Vejdirektoratet vil generere 3D-vejmodeller i bedste SimCity-stil

Illustration: REDPIXEL.PL/Bigstock
Version2 Sommertour 2015: 3D-modeller, der både viser rørledninger, brokonstruktioner og måske i fremtiden, hvordan vejret var under anlægsfasen. Vejdirektoratet arbejder mod en SimCity-løsning, når store anlægsprojekter i Danmark fremover skal illustreres og vedligeholdes.

Vejdirektoratet vil tænke digitaliseringen af store anlægsprojekter videre, så 3D-vejmodeller fremover leverer en masse data til både entreprenører og drift. Og fremtidsvisionerne ligner rigtig meget dem, man kender fra det klassiske by-simulatorspillet SimCity.

Det fortæller Rasmus Fuglsang Jensen, der er ingeniør og tovholder på Vejdirektoratets store 3D-projekt, som i nær fremtid skal skabe korttjenester i bedste SimCity-stil.

I spillet vises 3D-modeller af eksempelvis veje, huse, broer, el- og vandledninger i samme skærmbillede.

»Vejdirektoratet, entreprenører, Femern, Banedanmark og andre ligger allerede i dag inde med en lang række data, som vi fremover kan bygge brugbare 3D-modeller over. Modeller, som eksempelvis giver overblik over vådområder, rørledninger, skilte og lignende,« siger Rasmus Fuglsang Jensen til Version2.

Redaktionen besøger Vejdirektoratet i Skanderborg som en del af Version2 Sommertour 2015.

De avancerede 3D-vejmodeller skal ikke kun gøre det nemmere i projekteringsfasen, men også minimere fejl i anlægsfasen, som oftest er mange gange dyrere. Dertil skal Vejdirektoratets arbejde med drift af vejene også have gavn af 3D-data, frem for de nuværende 2D-løsninger. Og Vejdirektoratet er nået langt siden 2012, hvor man for alvor gik i gang med omlægningen til 3D.

Rasmus Fuglsang Jensen henviser blandt andet til Herning-Holstebro-motorvejen, som skal stå færdig i 2018. Dertil henviser han også til Femern-forbindelsen og Banedanmark, som begge arbejder med digitalisering af anlægs- og driftprocesser, og som Vejdirektoratet har tæt samarbejde med.

Fra venstre: Ole Holmskov, Torben W. Rasmussen og Rasmus Fuglsang Jensen. Illustration: Henrik Nordstrøm Mortensen

»Vi har stadig nogle udfordringer, når de her vej-modeller skal udveksles mellem Vejdirektoratet, entreprenørerne og den driftenhed, som skal overtage, når eksempelvis en motorvej er bygget færdig,« fortæller tovholderen.

Der kan også være store fordele at hente i det, Rasmus Fuglsang Jensen kalder 'clash detection'. Det er et system, der - fordi dataene ligger i 3D - automatisk kan registrere, hvorvidt 3D-elementer kommer til at kollidere, når de bliver bygget.

Så på den måde kan 3D-modellerne - forhåbentligt - sikre, at ledninger i jorden ikke bliver gravet over, eller at hverken gasledninger eller højspændingskabler risikerer at bliver kappet som følge af gravearbejde. Det arbejde skal i stedet ske på et mere 'oplyst grundlag', som ingeniøren fra Vejdirektoratet formulerer det.

Historiske data kan forudsige fremtiden

Men foruden at vise diverse stiklinjer i jorden, vejstriber, kantpæle og motorvejsbroer, hvad er så Vejdirektoratets visioner for 3D-vejmodellerne?

Noget af det, Rasmus Fuglsang Jensen håber på, man kan integrere i vejmodellerne, er historiske data. Et eksempel kunne være, at man kan plotte data fra DMI ind i et anlægsprojekt, så man ved, om det var frostvejr eller høj solskin den dag, et stykke asfalt blev lagt.

»På den måde kan vi nærmest rykke ud og udbedre skader, før de sker, hvis vi trækker på de historiske data, der blandt andet ville kunne give os mulighed for at forudsige slitage og andre udskiftninger,« forklarer han til Version2’s udsendte.

Går man tilbage til SimCity-tankegangen, så håber Vejdirektoratet også, at man med 3D-genereringen kan lave realtime-kort af trafikafvikling, hvor man eksempelvis udnytter smartphones' MAC-adresser eller andre positionsinformationer fra bilers navigationsanlæg.

»SimCity-verdenen er altså ikke urealistisk. Og med åbne grunddata har vi allerede set et par eksempler på, hvordan man kunne løse det. Men vi som organ skal vi stadig lave en skarp afvejning af, om der ligger personfølsomme data i det her. Før det er afklaret, kan vi ikke nødvendigvis bygge modeller,« siger Rasmus Fuglsang Jensen.

##Engelsk inspiration
Tovholderen fortæller også, at England lige nu med de to store anlægsprojekter High Speed 2 og Cross Rail lægger op til en helt ny standard for Bygnings Information Modellering (BIM), der netop digitaliserer hele livscyklussen for et byggeri.

»Vi vil fremover lade os inspirere af briterne gennem en række akademier, fordi de er nået langt og er tæt på den her SimCity-verden. Briterne lægger også politisk op til at BIM skal være en helt eksportindustri,« fortæller Rasmus Fuglsang Jensen.

Læs også: Vejdirektoratet tagger nedslidte skilte med tablets

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (5)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Jan Gundtofte-Bruun

...hvor man eksempelvis udnytter smartphones' MAC-adresser eller andre positionsinformationer fra bilers navigationsanlæg.

Hør hov, var der ikke noget med at lige præcis dette har været afprøvet (for mindre end to år siden) og underkendt for at være ulovlig dataindsamling?

  • 0
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere