Aktindsigt: Sundhedsplatformen vandt på it-understøttelse af dagligt hospitalsarbejde

Sundhedsplatformen var den dyreste løsning, målt på Total Cost of Ownership. Men vandt især som følge af systemets funktionalitet.

De afgørende årsag til, at amerikanske Epic vandt leverancen af Sundhedsplatformen til Region H og Region Sjælland, er systemets evne til at understøtte klinikernes arbejde med bl.a. diagnoser, beslutninger, overblik, patientforløb og journalisering.

Det billede tegner sig i det såkaldte indstillingsnotat, som Version2 har fået aktindsigt i, og som indeholder evalueringen af de tre tilbud, der var med i slutspurten om kontrakten. Notatet omhandler også beslutningsgrundlaget for tildelingen af kontrakten.

»I forhold til klinisk funktionalitet vurderes det, at Epic har leveret det mest attraktive tilbud med en særdeles tilfredsstillende løsning,« lyder det i indstillingsnotatets samlede bedømmelse af området.

Epic havde ikke laveste totalpris

Derimod var Epic ikke det bedste valg ud af tre indstillede løsninger, når det gjaldt at tilbyde en løsning til den laveste totalpris (TCO, inkl. seks års vedligehold og support) - her var Epic faktisk taberen, uden at det konkrete prisbud fremgår. Hvad angår implementering og løbende samarbejde indtog Epic en 2. plads.

En del af vurderingerne er anonymiseret i notatet, men tilbage står dog en række interessante observationer.

I konkurrencens sidste fase deltog Cerner Irland, amerikanske Epic og IBM Danmark. Cerner indtog en andenplads i den samlede evaluering.

Epic var også en klar vinder i det fjerde vurderingskriterium, nemlig teknik, men tekniske aspekter blev vurderet som 'af mindre væsentlig betydning' og talte derfor relativt lidt i den samlede vurdering.

De tekniske krav omfatter arkitektur, system, drift og brugeradministration.

Vinderaspekt kritiseres af klinikere

Af indstillingsnotatet fremgår det altså, at Epic især skilte sig ud på kategorien 'funktionalitet', som igen er opdelt på klinisk (hovedvægtet i kategorien med 50 procent) og administrativ funktionalitet samt standardisering.

Dette er måske overraskende, for det er netop systemets evne til at understøtte klinikernes daglige arbejde, som har været under beskydning de seneste måneder.

Læs også: Læge og blogger: Sundhedsplatformen ligner en IT-katastrofe under opsejling

Især er det opsigtsvækkende at læse regionens beskrivelse af, hvordan Sundhedsplatformens baserer sig på et klinisk-fagligt grundlag - men med udmeldingerne fra frustrerede klinikere over, at platformen er langsom, in mente:

»Tilbudsgivers løsningsforslag vedrørende fagligt grundlag for KAI (klinisk-administrativt indhold, red.) er særdeles tilfredsstillende.«

»Således er det særdeles tilfredsstillende, at tilbudsgivers KAI-startsæt er baseret på et meget omfattende fagligt grundlag, klinisk såvel som akademisk, og bygger på en stor mængde af såvel brede som specialespecifikke kilder.«

Ros for understøttelse af lægernes diagnosticering

Desuden roses systemet for at understøtte lægernes diagnosticering:

»Den tilbudte løsning for diagnostiske overvejelser vurderes til at være særdeles tilfredsstillende,« lyder det endvidere under afsnittet 'samlet bedømmelse for klinisk funktionalitet'.

»Det er tydeligt, hvilke diagnoser/problemstillinger der behandles under den enkelte kontakt,« tilføjes det.

Også systemets evne til planlægning vurderes som særdeles tilfredsstillende.

'Standardplaner kan ordineres ud fra beslutningsstøtte på baggrund af en diagnose/problemstilling. Systemet er konfigurerbart,' lyder det.

Epic super til dokumentation

Over for den rosende omtale af Epic står f.eks. meldinger fra læger om, at tiden anvendt på at bestille en simpel blodprøve er 10-doblet med Sundhedsplatformen i forhold til tidligere.

Læs også: Bestilling af blodprøve med Sundhedsplatformen tager 90 sek - mod før 9

Og når det gælder dokumentation, skal lægerne eksempelvis ved vaccinering dokumentere, hvilket muskel i skulderen man har stukket nålen i, selv om det ifølge en læge er fuldstændig ligegyldig information.

I Region H's optik sikrer Sundhedsplatformen 'på alle områder [..] en effektiv understøttelse af arbejdsgangen 'dokumentation', lyder evalueringen.

Indstillingsnotatet har også kun ros tilovers for Sundhedsplatformens brugergrænseflade:

»De leverede screendumps giver indtryk af en særdeles god forståelse og understøttelse af kliniske arbejdsgange.«

Men en læser på Version2 fortæller om et familiemedlem, der er på kursus i Sundhedsplatformen:

»Der er intet, der giver mening - den er intet intuitivt over nogen af skærmbillederne - han føler sig som en 160-årig pensionist til ETB-undervisning,« skriver læseren i et debatlindlæg på Version2.

Dog anfører Region H også, at det er mindre tilfredsstillende, at Epic ikke fyldestgørende redegør for sin referencemodel og ikke leverer de efterspurgte eksempler på implementeringen af denne i form af klinisk-administrativt indhold.

Implementering er særdeles tilfredsstillende

Inden for hovedpunktet implementering, vurderes Epics løsning bl.a. på den organisatoriske forandringsledelse.

Det er interessant i lyset af, at en professor i sundhedsøkonomi i Version2 for nylig har kritiseret grundlaget for besparelser med Sundhedsplatformen for at være for svagt underbygget. Idet de forandringer i klinikernes adfærd - som besparelserne i høj grad bygger på - ikke er dokumenteret ved empiri, anfører professoren.

Læs også: Sundhedsøkonom: Intet bevis for påstået milliardbesparelse med Sundhedsplatformen

Men af notatet fremgår det, at ved vurderingen af Epics løsning er der lagt vægt på, at 'den organisatoriske forandringsledelse vurderes til at være særdeles tilfredsstillende'.

»Den tilbudte løsning bygger på erfaringsbaserede metoder og værktøjer fra en række andre store implementeringer, og den understøtter et realistisk og effektivt implementeringsforløb for alle hospitaler,« lyder det.

»Epic har illustreret solide erfaringer, værktøjer og metoder i forhold til styring, kommunikation samt monitorering og gevinstrealisering.«

I modsætning til dette oplever en del af det københavnske hospitalspersonale at være sat i et dobbelt skruestik: Den centrale afdeling i Region H forventer, at de ansatte kan arbejde mere effektivt med det nye it-system Sundhedsplatformen - og levere besparelser - men samtidig tegner hverdagen med systemet til, at arbejdgangene faktisk er blevet mindre effektive.

Læs også: Professor: Patienter og personale taget som gidsler med Sundhedsplatformen

Afregningsproblemer var forudset?

Det er også velkendt, at der har været problemer med afregningen fra de københavnske hospitaler.

Region H bemærker også problemet med koderne bag indrapporteringer, en såkaldt DRG-afregning:

»Det største driftsmæssige issue er fortsat kodningen – både brugernes anvendelse af kodefunktionaliteten og fejlbehæftede kontakter, som hindrer umiddelbar afregning,« lød det i en statusrapport fra Region H i første kvartal.

Netop her får Epic en streg i karakterbogen på forhånd:

'På afregnings- og betalingsområdet kræves manuelle arbejdsgange, og løsningen indebærer, at behandlingssærydelser registreres på patientkontoen og ikke som led i den kliniske registrering. Det er med til at trække vurderingen [..] ned,' lyder det.

Samlet set blev Epic valgt, fordi man tilbød det 'økonomisk mest fordelagtige tilbud', hvilket altså dækker over en samlet afvejning af de fire nævnte områder inden for totalpris, funktionalitet, implementering og løbende samarbejde og teknik.

Vurderingen af de tre tilbudsgivere blev udført af 12 evalueringsgrupper med projektdeltagere fra regionerne og 35 deltagere fra et såkaldt klinisk evalueringsteam - og dertil 450 øvrige klinikere.

Deloitte Consulting har været tilknyttet evalueringen.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (8)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Lars Røssell

"Vurderingen af de tre tilbudsgivere blev udført af 12 evalueringsgrupper med projektdeltagere fra regionerne og 35 deltagere fra et såkaldt klinisk evalueringsteam - og dertil 450 øvrige klinikere."

Klinikerne blev ikke hørt.

 • 8
 • 0
#2 Anne-Marie Krogsbøll

Jeg har fået aktindsigt i kontrakterne og fakturaerne mellem Sundhedsplatformen og Oleto vedr. business casen. Jeg er ikke trænet i at læse den slags (så er det slået fast, for at komme nogen i forkøbet), men for mig ser det ud som om, det er Oleto, der selv har udarbejdet business casen, og at regningen ser ud til at løbe op i flere millioner. Jeg ved ikke, om det er forventeligt/rimeligt.

Men Oleto står ikke nævnt i business casen, som Version2 har fremlagt tidligere - der står kun regionsledelsens navne. Så er det Oleto, der har udarbejdet en dårlig business case - eller er det regionsledelsen, der har "rettet" i det udkast, man har fået fra Oleto? Hvem har dybest set ansvaret for indholdet i business casen?

Endvidere er det en del af kontrakten, at der skal være datagrundlag -noget af det, som Jes Søgaard ellers kritiserer casen for at mangle.

"Dog anfører Region H også, at det er mindre tilfredsstillende, at Epic ikke fyldestgørende redegør for sin referencemodel og ikke leverer de efterspurgte eksempler på implementeringen af denne i form af klinisk-administrativt indhold."

Det skulle man ellers synes var ret væsentligt - for ellers kan man vel love alt muligt, som ikke har bund i virkeligheden? Og man skulle da også tro, at de efterspurgte eksempler måtte være mulige ret let at fremskaffe - hvis de altså findes?

 • 10
 • 0
#3 Dave Pencroof

For ret mange år siden fik SAP's økonomiprogram en tilføjelse så "hele" virksomheden kunne køre i et og samme program, og så ledelsen kunne følge med i alt på lettest tænkelige måde, men f.eks på lageret var det en rasende håbløs ide som resulterede i minimum tripling af tidsforbrug ved pc ved selv de mest elementære opgaver, sikkert for at ledelsen lettest muligt kunne følge hvert enkelt punkt i alle processer i virksomheden ! Sundhedsplatformen ser ud til at være sat tilsvarende op, så kontrol, overvågning og dokumentation er så let for ledelsen/regionH som det er muligt, men for de daglige brugere er det ressourcespild af værste skuffe, i en tidligere artikel her på V2 skrev en fra en styregruppe i sundhedsplatformen at de var helt klar over at der ville være masser af problemer og at de ville blive løst løbende, efterhånden som problemerne bliver fundet ! For mig er det en klar indrømmelse om at man satte præ Alpha software ind i dagligt brug og skide være med dem der skal bruge det i det daglige, for dette program kan det ledelsen vil have, ( vi vil lettest muligt kunne følge og forfølge hver enkelt bruger af systemet ved selv mikroskopiske fejl/smuttere og minimerer på erstatningskrav ) hvilket er fint i tråd med FT's vanvidskrav ifht totalovervågning af alle borgere med begrundelsen hvidvaskningsloven, og en klar tilsidesættelse af EU og EU domstolens dom om at det er ulovligt ! Desværre er der så ekstremt få der skriger STOP, flertallet gør bare som de får besked på, til trods for at det er dem selv der har sat krydset på stemmesedlen, og tilsyneladende VIL overvåges på bekostning af lavere service, selv læger og alle de andre der kæmper med sundhedsplatformen, dokumentation, behandlingsgarantier,effektiviseringskrav og andet tåbeligt går hellere på kompromis med bla læge etiske regler end at samle sig i en stor fælles protest, der er for mig at se en slavelignende tilstand over det meste af befolkningen i dag, alle siger JEG kan ikke gøre noget alligevel, KORREKT, men i kan squ finde sammen (Nej det er for besværligt eller jeg orker det ikke) nej da så hellere bøje hovedet mere og mere over tid for det bliver kun mere omfattende, og jeres børn vil komme til at lide under jeres ladhed !

 • 11
 • 0
#4 Christian Johansen

*"men tekniske aspekter blev vurderet som 'af mindre væsentlig betydning' og talte derfor relativt lidt i den samlede vurdering.

De tekniske krav omfatter arkitektur, system, drift og brugeradministration."*

De tekniske aspekter er ekstremt vigtige faktorer, der kan sige noget om sandsynligheden for at systemet rent faktisk virker og opfylder en såkaldt Service Level Aggreement (SLA). F.eks hvor hurtigt systemet er og hvor meget oppetid der garanteres/loves?

En ting er at love alle mulige dejlige funktioner. Noget andet er at levere et system hvor det, der bør være nemt og hurtigt, rent faktisk er nemt og hurtigt.

 • 5
 • 0
#5 Jan Heisterberg

Det er da et godt, relevant spørgsmål som AMK stiller. Mit svar er lidt filosofisk, og mindre juridisk eller teknisk. Hele vejen fra laveste niveau i projektgruppen, incl. rådgiverne, og helt til toppen: os borgere, er der hele tiden to parter: én som fremlægger og én som beslutter. Hver part har et ansvar: - For at fremlægge en komplet, fyldestgørende, sag - For at vurdere det fremlagte og besluttet hvad der skal ske

Og samme proces kører så på alle niveauer helt frem til regionsrådet. Spørgsmålet er så, om det fremlagte virkelig er komplet og fyldestgørende, OG om vurderingen er kvalificeret. Det sidste er interessant: er vurderingen bare et gummistempel eller sker der en reel vurdering? Et andet spørgsmål er, om sagens akter er mangelfulde, ukomplette, på grund af åbenlys inkompetance eller fordi ”ubehagelige sandheder” er udeladt, fjernet, som resultat af et, måske indirekte, politisk pres: ”vi VIL have et nyt system”. Det må være ansvarspådragende ikke at fremlægge en komplet og fyldestgørende sag. MEN det må også være ansvarspådragende ikke at foretage en kvalificeret vurdering. Den foreliggende Business Case indeholder både en gevinstvurdering og en risikovurdering, som version2.dk har lagt frem på grundlag af aktindsigt. Begge dele forekommer meget mangelfulde og der er ses især for risikovurderingen ingen tiltag til at imødegå selv de få viste risici (og hvad med resten?).

Konklusionen må være, at der hele vejen fra laveste niveau, herunder det nævnte konsulentfirma, til og med regionsrådet har været udvist en ufattelig mangel på professionel vurdering. Ansvaret ligger dels hos de som fremlægger, dels hos de som vurderer. (Man kan ikke "bare" gummistemple en konsulentrapport).

Læren efter retsopgøret i 1945 var, at man er ansvarlig selvom man handler efter ordre. I den foreliggende sag betyder det, at man OGSÅ er ansvarlig for beslutninger på et dårligt grundlag – man burde have undersøgt sagen bedre. Gummistempling er ansvarspådragende. God tro eksisterer ikke.

Svaret på AMK’s spørgsmål er derfor: ”alle led er ansvarlige”. Inkompetance er ikke en undskyldning. Derfor er det interessant, hvis det er muligt, at følge Business Case fra start til slut. Er den virkelig så inkompetent som den fremstår eller er en række ubehagelige knaster høvlet af på vej gennem systemet? Det handler altså om et studie af kilderne helt tilbage til udspringet. For der er vel sporbarhed tilbage? Jeg har tidligere forholdt mig til risikovurderingen (som vist af version2.dk), og den er ubegribelig ukomplet. Hvor er dokumentationen for de foranstaltninger som er iværksat? Bare DET er nok til at blive rystet. Og hvor er den økonomiske detailopgørelse som underbygger det påståede gevinst ?

OG med hensyn til artiklens detaljer: hvor kommer det fra ? Sporbarhed ....

 • 2
 • 0
#6 Anne-Marie Krogsbøll

Gode betragtninger, Jan Heisterberg.

Jeg kan fortælle, at i følge de generelle betingelser knyttet til kontrakten, som jeg har fået tilsendt, så overtager regionerne/sundhedsplatformen alle rettigheder til materialet og til at ændre og videreudvikle på dette, løbende som Oleto frembringer det. Så det lyder som om, regionen kan "udvikle" på dette, som det passer dem - måske er det derfor, Oleto ikke står på det færdige resultatet?

Endvidere fremgår det af papirerne - i det mindste som jeg forstår, det jeg læser (kan tage fejl), at der med Oletos medvirken er "tilpasset" i scenarierne en del gange undervejs - og det ser ud til, at man er gået efter at maksimere gevinsterne - i hvert fald på papiret:

Eks: " I processen har der været syv leverancer: - Revidering/estimering af gevinstpotentialet for "maksimumscenariet" for Region Sjælland, herunder fremfinde tilgængelig relevant dokumentation/argumentation for at forvente disse gevinster af en vis størrelse (baseret primært på eksterne kilder, Region Sjælland og noget inddragelse af Oleto Associates erfaring.). "

Og noget tilsvarende for Region Hovedstaden. Desuden "Justering af "0-scenariet" (....) hvad angår omfang, gevinster og omkostninger"*

OSV. OSV. (jeg har ikke overskud til at skrive det hele af). Måske standard-bestemmelser - men det lyder lidt som om, man så ikke helt har levet op til denne dokumentation, som man jo så har faktureret for - eller har regionen fjernet det fra casen?

Jeg kan ikke gennemskue dette - men kunne umiddelbart få indtryk af, at der er tale om "uld i mund" for at opskrive gevinsterne. Måske et helt forkert gæt.

Der er, så vidt jeg har forstået ud fra kontrakterne, lavet en fastpris-aftale på "Udvikling af metode til evaluering af gevinster for leverandørernes løsningsforslag" på 300 000 kr. ekskl. moms, og en fastprisaftale for "Udvikling af Region Hovedstadens business case for it-Sundhedsplatformen" på 495 000 kr. ekskl. moms.

Men derudover er der fakturereret adskillige konsulentydelser til Oleto undervejs. Allerede inden kontrakten vedr. business case ( 21. november 2012) er der faktureret 300 000 kr. for "*Konsulentydelser vedr. it-Sundhedsplatformen - leverandørevaluering af gevinster i følge aftale i perioden fra 26. oktober til 21. december 2012.

Samlet er der fakturaer for knap 2,8 millioner (inkl. moms) til Oleto . Jeg kan ikke gennemskue, hvorfor disse yderligere ydelser ikke er omfattet af business casen og de faste tilbud, man har givet.

 • 3
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere