden.

Der udtalte hun også, at alt det der med privatliv, det kunne vi godt glemme - den tid var passé ("Fordi jeg siger det" - uafvendelighedsprincippet, som Singularity University bruger som slagargument - har hun mon været på kursus der?).

Alternativet har så 4 kandidater - men det er skuffende, at jeg indtil nu ikke har kunnet få svar fra Rolf Bjerre (en af de 4, propaganderer jævnligt for sit eget kandidatur i kommentarsporet) de to gange, jeg har forsøgt mig med uddybende spørgsmål:https://www.version2.dk/blog/langt-laenge-lys-enden-tunnelen-1088211#comment-395990

At være IT-uddannet betyder jo ikke nødvendigtvis, at man faktisk går ind for ret til privatliv, eller at man nødvendigvis går ind for, at partikasseregnskaberne skal åbnes helt m.m. , eller at man ikke selv støtter Facebook økonomisk med partimidlerne i valgkampen for at sende målrettede valgannoncer til potentielle vælgerofre.

Ærgerligt, at der ikke kommer svar. Det er trods alt et debatforum - ikke en lygtepæl at hænge valgplakater op i.