Ugens it-profil: »Lovgivningen modarbejder til tider digitaliseringen«

Projektleder i KL Pia Hansen ser store muligheder i digitaliseringen af det offentlige, men hun mener, at lovgivningen nogle gange spænder ben for sammenhængende forløb.

Hvad arbejder du med?

»Jeg er ansat i KL (Kommunernes Landsforening) og er projektleder for Kommunernes Arkitekturråd. Det handler om at sætte fokus på behovet for strategisk funderet arkitekturstyring i kommunerne og samle kommuner om en fælles arkitekturstyring.

Kommunerne trækker i disse år ansvaret for forretningsarkitekturen hjem og gør en stor indsats for at skabe rammerne for et konkurrencepræget it-marked. Det giver nogle helt nye muligheder for løbende innovation og for at få bedre og mere fleksibel it for færre penge – og dermed skabe god service til borgerne gennem en effektiv digitalisering.

Min rolle er at understøtte, at de rigtige styringsmæssige rammer er til stede – og at være med til at kommunikere på flere niveauer til en række forskellige målgrupper.«

Hvilke it-udfordringer sidder du med i hverdagen?

»Der er selvfølgelig flere, men vi bruger en del krudt på at sikre, at vi parallelt både skaber gevinst på den kortere bane og samtidigt lægger fundamenterne for fremtidens digitalisering. Videre arbejder jeg en del med forretningsrettet kommunikation om vores arkitektur, og hvordan arkitekturen omsættes til gode løsninger i praksis.«

Hvornår har du senest følt, at det var fedt at arbejde med it, og hvad var grunden?

»Det gør jeg heldigvis tit. F.eks. da vi i april sammen med KOMBIT inviterede til review af kravmateriale af nye fælleskommunale støttesystemer, som kan sikre, at vi kan automatisere en lang række kommunale processer.

Når man sidder samlet med en flok dygtige kommunale forretnings- og it-arkitekter, som går i ping-pong med hinanden om, hvordan de kan bruge de nye løsninger til at skabe ny værdi hjemme i kommunen – så er det fedt at arbejde med it!

It er for mig et middel og ikke et mål i sig selv. Gør vi det rigtigt, kan vi bruge it til at skabe en helt ny offentlig sektor med fokus på størst mulig værdi for borgerne.«

Hvad er efter din mening den absolut værste tendens inden for it lige nu?

»Den absolut værste tendens er, at vores lovgivning indimellem modarbejder i stedet for at fremme digitalisering. Det gælder eks. mulighederne for at skabe sammenhængende borgerforløb og en effektiv indsats, understøttet af informationsudveksling og -opsamling på tværs af fagområder og sektorer.

Selvfølgelig skal vi sikre, at borgerne kan være trygge ved det offentliges behandling af personfølsomme data – og samtidig skal vi udnytte de digitale muligheder for f.eks. at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af det nære sundhedsvæsen og sygehusene.

Samtidig skal vi tænke Big Data og f.eks. udnytte mulighederne for en systematisk opfølgning på indsats og effekt på tværs af sektorer som eks. beskæftigelses- og socialområdet.

En anden slem tendens, hvor vi nu vist heldigvis er på vej videre, har været, at vi ville digitalisere gennem ”flade selvbetjeningsløsninger”, uden automatisering af bagvedliggende processer m.v.

Det er et kanalskift, men mulighederne for at høste gevinster er begrænsede. Rigtig god selvbetjening er også, at borgeren kan få let overblik over egne data og sager ved det offentlige, så man f.eks. ikke skal genindtaste data, som det offentlige allerede har – og med straksafklaring af de lette sager. Det sidste kræver også, at vi får noget hjælp af juristerne.«

Har du en yndlingsblog på Version2?

»Generelt læser jeg efter emnet og ikke efter bloggeren, men der er så alligevel nogle bloggere, som går igen. Det er f.eks. Peter Nørregaard, som heldigvis er dukket op igen, og Ole Bech. Tidligere var det Per Andersen og Anders Christian Boisen, men de er ikke så aktive længere.«

Hvad vil du gerne læse mere om?

»Kommunikation af it og digitalisering. Ikke salgstalerne - men hvordan vi skaber lødig, brugbar kommunikation til forretningen om it og de digitale muligheder.«

Ugens it-profil udvælges fra Version2's fagnetværk, der består af it-professionelle, der stiller deres ekspertise til rådighed for redaktionen. Du kan melde dig ind i fagnetværket her

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere