Vedtaget: Nu må politiet overtage private overvågningskameraer

20 kommentarer.  Hop til debatten
kameraovervågning
Illustration: Pexels.com.
Den omdiskuterede lov giver også politiet lov til at 'overtage tv-overvågning med magt'.
28. maj 2020 kl. 13:41
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Fra den 1. juli 2020 bliver det lovligt for politiet at tiltvinge sig adgang til privat video-overvågning både hos privatpersoner og virksomheder. Det fremgår af den ændring af retsplejeloven, der blev stemt igennem i Folketinget i dag.

I grove træk beskriver lovændringen, at politiet må overtage videoovervågning hos borgere eller private virksomheder, hvis det kan bidrage til at opklare eller forhindre forbrydelser, der enten kan give mere end seks års fængsel, indebærer lands-skadelig aktivitet eller kan føre til Terror.

Det må politiet

»Politiet kan fra andre myndigheder eller private overtage tv-overvågning i et område, hvis der er afgørende grunde til det med henblik på at forebygge eller efterforske en lovovertrædelse, der efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover eller udgør en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13, og som kan medføre eller har medført fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier.

Det gælder dog ikke tv-overvågning i private hjem.«
Kilde: ft.dk

Politiet skal egentlig have en retskendelse, men hvis politiet finder det nødvendigt, kan det igangsætte overtagelsen med det samme. I så fald skal de inden for 24 timer indsende en anmodning om en retskendelse for at legitimere overtagelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis det herefter skulle vise sig, at politiet har overtaget overvågning uden en god nok grund, skal politiet selv indberette fejlen til Justitsministeren.

Tidbegrænsede overvågninger, der kan forlænges

Alle overtagelserne vil blive tidsbegrænsede, idet retskendelserne kun vil blive givet med en udløbsdato.

Denne dato kan dog forlænges, skulle det blive nødvendigt, fremgår det af lovændringen.

Privat video-overvåger skal hjælpe politiet

Endelig står der i det vedtagne lovforslag, at det er op til den enkelte overvåger - altså privatperson eller virksomhed med et overvågningskamera - at 'bistå politiet med at overtage TV-overvågningen.'

Hvis det ikke sker, må politiet anvende magt.

»Politiet kan overtage tv-overvågning med magt, herunder skaffe sig adgang til lokaler, hvorfra tv-overvågningen kan overtages,« står der i lovændringen.

20 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
19
4. juni 2020 kl. 09:03

Webcams er også oplagte at tvinge sig adgang til.

Gad vide om man så bliver sigtet for at forhindre politiets arbejde hvis det er dækket til?

18
4. juni 2020 kl. 09:02

Allerede med b-ordet er du i søgelyset...

17
1. juni 2020 kl. 12:01

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l102/20191_l102_som_vedtaget.pdf

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l103/20191_l103_som_vedtaget.pdf

Hvis ikke jeg var kritisk (og bekymret) stillet overfor øget overvågning af samfundets borgere bliver jeg det, når jeg læser lovskrifter med ordlyde i denne retning:

"... og hvor der i øvrigt ud over det i stk.1 angivne er et behov for at fremme trygheden."

"... der har registreret sig i politiets register over tv-overvågningskameraer(POLCAM), jf. stk. 1, skal inden for rimelig tid registrere væsentlige ændringer i tv-overvågningen i registeret.« (begge fra L102)

Love uden klare grænser og med subjektive distinktioner er for mig at se direkte udemokratiske, uanset hvad de omhandler.

Indholdsmæssigt er der nok at tage fat på og konsekvenserne af den udvikling der er sket (og øjensynligt sker) i de love og regler der vedrører social kontrol (f.eks. videoovervågning) i forskellige afskygninger er mange.

Vi bliver nødt til at gøre noget, slet og ret. Om vi skal gå med faner, råbe slagord, stifte parti, overvåge overvågerne eller hvad man ellers kan komme i tanker om ved jeg ikke, men vi bliver fandme nødt til at gøre noget.

Manic Street Preacher's ord "If you tolerate this, then your children will be next" virker uhyggeligt påfaldende.

Jeg vil meget gerne høre (realistiske) bud på hvordan vi kan ændre tingene, for jeg er satme ved at blive desperat.

16
1. juni 2020 kl. 11:30

Så hvad med at vi udnytter denne ånd og stimler sammen på Christiansborg, med vores kameraer, og overvåger de mennesker der bestemmer at overvågningen skal intensiveres?

15
29. maj 2020 kl. 19:39

Jah, men til hvilken nytte? Altså hvis politiet braser ind for at aktivere en webcam hos mig, så sætter jeg mig ikke til at bikse en bombe sammen foran min pc.

Altså bomben vil jeg ikke lave under nogen omstændigheder, men selv politiet må have en vis intelligens. Og drejer det sig om fjernaktivering, så er det nok andre regler.

14
29. maj 2020 kl. 19:33

Hvad med webcam?

Er det også kategoriseret som overvågningskameraer?

Hvis man twister det der lovforslag, lyder det som om de kan tvinge (hacke) sig adgang til webcams..

13
29. maj 2020 kl. 18:25

Har lige emailet med Christan Juhl

Det er en fejl fra lovsekretariatet.

On Fri, 29 May 2020 at 18:06, Christian Juhl Christian.Juhl@ft.dk wrote:

</p>
<p>Ja selvfølgelig er det en misforståelse – lovsekretariatet har lovet at rette det – det er vel allerede sket</p>
<p>Bedste hilsner</p>
<p>Christian Juhl</p>
<p>...

Udeladte min indignerede email til Christian Juhl din post chokerede virkelig en inkarneret humanist og socialist som mig :-)

11
29. maj 2020 kl. 12:38

Hvad har Christian Juhl (EL) haft gang i her?

De som er så langt ude på venstrefløjen, at hvis Jorden var flad, ville de falde ud over kanten, har stor forkærlighed for autoritære styrer. Derfor er det logisk at han har stemt for en opdateret dansk version af DDR.

10
29. maj 2020 kl. 12:34

Overvågning betyder tryghed, tryghed betyder frihed og frihed er slaveri.

9
29. maj 2020 kl. 09:01

Er der en juridisk kyndig person, som kan komme med eksempler på, hvad som kunne falde ind under afgrænsningen?

Jeg mener at erindre, at en straframme på seks år er overraskende udbredt, givet dens anvendelse som grænse for alvorlighed som her, og ofte ude af trit med domspraksis.

Og hvad ligger der i 'kan medføre fare for menneskers velværd' og de andre muligheder for at dykke under straframmekravet?

8
29. maj 2020 kl. 08:27

Politiet kan overtage alle kameraer de kan fange teknisk ELLER optvinge sig adgang fysisk til udstyr der kan.

Jeg ser ikke en grænse i private hjem, såfremt politiet mener sig berettiget dertil eks. i forbindelse med terror. Altså er privatlivets fred de facto sat ud af spillet.

Den der forklar mig ... om at 'vi mente' og 'vi tog fej men hensynet til efterforskning' ligger allerede klar i skabeloner til besvarelse af klager. Jeg forudser ikke rituelle fyringer, næser eller udskamning af politi uanset hvad de finder på.

Som jeg ser det endnu et indgreb i privatlivets fred.

6
28. maj 2020 kl. 17:17

Må private opsætte kameraer som fanger andet end der hænder på egen matrikel? Sådan mener jeg det var en gang, men måske ikke mere. Ellers har politiet vel ingen gavn af at kigge med? Eller vil politiet kigge med på ulovlige private kameraer ;-)

I dette spil dækker udtrykket private vel sådan set også firmaer, og der gælder følgende:

Dog gælder forbuddet mod tv-overvågning af områder med almindelig færdsel ikke i en række specifikke tilfælde af sikkerhedsmæssige og kriminalpræventive hensyn. F.eks. gælder forbuddet mod tv-overvågning ikke i forhold til tankstationer, pengeautomater, pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder og butikker mv. Også tv-overvågning uden billedoptagelse af egne indgange og facader og lignende er tilladt. Boligorganisationer mv. og ejere af idrætsanlæg kan også med henblik på kriminalitetsbekæmpelse med politiets tilladelse foretage tv-overvågning af visse områder, der benyttes til almindelig færdsel.

5
28. maj 2020 kl. 17:12

Jeg skulle til at skrive ”mens vi sov”, som overskrift.

Men der er jo blevet kæmpet.

Blot var der politisk flertal (S, V, DF) allerede fra starten. Til den famøse ”Trygheds- og Sikkerhedspakke”http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2019/tryghed_og_sikkerhed_i_det_offentlige_rum_udspil.pdf

Det er, i dag, også vedtaget at gøre POLCAM-registeret obligatorisk at registrere sig i, hvis man er ejer af videoovervågning (L 102).

Der er også givet udvidet tilladelse til videoovervågning for private og offentlige myndigheder. Samt at politiet kan give tilladelse til, at optagelser må opbevares i længere tid, end de gældende 30 dage.

Se hvem, der stemte hvad (nederst på hvert index):

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L102/index.htm

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L103/index.htm

4
28. maj 2020 kl. 17:10

Hvis privatpersoner har videoovervågning, der dækker udendørsarealer. Indkørsel, husfacader, vejarealer, hvor forbipasserende (personer/køretøjer) kan registreres. Disse må politiet overtage.

Må private opsætte kameraer som fanger andet end der hænder på egen matrikel? Sådan mener jeg det var en gang, men måske ikke mere. Ellers har politiet vel ingen gavn af at kigge med? Eller vil politiet kigge med på ulovlige private kameraer ;-)

3
28. maj 2020 kl. 16:43

Jeg vil tro, der menes:

Hvis privatpersoner har videoovervågning, der dækker udendørsarealer. Indkørsel, husfacader, vejarealer, hvor forbipasserende (personer/køretøjer) kan registreres. Disse må politiet overtage.

Det er ikke tilladt, for politiet, at overtage evt. indendørs overvågning – i folks private hjem. (Hvis nogle skulle have videokameraer her). Altså overvågningen af beboerne, ejendommens ejer, det er ikke tilladt.

Så nogle grænser er der dog. (Ja, slutbemærkning var sarkastisk).

1
28. maj 2020 kl. 15:37

Det gælder dog ikke tv-overvågning i <strong>private hjem</strong>.« Kilde: ft.dk

(...)lovligt for politiet at tiltvinge sig adgang til <strong>privat</strong> video-overvågning både hos <strong>privatpersoner</strong> og virksomheder

Er det ikke modstridende, eller hvordan skal det forstås?