Undervisningsministeriet til kommunerne: Slet al ulovlig data om børn

10. januar 2018 kl. 11:0128
Undervisningsministeriet til kommunerne: Slet al ulovlig data om børn
Illustration: digitalista, BigStock.
Spørgeskemasvar må ikke bruges til sagsbehandling, siger Undervisningsministeriet nu i et brev. Kommunerne skal stoppe sagsbehandlingen og slette data for ikke at bryde loven.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Undervisningsministeriet sætter nu en stopper for, at kommunerne benytter sundhedsdata til sagsbehandling, som forældre ellers blev lovet var anonyme.

Derfor beder ministeriet nu i et brev til landets kommuner om, at de indsamlede data slettes, skriver Politiken.

»Derudover bedes disse kommuner oplyse elever og forældre, hvordan elevers besvarelser er anvendt, samt at disse fremover udelukkende vil blive anvendt til statistisk brug og dermed fortroligt«, står der i brevet fra ministeriet til kommunalbestyrelser, fortæller Politiken.

Ministeriet gør det tydeligt, at Persondataloven kun tillader den indsamlede data at blive brugt til statistiske eller videnskabelige formål - og altså ikke sagsbehandling.

Ikke skabt til individuel sagsbehandling

Det problematiske spørgeskema er designet på en så løs måde, at det i øvrigt ikke er præcist nok til at blive brugt på individ-niveau, men snarere kan fortælle noget om klassen eller skolen som helhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sagens kerne er, at eleverne skulle besvare en obligatorisk trivselsundersøgelse, hvor de skulle svare på spørgsmål om ensomhed, ondt i hovedet, ondt i maven, koncentrationsevne, eller om barnet bliver mobbet.

Forældrene blev lovet, at svarene var anonyme, men det var langtfra virkeligheden, og det viser sig nu, at svarene ikke alene er gemt på CPR-numre, men faktisk har ført til konkret sagsbehandling i en række kommuner.

Datatilsynet er gået ind i sagen og har bedt om redegørelser fra både Undervisningsministeriet og Styrelsen for IT og Læring.

28 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
28
12. januar 2018 kl. 14:32

Jeg er lige kommet i tanke om en episode vedr. Rambøll som jeg oplevede for ca. 2 år siden. Et af mine børn gik på det tidspunkt i en vuggestue, og vi var lidt bekymrede mht. sprogudviklingen, og vi rettede henvendelse for evt. at få hjælp fra en talepædagog.

Før dette kunne bevilges skulle vi forældre udfylde et online spørgeskema med spørgsmål om barnets sproglige vanskeligheder. Vi fik tilsendt et link til spørgeskemaet som blev drevet af Rambøll. Efterfølgende ventede vi og vuggestuen i lang tid på resultatet af spørgeskemaet, idet vuggestuen ikke kunne rekvirere en talepædagog før de havde modtaget dette. Til sidst udløb vores tålmodighed, og vi kontaktede Rambøll og kommunen. Det viste sig så at Rambøll havde sendt resultatet til en anden vuggestue end den vores barn gik på. Jeg bad Rambøll og kommunen om at bringe dette i orden, så vores egen vuggestue kunne få resultatet.

Det hjalp ikke noget, da ingen kunne finde ud af hvad eller hvem der kunne rette dette. Til sidst blev de to involverede vuggestuer enige om at udveksle deres passwords til Rambøll's system, og derefter kunne vores barns vuggestue gå videre i processen om at rekvirere en talepædagog.

27
12. januar 2018 kl. 11:49

På denne side er der en videopræsentation af klassetrivsel.dk: http://skolevisioner.dk/produkter/klassetrivsel-dk/

Her siges bl.a. , at "den bruger, der har oprettet undersøgelsen, ejer denne, og har de fulde rettigheder til at dele adgang til denne med kolleger....."

Det lyder godt nok som om, disse data kan nå en meget bred personkreds - og da der samtidig laves særdeles nærgående profilering - eks. laves sociogrammer, hvor eleverne f.eks. skal vælge, hvem de helst vil være sammen med - så vil det være en katastrofe for nogle børn (eks.dem, som ingen vælger), hvis besvarelserne slipper ud.

Set i det lys undrer det mig meget, at enkeltpersoner - bestillere - opnår fulde ejerrettigheder til data - gad vide hvilke betingelser, der knyttes til disse rettigheder - hvis nogen overhovedet?

26
12. januar 2018 kl. 10:25

Et helt andet aspekt er at faktisk så profileres pædagogerne også, da de ikke anonymt laver vurderinger af børn - man kan ved lidt datamining let være i stand til at danne sig et ret godt billede af de enkelte pædagoger (så har man jo et nyttigt værktøj til en kammeratlig samtale!).

25
12. januar 2018 kl. 10:00

Er det virklig korrekt at anmelderpligten til datatilsynet snart falder bort?

Jeg kan godt frygte, at det er rigtigt - at man muligvis erstatter anmeldelsespligten med pligten til blot at overholde reglerne. I så fald er det rigtigt trist og bekymrende, da det fuldstændigt vil fjerne offentlighedens mulighed for at kigge diverse projekter i kortene. Bekymrende - eller blot interessante - forhold vil så først blive opdaget, når det er gået rigtigt galt - eller aldrig.

Men man har i forvejen gennem nogle år forringet muligheden for at følge med som borger. Man fjernede for nogle år siden pligten til i offentlige institutioner at anmelde hvert enkelt projekt - nu skal de bare anmeldes via en fællesanmeldelse, som er så bred, at den reelt er intetsigende, se bare her: https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=100788&myjour=2017-54-1298&journal=&anmelder=&ord=f%E6llesanmeldelse

Og for et par år siden tog Datatilsynet ved en "administrativ beslutning" private projekter ud af den samlede, søgbare og ret oplysende liste, som man kan muntre sig med at kigge i her:https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/default2.asp

Nu fremgår de private projekter blot af en oversigt på Datatilsynets hjemmeside, hvor kun meget få oplysninger fremgår: https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/Oversigt_2_over_tilladelser__DOK393114_.pdfJeg undrer mig over, at den slags kan besluttes med en administrativ beslutning - borgerne burde have ret til at se selve anmeldelserne, hvor også databehandlere, omfang af samkøring, evt. videregivelser til andre lande, og mange andre relevante oplysninger, fremgår.

Og nu fjerner man så muligvis helt anmeldelsespligten - og så er det det vilde vesten, indtil nogen finder på at anmelde en konkret forseelse.

Det er rent ud sagt noget møg, for den søgbare liste hos Datatilsynet har været et rigtigt godt sted at starte, hvis man ville kigge lidt nærmere på et projekt. Borgerne bliver lige så stille losset ud af mulighederne for indsigt i dette område, og næste skridt, kunne jeg frygte, vil blive indskrænkning i retten til aktindsigt, da Datatilsynet jo nu skal til at besvare aktindsigtsanmodninger i stedet for, at borgerne selv kan finde oplysningerne på hjemmesiden. Det er jo ressourcekrævende.

Myndigheder og forskere tiltager sig mere og mere indsigt i privatlivet, mens borgerne fratages mere og mere indsigt i, hvad der foregår. Det er en helt forkert og foruroligende udvikling.

22
12. januar 2018 kl. 09:36

I "Klassetrivsels" kontraktskabelon skolevisioner.dk/wp-content/uploads/2017/12/Skabelon-Databehandleraftale_Skolevisioner.docx står der envidere at "Kunden har ansvaret for, at der foreligger fyldestgørende anmeldelse til Datatilsynet (anmeldelsespligten bortfalder med indførelse af Databeskyttelsesforordningen 25. maj 2018), såfremt Klassetrivsel.dk anvendes af Kunden til formål der kræver dette, samt at der er gyldig hjemmel til alle de formål Klassetrivsel.dk anvendes til hos Kunden."

Er det virklig korrekt at anmelderpligten til datatilsynet snart falder bort?

21
12. januar 2018 kl. 09:29

På siden http://klassetrivsel.dk/da/forside/hvorfor-trivselsundersoegelser-i-klassetrivseldk.aspx står der nederst:

"(Nogle tror, at trivselsundersøgelser kræver forudgående samtykke. Dette er dog ikke tilfældet: Samtykke skal kun bruges som hjemmel, når behandlingen ikke har anden hjemmel i lovgivningen Se Lov om personoplysninger §6 her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828. Dette gælder også i den kommende eu persondataforordning, som træder i kraft d. 25. maj 2018.)".

Er der nogen her som kan vurdere om dette er sandt?

20
12. januar 2018 kl. 09:05

Bog Brother

:-) Jeg så det godt, og overvejede at rette det til "Bug Brother"...

Mon ikke det er Big Mama og Big Brother i skøn forening? Hvis det kun var Big Mama, dvs. overdreven omsorg, så kan jeg ikke forstå, at institutionerne kun har adgang i en begrænset periode, mens data gemmes i flere (var det 5?) år ud over, hvad institutionerne har adgang til. Det sidste er vel m.h.p. en eller anden overvågning - eller rene forsknings- og datahamstringsformål. Som efterhånden kan være svær at skelne fra overvågning, når det foregår på de betingelser.

Enig i det sidste - man må vel konkludere, at denne udvikling har mere at gøre med at have magt (på skift), og holde fast i denne, end med at være optaget af trivsel, frihed, menneskerettigheder, lighed etc. billigt stads.

19
12. januar 2018 kl. 08:23

Det er rendyrket Bog Brother.

Selvfølgelig må man finde Bog Brother, hvor der er et bundløst morads :-p.

Men er det ikke mere Big Mama eller moder-staten, som er ved at kvæle os i misforstået omsorg og kærlighed? Tænk at det skulle ske med en regering, som i så stor grad er præget af folk, som ellers går og kalder sig liberale.

15
11. januar 2018 kl. 15:54

Der er ingen tvivl om at Undervisningsministeriet har handlet ulovligt ved at misinformere forældre og skoler, som Politiken har dokumenteret. Hvad er sanktionen for dette? Kritik fra Datatilsynet? En bøde??

Og hvad med Rambøll? Er det ikke i strid med Persondataloven, som privat virksomhed, at videregive personfølsomme oplysninger – uden samtykke – til anden part? Som er hvad Rambøll er ansvarlig for, når de har givet kommunerne, deres kunder, adgang til skolebørnenes oplysninger på individniveau.

Rambøll oplyser selv om muligheden for at indhente oplysninger på individniveau (via Anne-Maries link ovenfor):http://www.hjernenhjertet.dk/skole/sundhed%20og%20trivsel

Med værktøjet kan kommunen i den samme undersøgelsesrunde få viden om elevernes sundhed, trivsel og læring på både <strong>individ-</strong> og klasse-, skole- og kommuneniveau.

Nu, efterfølgende, har Rambøll, sammen med kommunerne, lukket ned for ”muligheden for at tilgå historiske data på individniveau via Hjernen&Hjertets modul Sundhed og Trivsel”, som de skriver.

Men har de handlet i strid med loven? Eller er der kommet en eller anden undtagelse i Persondataloven, der tillader private virksomheder at dele ud af borgernes personfølsomme oplysninger (til offentlige myndigheder)?

Jeg interesserer mig for spørgsmålet pga. omfanget af de indsamlede data samt indførelsen af GDPR 25. maj.

14
11. januar 2018 kl. 13:29

Hjernen&Hjertet er ikke bare en spørgeskema undersøgelse, men en total profilering af børn helt ned til vuggestuealderen.

Det er faktisk en total adfærdsanalyse af børn, hvor de allerede på et tidligt tidspunkt implicit bliver kategoriseret som A, B eller C børn - og der er ikke sat nogen udløbsdato på.

Det er en kæmpe katastrofe der lige så stille har fået lov til at luske sig under radaren, og det gør det ikke mere betryggende at det er Rambukken der har fået ansvaret for den.

13
11. januar 2018 kl. 07:40

Rambøll har faktisk projektet liggende på sin hjemmeside:http://www.hjernenhjertet.dk/News/view/information-om-ntuhttp://www.hjernenhjertet.dk/skole/sundhed%20og%20trivsel

Andre kommuner har i følge Politiken-artiklen i stedet brugt klassetrivsel.dk:http://klassetrivsel.dk/da/forside.aspxKlassetrivsel.dk hævder at have hjemmel til indsamling af disse data, og at det ikke kræver samtykke fra forældre:http://klassetrivsel.dk/da/forside/trivselsundersoegelser-har-hjemmel-i-loven.aspx

Det er muligt, at de har ret - det kan jeg ikke gennemskue. Men jeg finder det dybt forkasteligt, hvis man, uden at orientere forældrene, tvinger børn til at besvare spørgeskemaer om, hvordan de har det på individniveau. Selv efter orientering og samtykke finder jeg det dybt forkasteligt at tvinge børn på denne måde. Hvordan ville vi andre opleve det at blive tvunget til at besvare den slags spørgsmål? Ville det ikke opleves dybt grænseoverskridende? Det er metoder fra totalitære samfund.

Samtidig udsættes børnene for nationale tests, hvor de måles og vejes og sammenlignes i et væk. Disse evindelige målinger er discountløsninger, affødt af nedskæringer ("Hvor langt kan vi mon skære ned, uden at det bliver alt for tydeligt"), og de skaber i sig selv mistrivsel. De stresser børnene (der har været fokus på dette i medierne de seneste dage https://politiken.dk/debat/ledere/ ), og medvirker sandsynligvis til, at de bliver ovedrevent perfektionistiske og selvkritiske, som man kunne læse for et par uger siden.

Argumentet med trivsel virker hyklerisk. Samtidig med disse tvungne målinger skærer man jo hele tiden ned på lærernormeringerne - hvilket jo må medføre ringere trivsel i skolen. Vejen frem burde i stedet være ordentlige lærernormeringer, således at lærerne har tid og overskud til at have føling med det enkelte barns trivsel, og tid til at skabe en tillidsrelation til det enkelte barn, så dette ved, hvor der er hjælp at hente, hvis der er noget, der trykker. Det er bestemt prisværdigt at sætte fokus på børnenes trivsel - men tvungne spørgeskemaundersøgelser, hvis resultater oven i købet kommer til at følge en resten af livet, er ikke vejen frem. Alle resultater bør slettes.

12
10. januar 2018 kl. 18:58

Er det ikke relevant at spørge hvem der har udleveret disse ulovlige data til kommunerne?

Så vidt jeg har forstået, er det Rambøll, der har stået for udleveringen - og også Rambøll, der har stået for spørgeskemaundersøgelsen. Her er anmeldelsen til Datatilsynet af selve trivselsmålingen. https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=91799&myjour=2012-54-0081&journal=&anmelder=&ord=Ramb%F8ll

Jeg går ud fra, at der også må være en anmeldelse af videregivelsen til kommunerne, men den har jeg ikke lige kunnet finde. Men i anmeldelsen kan man se, hvor omfattende samkøring, man påtænker - og sikkert også allerede har foretaget, da trivselsmålingen har kørt i nogle år. Det er ret slemt.

11
10. januar 2018 kl. 18:45

Er det ikke relevant at spørge hvem der har udleveret disse ulovlige data til kommunerne? Kommunerne burde vel slet ikke have haft adgang til dem i ikke-anonymiseret form. Efter GDPR træder i kraft gælder retten til at blive glemt vel også disse data. Hvis data incl. personnummer er givet videre til forskning eller diverse medarbejdere, er der forhåbentligt nogen der får travlt. I hvert fald bør de mærke konsekvenserne hvis persondata dukker op igen efter at de er blevet ‘slettet’.

9
10. januar 2018 kl. 13:30

Anne-Marie Krogsbøll, Det er selvfølgeligt muligt. Jeg tvivler dog på at disse personer generelt vil lyve om dette hvis vi spørger dem. Men sundhedsoplysninger er der jo også kun grund til at vidregive hvis der er problemer med sundheden, og det håber jeg så ikke at der bliver.

Men i sidste ende kan man jo så blive nød til at søge sundhedsvejledning fra sundhedpersonale man kender privat, eller opsøge en læge i Tyskland eller Sverige for egen regning. Det samme har vi gjort mht. PKU prøven for et af vores børn. Derved har staten endnu ikke været i stand til at ekspropriere dette barns genom. Men det er naturligvis dybt urimeligt at kun dem med resourcerne kan (forsøge at) forsvare sig mod alle disse dataovergreb.

Og til sidst Anne-Marie, mange tak for dit vedholdende arbejde vedr. befolkningens rettigheder til deres mest private data.

8
10. januar 2018 kl. 13:12

Niels Madsen:

Indtil mine børn er gamle nok til at bestemme selv vil sundheds og trivsels oplysninger kun blive udvekslet mundligt til skole, læge og sundhedplejerske. Dem har jeg generelt tillid til.

Dem kan man nok også have tillid til, sådan rent personligt. Men jeg gætter på, at i samme øjeblik, I er gået ud af døren, så er disse personer tvungne til at krydse diverse af jeres oplysninger af i et digitalt skema - hvor I ikke engang ved, hvad de krydser af.

7
10. januar 2018 kl. 13:05

... har jeg givet børnene en stående ordre ...

Mine er så store, at de har fået min velsignelse til, at de ikke behøver svare sandfærdigt; det er fint med mig, hvis de i stedet vælger at svare sandsynligt. Og at de har min fulde opbakning til at nægte deltagelse, hvis det er det, som de har det bedst med.

6
10. januar 2018 kl. 13:04

Det er fint nok at kommunerne får klar besked på at slette det ulovligt indsamlede data.

Men hvad med Undervisningsministeriet selv? -De ligger jo stadig inde med det samme data som er ulovligt indsamlet på en klokkeklar løgn: Nemlig at trivselsmålingerne er anonyme. Undervisningsministeriet skal naturligvis også slette disse data, men de prøver at foregive at det kun er kommunerne der har løjet og overtrådt loven.

Et af mine børn starter snart i folkeskolen, og jeg kan med 100% sikkerhed sige at hun/han aldrig nogensinde kommer til at udfylde en trivselsmåling eller nogen som helst anden statslig eller kommunal måling/test hvor der skal logges ind med cpr nummer/unilogin.

Indtil mine børn er gamle nok til at bestemme selv vil sundheds og trivsels oplysninger kun blive udvekslet mundligt til skole, læge og sundhedplejerske. Dem har jeg generelt tillid til. -Staten kan jeg måske engang få tillid til igen når den nuværende generation af politikere er gået på pension.

5
10. januar 2018 kl. 13:01

At der findes en minister som tager loven seriøst.

Det er kun der, hvor det var kommunerne, som fingerne i kagedåsen, og sikkert kun fordi, at det truer det, som ministeriet har gang i af julelege.

Tilbage står stadig, at ministeriet mener at det er i orden at kalde en undersøgelse "anonym" og "fortrolig", når data gemmes for altid, og på individ-niveau.

Ministeriet mener åbenbart også, at det er i orden at tvinge børn til at deltage i noget, som børn ingen mulighed har for at overskue konsekvenserne af.

Og ministeriet gør sig ingen overvejelser om, hvad disse meget følsomme og detaljerede data kan bruges til i fremtiden; det nøjes med at love, at man ikke pt. har planer om at bruge det til andet end "statistik" og "forskning".

PS: Jeg behøver ikke at nævne, at tilsynet med følsomme data om os, som bruges til forsknings- og statistikformål, nu gentagne gange har vist sig at være ikke-eksisterende, vel?

4
10. januar 2018 kl. 12:58

...med denne sletning. For det er kun data, som kommunerne har indhentet til sagsbehandling, som forlanges slettet. Ikke alle de andre af disse trivselsdata, som ligger i ministeriets system. Men disse er jo også indsamlet under løfte om anonymitet, så de må også anses som ulovligt indsamlede - og derfor bør samtlige disse data slettes.

Ministeriet vil sikkert forsøge at spinne sig ud af dette ved at henvise til, at man kun har lovet anonymitet overfor kommunerne og skolerne (jeg har ikke adgang til informationsmaterialet, så det er et gæt). Men i så fald har man ruttet så lidt med sandheden, at det må være at sidestille med løgn. For børn og forældre er bibragt den opfattelse at besvarelserne er anonyme - og derfor ikke til at identificere - hvilket for almindelige borgere er at opfatte som heller ikke identificerbare for forskere og myndigheder. At love anonymitet - men i en sidebemærkning bare ikke i forbindelse med forskning og statistik, er at vildlede i en grad, så det ikke bør være lovligt. For hensigten i så fald er, at børn og forældre ikke skal opdage, at besvarelserne overhovedet ikke er anonyme.

Samtlige data bør slettes helt - alt andet er uærligt, bedragerisk, og ødelægger tilliden til myndighederne fuldstændigt - og desuden er disse besvarelser ikke anvendelige til noget formål, da børnene har luret uærligheden, og har tilpasset deres svar til dette, hvilket jo er en kæmpe fejlkilde.

Sagen viser skrupelløse, samvittighedsløse myndigheder, der vil gøre hvad som helst i datamalkningens hellige navn. Sagen startede under Thorning-regeringen, men er fortsat under den nuværende regering - så de skiftende magtpartier er lige gode om det. Desværre - for det betyder jo, at vi aldrig kan have tillid til vore myndigheder på dette område.

Der er kun én vej, indtil de har fattet det: Sig helt "NEJ"! Kræv disse og andre data, som er indhentet uden samtykke og ærlig orientering, slettet. Sig "Nej" til at indgå i forskning fremover, indtil der er syr på området. Tilmeld jer Vævanvendelsesregistret, og forlang, at jeres data og væv ikke anvendes til andet end egen behandling.

Det er simpelthen forfærdeligt, at vore politikere kan finde på sådanne totalitære metoder. Vi er nødt til at have det stoppet

3
10. januar 2018 kl. 12:37

Derudover bedes disse kommuner oplyse elever og forældre, hvordan elevers besvarelser er anvendt

2
10. januar 2018 kl. 12:25

Det er godt at sådanne spørgeskemaer bliver belyst. For mit eget vedkommende, har jeg givet børnene en stående ordre:

Så længe I er under 18 år, må I ikke udfylde spørgeskemaer, uden at mor eller far har givet lov til det.

Dette gælder også, hvis det er en obligatorisk undersøgelse, hvor børnene er tvunget til at udfylde den.

1
10. januar 2018 kl. 12:07

At der findes en minister som tager loven seriøst.

Blot trist at ministeren ikke sidder i justitsministeriet.