Umuligt at blokere for ulovligt indhold

Det er politisk korrekt at kræve stop for adgang til ulovligt indhold på nettet, men i praksis er det umuligt at gennemføre, mener direktør i Telekommunikationsindustrien Ib Tolstrup.

Det er en smuk tanke, at politikerne nu vil nedsætte et nævn, der kan pålægge internetudbyderne at blokere for ulovligt indhold på nettet, men det bliver bare umuligt at gennemføre i praksis.

Det mener i hvert fald Telekommunikationsindustrien, der også organiserer internetudbyderne.

»Det er en politisk korrekt handling, men det har ikke nogen større effekt, og det kan man se ud fra fortiden. Så, når man kræver, at der lukkes, så ser det rigtigt ud, men det batter ikke noget, for i løbet af en uge er det omgået. Nettet er i bund og grund internationalt og tilgængeligt for alle,« siger direktør i Telekommunikationsindustrien Ib Tolstrup til Version2.dk.

Han advarer også om, at politikerne sætter for stor lid til teleselskabernes mulighed for at blokere for hjemmesider med ulovligt indhold.

»Det med, at vi kan spærre 100 procent, det findes ikke i den virkelige verden, og det er den virkelige verden, som operatørerne befinder sig i,« siger direktøren.

Ib Tolstrup understreger dog, at foreningen deltager aktivt i bestræbelserne på at sikre brugerne på nettet og vil også arbejde aktivt for at forhindre ulovligheder som eksempelvist ulovligt indhold.

Derfor deltager foreningen også i et kommende arbejde i Kulturministeriet, der netop skal se på problemerne med krænkelse af ophavsretten på nettet.

»Men det er forkert at bringe teleselskaberne ind som politi på, om der er nogen, der krænker ophavsretten. Det har vi ingen mulighed for at afgøre,« siger han.

SF's it-politiske ordfører Hanne Agersnap har sammen med Socialdemokratiet netop fremsat et beslutningsforslag, om oprettelse af et klagenævn, der skal kunne pålægge internetudbyderne at stoppe adgangen til hjemmesider med ulovligt indhold.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (14)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Peter Makholm Blogger

Efter min mening er det et stråmandsargument at en blokkering aldrig vil være 100% sikker. At det i et rimelig stort omfang tvinger folk til eksplicit at omgå blokkeringen er efter min mening tilstrækkeligt til at det kan have en effekt. Om ikke andet vil det øge muligheden for at påvise en tilstrækkelig eksplicit hensigt til at krænke ophavsretten.

At teleselskaberne ikke skal afgøre om der er tale om en krænkelse er ligeledes en stråmand når der netop er tale om at nedsætte et nævn der skal afgøre det eller at man lader domstolene afgøre det.

 • 0
 • 0
#2 Toke Herkild

Det er jo ikke et spørgsmål om det skal omgåes eller ej. Ej heller et spørgsmål om hvilken type indhold der er på en side.

Det er et helt simpelt spørgsmål om er det forbrydelsen eller det at befinde sig på en transportvej der kan benyttes til forbrydelse der er ulovligt ?

F.eks. Kan jeg dømmes for bankrøveri bare ved at bruge den samme vej som en bankrøver har brugt til at flygte ad ?

Hvad er det vi ønsker at censurere og hvorfor ? Og mere interressant er det rent faktisk tilladt som dansk statsborger at efterkomme en sådan lov ?

Har beslutningerne vedr. censur af hjemmesider været prøvet ved domstol ? Er det godkendt i forhold til Grundloven ?

 • 0
 • 0
#3 Peter Makholm Blogger

Det er jo ikke et spørgsmål om det skal omgåes eller ej.

Jo, det er netop det der er argumentet i artiklen og det er netop det argument jeg ikke finder korrekt. Der er mange andre argumenter for og imod de forskellige meninger i sagen. Jeg udtaler mig kun om netop to af dem der er viderbragt i artiklen og i forhold til en juridisk håndhævelse af ophavsretten er det et spørgsmål om hvor klart det er at krænkeren har haft et klart og utvetydigt forsæt til at begå krænkelsen.

F.eks. Kan jeg dømmes for bankrøveri bare ved at bruge den samme vej som en bankrøver har brugt til at flygte ad ?

Nej, at udstede et forbud mod at opholde sig på en bestmt offentlig vej står næppe i et rimeligt forhold til den krænkelse forbudet skulel hindre.

Hvad er det vi ønsker at censurere og hvorfor ?

Dette handler ikke om censur og ytringsfrihed. Der er inten i kampen mod ophavretskrænkelser der ønsker at hindre dig i at ytre dine egne meninger og viderbringe dine egne frembringelser. Sagen handler alene om at beskytte folks ret til at bestemme over deres egne frembringelser.

Jeg ser ikke noget der strider imod Grundloven, sålænge der klart skrides ind over for ophavretskrænkelser og netop ikke folks egne ytringer.

Har beslutningerne vedr. censur af hjemmesider været prøvet ved domstol ?

Bortset fra ovenstående bemærkning om ordvalget 'censur', så har denne typer sager været prøvet ved domstolene. Senest ved den instans der kaldes fogedretten.

 • 0
 • 0
#4 Anonym

Ib Tolstrup mener, at det er politisk korrekt at indføre blokeringer - han kalder det endda en smuk tanke.

Jeg er dybt uenig. Tanken om at leve i et land, som udøver censur, får det til at risle koldt ned af ryggen på mig.

De tiltag, som der allerede er taget i den retning er dybt betænkelige: Børnepornofilteret er udenfor demokratisk kontrol, og der er ingen ankemuligheder for dem, der uretmæssigt bliver blokeret. AllOfMp3-kendelsen pålagde udbydere at spærre for afganden til AllOfMp3, idet dommeren antog, at AllOfMp3 var en ulovlig tjeneste. Sidenhen afgjorde en russisk domstol (som er dem, der har jurisdiktion over AllOfMp3), at AllOfMp3 er fuldt lovligt. Men de bliver stadig bortcensureret i Danmark!

Generelt er det en rigtig dårlig idé at censurere, idet man blot skjuler problemerne for befolkningen. Hvis noget vrkeligt er ulovligt, må man stoppe det ved kilden.

Toke spurgte til grundloven. Den siger i §77: "Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres."

Det interessante er her ordet "forebyggende". For det er netop det, internetfiltre handler om. De prøver at forebygge, at man får adgang til ulovligt indhold - i stedet for at drage forfatterne af indholdet til ansvar for domstolene.

 • 0
 • 0
#6 Peter Makholm Blogger

Det interessante er her ordet "forebyggende". For det er netop det, internetfiltre handler om. De prøver at forebygge, at man får adgang til ulovligt indhold - i stedet for at drage forfatterne af indholdet til ansvar for domstolene.

Ja, men grundlovsparagraffen handler alene om din ret til at på tryk, i skrift og tale at offentliggøre [b]dine[/b] tanker. §77 giver dig på ingen måde ret til at viderbringe andres tankefrembringelser.

 • 0
 • 0
#7 Carsten Hess

Jeg er lodret uenig med dig i at diskussionen om hvorvidt er er muligt at blokere eller ej ikke er relevant i denne diskussion:

Forhandlere af papir lever af at sælge et medium der kan bruges til skamløst at kopiere andres ophavsret på præcis samme måde som teleudbydere gør det (og det bliver store mængder papir da bestemt også brugt til!). Hvis det var muligt at stille de ansvarlige papirforhandlere til ansvar for denne kopiering, ville man sikker have forsøgt at gøre det for længst, men det er netop ikke muligt, så man har derfor måttet opgive dette korstog fordi man ikke fra lovgivernes side skal blande sig i borgernes/industriens anliggender, med mindre indgrebet står mål med forbrydelsen.

Og her er det at artiklens argumentation kommer ind i billedet igen: Når det vitterlig ikke er muligt helt at stoppe piratkopieringen fra udbydernes side (og selvfølgelig er det ikke det!), er det ikke det rette sted at sætte ind, for risikoen for at blokere det forkerte, og dermed ramme både de erhvervsdrivende og den almindelige borger må alt andet lige gå forud for ophavsretten. For slet ikke at tale om de urimelig omkostninger det vil pålægge udbyderne.

 • 0
 • 0
#8 Peter Makholm Blogger

Det grundlæggende spørgsmål er som du selv er inde på om indgrebet står mål med forbrydelsen.

Omkostningerne ved et indgreb består dels af den økonomiske omkostning ved at implementere indgrebet, dels af de krænkelser indgrebet selv vil medføre.

For nu at tage sidstnævnte først, så handler det ikke om hvilke ulovlige anvendelsesmuligheder papir har, men i hvilken grad papir kan anvendes til lovlige formål. Da papir har mange lovlige anvendelsemuligheder vil prisen for et indgreb være høj. Risikoen for at blokerer forkert information regnes med her. Hvilke lovlige anvendelsemuligheder har The Pirate Bay konkret (ikke-hypotetiske eksempler, tak) og hvad er risikoen for fejlblokeringer ved at udbydernes rekursive DNS-servere ikke svare på opslag vedrørende domænet?

Hvilken omkostning finder du rimelig at påføre udbyderne? Vil det overhovedet være urimeligt, hvis vi nu lader den krænkede part betale? Ved du rent faktisk hvad det indgreb koster udbyderne?

 • 0
 • 0
#9 Jesper Lund

Ja, men grundlovsparagraffen handler alene om din ret til at på tryk, i skrift og tale at offentliggøre dine tanker. §77 giver dig på ingen måde ret til at viderbringe andres tankefrembringelser.

Hvad med min ret til at [b]modtage information[/b], som er sikret af EMRK artikel 10? Da domstolene blokerede for allofmp3.com domænet, blev jeg forhindret i at læse en blog om international ophavsret, som blev publiceret på et underdomæne til allofmp3.com.

De basale menneskerettigheder må veje tungere end hensynet til nogle snævre økonomiske interesser hos IFPIs medlemmer.

 • 0
 • 0
#10 Jesper Lund

Hvilke lovlige anvendelsemuligheder har The Pirate Bay konkret (ikke-hypotetiske eksempler, tak) og hvad er risikoen for fejlblokeringer ved at udbydernes rekursive DNS-servere ikke svare på opslag vedrørende domænet?

Der er masser af eksempler på 100% lovlig [i]alternativ[/i] distribution via TPB.

TPB bruges for eksempel til distribution af 1) Den danske dokumenterfilm "Good Copy Bad Copy" 2) CBC (Canadian Broadcasting Corporation) distribuerer TV udsendelse(r) 3) Film som "Steal this Film 1+2" 4) etc etc etc

I alle disse eksempler har ophavsretshaverne valgt selv TPB, formentig fordi BitTorrent og TPB trackeren er en effektiv distributionsmetode. I Danmark skal vi leve med DRs overbelastede servere, som begrænser adgangen for de få, selvom vi alle skal betale medielicens. Når CBC kan distribuere egne produktioner via TPB, kan DR vel også hvis viljen er til stede?

 • 0
 • 0
#11 Dennis Krøger

Nine Inch Nails har også distribueret 12 numre fra deres (Creative Commons-dækkede, yay!) nyeste album via TPB og diverse andre trackere. Andre har distribueret resten af alummet, lovligt.

Der bliver derudover distribueret masser af open source software via TPB (Ofte ikke af projekterne selv dog, som for det meste har deres egne trackers).

 • 0
 • 0
#14 Jørgen Henningsen

Mediabranchen har syltet deres udgivelser ind i forskellige former for tekniske kopibeskyttelses løsninger. Det er simpelthen blevet for svært for den alm. borger at være lovlydig hvis man samtidig gerne selv vil bestemme hvor og hvornår man vil bruge de købte udgivelser.

Jeg bliver så harm når jeg f.eks. køber en disney film til børnene for bare at finde ud af at den ikke duer i deres mediabox p.g.a. en eller anden for dum kopibeskyttelse.

Jeg ved så godt at det faktisk er en lovlig grund til at bryde kopibeskyttelsen, men det er meget nemmere at finde filmen på nettet. Hvorfor skal det være så svært at være lovlydig??

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere