Venstre: Internetblokade for tredobbelte fildelere beskytter kunstnere

Venstres Morten Løkkegaard erkender, at EU-parlamentets beslutning om muligheden for at udelukke forbrugere, der er taget i ulovlig fildeling tre gange fra adgang til internettet ikke er perfekt, men er et skridt i den rigtige retning.

EU-parlamentet har vedtaget en rapport, som blandt andet vil gøre det muligt at udelukke en person, som tre gange er blevet grebet i ulovlig fildeling, fra at få adgang til internettet.

Det er de Konservative i parlamentet, som har været de største støtter af forslaget, men også Venstre stemte for, selvom det ifølge Venstre Morten Løkkegaard ikke er en perfekt løsning.

**LÆS OGSÅ **EU kan hive stikket 3. gang du bliver snuppet i ulovlig fildeling

»Rapporten er langt fra perfekt, men det er et vigtigt skridt i retning af en afklaring. En afklaring som kunstnere og forbrugere har sukket efter i årevis,« udtaler Morten Løkkegaard i en pressemeddelelse.

Morten Løkkegaard er udover at være parlamentsmedlem for Venstre også næstformand i parlamentets kulturudvalg.

Selvom han bakker op om forslaget, der vil tillade internetudbydere at lukke for forbindelsen til fildelere, så påpeger han også, at der er behov for at give forbrugerne bedre mulighed for let at købe produkterne på lovlig vis.

»Mange forbrugere er stødt på problemer, når de skal betale for at downloade et musiknummer på en udenlandsk hjemmeside. Den forhindring får ganske sikkert nogle til at søge ulovlige veje at downloade musikken på. Derfor vil Venstre følge den kommende lovgivningsproces tæt for at sikre os, at forbrugerne får bedre muligheder for at handle lovligt på internettet, og kunstnerne samtidig ikke bliver snydt for deres betaling,« udtaler Morten Løkkegaard.

**LÆS OGSÅ **Socialdemokrater vil frede fildeler-småfisk

Det omstridte '3 strikes' forslag blev vedtaget torsdag, men skal gennem yderligere behandling, før det bliver til lov.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (38)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Anders Sørensen

Hvis de kan bevise at de har lavet noget ulovligt hvorfor så ikke dømme dem for det. Jeg mener hvis man stjæler i en butik, får man ikke bare at vide - hvis du gør det her 2 gange til, så du ikke komme i butikken, etc.

 • 0
 • 0
Ole Wolf

Det er godt, at Morten Løkkegaard er så opmærksom på de stakkels kunstnere. Enhver ved jo, hvordan grammofonpladen trak tæppet væk under koncerterne, hvordan kassettebåndet fik samtlige kunstnere til at gå fallit, og hvordan videobåndet nærmest fjernede filmbranchen.

 • 0
 • 0
Ove Larsen

At copyright lovene i verden skulle være til for at beskytte kunstnerne - er sikkert rigtigt ? - men hovedparten af de midler der genereres i det copyright cirkus tilgår jo de store multinationale virksomheder - der samtidig ALDRIG har noget overskud der kan beskattes i vores eget lille land - så man må da håbe at det er dumhed når politikere tror på det de selv siger - og ikke noget værre.....

 • 0
 • 0
Baldur Norddahl

Tror han selv på den? Det er en lovgivning der indføres efter pres fra lobbyister der ønsker at beskytte industrien mod nye innovative koncepter og forandringer.

Man har aldrig før tjent så mange penge, på trods af finanskrise, og alligevel trækker man vi går fallit kortet?

Det har altid været muligt at høre gratis musik, læse gratis i en bog og se en gratis film. På trods af det lever en kæmpe industri alligevel umådeligt godt.

I stedet for at spilde kræfter på lovgivning som alligevel ikke virker, bør man måske overveje at kopiere nye successfulde koncepter, som f.eks. magnatune.com.

 • 0
 • 0
Lars Tørnes Hansen

FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder

FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder indeholder en enkelt artikel vedrørende ytringsfrihed, nemlig artikel 19:

"Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser." 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Artikel 10 i Europarådets konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder af 1950 (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller blot menneskeretskonventionen) indeholder følgende beskrivelse af ytringsfriheden:

"Stk. 1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser. Denne artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling.

Stk. 2. Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed.”

Denne artikel er væsentlig mere omfattende end den tilsvarende i grundloven. Den kan siges at svare til en mere moderne opfattelse af ytringsfrihed, end man havde forudset i grundloven af 1849, og den er samtidig udtryk for en fælles opfattelse af begrebet ytringsfrihed, som det anvendes i de vestlige demokratier.

Denne konvention blev 29. april 1992 del af dansk lov, og er derfor direkte anvendelig i Danmark. For fastlæggelse af ytringsfrihedens grænser har konventionen i dag større betydning end grundlovens bestemmelse.

citat: http://da.wikipedia.org/wiki/Ytringsfrihed#FN.27s_Verdenserkl.C3.A6ring_...

Læg mærke til stk 2: Den er er interessant i kontekst til artiklen. Her mener jeg at Lov om ophavsret fuldt ud dækker ophavsretshaverne af musik, film, bøger etc.

Jeg mener at en 3-strikes-and-you-are-out lov er endnu et skred i at fjerne borgerrettigheder.
Det er gået meget ned af bakke med borgerrettighederne efter 11. september 2001.

Hvornår i fremtiden bliver det nødvendigt at fjerne et diktatur i Danmark ved revolution?

 • 0
 • 0
Jesper Louis Andersen

at kunstnerne bliver benyttet som retfærdiggørelse af en mulig lov som er fuldstændigt ude af trit med virkeligheden.

Copyrightlovgivningen sikrer, ud over kunstnerne, i høj grad industrielle foretagender hvis primære formål her i livet er at drive rovdrift på ovenstående kunstnere. Hvis kunstnerne skulle beskyttes, så gjorde man det ulovligt at flytte copyrightrettigheder til virksomhederne så rovdriften kunne stoppes!

Med andre ord har Hr. Løkkegaard lige benyttet kunstnerne som gidsler i en sag hvor de egentlig burde stå sammen med deres fans.

Hvis man endelig skal gøre noget ved copyrightlovgivningen, så skal man opdatere den så den er tidssvarende med den nuværende virkelighed. Men desværre har politikerne ikke standhaftighed nok til at trodse virksomheders lobbyisme og tilgodese borgernes interesser i denne sag.

 • 0
 • 0
Martin Ipsen Pedersen

Jeg er allermest nysgerrig efter, hvordan man på nogen måde forestiller sig at kunne håndhæve dette?

Skal en dømt så have påmonteret en apparat der afbryder al elektronisk kommunikation omkring sig? Hvad med at passe arbejde?
Hvad med mobiltelefon-brug?
Hvad med resten af famillien derhjemme?

En dømt må således ikke have et arbejde med normal computerbrug, må ikke have en bare nogenlunde moderne mobiltelefon, resten af famillien skal også undvære internet og efterhånden kan man så heller ikke købe en nogenlunde moderne radio eller fjernsynsmodel...

Tjaah, jeg tænker lovsjusk... der burde være en lov mod sådan noget.

 • 0
 • 0
Jesper Utoft

Det kan vel sammenlignes med at når du har overtrådt færdselsloven 3 gange så kommer politiet og slår Beton Søjler i din indkørsel så din bil ikke kan komme ud...

Der er ikke specificeret hvilken overtrædelse du har lavet. Bare at du har brudt loven. Hvad sker der lige der...

 • 0
 • 0
Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Jesper,

Det kan vel sammenlignes med at når du har overtrådt færdselsloven 3 gange så kommer politiet og slår Beton Søjler i din indkørsel så din bil ikke kan komme ud...

Eller at ens bil bliver beslaglagt, hvis man gentagne gange overtræder færdelsloven ved at køre uden kørekort.

Nånej vent - sådan virker det jo allerede.

 • 0
 • 0
Flemming Frandsen

Det er som om Venstre tror at det eneste man kan bruge Internettet til er sjov og narrestreger.

Adgang til Internettet er i dag meget vigtigt for at kunne deltage i samfundet, så det er tegn på en primitiv opfattelse af Internettet at Venstre mener at man skal kunne afskære folk fra det uden rettergang.

Det er et stort demokratisk problem at man vil fratage folk en stor del af deres ytringsfrihed, blot på grund af anklager om overtrædelse af noget så (i sammenligning) ligegyldigt som ikke-kommerciel krænkelse af ophavsretten.

At forbyde folk at kommunikere med verden minder meget om Sovietunionens undertrykkelse og registrering af trykmaskiner og skrivemaskiner.

Hvad bliver resultatet? At folk får domme for at udveksle data med de Internet-udelukkede? Skal Staten virkelig til at forhindre folk i at kommunikere?

Jeg synes det bedste vi som samfund kan gøre er at føre nøje regnskab med hvem der taler for denne type udemokratisk lovgivning, så de kan blive de første mod muren når revolutionen kommer.

 • 0
 • 0
Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Flemming,

Under three-strikes rædsels-regimet vil 3 klager (uden skyggen af beviser) føre til udelukkelse.

Ja, det skrev Niels Dybdahl også om tidligere - men hvor står det rent faktisk henne?

Jeg siger ikke, at informationen er forkert - jeg har blot ikke set det sted, hvor der står, at Three-strikes-you're-out er baseret på anklager og ikke domme.

Kan du vise os det sted? Det vil kvalificere diskussionen markant.

 • 0
 • 0
Niels B. Henriksen

Hvordan skal man tjekke lønsedler som sendes til e-boks, skatteforhold, kontakte offentlige myndigheder m.m. Hvis loven besluttes som beskrevet.

Der er efterhånden mange situationer hvor man skal anvende internettet, som eneste mulighed.

Endelig er der ytringsfriheden som igen får et knæk, den straffede fraskrives muligheden for at anvende bestemte medier.

Skal det så ikke også være forbudt, at se film i biografen. Det vil være lige så logisk, som at forbyde lovlig brug af nettet.

 • 0
 • 0
Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Flemming,

Desværre har jeg ikke kunnet finde det, men jeg er ret sikker på at disse tåbeligheder kommer fra samme lobby som i de andre lande hvor lovene der er blevet købt netop er indrettet på den måde

... og dermed spinner skypumpen hurtigere og hurtigere rundt.

Kunne vi ikke blive enige om, at så længe ingen kan fortælle, hvor det med "anklagerne" står - så fraholder vi/I jer fra at omtale netop dette som fakta ristede i runer?

Hvilke andre lande taler du i øvrigt om? Hvis du kunne give os et par eksempler, så kunne det være, at vi via disse kunne finde frem til et sted, hvor det står i nærværende rapport.

 • 0
 • 0
Kenneth Nielsen

Skal vi nu ikke lige slå lidt koldt vand i blodet....

Det omstridte '3 strikes' forslag blev vedtaget torsdag, men skal gennem yderligere behandling, før det bliver til lov.

Det er jo ikke vedtaget som lov nogen steder endnu, det skal først op til forhandling og derefter ophøjes til lov. Det er trods alt kun et forslag endnu.

 • 0
 • 0
ab ab

Kan du ikke hitte et link til den rapport de stemte om? I Mortens artikel var der "kun" link til ændringsforslaget fra den socialdemokratiske blok.

Jeg lagde allerede i går linket ud til rapporten i kommentaren til den oprindelige artikel om emnet:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2...

http://www.version2.dk/artikel/16304-eu-kan-hive-stikket-3-gang-du-blive...

 • 0
 • 0
Thorbjørn Andersen

[I]Venstres Morten Løkkegaard erkender, at EU-parlamentets beslutning om muligheden for at udelukke forbrugere, der er taget i ulovlig fildeling tre gange fra adgang til internettet ikke er perfekt, men er et skridt i den rigtige retning.[/I]

Det perfekte (for Morten Løkkegaard (V)) ville selvfølgelig være at piske, afhugge hænder af og i grovere tilfælde stene disse pirater.

Det er mig en gåde hvorfor man ikke kan nøjes med erstatning, bøder og måske i grove tilfælde fængsel (ved første dom betinget)....

For 7'ende gang nævner jeg, at jeg ikke går ind for piratkopiering - men dette er jo det rene idioti ...

 • 0
 • 0
Niels Didriksen

Eller at ens bil bliver beslaglagt, hvis man gentagne gange overtræder færdelsloven ved at køre uden kørekort

Som jeg læser det så er du forkert på den. Mere rigtigt at sammenligne med at gentagne overtrædelser af færdselsloven medfører at du ikke må bruge transportmidler eller veje.

 • 0
 • 0
Gert Madsen

Ja, ganske utroligt.

Og med færdselsloven er det jo kun folks liv og førlighed der står på spil.

Det er jo meget værre at fildeling kan risikere at gå ud over overskuddet hos de stakkels pladeselskaber.

Seriøst, er der ikke et eller andet galt med proportionerne ?

 • 0
 • 0
Brian Dyrehauge

Jeg synes at det så ville være på sin plads hvis man samtidig lavede en lov der gør at hvis man som politiker begår noget kriminelt, skal have frataget sine særlige pensioner for at have været politiker i folketinget (og som minister).

 • 0
 • 0
Jakob Holm Hansen

Som jeg læser det så er du forkert på den. Mere rigtigt at sammenligne med at gentagne overtrædelser af færdselsloven medfører at du ikke må bruge transportmidler eller veje

Du har helt ret, det er at sammenligne med "klip i kørekortet" princippet. Jeg har postet mere udførligt om det i en anden tråd, så det skal jeg skåne jer for at gøre igen.

Hvis man iøvrigt skal sammenligne, så skulle 3 trafikovertrædelser medføre inddragelse af kørekort SAMT beslaglæggelse af køretøj.

 • 0
 • 0
Niels Didriksen

Hvis man iøvrigt skal sammenligne, så skulle 3 trafikovertrædelser medføre inddragelse af kørekort SAMT beslaglæggelse af køretøj.

Du misser min pointe. Det er ikke din pc de vil tage, det er adgang til nettet. Dvs. analogien hedder; Du for lov at beholde bilen, men den skal blive i garagen og du skal holde dig fra fortorve, veje, stier og alle andre transportsystemer.

 • 0
 • 0
Jakob Holm Hansen

Du misser min pointe. Det er ikke din pc de vil tage, det er adgang til nettet. Dvs. analogien hedder; Du for lov at beholde bilen, men den skal blive i garagen og du skal holde dig fra fortorve, veje, stier og alle andre transportsystemer

Niels, vi er enige...
Om det er bil eller adgang til transportsystem analogien skal baseres på er vel ikke så vigtigt. Pointen er det samme, det er en absurd situation.

 • 0
 • 0
Niels Didriksen

Om det er bil eller adgang til transportsystem analogien skal baseres på er vel ikke så vigtigt. Pointen er det samme, det er en absurd situation.

Det er rigtigt vi er enige, og analogien er kun vigtig i det omfang JesperLS mener at vi allerede gør det samme i færdselsloven. Altså konfiskerer køretøjet ved 3 strikes. Hvilket er en falsk sammenligning, da man i stedet kan tage bussen/cykel/tog/taxa/blive kørt af andre osv. Men geniet Morten Lykkegård vil forhindre at man færdes på veje og fortorve

 • 0
 • 0
Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Niels,

JesperLS mener at vi allerede gør det samme i færdselsloven.

Joeh - eksemplet var nok ikke helt skarpt nok. Et bedre kunne være de såkaldte zone-forbud politiet kan udstede. Her forbydes det også personer at opholde sig bestemte steder i et område - og endda uden at de har gjort noget ulovligt.

En eventuel ordning skal naturligvis holdes indenfor vores gældende retsprincipper - men jeg kan ikke se noget principielt i vejen med, at man nægtes adgang til internettet i en periode, hvis man ikke kan "opføre sig ordentligt". Så må man gå på biblioteket, hvis man har brug for adgang til internettet.

 • 0
 • 0
Niels Didriksen

jeg kan ikke se noget principielt i vejen med

Nej, men nu kan der også være langt fra 'noget principielt' til virkelighed.
Dit eksempel svarer jo måske til at hvis jeg får konfiskeret bilen som resultat af færdselsforteelser, så låner jeg bare naboens.
Tror du må erkende, at man er nægtet adgang til internettet ifgl. forslaget, og ikke at man blot får sparket som telenor-kunde eller hvor man nu handler. Ellers giver det overhovedet ingen mening.
Oh hvad er "i en periode" iøvrigt for noget ævl?

Jeg ser 2 versioner af fortolkning, der er lige problematiske; enten rammer du øvrige beboere i husstanden ved at klippe kablet til matriklen, eller også giver du rødt kort til "synderen", der bare kan surfe videre på søsters forbindelse. Resultatet er en lovsjusk der ikke kan håndhæves eller kun rammer forbi. Men det er vi jo efterhånden vandt til på IT-området.

 • 0
 • 0
Erik Bruus

Ja jeg kan vel starte med, hvorfor kan jeg ikke se TV serier gratis på nettet, bare fordi jeg er uden for USA. Hvorfor kan jeg ikke dit og dat. Nej det hele er råddent og burde laves om nu. Hvis filmbranchen, pladeindustrien, og alle mulige andre som udgiver dit og dat, gjorde det billigt nok, og nemt, så ville de kunne komme næsten al ulovlig fildeling til livs. Jeg gad da ikke spilde tid på noget som helst, hvis jeg kunne se en film med en speciel boks. Nye film kunne f.eks. koste en 10´er, og gamle gratis. Evt. et abbonnemet til et eller andet om måneden, og så havde jeg adgang til alle film i hele verden. Det ville være smart. Så kunne vi slippe for forbud, DRM beskyttelse, kopi beskyttelse og alt muligt andet bras. Det ville være dejligt. mvh, Erik.

 • 0
 • 0
Jarle Knudsen

Et par linker for at friske op hukommelsen:
http://msl1.mit.edu/furdlog/docs/2007-06-19_rollingstone_industry_declin...
http://dondodge.typepad.com/the_next_big_thing/2007/07/rolling-stone-n.html
http://dondodge.typepad.com/the_next_big_thing/2005/10/napster_the_ins.html

"They left billions and billions of dollars on the table by suing Napster -- that was the moment that the labels killed themselves," says Jeff Kwatinetz, CEO of management company the Firm. "The record business had an unbelievable opportunity there. They were all using the same service. It was as if everybody was listening to the same radio station. Then Napster shut down, and all those 30 or 40 million people went to other [file-sharing services]."

 • 0
 • 0
Jarle Knudsen

The misinformation campaign seems to have sunk in, people don't even question that DRM is about protecting content any more, even though it has never done so. It hurts the users, and hurts the companies making it, but they have their eyes on the big prize. DRM infections are the only way to keep their rivals at bay, lobbing a few bullets at the users is a low price to pay for that.

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1040628/drm-complete-lie

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere